Ühisloomes

 1. Mustamäe selts

  Ragnar Tamre
  38 päeva jäänud
 2. E-harta uuendatud versioon aruteluks

  Eriigi Harta
  5 päeva jäänud
 3. Valimas käinute avalik nimekiri.

  Kristjan Tooming
  Arutelu lõppenud
 4. Mitte lubada seadust, mis keelab EV kõikides kinnipidamisasutustes suitsetamise täielikult.

  Marianna Older
  Arutelu lõppenud
 5. Как создать обращение?

  Maarja-Leena Saar
  Arutelu lõppenud
 6. [IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 7. Üleminek neljapäevasele töönädalale võimaldab täisväärtusliku elu 70nda eluaastani

  Aavo Vään
  Arutelu lõppenud
 8. Ei ole vaja sotiaaltoetuste süsteemi, kui on kodaniku palk.Ka mina olen kodanik, küll sant. Saan...

  Mait Jõe
  Arutelu lõppenud
 9. Nullkodakondsus 2,0

  Natalja Kitam
  Arutelu lõppenud
 10. Kuidas paremini arutleda

  Taivo Pungas
  Arutelu lõppenud
 11. Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

  Jaanus Nurmoja
  Arutelu lõppenud
 12. Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks.

  Alger Tammiste
  Arutelu lõppenud
 13. Ettepanek seadusega keelata kõrvaklappide kandmine tänaval

  Teele Kurm
  Arutelu lõppenud

Hääletamisel

 1. Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

  Andrus Kallastu
  2 allkirja
 2. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  MTÜ Eesti Roheline Liikumine
  191 allkirja
 3. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  392 allkirja
 4. Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

  Meelis Uustal
  2558 allkirja kogutud
 5. Jätkame Tallinna Linnahalli "EV100" supergraafika seinamaalingute teostamist!

  Rene Leet
  Peatatud: 652 allkirja
 6. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  161 allkirja
 7. Saarlased Sõmera Kodu sulgemise vastu

  Taavi Kurisoo
  Peatatud: 11 allkirja
 8. Linna eksinud loomi ei tohi põhjendamatult tappa!

  Andrei Gudim
  Peatatud: 73 allkirja
 9. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 10. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  11 allkirja
 11. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 12. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  20 allkirja
 13. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  18 allkirja
 14. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  7 allkirja
 15. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  79 allkirja
 16. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  169 allkirja
 17. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  46 allkirja
 18. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  56 allkirja
 19. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  46 allkirja
 20. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  6 allkirja
 21. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  15 allkirja
 22. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  54 allkirja
 23. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  48 allkirja
 24. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  47 allkirja
 25. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  104 allkirja
 26. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  5 allkirja
 27. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  9 allkirja
 28. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  16 allkirja
 29. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  263 allkirja
 30. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  111 allkirja
 31. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  396 allkirja
 32. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  76 allkirja
 33. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  551 allkirja
 34. Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  Peatatud: 628 allkirja
 35. Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  Peatatud: 13 allkirja
 36. Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  Peatatud: 53 allkirja
 37. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  Peatatud: 17 allkirja
 38. Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

  Siim Kobin
  Peatatud: 7 allkirja
 39. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  595 allkirja
 40. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  18 allkirja
 41. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 5 allkirja
 42. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 133 allkirja
 43. Lõpetada kellakeeramine

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja
 44. Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks...........................................................

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 45. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  38 allkirja
 46. Otsedemokraatia arendamine

  Andres Laiapea
  Peatatud: 16 allkirja
 47. Kahe tooli seaduse tühistamine (Peibutuspartluse lõpetamine)

  Märt Meesak
  Peatatud: 17 allkirja

Menetluses

 1. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  1011 allkirja
 2. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 3. Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  1856 allkirja
 4. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja

Menetletud

 1. Aita Linnahalli seinamaaling lõpuni viia ja säilitada

  Rene Leet
  1051 allkirja
 2. Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

  Inga Raitar
  1280 allkirja
 3. Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata

  Züleyxa Izmailova
  2843 allkirja
 4. Lendorava ja metsade kaitseks

  Züleyxa Izmailova
  2052 allkirja
 5. Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 6. Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lub...

  Roland Uuesoo
  2580 allkirja
 7. Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja
 8. Eestimaa kaitseks

  Olev-Andres Tinn
  1321 allkirja
 9. Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

  Aleksander Laane
  1417 allkirja
 10. Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule

  Elver Loho
  1168 allkirja
 11. Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest!

  Heiki Hanso
  2365 allkirja