Ühisloomes

 1. Muuta teede ja tänavate planeerimine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  30 päeva jäänud
 2. Linna eksinud loomi ei tohi põhjendamatult tappa!

  Andrei Gudim
  1 päeva jäänud
 3. Как создать обращение?

  Maarja-Leena Saar
  44 päeva jäänud
 4. [IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  14 päeva jäänud
 5. Üleminek neljapäevasele töönädalale võimaldab täisväärtusliku elu 70nda eluaastani

  Aavo Vään
  Arutelu lõppenud
 6. Ei ole vaja sotiaaltoetuste süsteemi, kui on kodaniku palk.Ka mina olen kodanik, küll sant. Saan...

  Mait Jõe
  Arutelu lõppenud
 7. Nullkodakondsus 2,0

  Natalja Kitam
  Arutelu lõppenud
 8. Kuidas paremini arutleda

  Taivo Pungas
  Arutelu lõppenud
 9. Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

  Jaanus Nurmoja
  Arutelu lõppenud
 10. Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks.

  Alger Tammiste
  Arutelu lõppenud
 11. Ettepanek seadusega keelata kõrvaklappide kandmine tänaval

  Teele Kurm
  Arutelu lõppenud

Hääletamisel

 1. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  2 allkirja
 2. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  5 allkirja
 3. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  5 allkirja
 4. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  7 allkirja
 5. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  5 allkirja
 6. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  3 allkirja
 7. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  42 allkirja
 8. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  52 allkirja
 9. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  23 allkirja
 10. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  16 allkirja
 11. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  18 allkirja
 12. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  1 allkirja
 13. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  7 allkirja
 14. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  28 allkirja
 15. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  19 allkirja
 16. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  20 allkirja
 17. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  44 allkirja
 18. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  1 allkirja
 19. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  4 allkirja
 20. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  928 allkirja
 21. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  14 allkirja
 22. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  237 allkirja
 23. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  100 allkirja
 24. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  183 allkirja
 25. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  68 allkirja
 26. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  439 allkirja
 27. Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  625 allkirja
 28. Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  11 allkirja
 29. Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  53 allkirja
 30. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  13 allkirja
 31. Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

  Siim Kobin
  Peatatud: 7 allkirja
 32. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  774 allkirja
 33. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  569 allkirja
 34. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  Peatatud: 18 allkirja
 35. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 5 allkirja
 36. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 133 allkirja
 37. Lõpetada kellakeeramine

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja
 38. Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks...........................................................

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 39. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  33 allkirja
 40. Otsedemokraatia arendamine

  Andres Laiapea
  Peatatud: 16 allkirja

Menetluses

 1. Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 2. Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja

Menetletud

 1. Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

  Inga Raitar
  1280 allkirja
 2. Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata

  Züleyxa Izmailova
  2843 allkirja
 3. Lendorava ja metsade kaitseks

  Züleyxa Izmailova
  2052 allkirja
 4. Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lub...

  Roland Uuesoo
  2580 allkirja
 5. Eestimaa kaitseks

  Olev-Andres Tinn
  1321 allkirja
 6. Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

  Aleksander Laane
  1417 allkirja
 7. Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule

  Elver Loho
  1168 allkirja
 8. Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest!

  Heiki Hanso
  2365 allkirja