Ühisloomes

 1. Muuta teede ja tänavate planeerimine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  7 päeva jäänud
 2. Mitte lubada seadust, mis keelab EV kõikides kinnipidamisasutustes suitsetamise täielikult.

  Marianna Older
  Arutelu lõppenud
 3. Как создать обращение?

  Maarja-Leena Saar
  7 päeva jäänud
 4. [IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 5. Üleminek neljapäevasele töönädalale võimaldab täisväärtusliku elu 70nda eluaastani

  Aavo Vään
  Arutelu lõppenud
 6. Ei ole vaja sotiaaltoetuste süsteemi, kui on kodaniku palk.Ka mina olen kodanik, küll sant. Saan...

  Mait Jõe
  Arutelu lõppenud
 7. Nullkodakondsus 2,0

  Natalja Kitam
  Arutelu lõppenud
 8. Kuidas paremini arutleda

  Taivo Pungas
  Arutelu lõppenud
 9. Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

  Jaanus Nurmoja
  Arutelu lõppenud
 10. Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks.

  Alger Tammiste
  Arutelu lõppenud
 11. Ettepanek seadusega keelata kõrvaklappide kandmine tänaval

  Teele Kurm
  Arutelu lõppenud

Hääletamisel

 1. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  1552 allkirja kogutud
 2. Kahe tooli seaduse tühistamine (Peibutuspartluse lõpetamine)

  Märt Meesak
  6 allkirja
 3. Linna eksinud loomi ei tohi põhjendamatult tappa!

  Andrei Gudim
  67 allkirja
 4. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  3 allkirja
 5. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  8 allkirja
 6. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  10 allkirja
 7. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  14 allkirja
 8. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  9 allkirja
 9. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  4 allkirja
 10. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  54 allkirja
 11. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  144 allkirja
 12. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  43 allkirja
 13. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  48 allkirja
 14. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  42 allkirja
 15. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  2 allkirja
 16. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  9 allkirja
 17. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  51 allkirja
 18. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  41 allkirja
 19. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  44 allkirja
 20. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  94 allkirja
 21. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  1 allkirja
 22. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  5 allkirja
 23. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  15 allkirja
 24. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  249 allkirja
 25. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  107 allkirja
 26. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  344 allkirja
 27. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  70 allkirja
 28. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  495 allkirja
 29. Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  Peatatud: 628 allkirja
 30. Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  Peatatud: 13 allkirja
 31. Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  Peatatud: 53 allkirja
 32. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  14 allkirja
 33. Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

  Siim Kobin
  Peatatud: 7 allkirja
 34. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  800 allkirja
 35. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  576 allkirja
 36. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  18 allkirja
 37. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 5 allkirja
 38. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 133 allkirja
 39. Lõpetada kellakeeramine

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja
 40. Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks...........................................................

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 41. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  35 allkirja
 42. Otsedemokraatia arendamine

  Andres Laiapea
  Peatatud: 16 allkirja

Menetluses

 1. Aita Linnahalli seinamaaling lõpuni viia ja säilitada

  Rene Leet
  1051 allkirja
 2. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja
 3. Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 4. Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja

Menetletud

 1. Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

  Inga Raitar
  1280 allkirja
 2. Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata

  Züleyxa Izmailova
  2843 allkirja
 3. Lendorava ja metsade kaitseks

  Züleyxa Izmailova
  2052 allkirja
 4. Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lub...

  Roland Uuesoo
  2580 allkirja
 5. Eestimaa kaitseks

  Olev-Andres Tinn
  1321 allkirja
 6. Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

  Aleksander Laane
  1417 allkirja
 7. Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule

  Elver Loho
  1168 allkirja
 8. Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest!

  Heiki Hanso
  2365 allkirja