Ühisloomes

 1. review stem education

  Florafetisova
  Arutelu lõppenud
 2. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-leena Saar
  317 päeva jäänud
 3. Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 4. Lasterikastele peredele eluaseme/üüritoetus

  ilmar
  127 päeva jäänud
 5. Liikumistund iga päev tunniplaani

  Annely Neame
  11 päeva jäänud
 6. Mustamäe selts

  Ragnar Tamre
  Arutelu lõppenud
 7. E-harta uuendatud versioon aruteluks

  Eriigi Harta
  Arutelu lõppenud
 8. Valimas käinute avalik nimekiri.

  Kristjan Tooming
  Arutelu lõppenud
 9. Mitte lubada seadust, mis keelab EV kõikides kinnipidamisasutustes suitsetamise täielikult.

  Marianna Older
  Arutelu lõppenud
 10. Как создать обращение?

  Maarja-Leena Saar
  Arutelu lõppenud
 11. [IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 12. Üleminek neljapäevasele töönädalale võimaldab täisväärtusliku elu 70nda eluaastani

  Aavo Vään
  Arutelu lõppenud
 13. Ei ole vaja sotiaaltoetuste süsteemi, kui on kodaniku palk.Ka mina olen kodanik, küll sant. Saan...

  Mait Jõe
  Arutelu lõppenud
 14. Nullkodakondsus 2,0

  Natalja Kitam
  Arutelu lõppenud
 15. Kuidas paremini arutleda

  Taivo Pungas
  Arutelu lõppenud
 16. Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

  Jaanus Nurmoja
  Arutelu lõppenud
 17. Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks.

  Alger Tammiste
  Arutelu lõppenud
 18. Ettepanek seadusega keelata kõrvaklappide kandmine tänaval

  NellaDella
  Arutelu lõppenud

Hääletamisel

 1. Toidukaupadele tervislikkuse märgid

  Marko Nuuma
  0 allkirja
 2. Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

  Kaupo Kutsar
  112 allkirja
 3. Aita pidurdada vastutustundetust hariduses

  Margit Timakov
  694 allkirja
 4. Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  539 allkirja
 5. Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

  Andrus Kallastu
  6 allkirja
 6. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  MTÜ Eesti Roheline Liikumine
  311 allkirja
 7. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  546 allkirja
 8. Jätkame Tallinna Linnahalli "EV100" supergraafika seinamaalingute teostamist!

  Rene Leet
  Peatatud: 652 allkirja
 9. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  177 allkirja
 10. Saarlased Sõmera Kodu sulgemise vastu

  Taavi Kurisoo
  Peatatud: 11 allkirja
 11. Linna eksinud loomi ei tohi põhjendamatult tappa!

  Andrei Gudim
  Peatatud: 73 allkirja
 12. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 15 allkirja
 13. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 14. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  13 allkirja
 15. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  21 allkirja
 16. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  19 allkirja
 17. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  8 allkirja
 18. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  Peatatud: 84 allkirja
 19. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  Peatatud: 173 allkirja
 20. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  Peatatud: 46 allkirja
 21. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  73 allkirja
 22. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  47 allkirja
 23. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  6 allkirja
 24. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  19 allkirja
 25. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  55 allkirja
 26. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  50 allkirja
 27. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  49 allkirja
 28. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  106 allkirja
 29. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 5 allkirja
 30. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 9 allkirja
 31. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  17 allkirja
 32. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  270 allkirja
 33. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  113 allkirja
 34. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  400 allkirja
 35. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  76 allkirja
 36. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  588 allkirja
 37. Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  Peatatud: 628 allkirja
 38. Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  Peatatud: 13 allkirja
 39. Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  Peatatud: 53 allkirja
 40. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  Peatatud: 17 allkirja
 41. Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

  Siim Kobin
  Peatatud: 7 allkirja
 42. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  654 allkirja
 43. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  18 allkirja
 44. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 5 allkirja
 45. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 133 allkirja
 46. Lõpetada kellakeeramine

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja
 47. Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks...........................................................

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 48. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  39 allkirja
 49. Otsedemokraatia arendamine

  Andres Laiapea
  Peatatud: 16 allkirja
 50. Kahe tooli seaduse tühistamine (Peibutuspartluse lõpetamine)

  Märt Meesak
  Peatatud: 17 allkirja

Menetluses

 1. Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

  Meelis Uustal
  2569 allkirja
 2. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  1011 allkirja
 3. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 4. Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  1856 allkirja
 5. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja

Menetletud

 1. Aita Linnahalli seinamaaling lõpuni viia ja säilitada

  Rene Leet
  1051 allkirja
 2. Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

  Inga Raitar
  1280 allkirja
 3. Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata

  Züleyxa Izmailova
  2843 allkirja
 4. Lendorava ja metsade kaitseks

  Züleyxa Izmailova
  2052 allkirja
 5. Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 6. Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lub...

  Roland Uuesoo
  2580 allkirja
 7. Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja
 8. Eestimaa kaitseks

  Olev-Andres Tinn
  1321 allkirja
 9. Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

  Aleksander Laane
  1417 allkirja
 10. Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule

  Elver Loho
  1168 allkirja
 11. Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest!

  Heiki Hanso
  2365 allkirja