Ühisloomes

 1. Anna oma poolthääl, et Klooga mets võetaks looduskaitse alla ja RMK lageraie plaa...

  Liza Salma
  75 päeva jäänud
 2. Praegune toiduseadus ei luba kauplustelannetada "eilse kuupäevaga"söögi...

  Hillar Kohv
  Arutelu lõppenud
 3. VANGLATEENUS TASULISEKS EHK VANGID TÖÖLE! VANGLAS TASUTA VAID PRIMAARSED BAASTEENUSEDM...

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 4. Vastuväide 09.01.2018 jõustunud TMS  § 132 kohaldamisele

  Triina Eismann
  Arutelu lõppenud
 5. Riigikogulastele miinimumpalk

  Leilysemjonova26
  Arutelu lõppenud
 6. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-leena Saar
  195 päeva jäänud
 7. Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 8. review stem education

  Florafetisova
  Arutelu lõppenud
 9. Liikumistund iga päev tunniplaani

  Annely Neame
  Arutelu lõppenud
 10. Mustamäe selts

  Ragnar Tamre
  Arutelu lõppenud
 11. E-harta uuendatud versioon aruteluks

  Eriigi Harta
  Arutelu lõppenud
 12. Valimas käinute avalik nimekiri.

  Kristjan Tooming
  Arutelu lõppenud
 13. Mitte lubada seadust, mis keelab EV kõikides kinnipidamisasutustes suitsetamise täielikult.

  Marianna Older
  Arutelu lõppenud
 14. [IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 15. Как создать обращение?

  Maarja-Leena Saar
  Arutelu lõppenud
 16. Üleminek neljapäevasele töönädalale võimaldab täisväärtusliku elu 70nda eluaastani

  Aavo Vään
  Arutelu lõppenud
 17. Ei ole vaja sotiaaltoetuste süsteemi, kui on kodaniku palk.Ka mina olen kodanik, küll sant. Saan...

  Mait Jõe
  Arutelu lõppenud
 18. Nullkodakondsus 2,0

  Natalja Kitam
  Arutelu lõppenud
 19. Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

  Jaanus Nurmoja
  Arutelu lõppenud
 20. Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks.

  Alger Tammiste
  Arutelu lõppenud
 21. Ettepanek seadusega keelata kõrvaklappide kandmine tänaval

  NellaDella
  Arutelu lõppenud

Hääletamisel

 1. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  714 allkirja
 2. Aita pidurdada vastutustundetust hariduses

  Margit Timakov
  Peatatud: 706 allkirja
 3. Jätkame Tallinna Linnahalli "EV100" supergraafika seinamaalingute teostamist!

  Rene Leet
  Peatatud: 652 allkirja
 4. Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  Peatatud: 628 allkirja
 5. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  606 allkirja
 6. Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  588 allkirja
 7. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  559 allkirja
 8. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  407 allkirja
 9. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  275 allkirja
 10. Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!*

  Liis Ellert
  224 allkirja
 11. Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

  Kaupo Kutsar
  198 allkirja
 12. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  184 allkirja
 13. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  180 allkirja
 14. Manifest kõikidele Eestimaa metsadele. Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ett...

  Maria Murakas
  Peatatud: 145 allkirja
 15. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 133 allkirja
 16. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  118 allkirja
 17. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  108 allkirja
 18. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  94 allkirja
 19. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  78 allkirja
 20. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  75 allkirja
 21. Linna eksinud loomi ei tohi põhjendamatult tappa!

  Andrei Gudim
  Peatatud: 73 allkirja
 22. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  55 allkirja
 23. Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  Peatatud: 53 allkirja
 24. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  52 allkirja
 25. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  49 allkirja
 26. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  48 allkirja
 27. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  48 allkirja
 28. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  46 allkirja
 29. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  24 allkirja
 30. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 22 allkirja
 31. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  22 allkirja
 32. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  19 allkirja
 33. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  18 allkirja
 34. Kahe tooli seaduse tühistamine (Peibutuspartluse lõpetamine)

  Märt Meesak
  Peatatud: 17 allkirja
 35. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  Peatatud: 17 allkirja
 36. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  17 allkirja
 37. Otsedemokraatia arendamine

  Andres Laiapea
  Peatatud: 16 allkirja
 38. Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  Peatatud: 13 allkirja
 39. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  13 allkirja
 40. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 12 allkirja
 41. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  12 allkirja
 42. Saarlased Sõmera Kodu sulgemise vastu

  Taavi Kurisoo
  Peatatud: 11 allkirja
 43. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  9 allkirja
 44. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  8 allkirja
 45. Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

  Siim Kobin
  Peatatud: 7 allkirja
 46. Kohustusliku teise pensionisamba muutmine vabatahtlikuks ja pensionisambasse kogunenud raha vaba...

  Kristjan Vahtra
  6 allkirja
 47. Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

  Andrus Kallastu
  Peatatud: 6 allkirja
 48. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 5 allkirja
 49. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  5 allkirja
 50. Paneme Kiviõli linnale uue nime - Biomassi

  "Su nädal kõlab tuttavalt" toimetus
  4 allkirja
 51. Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks...........................................................

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 52. Poliitilise dieedi kolm retsepti

  Ivo Rull
  1 allkirja
 53. Toidukaupadele tervislikkuse märgid

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja
 54. Lõpetada kellakeeramine

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja

Menetluses

 1. Päästkem Narva-Jõesuu metsad!

  Natalja Pessotšinskaja
  1111 allkirja
 2. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 3. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  MTÜ Eesti Roheline Liikumine
  1079 allkirja

Menetletud

 1. Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

  Meelis Uustal
  2569 allkirja
 2. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  1011 allkirja
 3. Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  1856 allkirja
 4. Aita Linnahalli seinamaaling lõpuni viia ja säilitada

  Rene Leet
  1051 allkirja
 5. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja
 6. Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

  Inga Raitar
  1280 allkirja
 7. Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata

  Züleyxa Izmailova
  2843 allkirja
 8. Lendorava ja metsade kaitseks

  Züleyxa Izmailova
  2052 allkirja
 9. Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 10. Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lub...

  Roland Uuesoo
  2580 allkirja
 11. Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja
 12. Eestimaa kaitseks

  Olev-Andres Tinn
  1321 allkirja
 13. Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

  Aleksander Laane
  1417 allkirja
 14. Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule

  Elver Loho
  1168 allkirja
 15. Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest!

  Heiki Hanso
  2365 allkirja