Ühisloomes

 1. Sotsiaalmaks peaks olema väiksem ja võimalik suurendada hasartmängumaksu määr Eestis

  Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus
  10 päeva jäänud
 2. Arvamusfestivali arutelud ja rahvaalgatus.ee

  Maarja-Leena Saar
  100 päeva jäänud
 3. Astuge Tagasi!

  Margus Riimoja
  Arutelu lõppenud
 4. Mitte vastu võtta Euroopa liidu poolt kummitempliga läbi lastud autoriõigus kaitse artikklid 11 ja 13.

  Risto Olavi Rantanen
  Arutelu lõppenud
 5. Tagasiside andmine peale koolipäeva lõppu

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 6. Ruuben Kaalep Riigikogust välja!

  Kristel Birgit Potsepp
  Arutelu lõppenud
 7. Luua Riigikogu juurde Otsustuskogu

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 8. запрет на проведение концертов российских исполнителей

  Klimgoga
  Arutelu lõppenud
 9. #kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: tööhõive

  Maris Jõgeva
  Arutelu lõppenud
 10. #kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: Eesti sisene ränne

  Maris Jõgeva
  Arutelu lõppenud
 11. #kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: sündimus

  Maris Jõgeva
  Arutelu lõppenud
 12. Kuulutame 2019. aasta Lennart Meri (1929-2006) aastaks

  Arko Okk
  Arutelu lõppenud
 13. "Huvitav kool" märk koolidele

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 14. Üürnike register

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 15. Tselluloositehase rajamise poolt

  Teeme Ära
  Arutelu lõppenud
 16. Märkame jalgratturit!

  Marek Maide
  Arutelu lõppenud
 17. Arvamusfestivali arutelude sisend strateegiale Eesti 2035

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 18. Perearstisüsteemi muudatus

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 19. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-Leena Saar
  296 päeva jäänud
 20. Anna oma poolthääl, et Klooga mets võetaks looduskaitse alla ja RMK lageraie plaa...

  Liza Salma
  Arutelu lõppenud
 21. Praegune toiduseadus ei luba kauplustelannetada "eilse kuupäevaga"söögiks kõlbulikku toitu,kuigi see toit seisab külmkapis veel mitmed päevad. Eestil on vaja eeskuju võtta Prantsusmaast,kus on toidu hävitamine keelatud.Toiduseaduse muutmine

  Hillar Kohv
  Arutelu lõppenud
 22. Vastuväide 09.01.2018 jõustunud TMS  § 132 kohaldamisele

  Triina Eismann
  Arutelu lõppenud
 23. Riigikogulastele miinimumpalk

  Leilysemjonova26
  Arutelu lõppenud
 24. review stem education

  Florafetisova
  Arutelu lõppenud
 25. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-Leena Saar
  Arutelu lõppenud
 26. Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 27. Liikumistund iga päev tunniplaani

  Annely Neame
  Arutelu lõppenud
 28. Mustamäe selts

  Ragnar Tamre
  Arutelu lõppenud
 29. E-harta uuendatud versioon aruteluks

  Eriigi Harta
  Arutelu lõppenud
 30. Valimas käinute avalik nimekiri.

  Kristjan Tooming
  Arutelu lõppenud
 31. Mitte lubada seadust, mis keelab EV kõikides kinnipidamisasutustes suitsetamise täielikult.

  Marianna Older
  Arutelu lõppenud
 32. [IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 33. Üleminek neljapäevasele töönädalale võimaldab täisväärtusliku elu 70nda eluaastani

  Aavo Vään
  Arutelu lõppenud
 34. Как создать обращение?

  Maarja-Leena Saar
  Arutelu lõppenud
 35. Ei ole vaja sotiaaltoetuste süsteemi, kui on kodaniku palk.Ka mina olen kodanik, küll sant. Saan töövõimetuse pensiont.Aga ei loe priileivasööja, kasvatan maakodus suvel kõikke et aastajooksul suhu pista. See pension läeb enamik riigi maksutks, nälga surra veel ei kavatse. Nüüd jälle mõtteainet, kui valitsus tõstb maksuvaba miinimumi viissada euroni, kas tehakse, eks me näe.

  Mait Jõe
  Arutelu lõppenud
 36. Nullkodakondsus 2,0

  Natalja Kitam
  Arutelu lõppenud
 37. Ettepanek seadusega keelata kõrvaklappide kandmine tänaval

  Nelladella
  Arutelu lõppenud
 38. Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

  Jaanus Nurmoja
  Arutelu lõppenud
 39. Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks.

  Alger Tammiste
  Arutelu lõppenud

Allkirjastamisel

 1. Karusloomafarmide keelustamine Eestis

  MTÜ Nähtamatud Loomad
  2623 allkirja kogutud
 2. Власти решили отравить все части города Кохтла-Ярве?

  Sergei Butsinski
  819 allkirja
 3. Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035

  Eestimaa Looduse Fond
  748 allkirja
 4. Aita pidurdada vastutustundetust hariduses

  Margit Timakov
  Peatatud: 706 allkirja
 5. Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  671 allkirja
 6. Jätkame Tallinna Linnahalli "EV100" supergraafika seinamaalingute teostamist!

  Rene Leet
  Peatatud: 652 allkirja
 7. Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  Peatatud: 628 allkirja
 8. Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

  Kaupo Kutsar
  Peatatud: 628 allkirja
 9. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  Peatatud: 619 allkirja
 10. Vaenulike propagandakanalite tegevuse reguleerimine Eestis

  Propastop
  480 allkirja
 11. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  418 allkirja
 12. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  307 allkirja
 13. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  Peatatud: 252 allkirja
 14. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  Peatatud: 214 allkirja
 15. Nõuame vaba Internetti ja digiõigusi!

  Märt Põder
  Peatatud: 212 allkirja
 16. Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks

  Kaul Nurm
  199 allkirja
 17. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  Peatatud: 194 allkirja
 18. Õigus jääda eestlaseks!

  Airis Meier
  Peatatud: 164 allkirja
 19. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 133 allkirja
 20. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  Peatatud: 131 allkirja
 21. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  Peatatud: 122 allkirja
 22. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 112 allkirja
 23. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  82 allkirja
 24. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  Peatatud: 79 allkirja
 25. Linna eksinud loomi ei tohi põhjendamatult tappa!

  Andrei Gudim
  Peatatud: 73 allkirja
 26. Avalik pöördumine Viimsi Raamatukogule väärilise asupaiga loomiseks

  Ivo Rull
  Peatatud: 67 allkirja
 27. E-hääletus tuleb viia vastavusse tunnustatud standarditega!

  Teilo Tõnn London
  Peatatud: 62 allkirja
 28. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 55 allkirja
 29. Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  Peatatud: 53 allkirja
 30. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 53 allkirja
 31. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  53 allkirja
 32. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 50 allkirja
 33. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  Peatatud: 48 allkirja
 34. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-Ahi
  Peatatud: 48 allkirja
 35. Taotleme elektroonilise hääletamise (e-valimiste) täieliku kaotamist!

  Stanislav Pupkevich
  Peatatud: 47 allkirja
 36. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  30 allkirja
 37. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  28 allkirja
 38. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 27 allkirja
 39. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  Peatatud: 22 allkirja
 40. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 21 allkirja
 41. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  19 allkirja
 42. Kahe tooli seaduse tühistamine (Peibutuspartluse lõpetamine)

  Märt Meesak
  Peatatud: 17 allkirja
 43. Otsedemokraatia arendamine

  Andres Laiapea
  Peatatud: 16 allkirja
 44. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 16 allkirja
 45. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 13 allkirja
 46. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõue

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 12 allkirja
 47. Saarlased Sõmera Kodu sulgemise vastu

  Taavi Kurisoo
  Peatatud: 11 allkirja
 48. Eestis on vaja suurendada hooldajatoetust

  Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus
  10 allkirja
 49. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  Peatatud: 10 allkirja
 50. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  Peatatud: 8 allkirja
 51. Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

  Siim Kobin
  Peatatud: 7 allkirja
 52. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 7 allkirja
 53. Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

  Andrus Kallastu
  Peatatud: 6 allkirja
 54. Kohustusliku teise pensionisamba muutmine vabatahtlikuks ja pensionisambasse kogunenud raha vabastamine kodanikele vabaks kasutuseks ning tagada sellega omandi puutumatus põhinedes Eesti Vabariigi põhiseadusele paragrahv 32-le. Tagades ka läbi selle vabatahtlikku personaalse pensionisamba planeerimise ja tekitamise võimalus.

  Kristjan Vahtra
  Peatatud: 6 allkirja
 55. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 5 allkirja
 56. Paneme Kiviõli linnale uue nime - Biomassi

  "Su Nädal Kõlab Tuttavalt" Toimetus
  Peatatud: 4 allkirja
 57. Aktsiisid muuta vabakaubandusega piiriäärsetel aladel naaberriigi tasemele

  Virgo Pihlapuu
  2 allkirja
 58. Kobarettepanek seaduste muudatusteks Kriminaalmenetluse seadustikus ja Karistusseadustikus süütute inimeste kinnipidamise lõpetamiseks

  Alar Sudak
  Peatatud: 2 allkirja
 59. VANGLATEENUS TASULISEKS EHK VANGID TÖÖLE! VANGLAS TASUTA VAID PRIMAARSED BAASTEENUSEDM...

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 60. Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks...........................................................

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 61. Keskharidus kohustuslikuks

  Philip Lomakin
  Peatatud: 0 allkirja
 62. Lõpetada kellakeeramine

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja
 63. Toidukaupadele tervislikkuse märgid

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja

Riigikogus

 1. Valga Haigla AS sünnitusosakonna sulgemise vastu

  Märt Sults
  1000+ allkirja
 2. Riigikogule haruapteekide säilitamise osas

  Eesti Apteekide Ühendus - Timo Danilov
  1000+ allkirja
 3. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  1014 allkirja
 4. Lageraied Ajalukku

  Eesti Metsa Abiks MTÜ
  3352 allkirja
 5. Eesti vajab kanepireformi! Эстония нуждается в реформе конопли!

  Oskar Lesment
  1089 allkirja
 6. Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!*

  Liis Ellert
  1122 allkirja
 7. LASKE MEIL HINGATA! KOHTLA-JÄRVE LINNA ELANIKE PÖÖRDUMINE Riigikogu poole

  Olga Kurdovskaja
  1045 allkirja
 8. Päästkem Narva-Jõesuu metsad!

  Natalja Pessotšinskaja
  1111 allkirja
 9. Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

  Meelis Uustal
  2569 allkirja
 10. Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  1856 allkirja
 11. Aita Linnahalli seinamaaling lõpuni viia ja säilitada

  Rene Leet
  1051 allkirja
 12. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja
 13. Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

  Inga Raitar
  1280 allkirja
 14. Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 15. Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!

  Roland Uuesoo
  2580 allkirja
 16. Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja
 17. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  1011 allkirja
 18. Eestimaa kaitseks

  Olev-Andres Tinn
  1321 allkirja

Valitsusasutuses

 1. Nõuame, et teadmata kadunud inimese otsingu alguses kaasaks riik KOHE kogu olemasoleva ressursi, kaasaarvatud vabatahtliku organisatsiooni SA Kadunud OPEROG.

  Aare Rüütel
  1129 allkirja

Järelkaja

 1. Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest!

  Heiki Hanso
  2365 allkirja
 2. Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks

  Päästeliit
  1355 allkirja
 3. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  1080 allkirja
 4. tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks

  Tartu apell
  1000+ allkirja
 5. Poliitilise dieedi kolm retsepti

  Ivo Rull
  28+ allkirja
 6. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  Mtü Eesti Roheline Liikumine
  1079 allkirja
 7. Liiklemine jalgratturitele ohutumaks

  Jaanus Juss
  1236 allkirja
 8. Manifest kõikidele Eestimaa metsadele. Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ett...

  Maria Murakas
  145+ allkirja
 9. Vähendame palgalõhe Meie kõigi võrdse tuleviku nimel

  Katrina Indiana
  22 allkirja
 10. Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

  Aleksander Laane
  1417 allkirja
 11. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 12. Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  13+ allkirja
 13. Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule

  Elver Loho
  1168 allkirja
 14. Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata

  Züleyxa Izmailova
  2843 allkirja
 15. Lendorava ja metsade kaitseks

  Züleyxa Izmailova
  2052 allkirja