Ühisloomes

 1. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  1 päeva jäänud
 2. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  1 päeva jäänud
 3. Omastehooldajatele palk

  Ly Kokla
  4 päeva jäänud
 4. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  Arutelu lõppenud
 5. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  Arutelu lõppenud
 6. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  Arutelu lõppenud
 7. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  Arutelu lõppenud
 8. E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  2 päeva jäänud
 9. Как создать обращение?

  Maarja-Leena Saar
  6 päeva jäänud
 10. Üleminek neljapäevasele töönädalale võimaldab täisväärtusliku elu 70nda eluaastani

  Aavo Vään
  Arutelu lõppenud
 11. Ei ole vaja sotiaaltoetuste süsteemi, kui on kodaniku palk.Ka mina olen kodanik, küll sant. Saan...

  Mait Jõe
  Arutelu lõppenud
 12. Nullkodakondsus 2,0

  Natalja Kitam
  Arutelu lõppenud
 13. Kuidas paremini arutleda

  Taivo Pungas
  Arutelu lõppenud
 14. Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

  Jaanus Nurmoja
  Arutelu lõppenud
 15. Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks.

  Alger Tammiste
  Arutelu lõppenud
 16. Ettepanek seadusega keelata kõrvaklappide kandmine tänaval

  Teele Kurm
  Arutelu lõppenud

Hääletamisel

 1. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  7 allkirja
 2. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  2 allkirja
 3. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  3 allkirja
 4. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  17 allkirja
 5. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  1 allkirja
 6. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  1 allkirja
 7. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  56 allkirja
 8. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  7 allkirja
 9. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  53 allkirja
 10. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  41 allkirja
 11. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  55 allkirja
 12. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  36 allkirja
 13. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  221 allkirja
 14. Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  328 allkirja
 15. Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  6 allkirja
 16. Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  50 allkirja
 17. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  13 allkirja
 18. Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

  Siim Kobin
  Peatatud: 7 allkirja
 19. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  714 allkirja
 20. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  533 allkirja
 21. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  17 allkirja
 22. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 5 allkirja
 23. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 133 allkirja
 24. Lõpetada kellakeeramine

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja
 25. Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks...........................................................

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 26. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  33 allkirja
 27. Otsedemokraatia arendamine

  Andres Laiapea
  Peatatud: 16 allkirja

Menetluses

 1. Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

  Inga Raitar
  1280 allkirja
 2. Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 3. Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lub...

  Roland Uuesoo
  2580 allkirja
 4. Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja
 5. Eestimaa kaitseks

  Olev-Andres Tinn
  1321 allkirja

Menetletud

 1. Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata

  Züleyxa Izmailova
  2843 allkirja
 2. Lendorava ja metsade kaitseks

  Züleyxa Izmailova
  2052 allkirja
 3. Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

  Aleksander Laane
  1417 allkirja
 4. Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule

  Elver Loho
  1168 allkirja
 5. Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest!

  Heiki Hanso
  2365 allkirja