Hiljuti aktiivsed

 1. Riigikogule

  Отставка президента Керсти Кальюлайд

  Artur Hrisanfov
  683 allkirja
 2. Riigikogule

  Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine

  Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu, Andi Hektor
  1489 allkirja kogutud
 3. Riigikogule

  Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemal

  Mailis Kullerkupp-Jõekaar
  994 allkirja
 4. Riigikogule

  "EI" LEMMIKLOOMADEGA kerjamisele

  MTÜ AITAME LOOMI KOOS
  1071 allkirja kogutud
 5. Riigikogule

  Seadustame Eestis eutanaasia

  Erakond Eestimaa Rohelised
  286 allkirja
 6. Riigikogule

  Seisame Elu eest: nõuame 5G ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt

  Helen Star Cave
  4882 allkirja

Ühisloomes

 1. Foreigners who have lost their jobs must be taken care of and shown they matter, not made to leave

  Jolanta Cihanovica
  2 päeva jäänud
 2. Riigikogule

  Kohtunik K.K oma töökohustuste täitmata jätmisel näitas kuritegelikku lohakkust, millega põhjustas Ludmilla L. suurt materiaalset kahju (kinnistu hinnaga 88 000 EUR ja vallasvara summas 28 000 EUR näol), füüsilist kahju sügava liikumispuue näol ja moraalset kahju (kinnipidamise, hingelise valu ja kannatuste) näol. Kohtunik K.K. jättis oluliste menetlusdokumentidega (korteri omandamise kohta ehk ostu-müügi leping, abielutunnistus, testament ja pärimistunnistus ) ja seadustega (PS §32, TsMS§150 lg 1 p 3) tutvumata ja teostas kuritegelikku käigu vabastades Ludmillat 09.06.2010 osaliselt riigilõivu tasumisest, hiljem 10.02.2012 ebaseaduslikult välja mõistes vabastatud tasumisest riigilõivu ja riigilõivu katteks sundvõõrandates L.L. kodu, tekitades Ludmillale materiaalset, füüsilist ja hingelist kahju. 2010 aastal Ludmilla L. esitas Harju Maakohtusse (tsiviilasjas nr 2-10-15500) lihtsa nõude: tuvastada, et tema abikaasa Uno.-Rudolf A. abielu...

  Sandra Sirge, Sandra Sirge
  90 päeva jäänud
 3. II samba riigipoolsed sissemaksed ei tohi katkeda!

  Hardi Saarniit
  4 päeva jäänud
 4. Riigikogule

  На время чрезвычайного положения, связанного с эпидемией коронавируса. Зарплаты государственных служающих не должны превышать средней по стране. Это не распространяется на работников жизненно важных сфер как спасатели, медики, полиция.

  Maksim Nikolajev
  Arutelu lõppenud
 5. Riigikogule

  Riigiettevõttest väljavõetavad dividendid arvata maksukoormuse hulka

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 6. Riigikogule

  Rahvaliikumise Appi apteekritele! rahvakiri Riigikogule apteegireformi peatamiseks

  Alar Sudak
  Arutelu lõppenud
 7. Stop Consumer Fireworks

  Nilay Rammul
  Arutelu lõppenud
 8. Algatan kanal 2 saatejuhi Katrin Lusti autasustamise riikliku autasuga.

  Rein Prii
  Arutelu lõppenud
 9. Harku tn, Hiiu, Tallinn ohutumaks muutmine

  Marko Avarand
  Arutelu lõppenud
 10. Arstiabi

  Carmenliiv
  Arutelu lõppenud
 11. Kodaniku omandis olevale pinnale elama asumiseks ei piisa suulisest lepingust. Politseil peab olema

  Tiia Müller
  Arutelu lõppenud
 12. Arvamusfestivali arutelud ja rahvaalgatus.ee

  Maarja-Leena Saar
  Arutelu lõppenud
 13. Astuge Tagasi!

  Margus Riimoja
  Arutelu lõppenud
 14. Mitte vastu võtta Euroopa liidu poolt kummitempliga läbi lastud autoriõigus kaitse artikklid 11 ja 13.

  Risto Olavi Rantanen
  Arutelu lõppenud
 15. Tagasiside andmine peale koolipäeva lõppu

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 16. Ruuben Kaalep Riigikogust välja!

  Kristel Birgit Potsepp
  Arutelu lõppenud
 17. Luua Riigikogu juurde Otsustuskogu

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 18. запрет на проведение концертов российских исполнителей

  Klimgoga
  Arutelu lõppenud
 19. #kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: tööhõive

  Maris Jõgeva
  Arutelu lõppenud
 20. #kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: Eesti sisene ränne

  Maris Jõgeva
  Arutelu lõppenud
 21. #kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: sündimus

  Maris Jõgeva
  Arutelu lõppenud
 22. Kuulutame 2019. aasta Lennart Meri (1929-2006) aastaks

  Arko Okk
  Arutelu lõppenud
 23. "Huvitav kool" märk koolidele

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 24. Üürnike register

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 25. Tselluloositehase rajamise poolt

  Teeme Ära
  Arutelu lõppenud
 26. Märkame jalgratturit!

  Marek Maide
  Arutelu lõppenud
 27. Arvamusfestivali arutelude sisend strateegiale Eesti 2035

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 28. Perearstisüsteemi muudatus

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 29. Riigikogule

  Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-Leena Saar
  68 päeva jäänud
 30. Anna oma poolthääl, et Klooga mets võetaks looduskaitse alla ja RMK lageraie plaa...

  Liza Salma
  Arutelu lõppenud
 31. Praegune toiduseadus ei luba kauplustelannetada "eilse kuupäevaga"söögiks kõlbulikku toitu,kuigi see toit seisab külmkapis veel mitmed päevad. Eestil on vaja eeskuju võtta Prantsusmaast,kus on toidu hävitamine keelatud.Toiduseaduse muutmine

  Hillar Kohv
  Arutelu lõppenud
 32. Vastuväide 09.01.2018 jõustunud TMS  § 132 kohaldamisele

  Triina Eismann
  Arutelu lõppenud
 33. Riigikogulastele miinimumpalk

  Leilysemjonova26
  Arutelu lõppenud
 34. review stem education

  Florafetisova
  Arutelu lõppenud
 35. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-Leena Saar
  Arutelu lõppenud
 36. Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 37. Liikumistund iga päev tunniplaani

  Annely Neame
  Arutelu lõppenud
 38. Mustamäe selts

  Ragnar Tamre
  Arutelu lõppenud
 39. E-harta uuendatud versioon aruteluks

  Eriigi Harta
  Arutelu lõppenud
 40. Valimas käinute avalik nimekiri.

  Kristjan Tooming
  Arutelu lõppenud
 41. Mitte lubada seadust, mis keelab EV kõikides kinnipidamisasutustes suitsetamise täielikult.

  Marianna Older
  Arutelu lõppenud
 42. [IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 43. Üleminek neljapäevasele töönädalale võimaldab täisväärtusliku elu 70nda eluaastani

  Aavo Vään
  Arutelu lõppenud
 44. Как создать обращение?

  Maarja-Leena Saar
  Arutelu lõppenud
 45. Ei ole vaja sotiaaltoetuste süsteemi, kui on kodaniku palk.Ka mina olen kodanik, küll sant. Saan töövõimetuse pensiont.Aga ei loe priileivasööja, kasvatan maakodus suvel kõikke et aastajooksul suhu pista. See pension läeb enamik riigi maksutks, nälga surra veel ei kavatse. Nüüd jälle mõtteainet, kui valitsus tõstb maksuvaba miinimumi viissada euroni, kas tehakse, eks me näe.

  Mait Jõe
  Arutelu lõppenud
 46. Nullkodakondsus 2,0

  Natalja Kitam
  Arutelu lõppenud
 47. Ettepanek seadusega keelata kõrvaklappide kandmine tänaval

  Nelladella
  Arutelu lõppenud
 48. Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

  Jaanus Nurmoja
  Arutelu lõppenud
 49. Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks.

  Alger Tammiste
  Arutelu lõppenud

Allkirjastamisel

 1. Riigikogule

  Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine

  Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu, Andi Hektor
  1489 allkirja kogutud
 2. Riigikogule

  "EI" LEMMIKLOOMADEGA kerjamisele

  MTÜ AITAME LOOMI KOOS
  1071 allkirja kogutud
 3. Riigikogule

  Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemal

  Mailis Kullerkupp-Jõekaar
  994 allkirja
 4. Riigikogule

  Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  721 allkirja
 5. Riigikogule

  Aita pidurdada vastutustundetust hariduses

  Margit Timakov
  Peatatud: 706 allkirja
 6. Riigikogule

  Отставка президента Керсти Кальюлайд

  Artur Hrisanfov
  683 allkirja
 7. Riigikogule

  Nôuame vastutustundlikku pensionireformi

  Jkaosaar
  Peatatud: 678 allkirja
 8. Riigikogule

  Jätkame Tallinna Linnahalli "EV100" supergraafika seinamaalingute teostamist!

  Rene Leet
  Peatatud: 652 allkirja
 9. Riigikogule

  Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  Peatatud: 628 allkirja
 10. Riigikogule

  Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

  Kaupo Kutsar
  Peatatud: 628 allkirja
 11. Riigikogule

  Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  Peatatud: 619 allkirja
 12. Riigikogule

  Vaenulike propagandakanalite tegevuse reguleerimine Eestis

  Propastop
  Peatatud: 573 allkirja
 13. Riigikogule

  Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  Peatatud: 419 allkirja
 14. Riigikogule

  Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  Peatatud: 320 allkirja
 15. Riigikogule

  Seadustame Eestis eutanaasia

  Erakond Eestimaa Rohelised
  286 allkirja
 16. Riigikogule

  Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  264 allkirja
 17. Riigikogule

  Nõuame vaba Internetti ja digiõigusi!

  Märt Põder
  226 allkirja
 18. Riigikogule

  Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  Peatatud: 214 allkirja
 19. Riigikogule

  Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  Peatatud: 194 allkirja
 20. Riigikogule

  Õigus jääda eestlaseks!

  Airis Meier
  Peatatud: 164 allkirja
 21. Riigikogule

  Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 133 allkirja
 22. Riigikogule

  Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  Peatatud: 131 allkirja
 23. Riigikogule

  Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  Peatatud: 122 allkirja
 24. Riigikogule

  Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 112 allkirja
 25. Riigikogule

  Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  95 allkirja
 26. Riigikogule

  Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  Peatatud: 79 allkirja
 27. Riigikogule

  Linna eksinud loomi ei tohi põhjendamatult tappa!

  Andrei Gudim
  Peatatud: 73 allkirja
 28. Riigikogule

  Avalik pöördumine Viimsi Raamatukogule väärilise asupaiga loomiseks

  Ivo Rull
  Peatatud: 67 allkirja
 29. Riigikogule

  E-hääletus tuleb viia vastavusse tunnustatud standarditega!

  Teilo Tõnn London
  Peatatud: 62 allkirja
 30. Riigikogule

  PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  59 allkirja
 31. Riigikogule

  Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 55 allkirja
 32. Riigikogule

  Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  Peatatud: 53 allkirja
 33. Riigikogule

  Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 53 allkirja
 34. Riigikogule

  Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 50 allkirja
 35. Riigikogule

  Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  Peatatud: 48 allkirja
 36. Riigikogule

  Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-Ahi
  Peatatud: 48 allkirja
 37. Riigikogule

  Taotleme elektroonilise hääletamise (e-valimiste) täieliku kaotamist!

  Stanislav Pupkevich
  Peatatud: 47 allkirja
 38. Riigikogule

  Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 31 allkirja
 39. Riigikogule

  Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 30 allkirja
 40. Riigikogule

  Многие остались без работы. А счета платить нужно.  Paljud inimesed jäänud paljud ilma oma tööst. Arved  makse on vaja.

  Aljona Jefimova
  28 allkirja
 41. Riigikogule

  Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 27 allkirja
 42. Riigikogule

  Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  23 allkirja
 43. Riigikogule

  Parkimise korraldamine avalikus ja jagatud ruumis kasutuseta jäänud sõidukitest vabanemiseks

  Sander Kaart
  22 allkirja
 44. Riigikogule

  Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  Peatatud: 22 allkirja
 45. Riigikogule

  Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 21 allkirja
 46. Riigikogule

  Eestis on vaja suurendada hooldajatoetust

  Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus
  Peatatud: 18 allkirja
 47. Riigikogule

  Kahe tooli seaduse tühistamine (Peibutuspartluse lõpetamine)

  Märt Meesak
  Peatatud: 17 allkirja
 48. Riigikogule

  Otsedemokraatia arendamine

  Andres Laiapea
  Peatatud: 16 allkirja
 49. Riigikogule

  Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 16 allkirja
 50. Riigikogule

  (ET/RU) Alandame makse noorte jaoks! Panustame Eesti tulevikku! Снизим налоги для молодежи! Мы хотим

  MTÜ S.T.A.R.K.
  Peatatud: 13 allkirja
 51. Riigikogule

  Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 13 allkirja
 52. Riigikogule

  Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõue

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 12 allkirja
 53. Riigikogule

  Saarlased Sõmera Kodu sulgemise vastu

  Taavi Kurisoo
  Peatatud: 11 allkirja
 54. Riigikogule

  Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  Peatatud: 10 allkirja
 55. Riigikogule

  Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  Peatatud: 8 allkirja
 56. Riigikogule

  4+1 TÖÖNÄDAL

  Peeter Mander
  Peatatud: 7 allkirja
 57. Riigikogule

  Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

  Siim Kobin
  Peatatud: 7 allkirja
 58. Riigikogule

  Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 7 allkirja
 59. Riigikogule

  Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

  Andrus Kallastu
  Peatatud: 6 allkirja
 60. Riigikogule

  Kohustusliku teise pensionisamba muutmine vabatahtlikuks ja pensionisambasse kogunenud raha vabastamine kodanikele vabaks kasutuseks ning tagada sellega omandi puutumatus põhinedes Eesti Vabariigi põhiseadusele paragrahv 32-le. Tagades ka läbi selle vabatahtlikku personaalse pensionisamba planeerimise ja tekitamise võimalus.

  Kristjan Vahtra
  Peatatud: 6 allkirja
 61. Riigikogule

  Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 5 allkirja
 62. Riigikogule

  Paneme Kiviõli linnale uue nime - Biomassi

  "Su Nädal Kõlab Tuttavalt" Toimetus
  Peatatud: 4 allkirja
 63. Riigikogule

  Tõstame tubakaaktsiisi 5%

  Ants Jänes
  Peatatud: 3 allkirja
 64. Riigikogule

  Taastame Tartu rahulepingu järgse piiri Venemaa Föderatsiooniga.

  Ants Jänes
  2 allkirja
 65. Riigikogule

  Taastame Tartu rahu järgse piiri !

  Ants Jänes
  Peatatud: 2 allkirja
 66. Riigikogule

  Aktsiisid muuta vabakaubandusega piiriäärsetel aladel naaberriigi tasemele

  Virgo Pihlapuu
  Peatatud: 2 allkirja
 67. Riigikogule

  Kobarettepanek seaduste muudatusteks Kriminaalmenetluse seadustikus ja Karistusseadustikus süütute inimeste kinnipidamise lõpetamiseks

  Alar Sudak
  Peatatud: 2 allkirja
 68. Riigikogule

  Sotsiaalmaks peaks olema väiksem ja hasartmängumaksu määra Eestis võiks suurendada

  Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus
  Peatatud: 1 allkirja
 69. Riigikogule

  VANGLATEENUS TASULISEKS EHK VANGID TÖÖLE! VANGLAS TASUTA VAID PRIMAARSED BAASTEENUSEDM...

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 70. Riigikogule

  Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks...........................................................

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 71. Riigikogule

  Keskharidus kohustuslikuks

  Philip Lomakin
  Peatatud: 0 allkirja
 72. Riigikogule

  Lõpetada kellakeeramine

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja
 73. Riigikogule

  Toidukaupadele tervislikkuse märgid

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja

Riigikogus

 1. Riigikogule

  Apteegireformi kohta

  Eesti Apteekide Ühendus - Timo Danilov
  1000+ allkirja
 2. Riigikogule

  Iseseisva piirivalve taastamise asjus

  Tarmo Kõuts, Ülo Vooglaid
  1000+ allkirja
 3. Riigikogule

  Riigieelarve seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmiseks

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
  1000+ allkirja
 4. Riigikogule

  Lõpetada erakondade ületoitmine

  Jüri Adams, Eesti Vabaerakonna Algatusrühm
  1000+ allkirja
 5. Riigikogule

  Valga Haigla AS sünnitusosakonna sulgemise vastu

  Märt Sults
  1000+ allkirja
 6. Riigikogule

  Riigikogule haruapteekide säilitamise osas

  Eesti Apteekide Ühendus
  1000+ allkirja
 7. Riigikogule

  Seisame Elu eest: nõuame 5G ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt

  Helen Star Cave
  4882 allkirja
 8. Riigikogule

  Anname koolikogukonnale suuremad õigused

  Kristina Kallas
  1011 allkirja
 9. Riigikogule

  Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus

  Mari Sarv
  1916 allkirja
 10. Riigikogule

  Mahetoodete hinda on vaja langetada! Soovime tunnustatud mahetoidule 9% käibemaksumäära!

  Aleksander Laane
  3114 allkirja
 11. Riigikogule

  Власти решили отравить все части города Кохтла-Ярве?

  Sergei Butšinski
  1030 allkirja
 12. Riigikogule

  Mart Helme, astu tagasi!

  Tiiu Soomer
  1039 allkirja
 13. Riigikogule

  Ilutulestik ilma ohvriteta!

  Erakond Eestimaa Rohelised
  2028 allkirja
 14. Riigikogule

  Karusloomafarmide keelustamine Eestis

  MTÜ Nähtamatud Loomad
  6161 allkirja
 15. Riigikogule

  Tõstame parvlaev Estonia vraki üles

  Hando Tõnumaa
  1097 allkirja
 16. Riigikogule

  Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035

  Eestimaa Looduse Fond
  2248 allkirja
 17. Riigikogule

  Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks

  Kaul Nurm
  200+ allkirja
 18. Riigikogule

  Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  1014 allkirja
 19. Riigikogule

  Lageraied Ajalukku

  Eesti Metsa Abiks MTÜ
  3352 allkirja
 20. Riigikogule

  Eesti vajab kanepireformi! Эстония нуждается в реформе конопли!

  Oskar Lesment
  1089 allkirja
 21. Riigikogule

  LASKE MEIL HINGATA! KOHTLA-JÄRVE LINNA ELANIKE PÖÖRDUMINE Riigikogu poole

  Olga Kurdovskaja
  1045 allkirja
 22. Riigikogule

  Päästkem Narva-Jõesuu metsad!

  Natalja Pessotšinskaja
  1111 allkirja
 23. Riigikogule

  Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

  Meelis Uustal
  2569 allkirja
 24. Riigikogule

  Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  1011 allkirja
 25. Riigikogule

  Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  1856 allkirja
 26. Riigikogule

  Aita Linnahalli seinamaaling lõpuni viia ja säilitada

  Rene Leet
  1051 allkirja
 27. Riigikogule

  Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja
 28. Riigikogule

  Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

  Inga Raitar
  1280 allkirja
 29. Riigikogule

  Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 30. Riigikogule

  Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!

  Roland Uuesoo
  2580 allkirja
 31. Riigikogule

  Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja
 32. Riigikogule

  Eestimaa kaitseks

  Olev-Andres Tinn
  1321 allkirja

Valitsusasutuses

 1. Riigikogule

  Nõuame, et teadmata kadunud inimese otsingu alguses kaasaks riik KOHE kogu olemasoleva ressursi, kaasaarvatud vabatahtliku organisatsiooni SA Kadunud OPEROG.

  Aare Rüütel
  1129 allkirja

Järelkaja

 1. Riigikogule

  Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!*

  Liis Ellert
  1122 allkirja
 2. Riigikogule

  Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks

  Päästeliit
  1355 allkirja
 3. Riigikogule

  Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  1080 allkirja
 4. Riigikogule

  tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks

  Tartu apell
  1000+ allkirja
 5. Riigikogule

  Poliitilise dieedi kolm retsepti

  Ivo Rull
  28+ allkirja
 6. Riigikogule

  Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  Mtü Eesti Roheline Liikumine
  1079 allkirja
 7. Riigikogule

  Liiklemine jalgratturitele ohutumaks

  Jaanus Juss
  1236 allkirja
 8. Riigikogule

  Manifest kõikidele Eestimaa metsadele. Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ett...

  Maria Murakas
  145+ allkirja
 9. Riigikogule

  Vähendame palgalõhe Meie kõigi võrdse tuleviku nimel

  Katrina Indiana
  22 allkirja
 10. Riigikogule

  Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

  Aleksander Laane
  1417 allkirja
 11. Riigikogule

  Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 12. Riigikogule

  Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  13+ allkirja
 13. Riigikogule

  Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule

  Elver Loho
  1168 allkirja
 14. Riigikogule

  Omandireformi küsimuses

  Eesti Üürnike Liit
  1000+ allkirja
 15. Riigikogule

  Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata

  Züleyxa Izmailova
  2843 allkirja
 16. Riigikogule

  Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest!

  Heiki Hanso
  2365 allkirja
 17. Riigikogule

  Riik peab suhtuma kõigi laste haridusse võrdselt

  Kodanikuliikumine „Avalikult Haridusest“
  1000+ allkirja
 18. Riigikogule

  Lendorava ja metsade kaitseks

  Züleyxa Izmailova
  2052 allkirja
 19. Riigikogule

  Pagulaste sundkvootide alusel vastuvõtmisest keeldumisest

  Rahva Ühtsuse Erakond (RÜE)
  1000+ allkirja
 20. Riigikogule

  Lasteaedade õpetajate töö väärtustamisest

  Märt Sults
  1000+ allkirja
 21. Riigikogule

  "Laske elada" narkopoliitika muutmiseks

  Kaur Kender
  1000+ allkirja
 22. Riigikogule

  Eesti Lasteaednike Liidu kollektiivne pöördumine Riigikogule

  Eesti Lasteaednike Liit
  1000+ allkirja
 23. Riigikogule

  Petitsioon esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks

  Eesti Ametiühingute Keskliit
  1000+ allkirja
 24. Riigikogule

  1000 eurot miinimumpalgaks

  Eesti Keskerakond
  1000+ allkirja
 25. Riigikogule

  Kütuseaktsiisi tõstmata jätmiseks

  Eesti Keskerakond
  1000+ allkirja
 26. Riigikogule

  Kütuseaktsiisi järsk tõus tuleb ära jätta

  Eesti Vabaerakond
  1000+ allkirja
 27. Riigikogule

  Pöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel

  Eesti Hooldajate Liit, Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing, Eesti Kurtide Liit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit, Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Pimedate Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, Erakond Eestimaa Rohelised, Juht- ja Abikoerte Kool, MTÜ Händikäpp, MTÜ Pane oma meeled proovile, „Puutepunkt“/Puutepunktid, Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Terviseleht
  1000+ allkirja
 28. Riigikogule

  Ravimiseaduse muutmisest ning apteekide omandipiirangu kehtestamisest

  Eesti Proviisorite Koda
  1000+ allkirja