Ühisloomes

 1. Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks.

  Alger Tammiste
  Arutelu lõppenud
 2. Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

  Jaanus Nurmoja
  Arutelu lõppenud
 3. Nullkodakondsus 2,0

  Natalja Kitam
  Arutelu lõppenud
 4. Ei ole vaja sotiaaltoetuste süsteemi, kui on kodaniku palk.Ka mina olen kodanik, küll sant. Saan töövõimetuse pensiont.Aga ei loe priileivasööja, kasvatan maakodus suvel kõikke et aastajooksul suhu pista. See pension läeb enamik riigi maksutks, nälga surra veel ei kavatse. Nüüd jälle mõtteainet, kui valitsus tõstb maksuvaba miinimumi viissada euroni, kas tehakse, eks me näe.

  Mait Jõe
  Arutelu lõppenud
 5. Как создать обращение?

  Maarja-Leena Saar
  Arutelu lõppenud
 6. Üleminek neljapäevasele töönädalale võimaldab täisväärtusliku elu 70nda eluaastani

  Aavo Vään
  Arutelu lõppenud
 7. [IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 8. Mitte lubada seadust, mis keelab EV kõikides kinnipidamisasutustes suitsetamise täielikult.

  Marianna Older
  Arutelu lõppenud
 9. Valimas käinute avalik nimekiri.

  Kristjan Tooming
  Arutelu lõppenud
 10. E-harta uuendatud versioon aruteluks

  Eriigi Harta
  Arutelu lõppenud
 11. Mustamäe selts

  Ragnar Tamre
  Arutelu lõppenud
 12. Liikumistund iga päev tunniplaani

  Annely Neame
  Arutelu lõppenud
 13. Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 14. review stem education

  Florafetisova
  Arutelu lõppenud
 15. Riigikogulastele miinimumpalk

  Leilysemjonova26
  Arutelu lõppenud
 16. Vastuväide 09.01.2018 jõustunud TMS  § 132 kohaldamisele

  Triina Eismann
  Arutelu lõppenud
 17. Praegune toiduseadus ei luba kauplustelannetada "eilse kuupäevaga"söögiks kõlbulikku toitu,kuigi see toit seisab külmkapis veel mitmed päevad. Eestil on vaja eeskuju võtta Prantsusmaast,kus on toidu hävitamine keelatud.Toiduseaduse muutmine

  Hillar Kohv
  Arutelu lõppenud
 18. Anna oma poolthääl, et Klooga mets võetaks looduskaitse alla ja RMK lageraie plaa...

  Liza Salma
  Arutelu lõppenud
 19. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-Leena Saar
  Arutelu lõppenud
 20. Perearstisüsteemi muudatus

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 21. Arvamusfestivali arutelude sisend strateegiale Eesti 2035

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 22. Märkame jalgratturit!

  Marek Maide
  164 päeva jäänud
 23. Tselluloositehase rajamise poolt

  Teeme Ära
  72 päeva jäänud
 24. Üürnike register

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 25. "Huvitav kool" märk koolidele

  Marko Nuuma
  Arutelu lõppenud
 26. Kuulutame 2019. aasta Lennart Meri (1929-2006) aastaks

  Arko Okk
  Arutelu lõppenud
 27. #kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: sündimus

  Maris Jõgeva
  72 päeva jäänud
 28. #kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: Eesti sisene ränne

  Maris Jõgeva
  72 päeva jäänud
 29. #kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: tööhõive

  Maris Jõgeva
  72 päeva jäänud
 30. Ettepanek seadusega keelata kõrvaklappide kandmine tänaval

  Nelladella
  Arutelu lõppenud

Hääletamisel

 1. Lageraied Ajalukku

  Eesti Metsa Abiks MTÜ
  2897 allkirja kogutud
 2. Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks

  Päästeliit
  1355 allkirja kogutud
 3. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  1012 allkirja kogutud
 4. Aita pidurdada vastutustundetust hariduses

  Margit Timakov
  Peatatud: 706 allkirja
 5. Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  666 allkirja
 6. Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!*

  Liis Ellert
  661 allkirja
 7. Jätkame Tallinna Linnahalli "EV100" supergraafika seinamaalingute teostamist!

  Rene Leet
  Peatatud: 652 allkirja
 8. Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

  Kaupo Kutsar
  Peatatud: 628 allkirja
 9. Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  Peatatud: 628 allkirja
 10. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  Peatatud: 619 allkirja
 11. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  409 allkirja
 12. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  293 allkirja
 13. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  200 allkirja
 14. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  189 allkirja
 15. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 133 allkirja
 16. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  126 allkirja
 17. Õigus jääda eestlaseks!

  Airis Meier
  115 allkirja
 18. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  110 allkirja
 19. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  107 allkirja
 20. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  Peatatud: 79 allkirja
 21. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  Peatatud: 79 allkirja
 22. Linna eksinud loomi ei tohi põhjendamatult tappa!

  Andrei Gudim
  Peatatud: 73 allkirja
 23. Avalik pöördumine Viimsi Raamatukogule väärilise asupaiga loomiseks

  Ivo Rull
  Peatatud: 67 allkirja
 24. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 55 allkirja
 25. Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks

  Kaul Nurm
  54 allkirja
 26. Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  Peatatud: 53 allkirja
 27. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 53 allkirja
 28. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 50 allkirja
 29. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  49 allkirja
 30. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  Peatatud: 48 allkirja
 31. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-Ahi
  Peatatud: 48 allkirja
 32. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 27 allkirja
 33. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  24 allkirja
 34. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 24 allkirja
 35. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 21 allkirja
 36. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  Peatatud: 20 allkirja
 37. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  19 allkirja
 38. Kahe tooli seaduse tühistamine (Peibutuspartluse lõpetamine)

  Märt Meesak
  Peatatud: 17 allkirja
 39. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  Peatatud: 17 allkirja
 40. Otsedemokraatia arendamine

  Andres Laiapea
  Peatatud: 16 allkirja
 41. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 16 allkirja
 42. Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  Peatatud: 13 allkirja
 43. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 13 allkirja
 44. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõue

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 12 allkirja
 45. Saarlased Sõmera Kodu sulgemise vastu

  Taavi Kurisoo
  Peatatud: 11 allkirja
 46. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  Peatatud: 10 allkirja
 47. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  Peatatud: 8 allkirja
 48. Eesti Pensionisüsteemi sisuline muudatus

  Siim Kobin
  Peatatud: 7 allkirja
 49. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 7 allkirja
 50. Kohustusliku teise pensionisamba muutmine vabatahtlikuks ja pensionisambasse kogunenud raha vabastamine kodanikele vabaks kasutuseks ning tagada sellega omandi puutumatus põhinedes Eesti Vabariigi põhiseadusele paragrahv 32-le. Tagades ka läbi selle vabatahtlikku personaalse pensionisamba planeerimise ja tekitamise võimalus.

  Kristjan Vahtra
  Peatatud: 6 allkirja
 51. Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

  Andrus Kallastu
  Peatatud: 6 allkirja
 52. Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

  Ragnar Peets
  Peatatud: 5 allkirja
 53. Paneme Kiviõli linnale uue nime - Biomassi

  "Su Nädal Kõlab Tuttavalt" Toimetus
  Peatatud: 4 allkirja
 54. Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks...........................................................

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 55. VANGLATEENUS TASULISEKS EHK VANGID TÖÖLE! VANGLAS TASUTA VAID PRIMAARSED BAASTEENUSEDM...

  Marko Nuuma
  Peatatud: 1 allkirja
 56. Toidukaupadele tervislikkuse märgid

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja
 57. Lõpetada kellakeeramine

  Marko Nuuma
  Peatatud: 0 allkirja
 58. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-Leena Saar
  Peatatud: 0 allkirja

Menetluses

 1. Nõuame, et teadmata kadunud inimese otsingu alguses kaasaks riik KOHE kogu olemasoleva ressursi, kaasaarvatud vabatahtliku organisatsiooni SA Kadunud OPEROG.

  Aare Rüütel
  1129 allkirja
 2. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  1080 allkirja
 3. Poliitilise dieedi kolm retsepti

  Ivo Rull
  28 allkirja

Menetletud

 1. Vähendame palgalõhe Meie kõigi võrdse tuleviku nimel

  Katrina Indiana
  22 allkirja
 2. LASKE MEIL HINGATA! KOHTLA-JÄRVE LINNA ELANIKE PÖÖRDUMINE Riigikogu poole

  Olga Kurdovskaja
  1045 allkirja
 3. Liiklemine jalgratturitele ohutumaks

  Jaanus Juss
  1236 allkirja
 4. Päästkem Narva-Jõesuu metsad!

  Natalja Pessotšinskaja
  1111 allkirja
 5. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 6. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  Mtü Eesti Roheline Liikumine
  1079 allkirja
 7. Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

  Meelis Uustal
  2569 allkirja
 8. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  1011 allkirja
 9. Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  1856 allkirja
 10. Aita Linnahalli seinamaaling lõpuni viia ja säilitada

  Rene Leet
  1051 allkirja
 11. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja
 12. Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

  Inga Raitar
  1280 allkirja
 13. Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata

  Züleyxa Izmailova
  2843 allkirja
 14. Lendorava ja metsade kaitseks

  Züleyxa Izmailova
  2052 allkirja
 15. Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 16. Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!

  Roland Uuesoo
  2580 allkirja
 17. Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja
 18. Eestimaa kaitseks

  Olev-Andres Tinn
  1321 allkirja
 19. Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

  Aleksander Laane
  1417 allkirja
 20. Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule

  Elver Loho
  1168 allkirja
 21. Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest!

  Heiki Hanso
  2365 allkirja
 22. Manifest kõikidele Eestimaa metsadele. Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ett...

  Maria Murakas
  145 allkirja