Kaja Kallas peab tagasi astuma!

Eesti Keskerakond, Anneli Ott,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
28278 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

KOLLEKTIIVNE PÖÖRDUMINE RIIGIKOGULE

Kaja Kallas peab tagasi astuma!

Peaminister Kaja Kallase juhitud valitsus viib ellu lühinägelikku ja Eesti majanduskeskkonda halvendavat poliitikat. Ühiskondlikku ebavõrdsust süvendavad maksutõusud, peretoetuste kärpimine ja avalikkusele valetamine süvendavad rahvastiku-, majandus- ja usalduskriisi.

Reformierakonna tegevus õõnestab riigi usaldusväärsust, sest tehakse otsuseid, milleks ei ole valijatelt mandaati, mida ei ole enne valimisi ühiskondlikult arutatud või käitutakse lubatule vastupidiselt. Võimule tulles hakati kiirkorras kärpima peretoetusi, mis nende endi häältega pool aastat varem vastu võeti. See on ohtlik märk, mis süvendab ebakindlust. Ajal, kui meil on viimaste aastate madalaim sündimus, vajame usaldusväärset ja läbimõeldud rahvastikupoliitikat.

Peaministri valelikku poliitikat peegeldab hästi maksutõusudele keskendumine ja maksureformi jõustades jõukama ühiskonnagrupi soosimine. Eesti majandus on langenud seitse kvartalit järjest ning maksutõusude läbisurumise ja inimeste toimetuleku vähendamise asemel tuleb panustada ettevõtete toetamisele ja kontratsüklilistele investeeringutele. Valitsusel sellekohane plaan puudub ning tegevusetult vaadatakse pealt, kuidas ettevõtted pankrotistuvad ja tööpuudus suureneb.

Samuti ei ole ammendavaid vastuseid saanud peaministri abikaasa osalusega ettevõtte Venemaa-suunalise äritegevusega seotud üksikasjad. Valitsusjuht käis Riigikogu komisjonides selgitusi andmas valikuliselt ja lisaks takistati parlamendis vastava uurimiskomisjoni moodustamist. Sellega seonduvalt on Eesti välis- ja julgeolekupoliitika saanud tõsise mainekahju.

Peaminister peab nii oma tegudes kui ka väljaütlemistes olema väärikas ja tasakaalukas ka kriitilistele küsimustele vastates. Paraku on peaminister Kaja Kallas korduvalt rünnanud nii opositsiooni, ajakirjandust, Vabariigi Presidenti, õpetajaid kui paljusid teisi sihtrühmi. Süüdistada ajakirjandust erapoolikuses, võrrelda opositsiooni tegevust sõjaeelse Venemaa käitumisega ja siduda õpetajate palgatõus automaksu toetamisega - see ei ole peaministrile kohane käitumine.

Mitmed küsitlused ja uuringud näitavad selgelt, et peaminister on kaotanud rahva usalduse. Norstati novembrikuu küsitluse andmetel toetab Kaja Kallase tagasiastumist 68 protsenti Eesti kodanikest. Sama küsitluse andmetel on koalitsiooni toetus rahva seas 35% ja opositsioonil 60% ehk üle poole ühiskonnast toetab tänast opositsiooni. Ka Eesti Päevalehe peaministriuuring näitab Kaja Kallase reitingule selget langustrendi.

Kõike eeltoodut arvesse võttes oleme seisukohal, et Kaja Kallas peab võtma vastutuse valeliku ja Eesti majandust kahjustava poliitika eest ning viivitamatult peaministri ametist tagasi astuma.

Кая Каллас должна уйти в отставку! Правительство Каи Каллас проводит недальновидную политику, наносящую вред экономике. Повышение налогов и урезание семейных пособий усиливают социального неравенство, а ложь правительства обществу усугубляют демографический и экономический кризисы, а также кризис доверия власти.

Деятельность Партии реформ подрывает доверие к государству, так как принимаются решения, на которые не просили мандат у избирателя, которые до выборов не обсуждались в обществе, правительство поступает противоположно тому, что обещало. Придя к власти, нынешняя коалиция в срочном порядке приняла законопроект об урезании семейных пособий, тогда как всего полгода до этого депутаты от тех же партий поддержали инициативу повысить пособия многодетным семьям. Это тревожный сигнал, который усиливает чувство неуверенности у людей. В период, когда рождаемость самая низкая за последние годы, необходима надежная и продуманная демографическая политика. Отражением ошибочной политики премьер-министра является сосредоточенность правительства на повышении налогов и решение в пользу наиболее обеспеченных в виде планируемой налоговой реформы. Экономика Эстонии падает семь кварталов подряд, вместо продавливания повышения налогов и ухудшения материального положения людей правительству следует сосредоточиться на поддержке предприятий и противоциклических мерах. Однако подобного плана коалиции нет, она безучастно наблюдает, как предприятия банкротятся, а безработица растет. Также до сих пор нет исчерпывающего ответа относительно обстоятельств деятельности фирмы супруги премьер-министра в России. Глава правительства выборочно посещала парламентские комиссии, чтобы дать пояснения, к тому же в парламенте голосами коалиции воспрепятствовали созданию специальной следственной комиссии. В связи с этим внешняя политика и политика безопасности Эстонии понесли существенные репутационные потери.

Премьер-министр должна вести себя достойно и взвешенно – это касается заявлений и ответов на критические вопросы. К сожалению, премьер-министр Кая Каллас неоднократно позволяла себе нападки в адрес оппозиции, прессы, президента, учителей и других групп. Обвинение прессы в предвзятости, сравнение деятельности парламентской оппозиции с действиями России во время войны, попытка связать повышение зарплаты учителей с поддержкой автоналога – все это является неуместным для премьер-министра.

Результаты опросов и исследований четко говорят о том, что премьер-министр потеряла доверие людей. По данным опроса, проведенного в ноябре фирмой Norstat, отставку Каи Каллас поддерживают 68% граждан Эстонии. По данным того же опроса, поддержка коалиции составляет всего 35%, тогда как оппозиции – 60%, то есть более половины населения поддерживает оппозиционные силы. Также результаты исследования газеты Eesti Päevaleht подтверждают наметившуюся тенденцию к падению популярности Каи Каллас. Учитывая все сказанное выше, мы считаем, что Кая Каллас должна взять на себя политическую ответственность за проведение ошибочной, лживой и наносящей ущерб экономике Эстонии политики и незамедлительно уйти в отставку с поста премьер-министра.

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Põhiseaduskomisjon-ile.

 4. Algatus jõudis Riigikokku

 5. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 6. Algatus kogus 1000 allkirja

 7. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Kaja kallas peab tagasi astume

  Kaja Kallas ei täida Eesti peaministri nõudmisi. ja nii ei seisa ta halli passiga Eestis elavate elanike ja elanike kaitseks.

  1. Eesti passiga kodanikke kohtleb ta palju hullemini. Me oleme mingid maksuorjad tema jaoks.

  2. Täisti nõus. Äärmiselt piiratud mõtlemisega inimene Puudub vajalik kompetents riigi juhtimiseks. Rumalad otsused paiskavad Eesti majanduslikult aastateks stagnatsiooni.

  3. Hea kui ta puna ja üle lombi infiltratsioonide eest Eestlasigi kaitsta suudaks, et meil me kultuur alles jääks, Halli passi omanikel ei ole kaotus nii katastroofiline kui Eestlastel, kui Kaja taolised üli head inimesed manipuleeritud rahvamasside poolt maha võetaks mis võiks tekitada riigi parseldamise peale ajutisi jõude päris niidi-tõmbajate kätte kes seda Eesti auväärsete vastast tsirkust siin varjust toetab ja inspireerib. Olen ka ise viimased 10+ aastat töötu olnud ja Jumal tänatud, et Eesti on nii hea riik olnud, et mind siiani elus hoidnud. Minul on küll eestile ainult täis toetus anda isegi kui ma ühtegi oma unistust pole veel täide viia saanud ja naisest enamuse oma eluajast vaesuse tõttu lahus pidanud elama. Loodan ikkagi, et läheb veel paremaks, kuid selle asemel, et oma riigi ründamisega tegeleda enamlaste moodi peaks Eestlased ikka ise ka oma riigi parandamise ja heaolu ning kultuuri säilitamisega pidevalt tegelema. Selleks on niipalju võimalusi ka siis kui normaalseks eluks enamus võimalused puuduvad.

  4. Ja, olen nõus kategooriliselt! Meie kõik ei ole tema jaoks inimesed, me oleme lihtsalt MAKSUORJAD! Absoluutselt puudup mingisugune kompetents, eriti Riigi ja majanduse juhtimisega , sellega oleme täielikus hädas lõplikult !!! Valeri Jasnev

 2. Кallas prügimäele.

  Täielik hoolimatus inimeste vastu.Kaya lahkub juba.

  1. kuidas saab pensionist ära elada

   Kaja elab teises maailmas, ta ei saa aru, milline on elu allpool ja kuidas saab pensionist ära elada.

   1. Главный враг Эстонии

    Ведёт страну в экономическую яму. Постоянное враньё, некомпетентность правительства. Энергобезопасность страны под большим вопросом,хотя нам утверждали обратное.

    1. Ebapädev poliitik

     Kaja Kallas tõestas end ebakompetentse poliitikuna mitte geopoliitikas ega eriti majanduses

     1. Kaja Kallas tõestas end ebakompetentse poliitikuna geopoliitikas ja eriti majanduses

     2. Peaminister elab oma maailmas ja oma rõõmuks. Riigi majandus ja põllumajandus tuleb elavdada.

    2. Мирным-мир, разжигателям ненависти- взаимная ненависть

     Я не хочу, чтобы русскоговорящие дети , получив образование на эстонском, стали похожи на коренное население Эстонии, которое своими мыслями и действиями ведёт к уничтожению собственной страны всеми возможными способами. Неужели ненависть к русским способна убить в человеке страх за будущее, разрушить экономику собственной страны, довести население до нищеты, отдать страну людям, которым не нужны конкуренты, потому что эти чужаки- монополисты. Можно продолжать и продолжать о вреде , нанесённой собственной РОДИНЕ кучкой людей, находящихся под пятой страны, которая и не думает о сохранении мира. А женщина, стремящаяся к власти, готовая собственную страну кинуть в пекло войны, не может называться женщиной. Зачем женщине- матери- сестре- бабушке!!! нужна эта власть? Если женщина способна убивать других,выпишите ей направление к психиатру. По всему выходит, что мы, русские , больше любим Эстонию, чем коренное население. Мы за мир, дружбу, равноправие всех наций.

     1. Мирным-мир, разжигателям ненависти- взаимная ненависть

      Я не хочу, чтобы русскоговорящие дети , получив образование на эстонском, стали похожи на коренное население Эстонии, которое своими мыслями и действиями ведёт к уничтожению собственной страны всеми возможными способами. Неужели ненависть к русским способна убить в человеке страх за будущее, разрушить экономику собственной страны, довести население до нищеты, отдать страну людям, которым не нужны конкуренты, потому что эти чужаки- монополисты. Можно продолжать и продолжать о вреде , нанесённой собственной РОДИНЕ кучкой людей, находящихся под пятой страны, которая и не думает о сохранении мира. А женщина, стремящаяся к власти, готовая собственную страну кинуть в пекло войны, не может называться женщиной. Зачем женщине- матери- сестре- бабушке!!! нужна эта власть? Если женщина способна убивать других,выпишите ей направление к психиатру. По всему выходит, что мы, русские , больше любим Эстонию, чем коренное население. Мы за мир, дружбу, равноправие всех наций.

      1. В каждой стране есть свой национальный язык. Так обстоит дело в России, Германии, Франции и т. д. Если я поеду в другую страну, меня заставят выучить национальный язык. А так как я не хочу учить другие языки, то я туда не полезу. В чем проблема? Эстонский – мой родной язык. Кроме того, я очень хорошо знаю русский язык. Немного немецкого и финского.

      2. Отвечу не Елене, а в её коментарии, обращении от Anti Soosaar. Я так же знаю не один язык и аншлийский, норвежский, немного финский и более менее хорошо эстонский. И я тоже считаю, что в каждой стране есть свой язык, как в Пакистане, России, Финляндии, Испании, везде свой. Но приезжая и оставаясь жить в той стране, у них нет давления на приезжих, нет ограничения по действиям и нет принуждения к языку. Всё это происходит на добровольной основе. Люди сами приходят, к тому что им стоит выучить язык той страны в которую они приехали. А не то что происходит у нас в Эстонии. Людей давят, ограничивают неприемом на работу, урезанием зарплат, закрытием дет.садо и школ. Указывая, что ты здесь никто! Ни в одной стране, нет таких унижений населения, как тут. Поэтому и народ ропщет, против такого отношения к себе. Никогда, никого нельзя заставить делать что-то насильно. Напротив Вы сами загоняете народ ненавидеть Вас за это.

     2. Кая Каллас, уходи!

      Постоянная ложь, повышение налогов, полный переход на эстонский язык, обещанное не было выполнено!

      1. Кая Калас просто обязана уйти в отставку

       Очень лживый и недобрый человек , она идёт по головам людей, ей безразлично, как живёт простой народ, как вообще живёт основная масса семей, Она не имеет морального права повышат налоги за счёт народа! Она сторит свою личную карьеру, причём очень нечестным образом! Её моральный компас давно упал и она не может возглавлять правительство, так как чем дальше, тем только хуже будет жить народ, чьи голоса она получила путём лживых обещаний,которые напрочь ею уже забыты! Она никого не уважает, у неё только личные амбиции всех отодвинуть или прямо столкнуть, кто ей мешает или не угоден! С таким Премьер -Министром докатимся до репрессий , её надо остановить - это страшный человек в женском обличии, Очень жаль, что её родители не могут ей подсказать ," что насильно мил не будешь" и с моральной точки зрения она должна уйти в отставку сама , чтобы все спокойно встретили Рождество и Новый Год! Я верю, что в Эстонии есть много честных, добрых людей, которые правильно понимают семейные ценности и желают своим детям СЧАСТЬЯ , живя в Эстонии ! И не разделяют людей по национальному признаку, а значит желают всем ДОБРА!!!

       1. Кallas prügimäele.

        Täielik lugupidamatus inimeste vastu. Kaya hüvasti.

        1. lahkuda,Kaya viimistlus

         Täielik lugupidamatus inimeste vastu. Kaya hüvasti.

         1. Kaja Kallas peab tagasi astuma

          Kaja on valelik inimene. Lugupidamatu oma inimeste vastu, teda ei huvita kuids elavad Eesti riigi inimesed. Kaja, palun astu tagasi!!!

          1. Nõus

           Nõus. Ma ei oodanud, et poliitik võib olla nii ebaaus.

           1. Minister astub tagasi

            Miks te allkirju ei kogu? Kas pole selge, et minister lihtsalt ei hooli oma rahvast ja riigist? Ta röövis inimesed täielikult......

            1. Vangla

             Vangi peaks ta panema!

             1. Hiiliv kakskeelsus

              Mind häirib, et algatuse tekst on ka vene keeles... sellepärast nad meie keelt ära ei õpigi, et neile võimaldatakse kõike. Saksamaal ei kasutata ametlikult türgi keelt. Häbi!

              1. Tore oleks Teiega kunagi vestelda, et saada aru, kuivõrd Te ise eesti keelt ja kultuuri mõistate-oskate valdate. Edu.

             2. Täielik küündimatus

              PM mõnitab Eesti elanikke ja see on lubamatu.

              1. Väga nüri pliiats

               Inimesel pole erudeeritust, silmaringi, huumorimeelt ega enesekriitikat, no ei ole materjali sellel kohal töötamiseks!

               1. reeturid

                Ei tea vist keegi, kumb teenis rohkem ,kas Kaja Kallas või Herman Simm.

                1. Uus hääletus?!

                 Aga alles oli hääletamine, 28-08-2023, "nõuame KaKa tagasiastumist". Mis sellest on saanud? https://rahvaalgatus.ee/initiatives/af57e807-aad7-4d27-9528-a1a966ee488a Ja seda anti riigikogusse!! Kas KaKa sülitas selle peale? Недавно было голосование по поводу отставки КаКа.Что с этим стало? Или КаКа просто плюёт на всё это?

                 1. Для эффекта нужно 100 000+ подписей, а там менее 30 000 было вроде. Вот и результат никакой. Репосты для петиции нужны, мне та петиция даже не попадалась и потому я не подписал её.

                 2. 12.12.2023 lükati ettepanek tagasi. Elagu vaba ja demokraatlik Eesti!!!

                2. Она виновата только в том, что у нее есть деньги.

                 Иди на пенсию и трать сколько влезет

                 1. Slava Almann. ПЕНСИОНЕР.

                  Кая Каллас и её правительство крайне узколобые руководители, не имеющие представления как пополнить бюджет Государства, КРОМЕ как собирать и повышать налоги. Это умеет любой, извините, безграмотный школьник. Если всё время жить : С миру по нитке - голому рубаха, то в конечном итоге вся Страна станет нищей. Правительство не уделяет внимания развитию, в том числе НОВЫХ отраслей в сельском хозяйстве и рыбной промышленности... Развитию новых технологий в машиностроении, вагоностроения, кораблестроения... приборостроении, Электронной промышленности, кабельной индустрии, промышленного освещения... Да много ещё из того что БЫЛО и РАБОТАЛО в Эстонии до 90-х годов. Мне - бывшему многолетнему работнику Лёгкой промышленности Эстонии с Высшим образованием СТЫДНО за безмозглых нынешних руководителей.

                  1. Каллас- марионетка глобалистов, ради своих амбиций готова уничтожить маленькую Эстонию. Надеется,что успеет убежать на тёплое место в Европе. Но она забыла,что предатели всегда плохо заканчивают.

                   1. Сидоришина Алла

                    Все правильно написали. А что с серым паспортом подписи не подходят?

                    1. Tegemist ei ole rahvaalgatuse, vaid poliitilise kampaaniaga

                     Miks ei ole juures infot, et tegemist on Keskerakonna algatusega? On väga kahetsusväärne, et üks partei teeb oma kampaaniat kasutades selleks ära kodanikualgatuse kattevarju. Rahvaalgatus.ee "Head tavad" ütleb: "Riigikogus esindatud erakondadel ja Riigikogu liikmetel soovitame arutelu algatamiseks kasutada osalusportaali asemel oma parlamendi mandaati ning kodu- ja töökorrast tulenevaid võimalusi ja meetmeid." Selline tegevus Keskerakonna poolt kahjustab rahvaalgatuse mõtet ja tähendust ühiskonnas.

                     1. Täna, mil allkirjastamisele panemisest on möödas üle kolme nädala, lisati lõpuks Keskerakond algatajate reale. Võib-olla et parem hilja kui mitte kunagi, aga osad inimesed, kes enne seda on andnud petitsioonile oma allkirja, võivad olla seda teinud teadmata, et toetavad sellega ühe poliitilise partei poliitilist kampaaniat. Veelkord: tegemist ei ole rahvaalgatusega, vaid allkirjade kogumisega, mille on algatanud üks suur poliitiline organisatsioon.

                     2. Vabandan oma eksimuse pärast - mitte üle kolme nädala, vaid üle kahe nädala on möödas allkirjastamisele panemisest. Seal ei ole sisulises mõttes siiski suurt vahet.

                     3. Ma ei ole ühegi erakonna liige. Aga kui Keskid selle algatasid, siis müts maha nende ees.

                    2. Rahva hääl

                     Inimeste hääl, sulle ei meeldi!? Statistika pole rahul!? Kõige õigem, võib korraldada rahvahääletuse!?

                     1. See kommnetaar oli vist mõeldud vastuseks minu kommentaarile? Eestis korraldatakse iga nelja aasta tagant parlamendivalimised, mille käigus inimesed saavad oma hääle anda erinevatele erakondadele. Seega inimeste hääles pole loomulikult midagi halba. Vastupidi - see on demokraatia alus. Ei ole ka midagi halba allkirjade kogumises. Aga esiteks peaks antud algatuse juures olema info, et allkirju kogub teatud poliitiline partei. Ja teiseks siinse platvormi hea tavaga taoline poliitilise partei poolt korraldatud algatus kokku ei lähe.

                    3. Lugege mu huultelt....

                     Rahvalt saadus mandaat rehvormierakonnale on saadud sõna-otseses mõttes rahvale valetamisega enne valimisis. Aus käik Kallaselt oleks ise tagasiastumine.

                     1. Esiteks oli meedias teavet algatuse kohta, kuidas ilmus siia 16 tuhat allkirja ?! Teiseks oli sellel platvormil sarnane algatus juba selle aasta augustis! Kolmandaks, need intriatiivid sellel platvormil tulid kahest parteist! Ja mis puutub kokkusattumusse või mitte, siis hääletamispraktika juba ütleb, et see teema on väga asjakohane ja vähemalt siin saab inimeste häält kuulda!

                     2. Irina Letjajeva-Anissimova, Teie nimetatud asjaolud ei lahenda kuidagi minu välja toodud kitsaskohti: läbipaistvuse puudumist, mis tähendab, et algatusega tutvujal ei ole võimalik tuvastada, et algatuse taga on poliitiline partei, ning vastuolu hea tavaga. Tänan tähelepanu eest!

                     3. Kuidas saab nii labaseid popilustlike süüdistusi esile tuua ? Kas on raske aru saada, et kui Reform, ei soovinud maksutõusu kuid Sotsid ja e200 seda nõudsid, siis üksi ei saa RE seda muuda. Pealegi see oli toona, teatud teiste maksude ja muu olukorra osas öeldud, ning neid meelega planeeritud lõkse ei tasu nagu tõsiselt võtta, pole vist ka kedagi, kes seda "maksud ei tõuse" norimisena kasutab kes ise PÄRISELT hääletanud oleks RE poolt, on nii ? Ja kui te selle imelise naise huulelt, palju muid tarkuse ja armastuse sõnumeid oma rahvale ja riigile lugeda oleksite mõistnud, siis oleks kogu riigi areng hoopis paremas astmes ja saaksime koos palju kiiremini meile pandud raskustest üle - sest neid raskusi on genereeritud meile mitte ainult ida poolt - ja neile isegi ei saa panna pahaks, kui nad seda teevad, sest miks nad seda tegema ei peaks ? Ometigi, nad seda palju vähem teevad, kui seda mitmed muud päris eesti vaenulikud nõuavad ja soovivad, Vladiimirit selle eest lausa Lääne agendiks veel kutsuma hakatakse, märkige mu sõnu Eestlase (vanaema perekonna nimi Valge) ta juba on kogu oma valitsuse tippjuhi ja nõuandjana hoidnud.Kui ta veel need punarajakad selle Ukraina kallalt ka välja (kelle tankidel Nliidu lipud olid ja tegid vene juhtkonna kuuletamatuid rööv ja vallutuskäike mida venemaa pidi enda tegudena alla neelama, et austust ja imagot säilitada) mõtleks kuidas see ebanormaalne sõda lõpetada, siis saaks enne hauda veel vast veel isegi Peetruse jutule. Ja mis aga meie auväärt riigijuhtidesse puutub, siis ma usun, et meil siin tasuks olla palju tänulikumad, võrreldes sellega, mida siin mõned muud jõud näha sooviks kes köitpidi üldse mitte eesti puu küljes

                     4. Kas saaks kudagist hr. Meigole vihjada, et ta pööraks tähelpanu hõigekirjale ja kelekassutusele. Ja ei pritsiks datti.

                    4. Престол

                     Царей и цариц не выбирают, им трон достаётся по наследству! В нашем государстве , не царица и трон не по-наследству, но ситуация аналогична " низы не хотят жить по-новому ( в бедности) , а верхи хотят управлять по-новому! А это уже кризис власти - значительное повышение активности масс ( народа)! А это и до краха не далеко...

                     1. Tänan teid ka!

                      Teele Jõks , olgu kuidas on, aga meil kõigil on üks soov-Tervis ja heaolu meie ühiskonna igale rakule ( perekonnale)!

                      1. Ühiskonna, st kõigi meie inimeste heaolu on loomulikult õige eesmärk. Aga erinevate poliitiliste jõudude nägemus selle saavutamiseks on kohati üsna erinev ja see on normaalne. Poliitiline arutelu Riigikokku kuuluvate erakondade vahel peaks aset leidma Riigikogus ja samuti avaliku debatina (muuhulgas nt meedias). Rahvaalgatuse rakendamist oma poliitilise kampaania ette ei saa kuidagi õigeks pidada, sest rahvaalgatuse olemus on kodanikualgatus. See ei ole mõeldud suurtele poliitilistele oragnisatsioonidele oma poliitika elluviimiseks. Aga kui selles minuga ka mitte nõustuda, siis jääb ikkagi minu algse kommentaari algne küsimus: miks ei ole seda organisatsiooni, kes on selle algatuse taga, märgitud algatuse juurde? Kuni Keskerakond sellele küsimusele ei vasta, jääb paratamatult mulje tahtlikult tekitatud läbipaistmatusest.

                     2. Hetke seisuga näiub, et meil on eestis vähemalt 16577 riigivastast vasakäärmuslast, kui õigesti aru saame ?

                      Proovisin leida kes on Anneli Viitkin, kuid ainuke info mis üles tuli Viitkinitega oli "Lõuna ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse järgi panid Egrit Viitkin, Kadi Viitkin, Eero Mikenberg ja Erki Aniott toime soodustuskelmuse, esitades eri ettevõtete nimel investeeringutoetuse saamiseks PRIA-le teadvalt valeandmeid." Siis jäi silma, et kesk-erakond, Rahvaliit ja see veidralt riigi osas vaenulik punt, ometigi onu Jüri Ott peaks tark ja auväärne mees olema. Kuid miks on vaja, eesti kõige reljeefsema poliitiku ja auväärse inimese vastu sellist kampaaniat teha, naine naise vastu, peale seda kui mitmed muud punaoperatsioonid ja laimukampaaniad läbi kukkusid,on müstika, loodetavasti on see mingi vana Keskerakonna tiiva veel jahtumata nuriüritus veel välja kangutamata KGB-snikute poolt kes malbet naist selleks sundisid, sest ega nad oma nimel ju ei julgeks neid asju teha. Teeks ka rahvahääletuse, et terve Lääneranniku Kallaste dünastia järgi ümber nimetada, sest tänavast nii suurte ja sajandi pikkuste Eestikasulikest tegudest ei piisa mitte. Võta kasvõi Vaino Kallas, Või Vanaisa Eduard Alver kes koos Aleksander Tõnissoni ga organiseerisid relvastati 1917. aastal Haapsalus asunud 1. Eesti Polgu ja koolitasid Läänemaa omakaitset. Kes oli koos Oskar Mamersiga üks kahest ööl vastu 18. veebruari 1918 Vene armee 1. Eesti polgu komandöri, polkovnik Ernst Põdderi poolt Kuressaarde Saksa Põhjakorpuse juhataja kindral Adolf von Seckendorffi juurde läkitatud saadikust, kes teatasid eesti rahvusväeosade poolt plaanitavast rinde avamisest pealetungiks valmistuvatele Saksa vägedele[. See kohtumine valmistas ette tingimused Eesti Vabariigi väljakuulutamiseks 24. veebruaril 1918. Või nende sugupuust veel Eesti Naisüliõpilaste Seltsi auvilistlane Betti Alver, või Udo Kallas - kaitsevägedega seotud kuulus saksofonist jne, pole teada vist veel kedagi suguosapealt kes oleks alatustega tegelenud sõrmevõrdki võrreldes nendega kelle enda saavutused Eesti jaoks palju väiksemad ja riukad palju suuremad, kuid suu vahutab vihas, (käes kokakoola, habus välismaa koni ja jalas adi toss) seda tugevamini, et ikka Eesti jaoks on veel perekondi läbi ime alles jäänud, kes meie kultuuri ja väärtusi süva-eestofiilikult alles hoiavad, seda välismaale parseldamata, Samal ajal aga Kaja sõidab rahulikult jalgrattaga tööle, tegeleb naiste tantsu rahvatantsu klubide, hariduse ja kultuuriga ning kõige selle kõrvalt jõuab veel mitme suurriigi üritust riiki meilt kaaperdada -.tagasi hoida, jäädes soliitsaks , kenaks ja naiselikuks, mida Eesti mehel veel Jumalalt soovida siin maal ?

                      1. Ilusat Kadripäeva kallid kaasmaalased, jäägem ikka Eestlasteks! Oma emalt: https://www.youtube.com/watch?v=cz0a2JVY3hw

                     3. Demokraatia on ohus!

                      Pole vaja inimesi hirmutada ja inimestele silte riputada! Ja ärge sulgege oma suu rahva arvamusele või meil on ebademokraatlik riik!? Või võtke ja õpetage meile " stalinismi õppetunde - kõik vanglasse või Siberisse!? Teie kommentaar on kohandatud ja provokatiivne (((

                      1. Stalin muideks oli see, kes keelustas avaliku hääletuse ja asendas selle nii-kummardatud demokraatliku salajase hääletusega mida "eurooplased" siiani kasutavad harjutades avalikuse asemel salalikust. http://izbral.ru/article/ОТКРЫТЫЕ_ВЫБОРЫ http://izbral.ru/article/ЗАКРЫТОЕ_ГОЛОСОВАНИЕ Mis aga siia hääletusse puutub, siis võib vene inimestele andeks anda, ega sirad inimesed ongi kergesti manipuleeritavad - ei saagi nõuda, et Venemeelsed aru saaksid ja huvitatud oleks Eesti heade inimeste olemasolust, sest ajupesu masinad mujalt Slaavi autoriteetidena esinevatelt (kes eelnevalt on enne KGB poolt manipuleeritud ja esinema pandud, oma usaldust tekitava olemuse tõttu) ja vasakäärmuslastelt on väga suured ja tõsised psühholoogia mõjuvõimud (mis on loodud eelnevalt sadadeerinevate võltsinfokildudega mille külge psühholoogiaga liidetud sihtmärk inimesed, et siis "inimene ise otsustaks" "oma peas" kes on süüdi, lisaks otse valesüüdistajatest agitaatoritele keda omakorda toetama manipuleeritakse "tõe eest" mida nad räägivad), kuid imestama paneb, et on ka lausa end isamaalaseks nimetavaid ja patrioodiks lausa, "Eesti patrioodiks" nimetavaid kes end sellise auväärse Naise vastu oma segadustes meeltes sättida on proovinud. See paneb ikka mõistma, et ajupesu võim on meeletu mida Ameerika kommunistid ja KGB-Venelased käsikäes siin riigis rakendada proovivad (EKRE USA oskaond koos tumedama Keskluure poolega ja Vene poolepealt vanad vasakärmuslaste vangistatud hinged - kes muidu on samas ka tegelikult Puutini vastased tuleb meeles pidada, seega ei saa neid Putinistideks nimetada, sest see Vladiimir teatavasti ei ole eriti suur kommunistide fänn ja tema ning Vene Eliit ausalt nimetas need vene rahva suurimaks vaenalseks kellega Venemaad rüüstati Ameerika kommunistide abiga 100 aastat põhjustades suurima kahju sellele rahvale mida keegi kunagi põhjustada võiks. Küll Eesti selle maa ükskord vabastab, et saaksime ise omal maal Rahus olla, milleks muuks Jumal meile sellise ülesande andnud! https://www.youtube.com/watch?v=SVQzFmzAUT4&list=PL2gOw0SU6GTYrEBwfnwKQJ-BadE_oIH7i Selle kohta on väga tähendusväärseid videosi olemas -kuigi Ameeriklased (Ameerika Punased st, kommunismi peakontor asub ju NY´-s ,enne asus Prantsusmaal ) enamus neist Youtubest kustutas selle võlts Venevastase laine aeg - kui sooviti lihtsalt muu jamaga koos targemad ja olulisemad vene videodega Youtube kontod likvideerida põhjustades suurt kultuurilist kahju maailma ajaloole Kuid jah, isegi väike marginaalne osarahvast kes on aktiivselt relvana omaenda riigi heategijate vastu manipuleeritud, saab tuua ajutiselt suurt kahju mida ülipunased kasutavad lipitsevate, kultuuritute ja kriminaalide võimuletoomiseks - seda kultuuris piisavalt varem juhtunud. mitte allutada ennast suurvõimude orgniseeritud kuritegevuslikule Naisevaenulikule populistlikule punapöörde katsele petetutega, ainuke koht kus Kaja tagasi kaks sammu ja edasi kolm sammu astuda saab kui tahab on Sõleke rahvatantsus!

                     4. "AJUPESU" .........Margus Meigo

                      Vabandust, aga liiga palju teavet, nagu rohkuse sarvest! Ja peale selle on see puhtalt teie isiklik arvamus. Tänapäeval on eriti populaarne väljend - "ajupesu"! Ja te ei mõelnud sellisele kontseptsioonile nagu" maailmavaade", mis asub inimese sees ja moodustub peamiselt ühiskonna väikeses rakus ( perekonnas ), igal ühiskonnal on igal ajaloolisel ajal oma maatriks (ühiskond), ühiskonna alus moodustab väärtused ja moraalinormid, mis kajastuvad seadustes ja käitumisreeglid. Praeguseks ei täida valitsus sotsiaalset rolli - puudub turvalisus ja kodanikuühiskonna heaolu parandamine! Kui eesti rahvas ei nõustu ja ei usalda peaministrit, on tal õigus seda sellel platvormil väljendada!

                      1. Miks ma peaks siis siia mingit muud vaadet, kui isiklikult kinnitatud tõest informatsiooni, efk fakti ehk isiklikku arvamust jagama ? Mis te jagate siis päevakorraliselt kellegi teise vaateid ja mitte seda mida endas süda mõtleb ja mida Jumal aju arusaama pannud on ning mida õpitud ja arusaadud, loetud ja nähtud ? Ega ma mingi Harwardi ülikoolist või parteist ole, et kellegi teise arvamuste jagamisega aega veeta saaks, ikka seda mis tean päriselt tõde olema, ja ega ma kaasaja mälumängus ole, kus varjendid ees ja siis ma umbes "arvan" midagi, ma räägin seda mis on päriselt vaja teada ja arusaada neil kes loevad. Tõestuseks võite võite ka ise millise iganes osa mu jutust võtta, ja öelda selles osas mingi pooltõde olema - kuna seda pole, siis saate ise aru, et see mida te "minu arvamuseks" nimetate, ongi tõde. Või kas pole nii ? Ja kui minu arvamuseks, peate seda mida Kremli seintevahel venemaa tipp eliit eri-üli koosolekul maailmale tutvustamiseks rääkis - siis kas mitte, ei pidanud nad selle info minult unenäotsi või muud moodi enne kätte saama, kui see MINU arvamus on nagu te öelda teate. ning rääkides "AJUPESU" st - kas te arvate on oskab seda paremini Ameerika või Venemaa ? Või meie kohalikud ? -- ja mis puutub õigusesse ennast väljendada, siis ilmselgelt selle õiguse on meie riik inimestele võimaldanud, kuid kas sellest piisab ? Kas võiks ka inimestel olla õigus ausalt reaalset ja tõest infot saada ? Kas võiks olla õigus inimestel ka õigus oma riigi headest inimestest õigesti arusaada või peaksid nende ajud olema võõraste jõudude pesumasinate trummeldada? Kas võiks olla meie riigis ka inimestel õigus olla puhas manipulatsioonidest ja ahvatlustest mis meid orjastab alkoholi, nikotiini mürgitusse ning kultuuri lageduse ja ringilaaberdamise kütkesse ? Neid õigusi eriti ei anta inimestele kuigi seda saaks autoritaarsem riigikord kergesti teha. Meile räägitakse fantaasia lootusi, et lasme kõigil omapead maailmas ringi kooserdada armu ja eluteel ilma jumala juhatuseta, et siis eriti vabad ja selged inimesed kasvavad täis väärtustega kuid samal lastakse inimeste ajudega teleka ja meedia psühholoogiaga orjastajad ning mitme eri ajukontrolli instituudil igasuguseid katseid teha, keerates meid enda ja teiste vastu kellegi l kolmandate vajadustega mis ei puutu üldse meie riigi ja rahva säilimisse ja arengusse. Ka kooliharidus (kus täiesti erinevad lapsed tihti pannakse nende võimeid alavääristavasse keskonda ) peaks arendama inimeses süva-kultuursust, ja vaimseid ning energeetilisi oskusi, kuid isegi unenägudest, tunnetest ja kõige elementaarsemast, räägitakse liialt vähe ja üldiselt, et enamus inimesi ennast elu osas adekvaatselt ettevalmistatud saaks, et ei teeks samu vigu mida me esivanemad - nende ärahoidmise asemel tuubitakse pähe ajsu millest väga vähe enamusel igapäevaselt iial kasu on. Õigus arvata.. Kus on õiguse meie rahva hinge ja eneseväärikuse kaitse arenduseks mida Jumal meile andnud on ? Šhamaanide õigused kus on!? МЫ!

                      2. Ühesõnaga, peaks enne inimene keskenduma sellele, kas tal on õigus antud asjadest õigesti arusaada, kas ta saab aru päriselt mis on hea või halb ja mis varjante veel on, enne kui ruttab oma arvamust avaldama arusaamata, mis moodi seda "arvamust (mitte fakti/tõde) manipuleeritakse ja kasutatakse hoopis muude jõudude poolt hoopis muude asjadetarbeks kui see mis lubati ja rahvas eeldas, et saab. Välismaa proovib kõikvõimalike vale-kampaanatega ja ajumanipulatsioonidega likvideerida Kaja sellepärast, et ta on LIIGA eestlane nende jaoks, mitte seepärast, et Eesti meile pealepantud makse tõstma peab või, et ta mees meelega planeeritud trikkidega lõksu meelitati läbi sõbra reetmise kes on vastasliinis Eesti ja peaministri huvidele. Mis Sa arvad kus on nende laste õigused oma arvamustele ja elule: Ameerika versioon: https://www.youtube.com/watch?v=dX3k_QDnzHE&list=PL7CZ4TImzrFk6vci4vWnMfHmYPV0rgSDR&index=2 Vene versioon: https://www.youtube.com/watch?v=aNG-QfgwntU Või need kes kokku puutunud tehnoloogiatega millest V.N Lopatin & V.D. Tsygankov maininud siin: https://figshare.com/articles/dataset/Thought-Monitoring_ideology_changing_tools_Mind_Control_Weapons_The_East_West_Controversy/22722544?file=40365859 ( Tsygankov, Neuroküberneetika https://all-andorra.com/vladimir-tsygankov-creator-of-a-neurocomputer-universe/ , Lopatin-iga koos kurtsid 90 ndate alguses vene tuumas, et ajukontroll ja psühhotroonse rünnak relvad jms pättide kätte sattus, Jüri Torp eestist teadis rääkida, et meie kaitsepolitsei käes samad relvad - ju seepärast nende vastu ei saanudki meie riigi teised 4 tipp kaitse asutust, kuid kus on nende inimese õigused kes peavad neid asju kannatama, sest nad mõtlevad lubamatuid mõtteid, et nad tahaks omal maal nagu rohkem õigusi kui õigus kommenteerida - vastavalt poliitilisele manipulatsioonile kellegi vastu kelle vastu parasjagu trend on erinevates sfäärides - kes on liialt Eestlane või kes nopib erinevate impeerium vallutajate poolt keelatud seeni ja taimi , nagu oleks neil õigus päriselt inimestele neid lihtsalt sedasi keelata. Kus on õigused taimetoitlastel mitte näha öövastavaid looma raipeid ja laipu söögina ? Kus on hippide õigused olla jumala ja ajutegevusega koostöös joodikute ja suitsetajate vahel ? Kus on ausatel armastajapaaridel õigus loota, et tema armastatu peale keegi shaakal jahti ei pea ? ... õigusi on palju suuremaid ja väiksemaid, mida tasub nõuda ja soovida siin maal, kindlasti me ei peaks piirduma rahuloluga, et ongi kõik hästi kui saame ainult oma poliitikuid rünnata ja kommenteerida sellest, vaba inimese võimalused ja õigused ja ka kohustused ikka peaksid olema enamat Kus on nende laste (keda videodes kujutatud) õigused arvata ja avaldada midagi, nii, et see päriselt tulu ja vajalikku tagasisidet tooks? Millal need õigused olema saavad ? See, ei ole mingi ülim saavutus, et meil on õigus arvamust avaldada, riigi ja inimkonna kaitseks on palju sügavamaid ja tõsisemaid soove ja rakendusi vaja rakendada.

                     5. Maha

                      Kaja ju ütles ilusti uudistes mis ta teie alkirjadest arvab, et võite need endale sisse istuda rahva algkirjad ei loe midagi aind umbusaldus. Sellega näitab kui ükskõik tal rahva arvamusest. Seega selle kogumisega tema puhul ei saavuta midagi

                      1. Если бы подписи ничего не значили, то не было бы здесь переполоха и угроз ! Наивно полагать, что путём угроз можно достигнуть прогресса! Kui allkirjad ei tähendaks midagi, poleks siin segadust ja ähvardusi ! On naiivne uskuda, et ähvarduste kaudu on võimalik edusamme teha!

                      2. Jumal Tänatud, Siis saan vähemalt rahulikult magada, hakkasin juba muretsema, et rahva meelesegadusest tingituna nüüd hakkabki selline reaalne oht olema me riigi saatusele! Meeldivat rahulikku edasikestmist Eesti!

                     6. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод — международное соглашение между странами — членами Совета Европы

                      Регулирование внешней языковой политики в Европейском союзе связано с реализацией важных для человека потребностей - потребности в выражении своей национальной идентичности и потребности во взаимопонимании. В Эстонии проживает 38% русскоговорящего населения, которое должно иметь потребность в выражении своей национальной идентичности и потребности во взаимопонимании, согласно языковой политики Европейского Союза. Пример Бельгии, где эти важные потребности человека соблюдены и имеют место три государственных языка. В Эстонии один государственный язык, а потребности в выражении своей национальной идентичности и потребности во взаимопонимании для русскоязычного населения не приемлемы и вообще в связи со спецоперацией России: начинают ущемлять права русскоговорящего населения в получении образования на родном языке. Отправным пунктом для развития языковой политики является следующее противоречие: с одной стороны, неизбежность общего языка, как средства общения, а с другой стороны, необходимость развития языков меньшинств, как первичных признаков национальной идентичности. Estonia is home to 38% of the Russian-speaking population, which should have the need to express their national identity and the need for mutual understanding, according to the language policy of the European Union. The example of Belgium, where these important human needs are met and there are three official languages. Estonia has one state language, and the needs for expressing their national identity and the need for mutual understanding for the Russian-speaking population are not acceptable in general in connection with the Russian special operation: the rights of the Russian-speaking population to receive education in their native language are beginning to be infringed. The starting point for the development of language policy is the following contradiction: on the one hand, the inevitability of a common language as a means of communication, and on the other hand, the need to develop minority languages as primary signs of national identity.

                      1. Margus Meigo, 26.11.2023 23:54 Margus Meigo, 26.11.2023 23:23

                       Прямо таки крик души! У каждого своя правда! Доказывая свою правоту, не забывайте, что многие могут думать иначе! Хотя очень большой объём информации, но многое не по теме:Kaja Kallas peab tagasi astuma!

                       1. Ilusat Sulle Irina, tänud vestluse eest! Kui "igalühel on oma tõde" Siis minul on universaalne tõde, pea meeles. On nii, on mul see õigus ? Ja loomulikult, ei PEA ta sellepärast tagasi astuma, et mingid paar suurriigi impeeriumit on suutnud meie oma rahva ja vanad Eesti vaenlased nüüd ärgitada meie oma Esisisade ja Emade vastu, mittemingit "peab" siin ei ole, Rahvas on lihtsalt halvas moonutatud unenäos ja maagia all, aga õnneks, on ka neid kes vasturohtu teavad ja on juba mitmed riigipöörde katsed ära hoidnud, ja kui läbi mingi kokkulangevuse ajutiselt see punaste riigipööre läbi läheb koos segadusse aetud rahvaga, siis ma ütlen, see ei saa nendele pöörajatele olema hea, kes Eestiga jamab, ega sellel hästi minemist ei saa loota ega eeldada. NIng kas Jumal andestab selle, et keegi meelega ei sooviunud teada saada kuidas on õige ja hea ? Ning seega asus Kaja vastu (Oleks tema asemel Reinsalu, siis tehtaks sama, oleks Elmar Vaher või Mikk Marran, ikka tehtaks sama, ammugi tehtaks sama kui oleks Martin Herem või Margo Grosberg..asi ei ole selles imelise Naise puudustes, kui tal neid olekski, tema "süü" on välismaa agentuuride arvates, et ta on padu-eestlane ja allutamatu generatsioonide kaupa ning nende jaoks liiga tark, hea, vastupidav, eeskujulik, veatu (ja vb ka liiga ilus) ). ainuke asi mida "peaks" vist tegema ,on rahvusliku säilimise ja edasikestmise hindamatu kultuurilise ja inimlikuse eeskuju auhinna andma Kaja Kalla-sele aga õnnetuseks nii suurt ja väärikat auhinda veel pole olemas ja loodud, mis siin asjakohane oleks, sest me pole ju isegi rojaalses staatuse oma rahval ja riigil ametlikult veel taastanud, kuid küll see tuleb, see Kuninglikus!

                      2. Margus Meigo, 27.11.2023 00:32

                       Мне больше всего понравился этот комментарий, я даже прочитал его с улыбкой! И вам всего наилучшего! Mulle meeldis see kommentaar kõige rohkem, lugesin seda isegi naeratades! Ja teile kõike head!

                       1. Sama siin, Tänud!

                       2. Уважаемый Маргус, слишком много “воды”, совершенно ко мне не относящейся, я даже всё не прочитала, так как это не про меня! Я живу в Эстонии и вступая в Центристскую Партию ( 2022 ) на русском языке высказала своё мнение, что главное для меня- это равноправное отношение ко всему населению Эстонии и хотела бы, чтобы эта партия подняла свой рейтинг до прежнего уровня ! И по- моему мнению эта единственная партия, которая хоть что-то делает для всех жителей Эстонии! На этой платформе я выражаю своё личное мнение и по сторонам не смотрю. А у многих эстонцев уже принято сразу пугать КАПО или развешивать ярлыки – ПУТИН! Вы оказались из той же “серии”, предлагая мне какой-то несусветный выбор, очень жаль, я была о Вас лучшего мнения. Пора понять, главное в человеке – это ДоброЖелательность, честность, уверенность в себе, в своих близких и в государстве! На сегодняшний день в государстве нет уверенности, так как царит правительственный хаос и людей загоняют в бедность! На данный момент выбор председателя Центристcкой Партии я считаю правильным и у меня несколько изменилось в лучшую сторону мнение к социал-демократу Осиновскому . За этими партиями будущее, так как они думаю о народе ЭСТОНИИ и не разделяют на эстонцев и русскоязычных! Большой политикой должны заниматься мужчины- честные, образованные и сильные духом! Прыгуны из одной партии в другую- это уже предатели. Как бы кто не говорил, эстонцы и русскоязычные живут параллельно , не мешая друг другу жить, соблюдая народные традиции и уважая друг друга ( семейные ценности в Эстонии у всех одинаковые ) А когда правительство втискивается между народами и хочет один народ выделить ( как в семье нельзя противопоставлять одного ребёнка другому ), то это очень плохо и никогда русскоязычное население не будет за такое правительство, которое уничтожает культуру, образование и исторические ценности этого народа! Надеюсь, что объяснила доходчиво и без злобности – если я здесь живу и здесь мои родные люди- это и моя Родина и я буду всегда говорить, что думаю и что считаю правильным ! С уважением

                      3. Кризис власти

                       Чем дальше, тем худе.. Несколько законов протолкнули параллельно вотуму недоверия.. Теперь этот абсурд продолжается (( Государственный бюджет и другие законы ждёт такая же участь! Одно остаётся провести референдум народа по основным. законам и покончить с этим балаганом во власти.

                       1. OБСЕ

                        Очередной провал - Эстонию не допустили, никто не поручился , что она соответствует!

                        1. Irina, как тебе больше симпатичен — Лавров или Путин? Они не придерживаются одной и той же идеологии, это стоит учитывать, несмотря на то, что им приходится действовать под общим флагом. Ты, ведущая активную политическую деятельность и интересующаяся политикой, которая, по-видимому, хорошо разбирается в вопросах и новостях ОБСЕ и Совета Безопасности ООН (стоит помнить, что Россия — единственный член, который никогда не подписывал целевое соглашение этой организации, чтобы стать её членом, и для членства в которой никто не согласился, несмотря на то, что он «Постоянный учредитель» из времен КГБ), тебе, без сомнения, следует иметь сильные предпочтения, предубеждения и понимание, как славянке. Кто из них, на твой взгляд, заслуживает большего внимания в России, Путин? Учитывая, что международные коммунистические организации на самом деле внутренне не являются большими сторонниками Путина, ведь он, как известно, противник коммунизма, ты согласна с этим? Поскольку международные коммунистические организации на самом деле внутри не являются большими сторонниками Путина, ведь он, как известно, противник коммунизма. Ты согласен с этим? Поскольку Путин не вечен в физическом теле, то кто твои фавориты, наиболее важные люди после президента, вице-президента, премьер-министра, а также руководителей разведки и вооруженных сил? Будь добрым, честным человеком, назови те имена, которые после Путина кажутся тебе самыми важными и правильными в идеальной России, и можешь добавить, если идеально не получится, то вероятно, кто получит (на случай если произойдет внутренний красный переворот вместе с организованной преступностью и крупными бизнесменами, или если силы ЕС/Запада/США установят своих «подконтрольных правительственных» представителей, конечно же, у американских красных, настоящих красных/левых либералов и синих, настоящих синих/правых либералов, также есть свои предпочтения, кто получит посты). Очень интересен твой более подробный ответ. Ответы жду, конечно же, от других людей, потому что тогда получится более разнообразный ответ, но, как правило, люди не знают больше чем 2-3 имени в политике. Надеюсь, что вы действительно знаете. Можете оставить свой адрес электронной почты, чтобы обсудить эту тему подробнее. Поскольку нечеловечно запрашивать предпочтения и информацию о фоне, не давая своих ответов, я должен сказать, что мои знания о России не идеальны, но я бы поставил на Антона Вайно, Сергея Нарышкина, Сергея Иванова, Сергея Собянина, Аркадия Воложа… В качестве альтернативы еще Гарри Каспаров (оппозиция), Евгений Касперский, Герман Греф. Кого я не хотел бы видеть на руководящих должностях, так это Лаврова и Навального, например. Но это очень обычные имена, хотелось бы видеть более глубокие, культурно изысканные и серьезные имена. Особенно важно, кого ты НЕ хочешь видеть рядом с руководящими должностями. Пожалуйста, приведите примеры известных политиков и значимых общественных деятелей в Эстонии, если по вашему мнению они здесь есть. С уважением

                       2. Остановитесь, пожалуйста

                        Я никогда не участвовала в выборах, так как не хочу выбирать меньшее из зол. Я понимаю, что порой приходится идти на меры, которые не нравятся или бьют по кошельку народа. Однако, я не понимаю когда правительство душит собственный народ приговаривая о демократии и высшей цели, вешая петлю на шеи своего избирателя, затягивая узел и подпиливая ножку стула, наблюдая, сколько же он так простоит и сколько еще проживёт. Политики, которые на выборах лгут, — это зло. Политики, которые лгут и душат свой собственный народ, — это абсолютное зло, циничное и непродуктивное. Пусть моё единичное мнение на русском языке никого не заботит, но я надеюсь, что мы не опустимся до уровня управления страной, аналогичного с Российской.

                        1. Не участвовать в выборах - это равносильно быть равнодушным или не иметь чёткой позиции! Во-вторых, это гражданский долг, данный нам КОНСТИТУЦИЕЙ. Не знаю, как в России , но последние выборы в Эстонии считаю подлогом электронных голосов. Если была бы доступна статистика, но так как никто не может проверить - всегда правящая партия будет одна и та же при электронном голосовании,.........недостающий процент голосов сгенерирует электроный подсчёт. Народ не верит и поэтому не голосует!

                        2. Miks Sa ei vasta mitte ühegile asjale? Kas on hirm või häbi ? Mina Sinu austuseks Sinult küsisin fakte, ja aitasin Su veel poolele teele, aga sa isegi seda tänu ei võta vastu? Käitud nagu tüüpiline poliit-proakant, ajades emotsionaalset vahtu mis aina enam vähem-tõsiselt võetav arvestades, et eirad mu tõsiseid küsimusi. Sul on arvamused OSCE ja meie peaministri osas - ja samas puudub sul MINGISUGUNEGI poliitiline ja kultuurne huvi teada ÜHTEGI muud inimest, peale Osinovski ? Sult küsiti nagu normaalselt tavaliselt vene inimeselt, millised vene poliitikud ja inimesed sulle meeldivad ja millised mitte, miks Sa sellele vastata ei suuda ja ei julge ? Mina oskan, osaliselt, ja SINA ei oska ? Kas see on loogiline ? Sul on mitmekümneid poliit kommentaare üle interneti ja seega kindlalt oled sa nende teemadega VÄGA kursis, ei tasu teeselda naiivset koduperenaist, kes esimest korda internetti sattus ja pole isegi päeva uudiseid vaadanud ega ei tea elementaarset mis ühel või teisel maal toimub Ega väljamõeldud illusioonsetes alternatiiv reaalsustes elamine, kus eirad fakti milleks Stalin vene rahva - ja enamuses mitte parimad inimesed, siia tõi, ei tee asja paremaks (ja milleks neile naised toodi, mis "õigused" neil tööliste naistel olid?) . Silamäe naised siiani räägivad, et nad ei tea ühtegi naist kes ei oleks seksuaalselt kuritarvitatud, kas teie teate paljusi, kes on ainult inimlike meeste kõrval kasvada saanud kogu elu? Keda pole kordagi murtud viisnurga võimu poolt? Loomulikult nüüdne generatsioon on nende tulnute lapse-lapsed kuid seda enam tuleb aru saada faktilisest ajaloost ja elementaarsest nii vene kui muu maailma ideoloogiast, isegi siis kui sa ei usu ei geeni-de olemsaolu teooriat mis kehtivad kogu loomariigis või arvad päriselt, et vene ja eesti rahvas on täpselt üks ja sama. Ameeriklased teadsid öelda näiteks, et nemad on kõige sarnasemad vene rahvale viimasel suurel relva seminaril usa ja vene vahel (preili spioon Putiina ja NRA vahendusel) . Mis enese salgamise ja häbelikuse kompleks see on selline ? Ei julge olla Puutini vastu (kui just pole mõne liberaal salga liige, kellel see töökohustus on) aga ei julge poolt ka olla ? Ja kui olla vastu, siis peaksid suutma ju tuua asemele need kes arvad olema õiged, Venemaal saavad olema suured muudatused, vb, meie suurim oluline naaberlik mis on SINU pere riik ja Sul pole vähimatki huvi ega julgust teada saada, kes võiks ja kes ei võiks ? Selline ajaraiskamine väga ärritab ja olen väga pettunud, et sa Arguse, salgamise tee valid, selle asemel, et asju selgemalt ja ausalt rääkida. Minupärast toeta või rahvashamaan Adolf Hitlerit, ega see ei ole mure - mure on see kui Sa ei oska põhjendada miks (nu va siis kui armunud) või kui valedel eesmärkidel midagi meeldib või midagi ei meeldi. Näiteks Kaja vastu oled Sa mitte õigetel põhjustel, sest see on üks Eesti ajaloo ausamaid poliitikuid ja seda lora mida valeks tema nimel nimetatakse, ei sobi isegi vähe haritud põngerjatel rääkida.

                       3. Предвыборная платформа на выборы 2022 года партии Реформ

                        Для ознакомления и сравнения с реальностью, что обещали и что народ Эстонии получит в 2024 году! Где -то же осталось это, можно прочитать их тезисы!?

                        1. Meie riik veel ei ole Kuninriik, kui Sa pole märganud, et siin saaks nõuda lubatud asjade tulemusi, Nagu Sa peaksid teadma täiskasvanud inimesena, demokraatias ei käi poliit tulemuste täitmine - sest töö tegemine võtab 10-15 aastat et midagi väikestkli liikuma saaks hakata, aga selleks ajaks on juba 3 erinevat valitsust olnud ! Mitte keegi ei vastuta kellegi eest ja teiste head asjad varastatakseenda nimele. Kas Sa oled kunagi näinud euroopa poliitika ajaloos, et > poliitik lubas , > erakond lubas, > kualitsijoon lubas, : ja siis OH ÜLLATUST, ENNEKUULMATUT, Enne veel nägemata esmakordset ainusündmust: Kujutad Sa pilti ette, see mida erinevad grupid eraldi lubasid, kui nad teistega läbisegi kokku "valitsuse" moodustasid, siis - näe vaata uskumatut tulemust: ei olegi ühtesi ja teisi "Lubadusi" saadud täita! - ja siis see poliitik kes lubas, selle eest (ausasse) kohtusse viiakse ja vangi pannakse, et näe, lubasid aga ei teinud! Tõsiselt või ? Keskerkaond on eesti ajaloo suurim võltslubaduste ja valelubaduste genereeria 30, kes on teistest nii pikalt ees, et kui kõik erakonnad kokku panna, sis nad oleks ikka veel üle poole võrra maas, lootusetus kaotuses! Samamoodi on see kõige enam tuntud kriminaalide ja organiseeritud pättide ning kõike enam eesti vastaline Erakond - kellega isegi EKRE ei suuda võistelda, kuigi nad seda väga üritavad, Ja kuna Keskerakond üle pika aja aina ausamaid inimesi onma juhtideks saanud, ja nüüdseks päris veelgi ausama inimese saanud kes neid asju päriselt teab - siis võib olla lootus, et tõesti keskerakond veelgi paremaks saab ja ei pea eesti suurimate päti ja valskuse pundi silti kandma, mille tiitli nad vankumatult võitnud on 30 aasta jooksul, Korruptsijooni list on liga pikk, et seda kuskile kirja panna. kuid see on ainult VÄIKE osa , sest enamus on organiseertud kaaspättide poolt ju peidetud ja KAPO kaitstud näib ka, kuigi , eks ka kapo peab lõpuks oma KGB agentidest lahti saama ja Eesti poolele täielikult üle tulema, kas Sa ei nõustu ? Mis aga 2022 valimistesse puutub, siis suurim olulisem päevakajalisem neist on: Õpetajate palk: --> 2022 aastal tõusis õpetajate töötasu alammäär 1412 euroni. --> 2023 aastal tõusis õpetaja töötasu alammäär 23,9% või 337 euro võrra, 1412 eurolt 1749 eurole. Keskerakond on süstemaatiliselt kõige alatumaid hüpnoosi ja ajupesu strateegijaid kasutanud, mis inimeste aju ja loogika ja reaalsuse täielikult arusaamiste osas nullinud siiani. (siin kohal tekib küsimus, mida need agent võlts protestijad selle uue õpetajate protestiga sis saavutada soovivad, arvestades, et õpetajad juba eesti suurima palgatõusu alles just said, vähe veel? Tundub on, valitsus lubas VEEL 200 juurde panna... samal ajal aga pole viitsitud rakendada haridust mis korralike kodanikumeelseid loodussõbralike ja Eestlike inimesi siin kasvataks kes oma maa kultuuriga kursis olemisele lisaks ka aru saaks kuidas seda arendada ja kaitsta, kuidas suhteid hoida ja mis moodi koduelu ja maailma parandada.)

                       4. Härra Margus

                        Suhtun Venemaa poliitikutesse ühtlaselt, mul pole seal lemmikuid ega saa olla! Ja kui soovite, siis võin nimetada, kellele see ei meeldi-Yavlinsky ja Navalny( pehme kehaga ) . Ma teen alati teadlikke valikuid ja elan iseendaga kooskõlas. Ja pidage kinni ka õigetest väärtustest, nii et mul pole vaja kedagi halvustada, et punkte teenida ! Ma ei lähenda valetavaid inimesi endale, seetõttu olen õnnelik! Teie arvamus jääb ainult teie omaks ja ma tunnen intuitiivselt teisiti! Vabandust, aga teie pahameel on mullavaba ja mulle ei meeldi, kui mind survestatakse! Olen vaba inimene ja pole kellelegi midagi võlgu! Lugupidamisega,

                        1. Irina, Ühesõnaga, olete Liberaal-id & Reformi-de toetaja, aga ei tea seda veel ise, (sest Keskerakond ei lase?) Las ma Valgustan: > Grigory Alekseyevich Yavlinsky - on ju suur Kaja Kallase austaja? Küsime järgi täpsemalt. > LI & ALDE liige (reform.ee vaata kodulehe all ääres logo vihjeks) Selgitus: https://en.wikipedia.org/wiki/Grigory_Yavlinsky#Opposition_to_the_jailing_of_Alexei_Navalny_(2021) > "Vene SFNV ja hiljem kogu Nõukogude Liidu asepeaminister, kirjutas Yavlinsky programmi 500 päeva, mis oli kava Nõukogude majanduse üleminekuks VABATURULE. > Javlinski on kolm korda kandideerinud Venemaa presidendiks. 1996. aastal saavutas ta neljanda koha, 2000. aastal jooksis Javlinski Jeltsini valitud järglase Vladimir Putini vastu, saades kolmandaks. 2012. aasta valimistel takistasid Venemaa võimud tal presidendiks kandideerimast, olenemata vajalikust 2 miljonist allkirjast. > Pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal lõi ta Yabloko partei" https://en.wikipedia.org/wiki/Yabloko The Russian United Democratic Party Yabloko (RUDP Yabloko) (Russian: Росси́йская объединённая демократи́ческая па́ртия «Я́блоко», on sotsiaalliberaalne erakond Venemaal. 2002. sai partei Liberaalse Internatsionaali täisliige. > Asutaja Grigori Javlinski on Liberaalse Internatsionaali auasepresident ja selle vabadusauhinna saaja. > 2006. aastast on Yabloko Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Liidu (ALDE) liige. https://liberal-international.org/members/alde_party/ https://europeanmovement.eu/Member/alliance-of-liberals-and-democrats-for-europe-party-alde/ > "Liberaalide ja Demokraatide Euroopa Partei – ALDE Euroopa Liberaaldemokraadid ühendavad erakondi ja Reformierakondi üle kogu Euroopa, tehes koostööd nende demokraatlike ja reformilike ideaalide alusel poliitilistes küsimustes." > "ALDE: Ukraina: ainult ühtne ja koordineeritud EL-i reaktsioon suudab Venemaa ohtu heidutada" https://eng.yabloko.ru/category/parties/yabloko-and-the-international-liberal-family/ > "Liberal International käivitab Venemaal liberaalide manifesti 2017" > LI president (Liberal International) toetab ALDE partei avaldust vahistamise kohta Venemaal > ALDE partei president on mures viimaste arreteerimiste pärast Venemaal > "ALDE kongress võttis ühehäälselt vastu Yabloko, Briti liberaaldemokraatide ja FDP esitatud resolutsiooni Venemaa poliitvangide vabastamiseks ning vabade ja õiglaste valimiste tagamiseks. https://sova.news/2023/03/08/alde-i-liberal-international-prizvali-mechtu-otkazatsya-ot-zakona-ob-inoagentah/ ALDE ja Liberal International kutsusid «Мечту» (Dreami) välisagentide seadusest loobuma "Ühisavalduses öeldi ka, et Venemaa seadus ei sobi kokku Euroopa väärtuste ja liberaaldemokraatlike ideaalidega ning kirja autorid kutsuvad valitsust üles loobuma välisagentide seadusest." Navalny-t teab ta aga olema provokaaor-agitaator Kommunistide agent-pätt www.bbc.com/russian/news-58561249 https://www.yavlinsky.ru/en/article/negative-selection Kahte isandat korraga raske teenida!

                       5. Viga

                        Margus Meigo, 29.11.2023 20:56 Irina, Ühesõnaga, olete Liberaal-id & Reformi-de toetaja, aga ei tea seda veel ise, (sest Keskerakond ei lase?) Las ma Valgustan: > Grigory Alekseyevich Yavlinsky - on ju suur Kaja Kallase austaja? Küsime järgi täpsemalt. > LI & ALDE liige (reform.ee vaata kodulehe all ääres logo vihjek. ). 👎🏻. Härra tuli välja viga, neile ei meeldi Yavlinsky ja Navalny! Rääkijad ja argpüksid!😀

                        1. Kellel kus kohas ja mis viga on ? Selgitage täpsemalt, sest ma olen rohkem siin ühiskonnas ikkagi vigade parandaja ja kui vaja veel midagi selgitada parandada on sis küsi täpsemalt ja anna veel enda lemmikute nimesi, et aitaksin sul terad sõkaldest eemaldada ja sis juba saad ise välja mõelda oma fraktsioonis ja nendes jututubades, kuidas seda infot serveerida ülejäänudele kes on selliste pättide nagu Navalnõi toetajaks trikitatud. Uudis tuntuimas uudiste portaalis: BBC https://www.bbc.com/russian/news-58561249 "Aleksei Navalnõi "Tark hääletamine" on avaldanud oma ettepanekud riigiduuma valimistel ühemandaadilistes ringkondades hääletamiseks. Kõige aktiivsemalt kutsuvad opositsionääri kaaslased toetama Vene Föderatsiooni Kommunistliku Partei esindajaid. Nimekirjas olid ka parlamentaarsete LDPR-i ja Õiglase Venemaa kandidaadid, samuti uued inimesed, rohelised, majanduskasvu partei ja Venemaa kommunistid." "Nutika hääletamise toetus on väide tõsiasjast, et 137 kommunistikandidaati on oma valimisringkonnas liidrid, ütles riigiduuma kommunistliku partei fraktsiooni pressisekretär Aleksandr Juštšenko BBC-le." "Me ei näe erinevust Ühtse Venemaa ja teiste parlamendiparteide vahel, seega usume, et nende poolt antud hääl on Ühtse Venemaa hääl," ütles Yabloko pressiesindaja Igor Jakovlev BBC-le. "Kõik nad järgivad [ Venemaa president] Vladimir Putin, millele me vastu oleme. Kummaline, et Targa hääletamise autorid sellest aru ei saa. Ja kui saavad, siis on see veelgi kummalisem." Selle tulemusena suurenes 8. kokkutuleku riigiduumas kommunistliku partei esindajate arv. Javlinski märkis: "Kommunistid on režiimi ideoloogilise tugisambana aluse pannud ja suruvad riigi poliitikat veelgi enam sõja suunas..." Vahepeal kutsusid Javlinski ja Jabloko partei valimiskampaania ajal valijaid üles hääletama sõja vastu, kuid seda üleskutset ei võetud kuulda. Yabloko poolt hääletas ametlikel andmetel 1,34% valijaskonnast. Yavlinsky usub, et see juhtus osaliselt tänu laialdasele osalemisele "aruka hääletamise" strateegias: "targa hääletamise" propagandistid-pooldajad ei tahtnud aru saada, et see on ühtlasi režiimi deklaratsioon kavatsusest alustada sõda. Tol ajal hõivasid paljude "arvamusliidrite" mõtteid ja kujutlusvõimet neile antud juhised, kelle poolt hääletada, mõttetud valimisarvutused ja fantaasiamõtlemine, kuidas "tark hääletamine" vang Navalnõit aitab. Yabloko üleskutseid sõjale vastu seista ehk teisisõnu mitte hääletada "targa hääletamise" kasu saavate parteide kandidaatide poolt, mis on koos Ühtse Venemaaga sõjaparteid, jäid kahjuks kuulmata. Ja nüüd 2022. aasta veebruaris on meie riik tegelikult sõja äärel, mis, kui see juhtub, saab Ukrainale suureks õnnetuseks ja Venemaale surmavaks rahvuslikuks katastroofiks (G. Yavlinsky “Putiniga ja populismiga”. 10. veebruar 2022) https://www.yavlinsky.ru/article/s-putinizmom-i-populizmom/ Normaalne,et Yavlinsky saab 5% häältest SENI kuni Putin, kuid kes PEALE teda, tuleb, seda küsisin Sinult, milline meeskond?

                        2. Kellel kus kohas ja mis viga on ? Selgitage täpsemalt, sest ma olen rohkem siin ühiskonnas ikkagi vigade parandaja ja kui vaja veel midagi selgitada parandada on sis küsi täpsemalt ja anna veel enda lemmikute nimesi, et aitaksin sul terad sõkaldest eemaldada ja sis juba saad ise välja mõelda oma fraktsioonis ja nendes jututubades, kuidas seda infot serveerida ülejäänudele kes on selliste pättide nagu Navalnõi toetajaks trikitatud. Uudis tuntuimas uudiste portaalis: BBC https://www.bbc.com/russian/news-58561249 "Aleksei Navalnõi "Tark hääletamine" on avaldanud oma ettepanekud riigiduuma valimistel ühemandaadilistes ringkondades hääletamiseks. Kõige aktiivsemalt kutsuvad opositsionääri kaaslased toetama Vene Föderatsiooni Kommunistliku Partei esindajaid. Nimekirjas olid ka parlamentaarsete LDPR-i ja Õiglase Venemaa kandidaadid, samuti uued inimesed, rohelised, majanduskasvu partei ja Venemaa kommunistid." "Nutika hääletamise toetus on väide tõsiasjast, et 137 kommunistikandidaati on oma valimisringkonnas liidrid, ütles riigiduuma kommunistliku partei fraktsiooni pressisekretär Aleksandr Juštšenko BBC-le." "Me ei näe erinevust Ühtse Venemaa ja teiste parlamendiparteide vahel, seega usume, et nende poolt antud hääl on Ühtse Venemaa hääl," ütles Yabloko pressiesindaja Igor Jakovlev BBC-le. "Kõik nad järgivad [ Venemaa president] Vladimir Putin, millele me vastu oleme. Kummaline, et Targa hääletamise autorid sellest aru ei saa. Ja kui saavad, siis on see veelgi kummalisem." Selle tulemusena suurenes 8. kokkutuleku riigiduumas kommunistliku partei esindajate arv. Javlinski märkis: "Kommunistid on režiimi ideoloogilise tugisambana aluse pannud ja suruvad riigi poliitikat veelgi enam sõja suunas..." Vahepeal kutsusid Javlinski ja Jabloko partei valimiskampaania ajal valijaid üles hääletama sõja vastu, kuid seda üleskutset ei võetud kuulda. Yabloko poolt hääletas ametlikel andmetel 1,34% valijaskonnast. Yavlinsky usub, et see juhtus osaliselt tänu laialdasele osalemisele "aruka hääletamise" strateegias: "targa hääletamise" propagandistid-pooldajad ei tahtnud aru saada, et see on ühtlasi režiimi deklaratsioon kavatsusest alustada sõda. Tol ajal hõivasid paljude "arvamusliidrite" mõtteid ja kujutlusvõimet neile antud juhised, kelle poolt hääletada, mõttetud valimisarvutused ja fantaasiamõtlemine, kuidas "tark hääletamine" vang Navalnõit aitab. Yabloko üleskutseid sõjale vastu seista ehk teisisõnu mitte hääletada "targa hääletamise" kasu saavate parteide kandidaatide poolt, mis on koos Ühtse Venemaaga sõjaparteid, jäid kahjuks kuulmata. Ja nüüd 2022. aasta veebruaris on meie riik tegelikult sõja äärel, mis, kui see juhtub, saab Ukrainale suureks õnnetuseks ja Venemaale surmavaks rahvuslikuks katastroofiks (G. Yavlinsky “Putiniga ja populismiga”. 10. veebruar 2022) https://www.yavlinsky.ru/article/s-putinizmom-i-populizmom/ Normaalne,et Yavlinsky saab 5% häältest SENI kuni Putin, kuid kes PEALE teda, tuleb, seda küsisin Sinult, milline meeskond?

                       6. Õun

                        Oht Eestile on väljamõeldud ja teie hirmud on mullavabad! Pahameele peamine põhjus on ühelt poolt keiserlikud nipid ja teiselt poolt väikeste inimeste kompleksid ! Javlinsky sõit Kremlisse ei tähenda midagi-nad kuulasid teda ainult ära ja ta pani endale "testi"! Võib-olla saab 5% häältest, mitte rohkem! Isegi näoplast ei aidanud teda varem, kuid nüüd pole teda isegi kuulda ja seal pole näha, välja arvatud see, et nad lasid nad ukse ette paleesse!😀

                        1. Oht Eestile on pidev ja stabiilne, igapäevane. Pane raadio käima või loe päeva uudiseid, ja kuula neid eesti vastaseid ja moraali vastaseid mitte eriti hetro ja rahvusliku olemisega vaid libeda olekuga hingemüüjaid, ja kui Sa sellest aru ei saa, et see on pidev sõja erinevad faasid rahva olemuse likvideerimiseks, siis peab ikka natukene tõsisemalt arusaama mis on sõda ja sõja erinevad faasid, Ega tangid ja pommid siis ei ole sõja ainuke element - seda kasutatakse ainult kus vaja on, ja ka selleks, et füüsilist sõjatööstust elus hoida ja teatud füüsilisi struktuure likvideerida keda muudmoodi ei saa, need aga kes on "Akvaariumis" mis sa neist pommitad ? Muidugi, aga kuna on veel poolikuma ajuga inimesi, kes imeriigis venemaa saavad tulla võimule kui me ei aita normaalset vimu ülekannet, siis nendel võib olla mingi lapsepõlve fantaasia "natsidele" kätte maksta, sest keegi kunagi neile konmentaariumis sedasi häbistas, et sellest tal psühotrauma siiani ja siis asub seda oma kommunistide pundiga välja elama,. Eestis on ka vari vene sõjave salgad, ja punased kommunistide salgad, ameerika mitmekülgsed salgad aga venemaa erisalgad, aktiviseeruvad ainult siis kui vaja on, senikaua peavad nad ise endale töö otsima ja saavad salaja vahest ainult eri teenuste ja donatonitega oma tiktokis või krypto laiv videodes raha edasi jagamiseks. jms, lisaks käest kätte. Neid jõuke on üle maalma palju, sest kui kommunistid peavad planeerivad suurt maailma revolutsiooni, ega sellist punti ei hakata üle öö kokku ajama ja looma, seda kasvatatakse ideloogiaga ja ajupesuga generatsioonide kaupa, ja aktivsiaator salgad on lihtsalt rahva hulgas, kes siis rahva ise saadab surma "omariiklikuse" sildi all, ilma et isegi teataks, mis sõjaväge nad toetasid, õppides eriülesannetena millise osakonna rahvas ja punt on mis moodi manipuleeritav ja millise iseenda rahva või mõne muu takistava salga vastu vaja orgiseerida ja minul pole vaja veenda, see pole minu asi, minu asi anda inimesele võimalus oma hing päästa ja surma ja pättide küüsist end päästa, pakkudes teile teenust, jagades teile infot, Õnneks saavad need kommentaarid ka suurele hulgale kaja vastastele, siin näib üle 200 subscriberi olema, seega on lootus, et võite lausa olulise valimisringkonna otsa valituks saada oma tubli töö eest. Kolmas võimalus on, et me kõik midagi uut õpime, näiteks saate aru, et Covid-19 ei olnud mitte Hiina vaid Биопрепарат teema, ja enne kui see Hiinas avastati, oli ammu leitud see itaalia veesüsteemidest. Jms, aga kuna Meie ja mitmed muud eri asutused maailmas juba teadsid, et nad bioloogilise sõja rünnakuga lisaks ajumuutvate lainete rünnkaule, läbi relvade millest Vladimir Tsygankov rääkis (https://all-andorra.com/vladimir-tsygankov-creator-of-a-neurocomputer-universe/ creator of a Universe Neurocomputer Model ) > Psychotronic Weapon and the Security of Russia > From Russia whit Love https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03081079.2015.1032074

                       7. Oma põhikirjaga ei lähe nad kellegi teise kloostrisse!

                        Välisagentide seadus on Venemaa asi! Ilma sellise seaduseta võidakse meil elamisluba ära võtta ! Enne kellegi hukkamõistmist peate ise olema kristallselge! Igal pool on võimul vähe ausaid ja puhtaid inimesi, kahjuks! Ja ärge proovige mind veenda - mul on ka oma vaade elule ja maailmavaatele!❣️

                        1. Minu töö ongi õiglust ja õigust toovaid süsteeme luua. Avatud Hääletus on üks oluline alustala selleks. Ka Venemaa saab seda rakendada, sest neil on eHääletus nagu eestiski.

                        2. Braavo! Sellega olen ma teiega täiesti nõus! Avatud hääletamine on õige!

                       8. Covid 19

                        Ковид 19- изначально было понятно, что это вакцина создана, как биологическое оружие, чтобы сначала запугать, подавить волю народа, чтобы это была просто человеческая масса. Но был и большой коммерческий интерес в первую очередь представителей власти ( перчатки, маски, сертификаты, вакцины ). Они учили нас как мыть руки, как носить и где маски, не пускали в публичные заведения без масок, практически отменили все мероприятия, учебу , перевели работу на удалёнку! Красота, так можно подчинять массы на страхе. От страха и вакцин много людей лишились жизни и неизвестно, что ещё будет от них в последствии. Ковид 19 - это как Северный поток 1и 2 , никогда виновных не найдут и не накажут.... А нам платить высокую цену за здоровье, за электроэнергию и газ! Чем дальше, тем "интереснее" будет! А обида и злоба разрушает человека изнутри, так что сейте добро вокруг себя, а не ненависть к соседу и всё будет замечательно у всех! Covid 19 - algselt mõisteti, et see vaktsiin loodi bioloogilise relvana, et kõigepealt hirmutada, pärssida inimeste tahet, et see oleks lihtsalt inimmass. Kuid oli ka suur kaubanduslik huvi, eelkõige valitsuse esindajate ( Kindad, Maskid, sertifikaadid, vaktsiinid) vastu. Nad õpetasid meile, kuidas käsi pesta, kuidas maske kanda ja kus,ei lubanud neid avalikesse asutustesse ilma maskideta, tühistasid praktiliselt kõik üritused , õpingud, kolisid töö kaugesse kohta! Ilu, nii saate massid hirmu allutada. Hirmust ja vaktsiinidest kaotasid paljud inimesed oma elu ja pole teada, mis neist hiljem veel saab. Covid 19 on nagu Nord Stream 1ja 2 , süüdlasi ei leita ega karistata kunagi.... Ja me maksame tervise, elektri ja gaasi eest kõrget hinda! Mida kaugemale, seda" huvitavam " see saab olema! Ja pahameel ja viha hävitavad inimese seestpoolt, nii et külvake enda ümber head, mitte vihkamist naabri vastu ja kõik saab olema kõigi jaoks imeline!

                        1. Просто уйди Каллас

                         Как уже достала она всех в Эстонии. Всё что она делает ,это она не сама ,а папа ей помогает а папе говорит голос из США. У него там связи. Европу хотят развалить США и это у них получиться сделать 100%. Люди в Эстонии очень глупые и верят новостям в Фейсбуке,Delfi ja Postimees. С Россией надо дружить,она ничего плохого никому не делала. Она всегда за мир,а США,это враг для всего земного шара.

                         1. ТРЕБУЕМ ТРИБУНАЛА ДЛЯ ТИРАНА.

                          Сколько ещё можно терпеть, сумашедшего человека у власти. Каллас неадекватна и это очевидно. С такими замашками у премьер министра страны, считающего что он в праве требовать трибунала руководст третьих стран, это сродни тому, что у человека отсутствует мозг. С таким подходом, чем я хуже, чтобы потребовать трибунала самой Каллас. За более тяжкие преступления, которые она сделала для моей страны. Довела не маленький регион, одну деревеньку, вогнала в экономический спад и нищету ВСЮ СТРАНУ. Позволя себе и своей семейке творить всё, что ей заблагоразумится и сколько бы не всплывало это, ей всё до одного места. За всю страну, принимает решения и вещает не наш президент, а неадекватный шакал в её лице. (Считаю , что так же имею право называть её именно так, как она позволяет себе отзыватся о других людях.) Урезание детских пособий, поднятие налогов, введение дополнительных налогов на авто. Везде где можно, только и ищет, где бы ещё оторвать от обычных людей. От себя любимой ничего отделить лишнего не хочет и не спешит. Свою зарплату бы с 7000€ урезала и жила на 1000, вместе со всем своим семейством. А остальное 6000£ отсылала бы на Украину. Сколько можно, за счет других решать, кому и что можно делать. Самим с муженьком, торговать с Россией можно, а всем остальным она делает круглые шлаза и обвиняет, какие они гннилые люди. Сколько ещё она будет, руководить людьми, как овцами...

                          1. Kuule Sina, kas oled USA agent, "Anna" , kes harjunud aina küsima ja nõudma, mitte aga arusaama ? Mis suur viha Sul selle venemaa ja Kallase vastu on ? ja kui on, miks Sa seda Jumala Eest Eesti nimel siin oma arvamust esindad ? Ei nu miks omal Perekonna nimeks lasid muuta siin "USA" ? See võtab eri-protseduuri, siin portaalis. See üldse suur trend, nüüd venemaa vihkajatest Venelastel USA s USA õiguste kaitsmisega tegeleda, tänavatel ja internetis, väga põnevad ajad. Ja nüüd USA Venelased siis sõimavad ja siunavad Eesti riiki, et me Venemaad normaalse riigina osaliselt -inimestena võtame. Siia on raske midagi juurde lisada. Pole veel olnud ühte inimest ka, kes on Kallase osas oma utoopiliste Veneäri juttude ja Maksudega esile tulnud, kellel oleks natukenegi arusaamist ja teadmist, päris Kallase, Eesti ja Riigi korralduse osas, vahutama aga puna-sotsalistlikult on kõik esirinnas, üksteisevõidu, Poliitikud kes seda teevad, teevad seda, äri ja positsiooni ja tellimuse tõttu, mitte tõe pärast. Küll nad teavad tõde, need targemad, neid targemaid peaks Isamaa-liidus jätkuma. Ja kõige naljakam, või kurvem asjajuures vist siin on, et selles isegi ei saa (ega ju, või saab?) süüdistada Venemaad.

                         2. Küsimus

                          Milline imejõud on mängus, et KaKa omab Euroopas veel suhteliselt suurt toetust?

                          1. Selle imejõu nimi on Juhtivate inimeste Keskmiselt suurem maailmapilt, väiksem ajupestavus intellektuaalide osas ja suurem raamatute lugemine, mõistmine ja emotsionaalne intelligentsus ning paremad luureandmed ning ajupesemise ning rahvamasside lollitamise skeemidest läbinägemine, sest kes Kallast juba päris elus näinud või hoolega kuulanud ja on ilma süva-päti lepingute ja katkise-loogikata, see südamega inimene saab kohe aru, et see on Euroopa rahvaste kõige Top sõjaprintsess kes nüüdisaega manifesteeritud, kelle peamised võitlus relvad on tarkus, headus, armastus, ilu, elegantsus, naiselikus ja Eestlus.

                         3. Каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и иную информацию устно, печатно, изобразительным или иным способом

                          Конституция Эстонии (Эстонской Республики) Статья 9 Права, свободы и обязанности всех и каждого, перечисленные в Основном законе, распространяются в равной степени, как на граждан Эстонии, так и на пребывающих в Эстонии граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Статья 41 Каждый вправе сохранять верность своим мнениям и убеждениям. Никого нельзя принуждать изменить их. Убеждения человека не могут служить оправданием правонарушения. Никто не может быть привлечен к юридической ответственности за свои убеждения.

                          1. Кая Каллас обманула жителей Эстонии!

                           Эстония-прекрасная страна!!!В Эстонию должны привлекаться инвестиции,рост производства необходим!!!!Что мы видим???Бизнес уходит из нашей страны!Люди остаются без работы,счета за жильё страшные!!!Повысили налоги и большая часть людей живёт в бедности!!!Премьер министр не может реально оценить ситуацию,которую создала!

                           1. Статья 97 Конституция Эстонии (Эстонской Республики)

                            Недоверие Правительству Республики, премьер-министру или министру Государственное Собрание может выразить постановлением, за которое проголосовало большинство состава Государственного Собрания. Вопрос о выражении недоверия может быть возбужден не менее чем одной пятой состава Государственного Собрания путем представления письменного требования на заседании Государственного Собрания. Вопрос о вотуме недоверия может быть решен не раньше, чем на третий день после его возбуждения, если Правительство не настаивает на более срочном решении

                            1. Статья 90 Изменения в составе назначенного Правительства Республики производятся Президентом Республики по представлению премьер-министра. Согласно Конституции, получается, что Президент ограничен в своих полномочиях по поводу отставки премьер- министра . Статья 92 3) если Государственное Собрание выразило недоверие Правительству Республики или премьер-министру. Президент Республики принимает отставку Правительства Республики при вступлении в должность нового Правительства. Очень жаль, видимо пора вносить изменения в главный закон государства путём референдума!

                           2. Kaja Kallas peab tagasi astuma!!!

                            See kuidas poliitikuna töö teeb ja valega sai võimule .See oli häbematu ,uskumatult palju valetas rahvale...Siiani keerutab ja 0 vastused annab.Ta ei hooli enda rahvast vaid hävitab julmalt.

                            1. Kahjuks nii ongi. Ringkaitse on neil tugev,,, Omavahel jagavad tunnustust ja rahva hüvesid.

                           3. Sulid

                            Kallased on juba varem sulitempe teinud. Aitab juba !!!

                            1. Kallaste tembud...

                             Täis ei saa ja lõhki ka ei lähe...

                             1. VALETAJALE

                              Suhteliselt vähe on viidatud KaKa väljaütlemisele isegi telekas, et VALETASIN ENNE VALIMISI SELLEPÄRAST, ET SAADA ROHKEM HÄÄLI. Valetamisega hääli koguda on väga häbiväärne.

                              Olen lugenud läbi algatuse "Kaja Kallas peab tagasi astuma!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
                              NimiIsikukoodAllkiri