Riiklikult muuta nõudeid, et vähendada sundasendis töötamist [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Margit T

Idee sisu 
Teine idee on riiklikult mõjutada erinevaid tervistkahjustavaid ja  aegunud "tööeeskirju". Näiteks miks on paljudes Eesti ettevõtetes  jätkuvalt norm, et klienditeenindaja (kelle palgaga on samuti terviseteenuste  juurde raske pääseda) peab 8-... tundi seisma konstantselt püsti? Istuva  ameti inimesi julgustatakse rohkem liikuma ja seisvat kontorit katsetama, aga  inimeste seisma sundimine on samuti nende füüsisele suur koormus, mõttetu  pealekauba. Kas ettevõtted tõesti kaotaks raha, kui näiteks tankla või  kaupluse müüjal oleks leti taga tool, kus ta võiks ka kliendiga suhtlemise  ajal istuda (nagu nt pangas)?

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?     
Tervisekaitse

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?     
Ei nõua.

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?     
Sobib ja on juba rakendatud.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?     
Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Töökohale esitatavad  töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“   peab töökoht olema kujundatud nii, et töötaja saaks oma asendit muuta  ja leida sobiva tööasendi. Seega ei ole mingil juhul põhjendatud, et töötaja  seisab terve päeva, kui see ei ole vajalik. Seega on seadusandluse tasemel  probleem lahendatud ning tööajal püstiseismine põhjendamatu.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?     
Paljudes riikides on tööandja vastutus tagada, et töökoht oleks  ergonoomiline.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Probleem  on seadusandlikul tasandil lahendatud.   
     
Eksperdid: Liisi Uder, Gerli Paat-Ahi, Ülla-Karin Nurm

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Riiklikult muuta nõudeid, et vähendada sundasendis töötamist [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri