Tere tulemast rahvaalgatuse koju!

Sul on mõte, kuidas ühiskonnaelu parandada? Tahad arutada, kuidas mõnda seadust muuta? Selle platvormi kaudu saad Riigikogule koostada ja esitada kollektiivseid ehk vähemalt 1000 digiallkirjaga pöördumisi ning jälgida, kas algatused saavad seaduseelnõudeks.

LOO ISE ALGATUS

Ühisloomes

 1. Arvamusfestivali arutelude sisend strateegiale Eesti 2035

  Eesti Koostöö Kogu
  102 päeva jäänud
 2. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-Leena Saar
  10 päeva jäänud

Hääletamisel

 1. Lageraied Ajalukku

  Eesti Metsa Abiks MTÜ
  1266 allkirja kogutud
 2. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  757 allkirja
 3. Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

  Kaupo Kutsar
  595 allkirja
 4. Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  591 allkirja
 5. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  575 allkirja
 6. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  408 allkirja
 7. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  282 allkirja
 8. Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!*

  Liis Ellert
  262 allkirja
 9. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  190 allkirja
 10. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  187 allkirja
 11. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  121 allkirja
 12. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  109 allkirja
 13. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  101 allkirja
 14. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  79 allkirja
 15. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  79 allkirja
 16. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  55 allkirja
 17. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  53 allkirja
 18. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  49 allkirja
 19. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  48 allkirja
 20. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-Ahi
  48 allkirja
 21. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  47 allkirja
 22. Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks

  Kaul Nurm
  36 allkirja
 23. Poliitilise dieedi kolm retsepti

  Ivo Rull
  28 allkirja
 24. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  27 allkirja
 25. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  24 allkirja
 26. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  24 allkirja
 27. Vähendame palgalõhe Meie kõigi võrdse tuleviku nimel

  Katrina Indiana
  22 allkirja
 28. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  19 allkirja
 29. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  18 allkirja
 30. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  18 allkirja
 31. Avalik pöördumine Viimsi Raamatukogule väärilise asupaiga loomiseks

  Ivo Rull
  15 allkirja
 32. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  14 allkirja
 33. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  13 allkirja
 34. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  9 allkirja
 35. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  8 allkirja
 36. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  6 allkirja

Menetluses

 1. LASKE MEIL HINGATA! KOHTLA-JÄRVE LINNA ELANIKE PÖÖRDUMINE Riigikogu poole

  Olga Kurdovskaja
  1045 allkirja
 2. Liiklemine jalgratturitele ohutumaks

  Jaanus Juss
  1236 allkirja
 3. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 4. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  Mtü Eesti Roheline Liikumine
  1079 allkirja
 5. Manifest kõikidele Eestimaa metsadele. Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ett...

  Maria Murakas
  145 allkirja