Tere tulemast rahvaalgatuse koju!

Sul on mõte, kuidas ühiskonnaelu parandada? Tahad arutada, kuidas mõnda seadust muuta? Selle platvormi kaudu saad Riigikogule koostada ja esitada kollektiivseid ehk vähemalt 1000 digiallkirjaga pöördumisi ning jälgida, kas algatused saavad seaduseelnõudeks.

LOO ISE ALGATUS

Ühisloomes

 1. Liikumistund iga päev tunniplaani

  Annely Neame
  73 päeva jäänud
 2. Mustamäe selts

  Ragnar Tamre
  14 päeva jäänud

Hääletamisel

 1. Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  26 allkirja
 2. Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

  Andrus Kallastu
  3 allkirja
 3. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  MTÜ Eesti Roheline Liikumine
  261 allkirja
 4. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  530 allkirja
 5. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  170 allkirja
 6. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 7. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 8. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 9. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  20 allkirja
 10. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  18 allkirja
 11. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  7 allkirja
 12. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  83 allkirja
 13. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  171 allkirja
 14. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  46 allkirja
 15. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  58 allkirja
 16. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  47 allkirja
 17. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  6 allkirja
 18. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  17 allkirja
 19. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  55 allkirja
 20. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  49 allkirja
 21. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  48 allkirja
 22. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  105 allkirja
 23. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  5 allkirja
 24. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  9 allkirja
 25. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  16 allkirja
 26. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  265 allkirja
 27. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  112 allkirja
 28. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  397 allkirja
 29. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  76 allkirja
 30. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  554 allkirja
 31. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  616 allkirja
 32. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  38 allkirja

Menetluses

 1. Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

  Meelis Uustal
  2569 allkirja
 2. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  1011 allkirja
 3. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 4. Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  1856 allkirja
 5. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja