Tere tulemast rahvaalgatuse koju!

Sul on mõte, kuidas ühiskonnaelu parandada? Tahad arutada, kuidas mõnda seadust muuta? Selle platvormi kaudu saad Riigikogule koostada ja esitada kollektiivseid ehk vähemalt 1000 digiallkirjaga pöördumisi ning jälgida, kas algatused saavad seaduseelnõudeks.

LOO ISE ALGATUS

Ühisloomes

 1. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  8 päeva jäänud
 2. https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/289f1322-43e9-4ec3-add0-849c19f...

  Aimar Altosaar
  16 päeva jäänud
 3. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  3 päeva jäänud
 4. Sotsiaalmaksu arvestusel asendada kuupõhine arvestus tunnipõhise arvestusega

  Aimar Altosaar
  8 päeva jäänud
 5. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  8 päeva jäänud
 6. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  8 päeva jäänud
 7. E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  39 päeva jäänud

Hääletamisel

 1. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  0 allkirja
 2. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  28 allkirja
 3. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  2 allkirja
 4. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  8 allkirja
 5. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  4 allkirja
 6. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  8 allkirja
 7. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  1 allkirja
 8. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  3 allkirja
 9. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  16 allkirja
 10. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  8 allkirja
 11. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  7 allkirja
 12. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  29 allkirja
 13. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  1 allkirja
 14. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  3 allkirja
 15. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  279 allkirja
 16. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  13 allkirja
 17. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  226 allkirja
 18. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  94 allkirja
 19. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  169 allkirja
 20. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  66 allkirja
 21. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  353 allkirja
 22. Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  579 allkirja
 23. Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  6 allkirja
 24. Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  52 allkirja
 25. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  13 allkirja
 26. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  739 allkirja
 27. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  549 allkirja
 28. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  33 allkirja

Menetluses

 1. Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

  Inga Raitar
  1280 allkirja
 2. Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 3. Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja