Tere tulemast rahvaalgatuse koju!

Sul on mõte, kuidas ühiskonnaelu parandada? Tahad arutada, kuidas mõnda seadust muuta? Selle platvormi kaudu saad Riigikogule koostada ja esitada kollektiivseid ehk vähemalt 1000 digiallkirjaga pöördumisi ning jälgida, kas algatused saavad seaduseelnõudeks.

LOO ISE ALGATUS

Ühisloomes

 1. VANGLATEENUS TASULISEKS EHK VANGID TÖÖLE! VANGLAS TASUTA VAID PRIMAARSED BAASTEENUSEDM...

  Marko Nuuma
  16 päeva jäänud
 2. Vastuväide 09.01.2018 jõustunud TMS  § 132 kohaldamisele

  Triina Eismann
  7 päeva jäänud
 3. Riigikogulastele miinimumpalk

  Leilysemjonova26
  11 päeva jäänud
 4. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-leena Saar
  283 päeva jäänud
 5. Lasterikastele peredele eluaseme/üüritoetus

  Ilmar Türk
  93 päeva jäänud

Hääletamisel

 1. Aita pidurdada vastutustundetust hariduses

  Margit Timakov
  705 allkirja
 2. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  673 allkirja
 3. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  592 allkirja
 4. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  MTÜ Eesti Roheline Liikumine
  580 allkirja
 5. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  551 allkirja
 6. Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  546 allkirja
 7. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  401 allkirja
 8. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  272 allkirja
 9. Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

  Kaupo Kutsar
  195 allkirja
 10. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  180 allkirja
 11. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  176 allkirja
 12. Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!*

  Liis Ellert
  172 allkirja
 13. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  114 allkirja
 14. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  106 allkirja
 15. Manifest kõikidele Eestimaa metsadele. Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ett...

  Maria Murakas
  90 allkirja
 16. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  87 allkirja
 17. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  76 allkirja
 18. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  73 allkirja
 19. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  55 allkirja
 20. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  50 allkirja
 21. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  49 allkirja
 22. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  47 allkirja
 23. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  46 allkirja
 24. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  40 allkirja
 25. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  23 allkirja
 26. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  22 allkirja
 27. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  21 allkirja
 28. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  18 allkirja
 29. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  18 allkirja
 30. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  16 allkirja
 31. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  13 allkirja
 32. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 33. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  9 allkirja
 34. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  8 allkirja
 35. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  7 allkirja
 36. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  5 allkirja
 37. Kohustusliku teise pensionisamba muutmine vabatahtlikuks ja pensionisambasse kogunenud raha vaba...

  Kristjan Vahtra
  4 allkirja

Menetluses

 1. Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

  Meelis Uustal
  2569 allkirja
 2. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 3. Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  1856 allkirja