Tere tulemast rahvaalgatuse koju!

Sul on mõte, kuidas ühiskonnaelu parandada? Tahad arutada, kuidas mõnda seadust muuta? Selle platvormi kaudu saad Riigikogule koostada ja esitada kollektiivseid ehk vähemalt 1000 digiallkirjaga pöördumisi ning jälgida, kas algatused saavad seaduseelnõudeks.

LOO ISE ALGATUS

Ühisloomes

 1. Toidukaupadele tervislikkuse märgid

  Marko Nuuma
  14 päeva jäänud
 2. Lasterikastele peredele eluaseme/üüritoetus

  ilmar
  158 päeva jäänud
 3. Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

  Eesti Koostöö Kogu
  14 päeva jäänud
 4. Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

  Kaupo Kutsar
  15 päeva jäänud
 5. Liikumistund iga päev tunniplaani

  Annely Neame
  42 päeva jäänud

Hääletamisel

 1. Aita pidurdada vastutustundetust hariduses

  Margit Timakov
  631 allkirja
 2. Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  523 allkirja
 3. Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

  Andrus Kallastu
  5 allkirja
 4. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  MTÜ Eesti Roheline Liikumine
  279 allkirja
 5. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  541 allkirja
 6. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  175 allkirja
 7. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  15 allkirja
 8. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 9. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 10. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  20 allkirja
 11. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  19 allkirja
 12. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  7 allkirja
 13. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  84 allkirja
 14. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  173 allkirja
 15. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  46 allkirja
 16. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  62 allkirja
 17. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  47 allkirja
 18. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  6 allkirja
 19. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  18 allkirja
 20. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  55 allkirja
 21. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  49 allkirja
 22. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  49 allkirja
 23. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  106 allkirja
 24. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  5 allkirja
 25. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  9 allkirja
 26. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  16 allkirja
 27. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  267 allkirja
 28. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  113 allkirja
 29. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  398 allkirja
 30. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  76 allkirja
 31. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  569 allkirja
 32. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  653 allkirja
 33. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  38 allkirja

Menetluses

 1. Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

  Meelis Uustal
  2569 allkirja
 2. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  1011 allkirja
 3. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 4. Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  1856 allkirja
 5. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja