Tere tulemast rahvaalgatuse koju!

Sul on mõte, kuidas ühiskonnaelu parandada? Tahad arutada, kuidas mõnda seadust muuta? Selle platvormi kaudu saad Riigikogule koostada ja esitada kollektiivseid ehk vähemalt 1000 digiallkirjaga pöördumisi ning jälgida, kas algatused saavad seaduseelnõudeks.

LOO ISE ALGATUS

Ühisloomes

 1. Anna oma poolthääl, et Klooga mets võetaks looduskaitse alla ja RMK lageraie plaa...

  Liza Salma
  75 päeva jäänud
 2. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-leena Saar
  195 päeva jäänud

Hääletamisel

 1. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  714 allkirja
 2. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  606 allkirja
 3. Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  588 allkirja
 4. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  559 allkirja
 5. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  407 allkirja
 6. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  275 allkirja
 7. Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!*

  Liis Ellert
  224 allkirja
 8. Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

  Kaupo Kutsar
  198 allkirja
 9. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  184 allkirja
 10. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  180 allkirja
 11. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  118 allkirja
 12. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  108 allkirja
 13. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  94 allkirja
 14. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  78 allkirja
 15. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  75 allkirja
 16. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  55 allkirja
 17. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  52 allkirja
 18. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  49 allkirja
 19. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  48 allkirja
 20. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  48 allkirja
 21. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  46 allkirja
 22. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  24 allkirja
 23. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  22 allkirja
 24. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  19 allkirja
 25. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  18 allkirja
 26. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  17 allkirja
 27. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  13 allkirja
 28. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  12 allkirja
 29. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  9 allkirja
 30. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  8 allkirja
 31. Kohustusliku teise pensionisamba muutmine vabatahtlikuks ja pensionisambasse kogunenud raha vaba...

  Kristjan Vahtra
  6 allkirja
 32. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  5 allkirja
 33. Paneme Kiviõli linnale uue nime - Biomassi

  "Su nädal kõlab tuttavalt" toimetus
  4 allkirja
 34. Poliitilise dieedi kolm retsepti

  Ivo Rull
  1 allkirja

Menetluses

 1. Päästkem Narva-Jõesuu metsad!

  Natalja Pessotšinskaja
  1111 allkirja
 2. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 3. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  MTÜ Eesti Roheline Liikumine
  1079 allkirja