Tere tulemast rahvaalgatuse koju!

Sul on mõte, kuidas ühiskonnaelu parandada? Tahad arutada, kuidas mõnda seadust muuta? Selle platvormi kaudu saad Riigikogule koostada ja esitada kollektiivseid ehk vähemalt 1000 digiallkirjaga pöördumisi ning jälgida, kas algatused saavad seaduseelnõudeks.

LOO ISE ALGATUS

Ühisloomes

 1. Küsimused&vastused: Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes osaleda?

  Maarja-leena Saar
  317 päeva jäänud
 2. Lasterikastele peredele eluaseme/üüritoetus

  ilmar
  127 päeva jäänud
 3. Liikumistund iga päev tunniplaani

  Annely Neame
  11 päeva jäänud

Hääletamisel

 1. Toidukaupadele tervislikkuse märgid

  Marko Nuuma
  0 allkirja
 2. Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

  Kaupo Kutsar
  112 allkirja
 3. Aita pidurdada vastutustundetust hariduses

  Margit Timakov
  694 allkirja
 4. Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

  Vahur Kollom
  539 allkirja
 5. Kataloonia iseseisvuse tunnustamine.

  Andrus Kallastu
  6 allkirja
 6. Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

  MTÜ Eesti Roheline Liikumine
  311 allkirja
 7. Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

  Alari Rammo
  546 allkirja
 8. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  177 allkirja
 9. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 10. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  13 allkirja
 11. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  21 allkirja
 12. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  19 allkirja
 13. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  8 allkirja
 14. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  73 allkirja
 15. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  47 allkirja
 16. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  6 allkirja
 17. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  19 allkirja
 18. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  55 allkirja
 19. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  50 allkirja
 20. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  49 allkirja
 21. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  106 allkirja
 22. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  17 allkirja
 23. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  270 allkirja
 24. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  113 allkirja
 25. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  400 allkirja
 26. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  76 allkirja
 27. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  588 allkirja
 28. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  654 allkirja
 29. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  18 allkirja
 30. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  39 allkirja

Menetluses

 1. Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud!

  Meelis Uustal
  2569 allkirja
 2. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  1011 allkirja
 3. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 4. Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  1856 allkirja
 5. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja