Paugutamise keelamine meelelahutusena Eestis

Edmund Laugasson,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 81 allkirja

919 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 81 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Käesolevaga teen ettepaneku keelata paugutamine meelelahutusena Eestis. Paugutamine võiks olla lubatud vaid Eesti riigi jõustruktuuride poolt vastavatel kaitsepolügoonidel, riigi ning sisekorra kaitsel - see aga ei ole mitte kuidagi enam meelelahutuslik. Kuid seda mitte ilutulestiku korraldamiseks vaid riigikaitseks harjutamiseks. Lisaks riigi erilubadega (erandid, kus tõesti see on hädavajalik).

Eeskätt puudutab see ilutulestikuga paugutamist kuid mitte ainult - ka igasugu muu meelelahutuslik paugutamine ei ole sobilik igapäevaellu. Ilutulestikuga seotud algatus on ka varasemalt olnud https://rahvaalgatus.ee/initiatives/5b0406df-6c5f-479d-b3ea-8a4013d7ef88 - vt põhjendusi.

Seni ilutulestike tootmisega tegelenud ettevõtted saaksid teha riigi jõustruktuuridega koostööd ja suunata oma teadmised, oskused, tootmisvõimsused riigikaitse arendamisele. Riiklikud tellimused senistele ilutulestike ettevõtetele võiks olla ka oluliselt jätkusuutlikum ja stabiilsem kui vaid meelelahutuslike paugutamiste jaoks müümine. Seda enam kui Eesti riik on rohkem riigikaitsesse panustamas, on ka rahastus riigi poolt selleks olemas.

Kuid praegune olukord on teine ja see tõotab ka olla uus reaalsus pikemalt:

 • meil on sõjapagulased Ukrainast (ka mujalt), kellele ilmselgelt ei sobi paugutamine (müra) kuna meenutab sõjakoledusi
 • paugutamine rikub ka inimeste rahu, eriti probleemne on see uneajal - kas meil on liiga hea elu ja igatseme sõda, et paugutame?
 • paugutamine meenutab sõda - miks meil on vaja selliselt meelelahutuslikku paugutamist olukorras kus maailmas päris mitmes kohas käib sõda? Teada on tõsiasi, et pidevalt toimub kuskil maailmas sõda - seetõttu ei ole mõistlik ka sõda meenutavat paugutamist lubada. Ilmselgelt ei soovi keegi sõda kuna see rikub kogu elu.
 • õnnetusi ei ole kellelegi vaja, mida paraku juhtub sellise meelelahutusliku paugutamise käigus - seetõttu tuleks ka paugutamine usaldada vastava ala asjatundjate - riigi jõustruktuuridele, kes on saanud vastava ettevalmistuse
 • lisaks keskkonna reostus (saasteained lõhkeainetes + reostus) - vt https://rahvaalgatus.ee/initiatives/5b0406df-6c5f-479d-b3ea-8a4013d7ef88 põhjenduste alla
 • kui päris relvad hakkavad pauku tegema, siis ei pruugita seda ära tunda kuna võidakse arvata, et tegemist on meelelahutusliku paugutamisega - sellel võivad olla väga kurvad tagajärjed - me ei peaks ennast harjutama paugutamisega - see ei ole igapäevaelu lahutamatu osa!
 • vastavad üleskutsed ka kõlasid nii meedias kui mujal, et ärme pauguta seoses sõjapagulastega riigis, paljud linnavalitsused ka jätsid ära ent siiski ei olnud riigil selgroogu täielikult meelelahutuslik paugutamine ära keelata - loodeti inimeste mõistvale suhtumisele kuid nagu nägime ja kuulsime 2022/2023 aastavahetusel, siis käis paugutamine endise hooga ja paraku tublisti ennem ja pärast aastavahetust. Ei hoolitud ei sõjapõgenikest, raha tuulde loopimisest, keskkonnareostusest ega muudest kaasnenud hädadest.

Lisaks on Eesti riigil niigi kitsas käes ja võetakse laenu juba ka lihtsamate asjade jaoks. Nii avalik kui ka era- ja ärisektor võiks raha koguda ja annetada asjade jaoks, milleks riigil päriselt raha vaja. Ei ole just mõistlik raha tuulde visata olukorras kus seda üha kasvavalt puudu on.

Puudust kannatavaid inimesi tuleb üha juurde ja juba praegu on nende hulk lubamatult suur. Ka uusi töökohti on vaja luua ning inimeste tööhõive tõstmisega, sh koolitamisega tegeleda. Samuti tervishoid, sh meditsiin (sh ravimatute haigustega inimeste toetamine, jne); teadus- ja arendustegevus ning haridus; sotsiaalvaldkond, riigikaitse, jne. Üha enam kogeme kuidas võetakse inimestel ära üsna väikesed toetussummad (seoses puude, töövõimetuse äravõtmisega) kuid nende inimeste jaoks väga olulised ja suured summad - seda kõike olukorras kus neil inimestel endiselt vajadused olemas ja üha kasvavad. Ka usuorganisatsioonid vajavad üha enam riigi toetust. Lisaks muidugi üha kasvavad kulud sõjapagulaste ja ukrainlaste toetamiseks! Lisaks üha kallinev elu kogu riigis!

Neid kohti, kus päriselt Eesti riigil raha vaja, leiab piisavalt! Ilmselgelt ei ole raha ülearu ka era- ja ärisektoris. Sellises olukorras on väga küsitav meelelahutusliku paugutamise lubamine Eesti riigis ja seeläbi selle soodustamine. Kui hulluks peab olukord Eesti riigis minema, et selline meelelahutuslik paugutamine ära keelataks? Meelelahutusliku paugutamise lubamine paraku soodustab pingelise olukorra eskaleerumist Eestis.

Miks mitte võtta kasutusele hääletu (pauguta) ilutulestik? Miks peab kaasnema paugutamine? Ilusat värvide mängu jm on ju võimalik saavutada ka ilma sõda meenutavate paukudeta. Seda siis neile, kes arvavad, et ligimese aitamine ja selle läbi saadud rõõm ei ole see õige rõõm, mida aastavahetusel (tegelikult võiks aastaringi) teha ja soovivad ligimese aitamise asemel selle raha ilutulestiku näol tuulde lasta.

Mõned viited:

Lisaks kui on tagatud ohutus, siis saab ka suunatud valgusega ehk laseritega erinevaid etendusi korraldada, mis pauku ei tee kuid annavad vaat, et kirevama vaatemängu kui seda ilutulestikud eales suudaksid.

Tõeline pauk ühiskonna tasandil on ligimesest hoolimine! Seetõttu kutsun üles raha tuulde loopimise asemel aitama ligimest, eriti neid, kes ise toime ei tule. Seda mitte ainult ühekordset abi andes vaid ka välja mõeldes püsivaid lahendusi, mis püsivalt aitaksid need inimesed tagasi ree peale, et nad taas tuleksid oma eluga ise toime. Vaat see oleks suur võit ja rõõm kogu ühiskonnale! Siia tuleks juurde lisada ka üksteisele andestamine, viha ja kibeduse jm mahajätmine, mida me ei taha, et meie suhtes tehakse. Isegi kui teil ei ole raha, et teha raha eest ostetavat kingitust, siis andestamine, viha ja kibeduse jm mahajätmine ei maksa midagi! Proovige! See valmistab tihti rohkem rõõmu kui raha eest millegi ostmine. Rääkige inimestele, kui olulised nad teile on, kuidas te neid austate ja neist hoolite! See mõjub tõelise kingitusena ja seda tasub teha tihedamini kui vaid kord aastas. Püüdke ka mõelda, kuidas saaksite ligimest püsivamalt aidata kui vaid ühekordselt midagi ostes. Uurige, mida puudust kannatavad inimesed vajavad, milline on nende olukord. Oleme harjunud, et meil on koht kus elada, toit laual, tuba soe ja puhas, puhas riie seljas, transport olemas ja küte paagis. Kuid paljude jaoks on need asjad jäänud kättesaamatuks. Valmistagem siis tõelist rõõmu inimestele ja leidkem lahendused, et ka puudust kannatavad inimesed saaksid neid tavapäraseid asju igapäevaselt endale lubada.

Kui ostame kingitusi üksteisele, kes me niigi toime tuleme, siis see pole see rõõm kui saame aidata neid, kes ise eluga toime ei tule ja alalises puuduses kannatavad. Julgustan proovima seda rõõmu, et aitate neid, kes puuduses ja raskustes kannatavad ja saate kogema tõelist rõõmu. Kui tõesti raha ülearu, et olete valmis seda ilutulestiku vm näol tuulde laskma, siis mõelge esmalt - selle raha abil puudust kannatavate inimeste aitamine valmistab oluliselt suuremat rõõmu kui raha tuulde laskmine ilutulestiku näol.

Mõelge, millist rõõmu valmistab see kui lisaks teie lähedastele ka võõrad inimesed, keda aidanud olete, tulevad teid tänama! See valmistab rohkem rõõmu ja oluliselt pikemaks ajaks kui mistahes ilutulestik!

Kommentaarid

 1. no

  Kas 1 kord aastas kasutada ilutulestik on väga suur mure ? Arvan et 99% elanikud teavad, et kord aastas, 31,12-01,01 väga palju inimesed paugutavad, see ei ole ootamattu, nagu sõjaväes. Ja kui ilutulestik on väga ohtlik looduse eest, sis miks keelata tava inimesele ja lubada kaitseväele ? Kui tava isik paugutab kord aastas, aga kaitseväelased paugutavad iga kuu. Natukene eba loogiline põhjus.

  1. Paugutamine on suur mure! Vastasel korral poleks seda taotlust siin üldse algatanud. Algses tekstis ka kirjeldatud, miks see on suur mure. Näiteks https://epl.delfi.ee/artikkel/120118310/veel-uks-pohjus-ilutulestikust-loobuda-paugutamine-meenutab-paljudele-sojatraumat Lisaks tekib küsimus, et kas me igatseme niiväga sõda, et paugutame? Milleks imiteerida sõda? Teatavasti sellised helid tekivad relvadest paukude tegemise tagajärjel - ei seostu mitte kuidagi ja mitte ühelgi ajahetkel tavaeluga. See on täiesti ebaloogiline tsiviilelus teha pauke. Ei näe mitte mingit vajadust selle järgi. Aastavahetust (tegelikult igat päeva) tuleks tähistada sellega, et hoolime ligimesest ja teeme teistele seda, mida soovime, et meile tehakse. Kas paugutamine on see ligimesest hoolimine?? Ilmselt mitte. Kuidas aitab paugutamine kaasa ligimese heale käekäigule? Mitte kuidagi! Miks me siis teeme asju, mis mitte kuidagi inimeste heaolule kaasa ei aita ja tagatipuks raiskavad ressursse, mida niigi napib? See raha, mis kulutatakse paugutamisele - selle eest võiks puudust kannatavatele inimestele parem süüa jm osta, mida nad päriselt vajavad. Kõige suurem rõõm on andmise rõõm! Kui aastavahetusega soovitakse saada palju rõõmu, siis seda tuleks saavutada ligimeste aitamise läbi ja mitte sõda meenutavate tegevustega, mis mitte mingit rõõmu tegelikult ei tekita. Kuna inimeste arusaamine ei paista jõudvat sinnamaale, siis tuleb teatud asjad lihtsalt ühiskonnas selliselt paika panna, et kõik saaksid siin ühiskonnas elada. Eriti meie külalised sõjapagulased. Minu kirjast on valesti aru saadud. Ilutulestikku otseselt ei pea kaitseväele lubama. Kuid kaitsevägi teeb pauke sõjalisi harjutusi tehes. Seda ei saa neile keelata kuna nad peavad tagama riigi kaitse ja selleks harjutama. Parandan sellekohaselt teksti.

  2. Tere Sergei, Mure ongi pigem selles, et paugutatakse rohkem kui kord aastas. Tihti ilma luba taotlemata peatakse õigeks tähistada abielu või mõne uue poe avamist ilutulestikuga. Näiteks: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120041992/pulmapeol-lastud-ilutulestik-pohjustas-hobuse-surma-pruutpaar-esitas-juhtunust-kolm-eri-versiooni Kaitseväe paugutamised on vähemalt ilusti kalendris kirjas, kui sa elad mõne polügooni kõrval, on võimalik alati kontrollida, kuna on laskmised ja/või õppused. Eksprompt ilutulestiku puhul see võimalik ei ole.

Olen lugenud läbi algatuse "Paugutamise keelamine meelelahutusena Eestis" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri