Mitte lubada seadust, mis keelab EV kõikides kinnipidamisasutustes suitsetamise täielikult.

Marianna Older,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Lühike (u 350 tähemärki) või säutsu-lühike (140 tähemärki) sisukokkuvõte – see oleks mõeldud selleks, et algatusi platvormis ja sotsiaalmeedias paremini kajastada

Ettepanek -

Mida tahetakse muuta

Põhjendus -

Miks see on oluline

Kogu see tekstimaht maksimaalselt 12 000 tähemärki

Kommentaarid

 1. seadus, mis keelab suitsetamise kinnipidamisasutuses, on vastuolus EV põhiseadusega ja on põhjendamatu.

  EV põhiseaduses on vangide ja kinnipetavate õiguste osas öeldud, et nende suhtes, kellelt võetud vabadus, rakendada minimaalseid piiranguid, mis oleksid proportsioonis õiguspärase eesmärgiga. Planeeritav seadus oleks näide võimu kuritarvitamisest, sest oleks kinnipeetavatele lisakaristus sõltuvuse eest, millel pole mingit seost nende kuriteoga, mis ei mõju uimastavalt, nagu alko või narko ja mõjub hoopis rahustavalt. Praegu on suitsetamine vanglates reguleeritud -lubatakse 3 suitsu päevas, kindlas kohas ja kindlal ajal ja valuutana saab sigarette kasutada samamoodi kui igasugust muud kaupa, kuna võimalused ükskõik, mille soetamiseks on niikuinii erinevad. Reeglite rikkumise eest on vanglas ette nähtud piisavad karistused. Sutsetamise keelamine tekitab lisapingeid ja võtab võimaluse ennast lohutada moel, mis ei kahjusta kedagi teist. Meetmed, mida lubatakse suitsetamisest loobumise kergendamiseks ei piisa, sest selles osas on vaja lähtuda individuaalselt inimese organismi eripärast ja selliseid võimalusi vanglas pole. Vangla pingeline keskkond ei toeta inimest isikliku vaba otsuse tegemisel, psühholoogi juurde on pääseda keeruline ja vanglas ei soovita ennast avada. Abistavaid vahendeid( plaastrid...) lubatakse neile, kes annavad suitsud ära, tagasiteed pole ja inimene ei tea, kas need vahendid üldse talle mõjuvad. Kuskil Euroopas pole sellist olukorda, sest kui sääl isagi on vanglad, kus ei suitsetata, siis on kinnipidamisele saadetaval võimalus valida selline vangla, kus see on lubatud. Soomes võimaldatakse kinnipeetavatele stetud hulk sigarette riigi poolt, kui tal endal pole selleks vahendeid.

  1. Täiesti nõus.

 2. Suitsetamiskeeld on absurd

  Nõus! Suitsetamise keelamine on inimõiguste jäme rikkumine. Suitsetamine peab olema lubatud ruumis, kus see ei kahjusta mittesuitsetajaid!

  1. Näen, et olete koostamas algatust - palun täpsustage teksti põhiosas, mida ootate kommentaariumi

   Hetkel olete jätnud teksti põhiossa suunised, mis vaiketekstina ette antakse. Selle asemel on Teil võimalus oma algatust tutvustada ja lugejatele selgitada, kuidas selle teemaga edasi lähete. Palun täpsustage, kas ootate kommentaaridesse erinevaid ettepanekuid ja probleemipüstitusi, mille põhjal algatuse teksti koostada? Kas peale rahvaalgatus.ee kasutajaskonna olete kaasanud (levitanud infot, kutsunud üles arvamust avaldama) ka mõnda katuseorganistasiooni? Kui soovite täpsemat nõu, siis saate ka otse meie toimekale kontorile kirjutada. Palun klikkige ekraani paremal all nurgas olevale ?-märgile ja kirjutage oma küsimus sinna. Heade soovidega

   1. Jah, ootaks argumente, mis toetaks minu väidet selle seaduse kohta ja mis aitaks ehk ka paremini seda algatust sõnastada.

  2. Suitsetamise absoluutne keelamine vangla territooriumil ei teeni vangla karistuse põhilisi eesmärke, milleks on õiguskorra kaits

   Ka õiguskantslerilt küsiti Justiitsministeeriumi poolt arvamust ja Ülle Madise on avaldanud arvamust selle määruse suhtes. Oma arvamuses ütleb Madise, et tubakas on kahjulik ja see pole õigus, mille kasutamisega seatakse kellegi teise tervis ohtu.Vanglatel on aga õigus kehtestada reegleid,mis teiste tervise kaitse eesmärgil suitsetamise aega ja kohta piiritlevad.Seda on aga juba piisava rangusega tehtud.Samas selgitab õiguskantsler, et suitsetamise absoluutne keelamine vangla territooriumil ei teeni vangla põhilisi eesmärke, milleks on õiguskorra kaitse ja ja uute kuriteguda vältimine.Ta lisab, et suitsetamine ei ole kuritegeliku käitumise riskifaktor ega mõjuta tulevast õigusekuulekat käitumist.Töötajate ja kaaskinnipeetavate tervise kaitse on juba kindlustatud tema arvates sellega, et vanglate siseruumides on suitsetamine keelatud ning suitsetamisele selleks kohandatud õuealal on kehtestatud piirangud.Ta lisab, et suitsuvabale vanglale üleminekule kasutusele võetud meetmeid (nõustamine. spordisaali lisakasutus jne.) saab rakendada ka praeguse suitsetamise korralduse juures, et lihtsustada tulevikus kinnipeetavatel suitsetamisest vabatahtlikku loobumist. Kahjuks Justiitsministeerium õiguskantsleri arvamusega ei arvestatud ja nüüd soovitab õiguskantsler see küsimus läbi vaielda kohtus. Loomulikult on kinnipeetavatele paras väljakutse minna kohtusse justiitsministeeriumi vastu.

   Olen lugenud läbi algatuse "Mitte lubada seadust, mis keelab EV kõikides kinnipidamisasutustes suitsetamise täielikult." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri