Viimsi vallale

Säästame elusid Randvere teel

Jaak Sepp,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
330 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Randvere teel Suurekivi tee ja Tiitsu tee vahelisel alal on juhtunud igal aastal mitmeid liiklusõnnetusi. Puruks on sõidetud teepiirded, tänavapostid, autod. Viimane traagiline sündmus leidis aset laupäeval, 30.01.2021a., kui elu kaotas meie metsade suurim asukas-põder. Seda teed kasutavad sõidukitega oma igapäevatoimetusteks väga paljud inimesed. Kihutamisega seatakse iga päev ohtu liiklejad, loodusenautijad ning metsloomad. Ja kahjuks ei saa me kuidagi silmi sulgeda tõsiasja ees, et kevade saabudes toimuvad seal regulaarselt kiiruskatsed. Ainult ise saame muuta paremaks, turvalisemaks ja sõbralikumaks meid ümbritsevat keskkonda, olustikku ja igapäevaelu. Me ei pea iga kord teed ületades muretsema ei enda ega oma lähedaste pärast. Hea inimene, tee kõige suurem, üllam ja vahvam kingitus-kingi kellelegi elu, toeta piirkiiruse alandamist 70km/h Randvere teel.

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule algatuse edasise menetluse osas

  "Jätkutegevustena paigaldas Transpordiamet sügisel lubatu kohaselt teekattemärgistused lõikudele, kus ulukid teed ületavad: https://viimsivald.ee/uudised/transpordiamet-tahistas-loomade-teeuletuskohad Varasemalt pani Viimsi vald ulukireflektorid vastavate teelõikude äärde: https://viimsivald.ee/uudised/randvere-teele-rajati-ulukireflektorite-katseloik" -Viimsi abivallavanem Alar Mik

 2. Vastus pöördumisele Viimsi vallalt

  Viimsi Uudised avaldas 31. märtsil täies mahus vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Miku vastuse rahvaalgatuse initsiaatorile: https://viimsiuudised.ee/koik-uudised/video-jaak-sepp-tanab-rahvaalgatuse-toetajaid/. Viimsi Vallavalitsus sai kätte Rahvaalgatus.ee edastatud pöördumise “Säästame elusid Randvere teel”. Kuna tegemist on Transpordiameti haldusalas oleva küsimusega, siis edastas Viimsi Vallavalitsus pöördumise Transpordiametile vastamiseks. Ühtlasi anname teada, et palusime Transpordiametit oma kaaskirjas pöörata rõhku metsloomadega seotud lõikude selgemale tähistamisele (sh markeeringud kattel, vajadusel selgemat märkidega viitamist, soovituslik kiirus ala läbimiseks, eristuv lõigu alguse ja lõpu tähistus). Samuti anname teada, et Viimsi Vallavalitsusel on kavas paigaldada aprilli alguses Randvere tee lõikudele tähispostide külge metsloomade reflektorid. Reflektorite eesmärk on auto lähenemisel loomasid teele tulemast eemale peletada. Teeme pidevat koostööd Transpordiametiga, et nii riigiteed kui ka kohalikud teed oleksid ohutud.

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 201 allkirja

 5. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Säästame elusid Randvere teel" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri