Riigikogu valimiste e-hääletuse tulemuste avalikustamine

Indrek Salumäe,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
3194 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Meie. Allakirjutanud. Nõuame ühiselt. 2023a. Eesti Riigikogu valimistulemuste e-häälte avalikustamist -võimaldamaks kõigile kontrollida selle õigsust ja rikkumatust.

Avalikustatud info peab võimaldama isikuliselt kontrollida arvestatud hääle vastavust reaalse inimese/isiku valikuga. Võimaldada seda kas kinnitada või ümber lükata.

Nõudele positiivselt mitte vastamise korral lugeda e-hääletuse tulemused tühiseks.

Nõude täitmisele vastuhääletajad lisada uurimise alla isikkoosseisu valimispettusele kaasa aitamise osas.

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Põhiseaduskomisjon-ile.

 4. Algatus jõudis Riigikokku

 5. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 6. Algatus kogus 1000 allkirja

 7. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. ebausaldusväärsus

  Peakski nii olema, et on olemas nimekiri kus on olemas kõikide e hääletanud inimeste hääletamise aeg ja valitud isik. Tegelikkuses tuleks e hääletamine ära kaotada. See ei ole lihtsalt turvaline ja praegune valitsus lihtsalt ei ole usaldusväärne.

  1. Sul on õigus. E-hääletamise süsteem on väga läbipaistmatu ega ole seetõttu oma aususe poolest usaldusväärne.

  2. Tere. Seda ei saa kahjuks lahendada sellisel kujul (nimekirjana) seetõttu, et Põhiseadus toob välja ,et hääletus valimistel (Põhiseaduses kirjeldatud kujul ja tingimustel) on salajane. Sellel on ka palju väärtuslikke ja rakenduslikke funktsioone mis ei lase valijat tema otsuse või otsustamatuse tõttu valimisjärgselt kuidagi represseerida. See nimekiri oleks 100% kümnesse lahendus läbipaistvuse ja kontrollitavuse osas. Kuid siiski selline formaat nagu kirjeldasid ei ole võimalik.

  3. Such a list is something the NAZIs have doe to track down Jews. Hence everyone on the list which is not confirm with the ideals of a radical party like EKRE can be tracked down and "eleminated for the future"

  4. Sellist nimekirja ei saa koostada tulenevalt meie põhiseadusest. Hääletamine on ja jääb alati demokraatlikus riigis salajaseks. Seda selleks, et kedagi ei saaks tema valiku pärast diskrimineerida, mõjutada. Hetkel ütlete te, et nende 362k+ inimese valik on ebaaus ja seetõttu tuleks nende valik panna must valgelt paberile ja siduda kindla isiku/kandidaadiga. Sellisel juhul tuleks sama teha ka paberil hääletanud inimeste ja nende kandidaatidega. Mõlema puhul ei saa ja ei tohigi nõuda valikute avalikustamist. Mõelge nüüd, et mis saab nendest inimestest kes ei käinud valimas. Kuidas neid nüüd survestama hakatakse. Või neid inimesi, kes valisid kellegi jaoks ebasobiva erakonna/kandidaadi numbri. Hääletamine peab olema oma olemuselt salajane. Kui demokraatia ei meeldi, siis tuleb valida teistsuguse riigikorraga riik omale elukohaks.

 2. Põhiseaduses ei ole sõnagi ei eelvalimistest ega ka e- valimistest.

  Nii mitmedki IT valdkonna inimesed on väljendanud selgesõnaliselt, et praegune, Põhiseadust eirav valimiskord võib olla manipuleeritav nende poolt, kellel on juurdepääs infosüsteemidele. Manipulatsioonide tulemisena võivad meie seadusandlikusse esinduskogusse pääseda isikud, kelle isiklikud ambitsioonid ja poliitilised vaated ei teeni eesti rahva huve ega kindlusta Põhiseaduses fikseeritud riiklikke eesmärke. Sellise võimaliku olukorra tekkimiseks ja häältega manipuleerimise otseseks vältimiseks tuleks lähtuda konkreetsest valimiskorrast, mis on täpselt Põhiseaduses fikseeritud.

  1. Leila, sul on õigus!

  2. Leila, sul on õigus!

  3. Tõesti ei ole. Samas ütleb põhiseadus, et Riigikogu valimise korra sätestab Riigikogu valimise seadus. Ja Riigikogu valimise seaduse 7. peatükk ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE.

 3. Hobijuristidele

  Soovite rikkuda põhiseadust, mille järgi riigikogu valimiste hääletus peab olema salajane. Kas te ikka ise saate aru, mida te tahate?

  1. Tere. Palun loe nõuet formaadis mis ühtib Põhiseaduses kirjeldatud valimiskorra reeglite ja põhimõtetega. On võimalik lahendada avalikustamine privaatsusenõuet rikkumata. Iga valija peab saama isiklikult minimaalselt kinnitada või ümber lükata iseenda antud hääle ja registrisse salvestunud hääle vastavust või mittevastavust. See annab vigade ja mittevastavuste leidmise puhul võimaluse seada õigustatult e-valimiste tulemused kahtluse alla ja kinnitada tulemuste tühisust. Lisaks lubab Põhiseadus luua komisjone häältega tutvumiseks mis neid saavad kas kinnitada või ümber lükata. Või mõne teadustöö raames kasutada. Näiteks nagu hooldekodude elanike valimisaktiivsus ja e-valimistel osalemine aasta 2023a. Riigikogu valimistel ja võrrelda seda inimeste oskustega iseseisvalt arvutit kasutada või tervisliku seisundiga üldse osaleda valimistel mistahes kujul. Tänan teid teie panuse eest arutelusse.

  2. If someone has to verify his E-Vote in person why should the person E-Vote at all? Your claims make somehow no sense.

 4. Miks peaks keegi E-hääletama ?

  Lihtne vastus. Ei peakski. E-valimiste suurim ja eiramatult kriitilise tähtsusega turvarisk on seda keskkonda haldav ja haldust rahastav personal. See peaks olema täielikult sõltumatu ja poliitiliselt kallutamatu ning kasutatav tarkvara ja andmebaaside lõppversioon sõltumatute ekspertide poolt kontrollitav ja testitav enne ja ka pärast valimisi. Praegu see nii ei ole. Tarkvara "kontrollile" on samuti järgnenud mitmeid "vähese tähtsusega turvariskide" korrektsioone. Ehk siis artiklid mis väidavad süsteemi turvalisust ei ole seetõttu adekvaatsed, et on peale esimest uuendust juba aegunud info. Auditite järgselt haldusega kaasnev turvarisk sellegipoolest säiliks. IT ala spetsialistide sõnul süsteemi haldajal on imelihtne märkamatult e-valimiste tulemusi mõjutada ja praeguste regulatsioonide ja piirangute tõttu ei ole võimalik seda kellelgi isegi kontrollida/tõestada. E-valimiste vastavus põhiseadusega on samuti küsitav. Ja kui lähtume rahvusvahelisest õigusest kus e-valimised on pigem peaaegu kõikjal kuulutatud ebaseaduslikuks - siis seda enam.

  1. Погоня за истиной

   Где вы здесь видите конец электронному голосованию? В петиции про это нет ни слова.

   1. Selleks, et lõpetada - on ju vaja esmalt näidata võimalikult palju ümberlükkamatuid fakte. Neid on juba tänasel päeval väga palju. Kui praegu iga inimene saaks isiklikult kontrollida iseenda häält 2023 valimiste arhiivis - siis ebakõlade kinnituse korral (kasvõi mõnel juhtumil) on alust e-valimiste valimistulemused selle aasta Riigikogu valimiste tulemustest KOHESELT kõrvale jätta. Vajalik on ka andmebaasile juurdepääs audititele ja teadustööde teostuseks mis Põhiseadusega vastuolus ei ole - mis annab suurema ülevaate võimalike tõenäoliste anomaaliate kohta. See jääb siis Auditi pädevusse tulla lagedale andmetega kas tulemused sisaldasid häireid ja kas süsteem sisaldab kuritegelikke pettusi ilma põhiseadusega vastuollu minemata. Juba olukord kus kontrolli ei ole võimalik teha - ja veenduda häälte absoluutses õigsuses - on piisav argument miks E-valimiste tulemuse peab tühistama. Enne seda, aga lähtume vajadusest kontrollida. Ja kui tegemist on pettusega - siis Sellest on vaja teada saada ja võtta pettuse eestvedajad ja kaasaminejad kõik kollektiivselt vastutusele. Selleks, et samasugust olukorda riigis ei saaks mitte kunagi enam korduda. See rahvaalgatus siin on vaid väike mutter selles protsessis mis aitab kõigil veenduda, et avalik huvi on märkimisväärne - ja "valimistulemuste" lõpploendus ei vasta õhkkonnale ja ootustele mis Eesti inimestel omavahel rääkides valimistulemustele oli. Kaalukauss on suurejooneliselt nihkes. Võiks öelda, et kaart on värvitud värvipimedate poolt kogemata valet värvi... Tõde peab tulema päevavalgele. Kui ei tule Tõde siis tuleb teadmine, et E-valimised ja nende tulemused on tühised.

  2. E-valimistest

   https://pealinn.ee/2014/05/14/maailma-it-assad-eesti-peab-sokeerivalt-ebaturvalised-e-valimised-kohe-lopetama/?fbclid=IwAR064wH2DKUwEIg6n0K0YIvVtS7YRgl1eW4REhP4b4YZuB5-XhhCQmCorVA

   1. E-Valimistest 2

    https://avasta.me/uudised/it-ekspert-paljastab-eesti-e-valimiste-susteemi-puudused-ning-selgitab-miks-e-haaletuse-susteem-ei-ole-usaldusvaarne/

    1. Э-голосование - обман избирателей

     Надо отказываться от э-голосования

     1. RE: Geily Bukin

      Nõudes formaat ei sisalda Põhiseaduse vastaseid nõudeid. Ei saa nõuda midagi mille välistab Põhiseadus. Põhiseaduses on välja toodud variandid mis võimaldavad avalikustamist teadustööde ja komisjonide kasutuseks - kes saavad hinnata tulemuste vastavust/mittevastavust ja tuua välja kaalutletud otsuse tulemuste õigsuse kohta. Selleks, et seda saaks teha on vaja, et need tulemused oleksid selleks kättesaadavad. See meetod ei sisalda nimede/valikute avalikustamist kuid annab võimaluse anomaaliate ja vigade leidmiseks. Lisaks peab olema igal inimesel endal võimalus süsteemis salvestunud e-hääle kontrolliks. Kui inimene ise teab, et valis näiteks Isamaa - ja sisse logides (samade ID kaardi andmetega mis valides) - annab tulemus nt: Eesti 200 - siis saab isik iseseisvalt kinnitada e-valimiste mitteõigsust ja tulemus on tervikuna tühine. Ei aktsepteeri nõudele positiivselt mitte vastamist otsitud vabandustega kus see "ei ole võimalik" - kuna Põhiseaduses on piisavalt ruumi mis tagab võimalused selliste tingimuste loomiseks, kus valimistulemusi saab kontrolliks Põhiseaduslikult korrektselt avalikustada. Valimisjaoskonnas fikseeritakse Valijate arv. Isikuttõendava dokumendi number. Valija nimi ja jaoskonnast väljub korrektne põhiseaduslik tulemus kus valijate hääled jagunevad (rikkumata sedelite osas) 100% ulatuses vastavalt häälte jaotustele õigetele kandidaatidele ja kujuneb täpne erakondade valituse osakaal ja %. Valimissedelil ei ole viidet konkreetsele valijale ja häält ei saa valimiste järel siduda ühegi valijaga. Kui valimisjaoskond teeb oma tööd korrektselt ja jaoskonna valimiskasti sisu on kogu valimiste perioodi jooksul valve all ja puutumatu kuni häälte lõpliku lugemise ja edastamiseni - on Valimised Põhiseaduslikud ja korrektsed ja täiesti Must/Valged ja arusaadavad kõigile. Võimalik on veel valimiskasti asukoht valimiste ajal jäädvustada videosalvestusele ja tõendada tagantjärgi valimisjaoskonna töö korrektsust ja tulemuste õigsust. E-valimised aga sisaldavad lisaks hallatavale süsteemile kus valimised aset leiavad erinevaid ühendusi kõrvaliste teguritega. "valimiskast" ja valimistulemused on potensiaalselt mõjutatavad: 1) Süsteemi haldaja poolt 2) Süsteemi uuenduste poolt 3) Arvutites jooksvate programmide poolt 4) Programmide / Brauserite versioonide ebakõlade ja mitteühildumiste poolt. 5) Tarkvara kirjutajatele teadaolevate tarkvara "tagauste" poolt. Lisaks sellele on ebakõla hääle privaatsuse osas ennekõike E-valimiste osas sest protsessis osaleb valija otseselt läbi oma isikliku arvuti/telefoni. Läbi kindla IP aadressi, Oma lepingulise teenusepakkuja interneti kaudu ja kasutab selleks oma isiklikke kaardirakendusi ja paroole. Kõik see riistvara on pidevalt ühenduses internetiga ja potensiaalselt suures mahus täis pahavara ja sinu enda lubatud "küpsiseid" mis salvestavad kõikvõimalikke paroole ja salasõnu ja koguvad sinu kohta andmeid ja edastavad neid (sinu enda loal) ka teistele teenusepakkujatele. Turvaline ? Läbinähtav?

      1. Looduse mees

       Oi! Oi! jama! mina ei saa seda siin kuidagi toetada sest e - hääletusega läksin juba vastu EKRE vaenu õhutava poliitikaga aga kuidas paber häält sellele lehele anda ei ole ära näidatud. Elektrooniliselt hääl anda on siin ju keelatud sest seda ei usaldata seda. Aga tahaks nii väga häält anda siis peaksin minema pimedas läbi sügava lume 4 km postkastini kust see kiri alkkirjaga võetakse juhul homme või siis esmaspäeval välja ja siis alles.... nii,et jääb ära see toetus. Nii,et läheme koos EKREga kivi aega tagasi - hoidku taevas selle eest!

       1. Igaühel on oma valik toetada seda mida õigeks arvab. Vaenu õhutamise asemel on vaja ühtset rahvast ja ühtset riiki. Selleks on vaja alustuseks ausaid ja korrektselt reguleeritud ja rikkumatuid valimisi mille tulemus ei oleks küsitav ega kaheldav. Seda luksust meil praegu ei ole. Aga selle saavutamise eest kahtlemata EKRE praegu seisab. On kahtlused, kõhklused, erimeelsused, seaduslikud ebakõlad ja kontrollimatus. Ja e-valimiste tulemused mis Eesti erinevates regioonides. Sõltumata kas see on Eesti või venekeelsete valijate seas. Ei ole inimestele arusaadav kuidas on tulemus ekraanidel nii suures mahus erinev sellest mis "pilt" kujunes valimistulemusest enne valimisi ja valimiste ajal teiste inimestega rääkides. Käies igapäevaselt Eesti eri paigus on läbiv teema poliitilistel teemadel valdavalt Ekre tuleku üldine joovastus ja inimeste uhkus sellest rääkides ja kuidas lõpuks ometi on kellelgi julgust öelda nagu asjad on ja midagi õigesti teha ja hea mulje debattidest. Okei räägitakse ka Reformist ja ühest üsna uuest parteist.... Aga need jutud peaks selle kommentaari valguses jätma pigem ütlemata, et sisu meelsus säiliks =) Selle asemel, et piirduda etteantud info ja juhiste järgi tegutsemast on kõigil võimalik oma parima äranägemise järgi anda oma panus ( soovi korral muidugi) ja leida lahendus kõigile probleemidele. See algatus läheb Riigikogusse alles 23.03.23. On piisavalt aega, et näiteks oma igapäevaste tegemiste kõrvalt leida see hetk. Teel lähimasse poodi. Päevasel ajal kui päike juba kõrgel ja väljas on soojem ja lumesahk on käinud. Kirjutada valmis see toetav kiri ja allkirjastada ja lasta ka naabrimehel või tuttaval teepeal sama teha kui too nii peaks soovima ja panna see postkasti ja saata otse Riigikogusse aadressile : Lossi plats 1a, 15165 Tallinn. Tähtis on oskus kaasa mõelda ja pakkuda uute probleemide asemel uusi lahendusi. Tähtis on ka leida väljapakutavates lahendustes puudusi. Ainult nii saab heast parem ja paremast Parim. Meedia lõhutud ühiskond on niivõrd nõrk. Iga ütlus õhutab vaenu ja ausalt öelda on päris piinlik vaadata kuidas täis mehed omavahel nääklevad nagu lasteaia lapsed. Me justkui enam ei mäleta keegi, et ühstses peitub jõud. Kui ühiskonna mehed on tasakaalukad, targad ja tugevad. Neil on ühtsustunne. Samad väärtused ja arusaamad ja teevad koos tööd tagamaks kõigi heaolu ja turvatunne - siis seda ühiskonda ei murra Mitte miski. Vaja on lähtuda baastõdedest ja muutumatutest/kahtlematutest faktoritest. Vaid tugevale vundamendile saab rajada kindluse mis püsima jääb. Kiviajal seda osati. Praegu seda teatakse - aga kasutatakse meie vastu. Info üleküllus, ebaühtsus, valeinfo, emotsioonide võimendamine ja turustamine õigusriigis justkui ideoloogiline propaganda oleks ülemuslik seaduste suhtes. Inimeste põhiväärtuste hävitamine. Topeltstandardid ja ebavõrdsus igal sammul. Kõik see loob ja on loonud olukorra kus meie praegune ühiskond baseerub samblasse vajunud kanajalgadel. Annaks jumal, et ajutiselt.

      2. Madis

       Tegemist on suurejoonelise ja kahjuks ka kordaläinud e- pettusega.(. aga tean, et igal oinal on ka oma oinapäev ja viimne kohtupäev !!!

       1. Looduse mees

        Jah!tundub nii,et mine ja toeta EKREt mitte jumala7pärastteisi. Kui toetasin siis kõlbas e- hääl küll aga kui nad ise tõukasid mind enda poliitikast eemale jõhkruse ja suure laimuga. Kui mees oleks aus ja usaldusväärne siis ta ei ütleks vastasele seda mida ei ole olnud. Võib olla on ta ise olnud oma elus lõdva püksi kummiga ja selleks selline välja ütlemine. Poliitik peaks säilitama kõne puhtuse solvangutest ja tuginema faktidele. Kui ta on neid sõnu kuulnud õllekas meestelt või naistelt siis Riigikogus välja öelduna pöördusid sellised sõnad just tema enda vastu. See kes ei usaldata e- hääletust seega ei usaldata ka oma paberil antud häält. Kui mees sai peksa ja hiljem vabandav end sellega,et lõi kogemata end vastu ukse nurka ära. See ei anna tal õigust paljudel üldse hääletamise õigus tänapäeval ära võtta. Kui E -hääled avalikuks siis ka paber hääles sama moodi avalikuks. Siis ma tõesti teaksin kes kellega käib ja kellele oma saladusi rääkida võid,et sind hiljem solgiga üle ei valata selle valiku pärast. Enne peaks ikka ise ka peeglisse vaatama ja mitte hiljem kedagi teist süüdistama,et peegel oli must ja sealt oma nägu ei näinud.

        1. E-hääletamisest

         Las teevad nii,et e-hääle saab anda ainult silmaiirist või näpujälge kasutades.

         1. valimiste usaldusväärsus

          Kui me ei saa valimisi usaldada, siis mis usaldus saab meil olla riigi juhtorganite vastu. Kui E hääled oleksid kontrollitavad ja kõik oleks õige, siis on nii, rahvas on otsuse langetanud. Praegu ma seda nii ei näe. See, et E hääled on ebausaldusväärsed on tõsine probleem. Kui E-hääletamist ei soovita kaotada ja neid hääli ei saa kontrollida on tegemist väga tõsise kuriteoga, ja seda peaks juba arutama kohus. On potensiaalne oht riigipöördeks. Kui kohtusüsteemid ei võta asja arutusse, kas siis kohtusüsteem on legitiimne? See tundub veel suurem probleem. Kas siis tavainimesel on olemas üleüldse õiguslik kaitse? Kui see nii, on siis mis riigis me elame? Ma ei saa öelda, et E-hääled on valed, aga ma ei saa ka öelda et nad on õiged. Puudub igasugune kontroll. Puudub igasugune usaldus selle suhtes.

          1. e-hääled

           E-häältega ei saa arvestada kuna faktiliselt ei ole tuvastatud ühtki e-hääletajalt. Tuvastatud on küll isikut tõendavaid dokumente aga isikut ennast ei ole tuvastatud. Nt. valimisjaoskonnas ei ole võimalik minna võõra isikutunnistusega valima, sest isikutunnistuse taga ei ole õige isik aga e-valimiste korral see takistuseks ei ole. Ometigi valimised peavad olema ühetaolised.

           Olen lugenud läbi algatuse "Riigikogu valimiste e-hääletuse tulemuste avalikustamine" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
           NimiIsikukoodAllkiri