Petitsioon kohustusliku sõjaväeteenistuse kaotamiseks ja isikuvabaduse toetamiseks

Oleg Korotkov,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Austatud Riigikogu liikmed,

Allakirjutanud soovivad avaldada oma toetust ettepanekule kaotada kohustuslik sõjaväeteenistus ning soovivad esitada järgmise avaliku pöördumise.

Eesti Vabariik on rahumeelne riik, mille eesmärk on tagada oma kodanike turvalisus ning panustada rahvusvahelisse koostöösse ja rahuvalvesse. Allakirjutanud usuvad, et kohustusliku sõjaväeteenistuse kaotamine on oluline samm, mis võimaldaks meil täita need eesmärgid tõhusamalt ning vastata paremini muutunud julgeolekukeskkonnale.

Kohustusliku sõjaväeteenistuse kaotamine toetab isikuvabadust ja valikuvabadust. See võimaldab noortel täiskasvanutel keskenduda haridusele, karjäärile ja isiklikule arengule, valides ise, kuidas nad soovivad panustada ühiskonda. Selline lähenemine aitab kaasa noorte motiveeritusele ja eneseteostusele, mis on oluline meie ühiskonna edasisele arengule.

Sõjaväeteenistuse kaotamine võimaldab riigil kasutada oma ressursse tõhusamalt. Selle asemel, et kulutada suuri summasid sõjaväeteenistuse korraldamisele ja kohustuslikele värbamisprotseduuridele, saaks riik suunata neid vahendeid muude oluliste valdkondade, nagu haridus, tervishoid ja sotsiaalteenused, arendamisse. See aitaks parandada elukvaliteeti ja heaolu kõikidele kodanikele.

Kohustusliku sõjaväeteenistuse kaotamine ei tähenda julgeolekuriskide eiramist. Eesti riik jätkab aktiivset kaitsepoliitikat ning võtab kasutusele täiustatud kaitsejõudude süsteemi, mis hõlmab vabatahtlikku ajateenistust ja kutsealustele avatud karjäärivõimalusi. Sõjalise kaitse ja julgeoleku tagamine toimub jätkuvalt kooskõlas riigi ja rahvusvaheliste partneritega.

Allakirjutanud paluvad Riigikogul kaaluda seda pöördumist ning uurida kohustusliku sõjaväeteenistuse kaotamise võimalusi. Me usume, et see samm aitaks kaasa isikuvabadusele, ühiskonna arengule ning ressursside tõhusamale kasutamisele.

Palume teil võtta meie pöördumist tõsiselt ning arutada

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Petitsioon kohustusliku sõjaväeteenistuse kaotamiseks ja isikuvabaduse toetamiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri