Rahvusidentiteedi jätkuvust kaitsev seaduspunkt.

Iko Mesi,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 8 allkirja

992 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 8 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Ettepanek Riigikogule ja Põhiseaduskomisjonile.

Teen ettepaneku, et Vene rahvusest kodanikelt tuleks valimisõigus ära võtta ja ka õigus kandideerida poliitilistes erakondades ja riiklikes võimustruktuurides. Mina ise eeldan, et see seaduspunkt ja ka muud seadus punktid antud valdkonnast võiks olla vastu võetud seadus punktide kogumikuna, põhiseaduse osana, kui Eesti rahvusidentiteeti kaitsvad ja Eesti rahvuse jätkuvust tagavad seadused.

Kuna Eesti on väike, iseseisev, demokraatlik rahvusriik: Eesti riigi põhiseadus peab esmasena kaitsma ja tagama Eesti rahvuse jätkuvust, et Eesti riik saaks normaalselt areneda ja jätkuda, et väikeriigis Eestis, Eesti rahvus välja ei sureks ja kuna meist on käinud üle laastav ja hävingut toonud Venemaa sõjaline okupatsioon( Nõukogude esimene okupatsioon 1940-1941, teine Nõukogude sõjaline okupatsioon 1944-1991.) ja Eesti riik ja rahvus on vabanenud 1991 aastal Venemaa sõjalise okupatsiooni alt ja Eesti riigis, Eesti rahvusidentiteeti kaitsvaid seadusi pole endiselt vastu võetud Eesti rahvuse jätkuvuse kaitseks ja tagamiseks ja Venelaste vaba okupatsiooni takistamiseks alates 1991 aastast ja Venelased on okupandid Eestis, siis ühe seaduspunktina teen ettepaneku, et Vene rahvusest kodanikelt tuleks valimisõigus ära võtta ja ka õigus kandideerida poliitilistes erakondades ja riiklikes võimustruktuurides.

See seaduspunkt oleks üks osa nendest eesmärkidest, mis aitab kaasa Eesti rahvuse stiimulile endi kodumaal arenguks, toob juurde töökohti, aitab tõsta Eesti rahvuse jätkuvust pikemas perspektiivis ja annab tuge eestimeelsetele poliitilistele arengusuundadele Eesti riigi arengus. Takistab venemeelseid arenguid Eesti riigis ja ühiskonnas pikemas perspektiivis. Aitab takistada Eesti rahvusidentiteedi kriisi arengut. Aitab korrakaitseorganitel lihtsustada võitlust korruptsiooniga. Lihtsustab valimiste eesmärke ja toimimist Eesti ühiskonnas jne. .

Ennem Venemaa okupatsiooni elas Eesti Esimeses Vabariigis väga vähe Vene rahvusest inimesi! Keel ei ole ainuke Eesti rahvusidentiteedi säilimiseks ja Eesti rahvuse ja riigi jätkumiseks ja normaalseks arenguks ja toimimiseks vajalik osa, vaid selleks on kogu Eesti rahvus/ rahvusidentiteet ja ka mentaliteet ja Eesti riigi piiridega kaasnevad maa alad, kinnisvarad ja selleks vajalik seadusandlik osa. Eesti rahvuse ja riigi jätkuvus on praegu suures ohus, tänu nende seaduste puudumisele ja seega rahvusidentiteedi jätkuvust kaitsvad seadused peab Euroopa liidu liikmesriik Eesti ise vastu võtma siseriiklikult ja ka põhiseaduse osana, et tagada Eesti rahvuse jätkuvus endi kodumaal Eestis.  Rahvusidentiteedi jätkuvust kaitsvate seaduste puhul ei peaks reaalselt tegu olema hääletatavate seadus punktidega ja tegu oleks pigem meetmetega, mis peaks olema vastu võetud põhiseaduse osana Eesti riigis, Eesti rahvuse kaitseks ja normaalseks toimimiseks ja arenguks .

Eesti Rahvastik rahvuse järgi 2023 – 2023 Eestlased 925 892

Venelased 306 801, (see on umbes 22,5% kogu rahvaarvust, liig väikesele rahvusriigile ja eeldab konkreetsete ja kiirkorras seaduste vastuvõtmist Eesti rahvusidentiteedi/ rahvuse jätkuvuse kaitseks meie endi kodumaal Eestis ja põhiseaduse muutmist! Tegu on väikerahvuse ja väike rahvus riigiga, kes on vabanenud 1991 aastal raske ja hävitava Venemaa sõjalise okupatsiooni alt)!

Muud rahvused 122 413

Rahvus teadmata 10 778

Tänud toetuse eest!

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Anosov Dmitrii

  Я против того,что бы Русскоязычное население лишали права голоса ,у Русских такие же права в Эстонии ,люди живут тут с рождения ,кто то в третьем и более поколении ,с какой стати их должны решать права голоса ?люди платят налоги и любят страну не меньше ,чем этнические Эстонцы ,а кто то и больше !я сам живу в Эстонии полтора года всего ,полюбил эту страну ,имею двойное гражданство ,хочу иметь все привелегии,которые существуют ,как гражданин Эстонии!

  1. Üleskutse rahvuslikule vaenule.

   "Võtta kõigilt venekeelsetelt elanikelt valimisõigus ja vabastada nad kõigist maksudest Eesti Vabariigis!" - see on parem.

   1. Teksti automaat korrektsioon.

    Kasutasin teksti automaat korrektsiooni. Automaat korrektsioon on osad sõnad lahku kirjutanud aga aru saab ikka tekstist.

    1. Infot Venemaa okupatsioonide kohta Eestis.

     https://communistcrimes.org/et/riigid/eesti

     1. Siin infot, kui palju on kommunistlikud režiimid tapnud inimesi läbi ajaloo!

      Kommunistlik Venemaa on kõige rohkem inimesi tapnud läbi ajaloo! https://www.hawaii.edu/powerkills/COM.ART.HTM

      1. Lihtsad seaduspunktid...

       Venelastel Valimisõiguse puudumine ja mitte lubamine kandideerida poliitilistes erakondades ei too mingit kahju erilisel määral Venelastele ja nende toimimisele Eestis. See aitab kaasa Eesti riigis Eesti meelsetele arengusuundadele ja mitte Venemeelsetele arengutele, sest tegu on Eesti riigiga ja mitte Venemaa aladega.

       Olen lugenud läbi algatuse "Rahvusidentiteedi jätkuvust kaitsev seaduspunkt." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
       NimiIsikukoodAllkiri