Luua Riigikogu juurde Ülemkogu

Marko Nuuma,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 5 allkirja

995 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 5 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Ettepanek

Luua Riigikogu juurde laiapõhjaline erakondadest sõltumatu organ - nn Otsustuskogu või Ülemkogu, kes tuleks kokku vajaduspõhiselt ja hakkaks hääletama nende küsimuste üle, kus erakondadel tekib huvide konflikt (nt erakonnaseadus, valimisseadus jms). Ülemkogusse peaksid kuuluma pädevad sõltumatud inimesed (nt riigiõiguse asjatundjad jne) ja organisatsioonid.

Põhjendus

Riigikogu liikmetel tekib huvide konflikt, kui nad peavad hääletama seadusi, mis reguleerivad nende endi tegevust, hüvesid, huve jne. Põhjendus, et otsuseid tehakse järgmise riigikogu kooseisu suhtes, ei ole adekvaatne, kuna paljud riigikogu liikmed on samad läbi mitme riigikogu koosseisu. Nt Eiki Nestor ja Mart Nutt on riigikogu liikmed juba ca 30a (aastast 1992).

Kommentaarid

 1. II koda

  Peeter Helme tegi samasisulise ettepaneku: https://arvamus.postimees.ee/6541698/peeter-helme-riigikogu-vajab-teist-koda?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6541698&fbclid=IwAR0F5TJNnKMS960qiBlIBPFxf7Q1ko4RYsmhGHYV980dqkU1_2oHkdN9hPE

  Olen lugenud läbi algatuse "Luua Riigikogu juurde Ülemkogu" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri