Rahvusvärvid kuuluvad rahvale

Kaupo Kutsar,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 628 allkirja

372 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 628 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Lühike (u 350 tähemärki) või säutsu-lühike (140 tähemärki) sisukokkuvõte – see oleks mõeldud selleks, et algatusi platvormis ja sotsiaalmeedias paremini kajastada

Ettepanek - lisada tarbijakaitseseadusesse punkt: "Pakendil ei tohi kasutada märgistust, mis ükskõik millisel viisil eksitab või tõenäoliselt eksitab tarbijaid, toote põhitooraine päritolu osas."

Mida tahetakse muuta

Põhjendus - Eesti rahvas seostab meie rahvusvärve täielikult kodumaisega. Kui toidutoodetel, mida on ajalooliselt Eestimaal toodetud, on sinimustvalge lipumärk siis eeldavad meie inimesed kaupluses, et ka toote põhitooraine on kodumaist päritolu. Eesti Uuringukeskus OÜ poolt 27.03.2017 koostatud telefoniküsitluse põhjal eeldab 73,6% vastanutest, et lipumärgikesega toote tooraine on kodumaine. Käesoleval hetkel märgistavad tööstused lipumärgiga Eestimaal toodetud tooteid, kus kasutatakse igasuguse päritoluga toorainet.

Tarbijate eksitamise ja ekslike valikute vältimiseks tuleb seadusandlusega välistada rahvusvärvide eksitav kasutamine. Lahenduseks saab olla sinimustvalge märgi ümber olev kiri "Valmistatud Eestis." Tänasel päeval kasutatava märgiga kus on kiri "Toodetud Eestis" saab tähistada kodumaal toodetud toorainest tooteid, sest tarbija ei erista tooraine tootmist ja tööstuses valmistamist kui tootmist.

Seadusemuudatuse eesmärk ei ole tarbijate valikute ega  impordi piiramine, vaid vähendada selgusetust ja luua eeldused arusaadavalt ning teadlikult otsustada.

Eelistades kodumaal kasvatatud toidutoorainet, toetavad tarbijad kohalikku tootmist ja lühema transpordi teekonna tõttu on ka ökoloogiline jalajälg oluliselt väiksem. 

                                                                             
                        
                                
                                        

                                
                        
                
         

Miks see on oluline

Kogu see tekstimaht maksimaalselt 12 000 tähemärki

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Toote põhitooraine päritolu

  Tarbijat ei tohi eksitada

  1. Tootepakenditel tuleb kindlustada üheselt selge tooraine päritolumärgistus.

 2. Algataja ja Riigikogu esimehe kokkuleppel läks maaelukomisjoni märgukirjana.

  Komisjon arutas teemat 4. detsembril, protokoll on kättesaadav: https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/bbbd711a-9846-49fb-9977-4d7cfa5d98a0

  Olen lugenud läbi algatuse "Rahvusvärvid kuuluvad rahvale" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri