Põhja-Sakala vallale

Suure-Jaani vana veetorn väärtuslikuks objektiks !

Rein Murik,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
6+ allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Vana veetorn on Suure-Jaani üks sümboolsemaid ehitisi.

Suure-Jaanis on käimas pikemat aega arutelud, et see objekt peaks säilitama esialgsel kujul. (vt ka maakonnaleht Sakala 4.mai) Käesoleva algatusega taotletakse, et vana veetorn määratakse väärtuslikuks objektiks. Seda saab teha vald praegu koostamisel oleva valla üldplaneeringuga ja aluse annab planeerimisseaduse prg 75 lg 1 punkt 16 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on vajalik õigusaktide vastuvõtmiseks vaja vähemalt 1% vallaelanike ehk vähemalt 80 elaniku toetus. See oleks eelduseks, et ehitis leiaks kasutuse vaatamisväärsusena aga miks ka mitte turismiobjektina, kus teha näitusi jms. ehk oleks avalikus kasutuses ning annaks huvilistel kaasata ka vahendeid torni kordategemiseks. Väärtuslikuks objektiks tunnistamist ei taksta asjaolu, et praegu lammutati lagunema kippuv ja ohtlik puidust torni ülaosa. See torni ülaosa aga just teebki selle veetorni väljanägemise unikaalseks. Praegu kaetakse torn ajutise katusega.

Hääletamisega loome eelduse ühe Suure-Jaani nn. maamärgi säilimiseks, taasatmiseks ja kasutusele võtuks ! Näidetena võib tutvuda küll pisut mastaapsemate Viljandi veetorni või Lasva veetorniga. Kõik huvilised on oodatud liituma algatusega ja hea kui saate seda teha lähiajal, siis jõuame esitada ettepanekud vallale kuna selle peab heaks kiitma üldplaneeringus valla volikogu istungil, mis eeldatavalt toimub juuni lõpus. Kellele on keeruline rahvaalgatus.ee keskkonnas id kaartiga toimetamine saab jätkuvalt anda toetusallkirja paberil Pärnu tn 8 juuksurisalongis ja Vanas Postimajas Jaama tn 7. Vaata lisa ka vallalehe Leole maikuu numbrist.

Menetlusinfo

 1. Suure-Jaani vana veetorn määrati miljööväärtuslikuks objektiks

  Vastus EKK teabepäringule, vastab valla planeeringuspetsialist: "Põhja-Sakala valla üldplaneering kehtestati vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 42. Üldplaneeringuga on Suure-Jaani vana veetorn määratud miljööväärtuslikuks objektiks (Üldplaneeringu Lisa 6). Suure-Jaani vana veetorniga seonduvat käsitletakse ka üldplaneeringu seletuskirja peatükis 4.3 Miljööväärtuslikud hoonestusalad ja objektid. Üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda valla veebilehel: https://www.pohja-sakala.ee/uldplaneering."

 2. Algatuse "Suure-Jaani vana veetorn väärtuslikuks objektiks !" menetluskäik

  Algatuse menetlusdokumendid leiab Põhja-Sakala valla dokumendiregistrist: https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?itm=267631&o=808&u=-1&o2=94568&hdr=hp&tbs=all.

 3. Algatus saadeti menetlusse

Kommentaarid

 1. Suure-Jaani vana veetorn väärtuslikuks objektiks !

  Lisaks rahvaalgatus.ee keskkonnale on vallale esitatud paberil vähemalt 85 allkirja.

  Olen lugenud läbi algatuse "Suure-Jaani vana veetorn väärtuslikuks objektiks !" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri