Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusestUus Eakus

Aimar Altosaar,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 21 allkirja

979 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 21 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Kõigil tööhuvilistel peab olema võrdne võimalus osaleda tööturul vastavalt oma võimetele ja võimalustele. Pension ei peaks katkestama inimese tööelu vaid lisama motivatsiooni ka väiksema koormusega töötamiseks. 

Ettepanek -

Sotsiaalmaksu arvestada edaspidi teenitud töötasult, mitte riigi kehtestatud miinimumilt. Sotsiaalmaksu maksmisel on juba praegu terve rida erandeid, kelle puhul makstakse maksu teenitud summalt ka siis, kui see on väiksem miinimummäärast (vt sotsiaalmaksuseadus § 4)

Põhjendus -

Inimeste võimed ja vajadused teha palgatööd on erinevad. Olulised on nii vanus, füüsilised võimed ja tervislik seisund, kui ka sotsiaalsed ja isiksulikud vajadused, mis võivad olla erinevateol eluetappidel erinevad.  Uue eakuse poliitika kontekstis on aga vajalik hajutada kuvand pensionieast, kui bioloogiliselt määratud piirist, mille ületamisel inimese omadused järsult muutuvad. Paljud tahavad jätkata endise pingega töötegemist, et hoida oma harjumuspärast elukvaliteeti, teised aga soovivad juba enne ametliku  pensioniea saabumist oma elu ja tööd korraldada aste astmelt rahulikumas tempos.
Selline lähenemine võib esialgu vähendada sotsiaalmaksu laekumist, kuid tõenäoliselt  edaspidi see suureneb.  Ühiskond tervikuna võidab, sest tööturul on rohkem kogenud ja lojaalset tööjõudu, väheneb koormus Haigekassale ja sotsiaalfondidele, sest endi jaoks sobiva koormusega töötavad inimesed on tervemad ja rahulolevamad. 

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri