Gümnasistide pöördumine

Alexandra Dzhikaeva,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1208 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Tehke palun 12. klassi eksamite sooritamine vabatahtlikuks.

Covid-19 pandeemia tõi kõigi inimeste ellu palju ebamugavusi. See puudutas ka õpilaste elu. Distantsõppe tõttu palju tunde jäi ära, teemad jäid omandamata, õpilased ei saanud õppele keskenduda, sest olid kas haiged või tundsid tehnilistest õppevahenditest puudust. Paljud õpilased eelistavad distantsõpet, aga mõned ei pea seda tulemuslikuks. Internetiühenduse probleemid, lärmakas kodune keskkond, distantsõppe ebapiisav õpetamise ja õppimise kogemus ei andnud meile võimalust õpitulemusi täies mahus omandada.

Distantsõpe tuli meie ellu nii ootamatult ja nüüd me ei ole kindlad, kas saame eksameid sooritatud. Oleks parem, kui lõpueksamid oleksid vabatahtlikud. Iga gümnaasiumi lõpetaja valiks endale ainul talle vajalikud eksamid, mis aitaksid ka ülikooli sisse astumiseks. Distantsõpe tekitas õpilastes segadust, paljudel on probleemid nii psühhiliise kui ka füüsilise tervisega.

Karantiini ajal jäid mõned vanemad oma töökohtadest ilma ja seepärast olid õpilased sunnitud õpingute kõrvalt tööl käima. See tegevus ei jätnud õppimiseks piisavalt aega.

Me peame 2021-2022. õppeaasta riigieksamite ärajätmine õigeks sammuks. Ei saa märkimata jätta ka seda fakti, et paljudel õpilastel ja õpetajatel tekkisid depressiooni tunnused, sooritamata eksamid jätavad jälje õpetajate emotsionaalsele tervisele. Eksamite ärajätmine aitab õpilastel rohkem tähelepanu pöörata mitte ainult eksamiainetele, vaid ka teiste õppeainete omandamisele. Õpetajad peavad õpilaste andma need teadmised, mis on seotud reaalse eluga ja mis vaja läheb ka tulevukus. Just tänapäevane elulähedane suund arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist ning väldib ebavajaliku info pähe tuupimist. Mõned Kanada koolid on juba kaotanud lõpueksamid ja ei pea seda vajalikuks. Praktika näitab, et pähe tuupitud teadmised ei anna võimalust õpilaste enesearenguks.

Väga loodame, et te langetate õige otsuse, mis aitab meil paremini elus hakkama saada.

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Kultuurikomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Kiri Riigikogule

  PealkiriVastus gümnasistide avalikule pöördumisele seoses 12. klassi riigieksamitega
  Saatja
  • Haridus- ja Teadusministeerium - Liina Kersna
 4. Arutelu Kultuurikomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Kultuurikomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Algatus kogus 1000 allkirja

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Gümnasistide pöördumine" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri