Rae vallale

Assaku Veski: Kogukonna Algatus Külakultuuri Edendamiseks

Kadri Tiilen,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
16 päeva jäänud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on ühisloomefaasis. Esita oma kommentaar.

Ühisloomefaas on mõeldud algatuse tekstile kommentaaride ja ettepanekute kogumiseks — algatust veel allkirjastada ei saa. Ühisloomefaas kestab vähemalt kolm päeva, mille vältel algataja saab muuta nii teksti, tõlkeid kui ka algatuse saajat. Kui algatus allkirjastamisele saadetakse, läheb eestikeelne tekst lukku, ning muuta saab vaid tõlkeid.

Aastal 2016 andis Rae vald MTÜ Peetri Seltsile Assaku veski ruumid kultuuri edendamiseks. Nüüd kaalub vallavalitsus hoone müümist rahalise tulu saamiseks, mitte kogukonna toetamiseks. Liituge rahvaalgatusega kohaliku kultuurielu säilitamiseks ja toetamiseks.

Probleem seisneb selles, et Rae vald kaalub Assaku veski ruumide müümist mitte kogukonna toetamiseks, vaid rahalise tulu saamiseks (eriti, sest Peetri külaelanikud on näidanud ülesse pahameelt vallavalitusese majanduslikude otsuste tegemise suhtes), hoolimata nende kasutamisest külakultuuri edendamiseks MTÜ Peetri Seltsi poolt. See ohustab kohaliku kultuurielu säilimist ja arengut ning tekitab muret kogukonna seas, kes soovivad Peetri külaelu edendada.

Ettepanek seisneb selles, et MTÜ Peetri Selts võiks säilitada Assaku veski ruumid, kui külakultuurikeskust, tagades seeläbi nende kasutamise kogukonna kultuuriliste tegevuste ja ürituste jaoks. See võimaldaks jätkata kohaliku kultuurielu edendamist ning säilitada oluline kogukonnaruum. Ettepanek hõlmab ka Rae valla ametlikku nõusolekut Assaku veski ruumide kasutamiseks külakultuurikeskusena MTÜ Peetri Seltsi poolt. Võimaluseta antud hoonet müüa muul eesmärgil Rae Vallavalitsuse poolt, kui vaid kultuurielu edendamiseks Peetris. Lisaks tuleks kokku leppida, kuidas saaks Rae vald rohkem toetada Peetri küla, arvestades selle suurt elanikkonda Rae vallas. See võib hõlmata rahalisi toetusi, ressursside jagamist või muud tüüpi abi, mis aitaks kaasa kogukonna arengule ja heaolule.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Assaku Veski: Kogukonna Algatus Külakultuuri Edendamiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri