Jätkame Tallinna Linnahalli "EV100" supergraafika seinamaalingute teostamist!

Rene Leet,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 652 allkirja

348 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 652 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Palume kõikidel inimestel anda uuesti oma digiallkiri kollektiivsele pöördumisele, kes soovivad näha Tallinna Linnahallil lõpuni viidud "EV100"  supergraafika seinamaalinguid kuni Eesti Vabariigi 100nda sünnipäeva aasta lõpuni või kui alustatakse hoone renoveerimist.  

Esimese rahvaalgatuse pöördumise "Aita Linnahalli seinamaaling lõpuni viia ja säilitada" vastuskiri Riigikogu Kultuurikomisjoni  poolt on kõigile vaatamiseks ja tutvumiseks üleval koos "EV100" supergraafika kavandiga. Lisaks kavandile näete fotosid Linnahalli fassaadi erinevatest etappidest. Tutvu "EV100" supergraafika kavandi ja Riigikogu Kultuurikomisjoni vastuskirjaga:  http://piradosbrand.com/blog/linnahalli-saaga-vol-2/

Loe lisaks: http://piradosbrand.com/blog/linnahalli-saaga-ehk-ullast-ideest-valimispropagandani/

Tallinna Linnahalli seinamaalingute lõpuni viimiseks ja säilitamiseks on Riigikogul või Kultuuriministril vaja meile teadaolevalt muuta ühte allolevatest punktidest. 

(1) Asja mälestiseks olemine võidakse lõpetada, kui:
1) asi on hävinud ja tema piisavalt autentsena taastamine pole võimalik;
2) asi on kaotanud enamiku mälestise tunnustest ja nende tunnuste piisavalt autentne taastamine pole võimalik;
3) asja tehniline seisund on halb ning seisundi parendamiseks vajalik konstruktsioonide asendamine põhjustab asja autentsuse kadumise.
(2) Muinsuskaitseamet esitab eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel käskkirja eelnõu kultuuriministrile asja mälestiseks olemise lõpetamiseks. Asi lakkab olemast mälestis kultuuriministri käskkirja andmise päevast arvates.
(3) Muinsuskaitseamet teeb märke mälestiseks olemise lõpetamise kohta «Kultuurimälestiste riiklikku registrisse» (kuid ei kustuta seda sealt) ja teavitab asja omanikku või valdajat ja asja asukohajärgset valla- või linnavalitsust, kinnisasja puhul ka riigi maakatastrit. Kaitsekohustuse teatis kaotab kehtivuse kultuuriministri käskkirja andmise päevast arvates.

*Tänaseks on tõestatud, et Tallinna Linnahallile alustatud, kuid poolikuks jäänud "EV100" supergraafika seinamaaling tuleb soovi korral maha kuna kasutatud on kvaliteetseid ja vastavaid värve. Antud maalingud katavad palju inetusi ja roppusi, mis ei tule maha. Seinamaalingud annaks võimaluse viia tähelepanu teistele sarnaselt seisvatele "käest lastud" ehitistele, mille maalingutega kaunistamine kuni renoveerimiseni parandaks oluliselt üldist linnapilti. 

*Esimesele rahvaalgatusele kogusime vaid 85 tunniga üle tuhande allkirja. Kiirustades arvasime, et sellest piisab. Teise rahvaalgatuse pöördumise jaoks kogume allkirju 240 tundi. Kollektiivse pöördumise esitame Riigikogule 26.10.2017 . Vaatame kas tõesti kodanike soovidel pole kaalu. 

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Punkt 4

  Asja visuaalne parendamine kuni on võimalik teostada asja täielik taastamine on lubatud kui see on põhjendatud ja Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud. Hetkel on tõestanud, et antud maaling tuleb soovi korral maha. Antud maalingud katavad praeguses inetused ja roppused, mis ei tule maha. Antud maalingud annaks võimaluse viia tähelepanu teistele sarnaselt seisvatele inetutele ehitistele, mille maalingutega kaunistamine kuni renoveerimiseni parendaks oluliselt üldist linnapilti.

  Olen lugenud läbi algatuse "Jätkame Tallinna Linnahalli "EV100" supergraafika seinamaalingute teostamist!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri