Saarde vallale

Lisada suunal: Tihemetsa- Kilingi-Nõmme - Pärnu bussiliin, mis jõuaks Pärnusse ~ 8.10

Heli Juhkamsoo,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
46 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Esitame ühiselt Saarde Vallavalitsusele ettepaneku, kes alustaks läbirääkimisi PÜTK-iga, (Pärnumaa Ühistranspordikeskus), et lisada busside sõiduplaani uus väljumine liinil Tihemetsa - Kilingi-Nõmme - Pärnu, mis väljuks esmaspäevast reedeni Tihemetsast ja saabuks Pärnu bussijaama ajavahemikus kell 8.00- 8.10.

Arvestataval hulgal Saarde valla õpilastel, kes õpivad Pärnu linna gümnaasiumites ja kutsehariduskeskuses on vaja tasuta transpordi võimalust kooli. Praegused hommikused bussiliinid on ebasobivad, sest nende marsruut on kas liiga pikk ( väljumine 6.25 Häädemeeste kaudu, saabumine Pärnu 8.05) või jõuavad nad Pärnu ebamõistlikult vara (väljumine 6.30, saabumine Pärnu 7.25) või hilja (väljumine 8.00, saabumine 8.51).

Sihtrühma suurus on arvestatav, näiteks 2022 aastal lõpetas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhikooli 33 noort, neist vähem kui pooled jätkasid õpinguid kohalikus gümnaasiumis, pooled lõpetanutest on eelistanud edasiõppimist Pärnu linna Gümnaasiumides ja Pärnu Kutsehariduskeskuses.

Olude sunnil, et saaks juurde mõned minutid magusat uneaega, sõidavad õpilased praegu Pärnusse tasulise bussiga, mis väljub Kilingi-Nõmmest 6.53, saabudes Pärnu 7.25. Tunnid algavad koolides kell 8:30. Seega peavad õpilased igal hommikul Pärnus 65 minutit tundide algust tühjalt ootama.

Kilingi-Nõmmest väljudes on mitmeid kellaaegu, kui Pärnu poole liigub kaks bussi korraga. Näiteks kell 8:00 läheb välja MK Autobuss ja 8:20 Atko bussiliinid, kuid kumbki nendest liinidest ei aita seda sihtrühma, kellele meie abi otsime. (Veel näiteid: 9.20 CoBus, 9.25. MK Autobuss).

Uus bussiliin annaks õpilastele ja Saardest Pärnusse tööl käivatele elanikele juurde hommikust magusat uneaega. Teadaoevalt on unel väga suur tähtsus nii meie füüsilises kui vaimses elus. Hästimaganud inimene on hommikul värske, ta näeb reibas välja, tema mõttetöö on päeval aktiivsem ja ta ise on heas meeleolus.

Probleem on kestnud pikki aastaid, sellega on tegelenud lapsevanemad üksikisikuliselt ja noortevolikogu, kuid seni tulemuseta. Saarde Vallavalitsus Külli Karu juhtimisel omas vastuskirjas Noortevolikogule sesiukohta: "Gümnaasiumihariduse omandamine on lapse ja lapsevanema vaba valik mitte kohustus. Saarde vallas on Kilingi – Nõmme linnas kohapeal lisaks põhikooli haridusele võimalik omandada ka gümnaasiumiharidus, seega on Pärnu linnas koolis käimine lapse ja lapsevanema teadlik ja vaba valik", algatamata läbirääkimised PÜTK-iga.

Vastulausena vallavalituse seisukohale tuleb tunnistada, et Pärnus õppima asumine on paljude noorte sagedasti mitte vaba valik, vaid ainus valik, kuna Kilingi Nõmme Gümnaasium ei võta kõiki oma valla lapsi gümnaasiumisse vastu.

Loodetavasti ei vaidle keegi vastu, et haridust on vaja omandada just noores eas, kuna sellises vanuses on kõige lihtsam õppida, aju areneb ning seetõttu areneb ka inimene ise. Tarkus on meie rahvuslik rikkus. Väga paljud noored, kelle haridustee on erinevate takistavate tegurite tõttu piirdunud põhikooliga, kahetsevad hiljem oma valikuid.

Toetada algatust oma allkirjaga, et tänastel ja homsetel Saarde noortel oleks hariduse omandamisel vähem takistusi, igapäevaelu mugavam ja motiveeritud.

Menetlusinfo

 1. Vastus algatusele

  Saarde vallavalitsuse vallasekretär: "Algatus edastati asjaomasele institutsioonile ning vallale teadaolevalt on algatajaga suheldud ning algataja on saanud vastuse." Väljavõte MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vastuskirjast algatajale: "Soovitava täiendava reisi avamine eeldab ka vastassuunalise reisi avamist. Ühe liiniringi pikkus on kokku 96 km (ilma Surju sissesõiduta). Ühe liinikilomeetri maksumus 2023.a. III kvartalis on 1,317 eur/km ning tööpäevade arv aastas on 254. Seega on täiendava bussiliini avamiseks vajalik leida lisarahastus minimaalselt 32 tuhat eurot aastas. Oleme varasemast teadlikud, et Saarde vallal ei ole võimalik oma eelarvest sellist summat täiendava bussiliini tellimiseks eraldada. Täiendavate bussireiside avamise üle saame läbi rääkida ainult siis, kui meile eraldatakse selle tellimiseks vajalik raha. Lisame kõneksoleva bussiliini avamiseks vajaliku rahasumma meie poolt 2023.a. novembris Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile esitatava 2024.a. avalike bussiliinide toetuse taotlusesse. Varasema kogemuse põhjal otsustab ministeerium bussiliinide toetuste eraldamise jaanuarikuu jooksul. Juhul, kui täiendav toetus meile eraldatakse, on meil võimalik täiendavate reiside üle läbi rääkida." Algataja: "Olen pöördunud samas teemas ka Viljandimaa Ühistranspordikeskuse poole, senini sealt vastust ei ole laekunud."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 45 allkirja

Kommentaarid

 1. Asjad ei klapi

  sest viimati pütkiga puid ja maid jagades väidab üks üht ja teine teist. vald väidab, et nenamd bussiliine ei määra ja pütk omakorda veeretab süü vallale.

  1. Järelikult siis ollakse teine-teisele veeretamises kokku lepitud. PÜTK kõrgeim juhtorgan on 8 liikmeline üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl. 8 häälest üks kuulub Saarde vallale, liikmeõiguste teostaja on Raivo Ott, vallavanem. https://pytk.ee/organisatsioon/liikmed-ja-juhtimine.html

 2. kusjuures

  mul võttis pytkiga aega kaks päeva ja lahendus on olemas, aga see eeldab kellegi poolt finantseerimist. ja see kas sellega hakkab tegema riik või ei on alles 2024 a alguse otsus.

  Olen lugenud läbi algatuse "Lisada suunal: Tihemetsa- Kilingi-Nõmme - Pärnu bussiliin, mis jõuaks Pärnusse ~ 8.10" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri