Võru-Valga-Viljandi-Pärnu raudteelõik

Alar Heinat,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 4 allkirja

996 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 4 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid

Eesti Vabariigi Riigikogu Riigikogu Esimees Henn Põlluaas

Eesti Vabariigi Valitsus Peaminister Jüri Ratas

Eesti Vabariik on viimastel aastatel investeerinud taristusse märkimisväärseid vahendeid. Olemasoleva raudtee rekonstrueerimine, uute raudteelõikude planeerimine ning ehitus, suuremate maanteetrasside neljarealiseks ehitamise plaan, Rail Baltic ning Saaremaa püsiühenduse rajamise uuringu algatamine on mõningad näited käimasolevatest ning teostatud projektidest. Edasiseks arenguks on vaja jätkata investeeringuid olemasolevasse taristusse ning kaaluda uute projektide otstarbekust.

Ettepanek

Ettepanekuks on rajada Võru-Valga-Viljandi-Pärnu 1520 mm rööpmelaiusel põhinev raudteelõik.

Põhjendus

Antud projekt ühendaks olemasoleva raudteevõrgu tervikuks ning võimaldaks luua efektiivse ning kaasaegse kiire ringliikluse, täiendades sellega rajatavat Rail Balticut. Projekt aitaks vähendada ääremaastumist, kiirendaks Lõuna-Eesti ning tervikuna Eesti Vabariigi arengut ning võimaldaks reisijatel paindlikumalt, kiiremalt ning säästlikumalt liikuda, ühtlasi luuakse eeldus kaubavedude suurenemiseks.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Võru-Valga-Viljandi-Pärnu raudteelõik" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri