Toidumärkide reform

Marko Nuuma,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Eesti lipu kasutamine toidutoodetel on tarbija jaoks eksitav. https://lounapostimees.postimees.ee/4600714/avalik-kiri-lipumark-liha-ja-lihatoodete-margistamisel-on-eksitav?fbclid=IwAR1dV5EZtfIuW7HN8Hfjxwur8U62THcXFQrQ12cHtpCsmNb-SK0HsWImkW8

NÄIDE: (vt juuresolevat pilti, kus Belgiast pärit liha müüb Nõo Lihatööstus Eesti lipu märki kasutades):

Samamoodi saab teha ka teiste toiduainetega, nt maasikatega - tuua nad välismaalt sisse, Eestis vaid pakendada ja pakendile panna lipumärgi. Selle lihtsa tegevusega (pakendamine kuulub töötlemise mõiste alla) muutuvad maasikad justkui imeväel kodumaiseks! Kas pole tore?

Samamoodi saaks teha ka alkoholiga: nt Carriba rummi villitakse Eestis (toodab AS Liviko), kuid sildil on kirjas, et rumm ise on pärit Kariibi mere saartelt. Paneme Eestis villitud pudelitele lipumärgi peale?! Tundub absurdne, aga just selline lipumärk ongi.

Toiduliidu juht Sirje Potisepp, kes on lipumärgi väljatöötamise taga, kutsub inimesi eelistama kodumaist kaupa ja valima lipumärgiga tähistatud tooteid. NB! - mitte kunagi ei ütle ta neid sõnu koos: "lipumärgiga kodumaine", sest lipumärk ei tähenda tegelikult kodumaist, vaid lihtsalt Eestis töödeldud (ka lihtsalt pakendatud) kaupa, mille tooraine võib olla täielikult välismaine.

Sellise tegevusega, kus välismaist päritolu toidukaupa müüakse kodumaise pähe, kannatab just kodumaine tootmine, mis kasutab kodumaist toorainet. Eesti lipu märgi praegune eksitav kasutamine pakenditel teeb karuteene kodumaise tooraine tootjatele (mitte ei edenda seda), kelle toodangule eelistab tarbija nüüd lipumärgiga välismaist odavat toodangut arvates, et see on kodumaine. Uuringukeskuse poolt läbi viidud sõltumatu uuring on tõestanud, et ca 73% vastanutest arvab, et lipumärk tähendab kodumaist toorainet.

NB! Kõigele lisaks Toiduliit teenib Eesti lipu märgi kasutusõiguse müügiga ka raha. ------------------------------------------------ Tarbijakaitseeaduses on mitu punkti, mille alusel saaks eksitaja kohtusse anda, kuid Tarbijakaitseamet on vait nagu kult rukkis: § 123. Eksitav kauplemisvõte (1) Eksitav kauplemisvõte on nii eksitav tegevus kui ka tegevusetus. (2) Kauplemisvõtet peetakse eksitavaks, kui sellega esitatud teave on ebaõige või kui faktiliselt õige teabe esitusviis PETAB või tõenäoliselt PETAB KESKMIST TARBIJAT ja selle mõjul teeb või tõenäoliselt teeb keskmine tarbija tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud. (4) Kauplemisvõte on eksitav ka siis, kui selle mõjul konkreetses olukorras, arvestades kauplemisvõtte kõiki asjaolusid, teeb või TÕENÄOLISELT TEEB keskmine tarbija tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud (6) Eksitavaks peetakse kauplemisvõtet ka siis, kui sellest konkreetses olukorras /.../ ei selgu oluline teave, mida keskmine tarbija vajab teadliku tehinguotsuse tegemiseks, kui sellega on varjatud olulist teavet või esitatud teavet ebaselgelt, arusaamatult, MITMETÄHENDUSLIKULT, ebaõigel ajal või kui ei ole mainitud kauplemisvõtte ärilist eesmärki, kui viimane ei selgu juba kontekstist ning selle mõjul teeb või tõenäoliselt teeb keskmine tarbija tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud. https://www.riigiteataja.ee/akt/13111390 ---------------------------------------------- ETTEPANEK Lipumärgi kasutamise õigus anda vaid toodetele, mis pole ainult toodetud Eestis, vaid mille tooraine on samuti kodumaine. Üle tuleks vaadata ka teiste toidumärkide (ca 30) kasutamine, et nad oleks tarbijatele selgelt ja üheselt arusaadavad ja nad saaks teha kaalutletud objektiivseid ostuotsuseid.

Kommentaarid

  1. Teretulnud algatus

    Arvan, et parem oleks petitsiooni ettepanekus kasutada mõistet põhitooraine, sest vastasel juhul takertutakse menetlemisel rosinasaia rosinatesse või vanilje jäätise vaniljesse, mis ei ole põhitooraine.

    1. I agree with this. The term "Hauptrohstoff" (põhitooraine) is much better

Olen lugenud läbi algatuse "Toidumärkide reform" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri