Loksa linnale

Loksa linna rahaasjad avalikuks

Kenno Põltsam,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
7 allkirja
ALLKIRJASTA

13 allkirja puudu Loksa linnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Eesti Vabariigis kehtib kirjutamata reegel, et kohaliku omavalitsuse revisjonikomisjoni enamus või opositsiooni vähemusse jäämise korral, vähemalt komisjoni esimehe kohtki oleks täidetud opositsiooni esindajaga. 2023. aasta detsembris läbi viidud uuring näitab,, et 79-st eesti omavalitsuste Revisjonikomisjonidest on mehitatud nõnda et 41-s komisjonis valitseb opositsiooni ülekaal ning 8-s komisjonis valitseb koalitsiooni ülekaal, ent komisjoni esimees on opositsiooni poole pealt.

Pärast 2021. aasta kohalike omavalitsuse valimisi valiti Loksa Linnavolikogus revisjonikomisjoni esimeheks Keskerakonna liige; valimisliit "Siin Me Elame" esitas ka oma kandidaadi, kuid linnavolikogu eiras head tava.

2023. aastal esitas valimisliit "Siin Me Elame" esimehe kandidaadiks oma esindaja. Ka sel korral eiras linnavolikogu enamus head tava ja valis komisjoni esimeheks oma inimese. Seega käitub keskerakondlik ainuvõim nii nagu kinnitab ka üleriigiline uuringutulemus: omavalitsus mida juhib kas Reformierakond või Keskerakond, kontrollib revisjonikomisjoni. Loksa linn pole siin erand.

On mõistetav et komisjoni esimehe koht on opositsioonile siiski olulisem, kui pelgalt enamus komisjonis - komisjoni esimees on see kes teeb päevakorra ja liigutab andmeid. Revisjonikomisjoni esimees ei oma täidesaatvat võimu, kuid omab kontrolli omavalitsuse rahaasjade üle. Kui komisjoni esimehe koht on täidetud koalitsiooni esindajaga, eriti olukorras kus omavalitsust juhib üks nimekiri nagu Loksal - siis tekitab see rahvas põhjendatud kahtlusi. Miks ei tohi linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe koht olla täidetud opositsiooni esindajaga?

Mis on Revisjonikomisjoni funktsioon? Revisjonikomisjon täidab omavalitsuses enesekontrolli funktsiooni. Selle tõhus toimimine aitab tagada, et kohaliku omavalitsuse tegevus lähtub kohalike elanike huvidest ja eesmärkidest ning et omavalitsus täidab oma ülesandeid hästi.

Revisjonikomisjoni peamine eesmärk on anda avalikkusele kindlus, et maksumaksja raha kasutatakse vastutustundlikult ja kohaliku avaliku võimu eesmärgid täidetakse kõige paremal viisil.

Revisjonikomisjon on poliitilise kontrolli tööriist valitsejatele, mille eesmärk on tasakaalustada võimu, võimestada opositsiooni valitsejate vigade või varjamise märkamise suhtes, ning selle kaudu muuta valitsemist läbipaistvamaks ja anda valijatele kindlus ja usaldustunnet, et valitsejad teevad õigeid asju õigesti.

Revisjonikomisjoni puhul on heaks tavaks see, et see oleks nn opositsiooni juhitav. See tähendab, et revisjonikomisjoni esimees oleks opositsiooni esindaja ja komisjoni koosseis koosneks valdavalt opositsiooni kuuluvatest volikogu liikmetest. Vastasel korral ei täida see tõhusalt oma moodustamise eesmärke. Koalitsiooni poolt juhituna ei pruugita suhtuda volikogu ja valitsuse vastuvõetud otsustesse kriitiliselt. Hea linnavolikogu! Algatusele allakirjutanud leiavad, et linnavolikogu Revisjonikomisjoni koht peab olema täidetud volinikuga kes esindab opositsioonilist fraktsiooni.

7 allkirja

13 allkirja puudu Loksa linnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Arvesse läheb ainult üks vähemalt 16-aastase Loksa linna alalise elaniku poolt antud allkiri.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Loksa linna rahaasjad avalikuks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri