Üürnike register

Marko Nuuma,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 2 allkirja

998 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 2 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Luua üürnike register.

Ettepanek

Luua üürnike register, kust üürileandjad näeksid potentsiaalse üürniku varasemaid üürisuhteid ja eelmiste üürileandjate hinnanguid sellele.  Üüriline ja üürnik saaksid sõlmida üürilepingu netis -  üürnike registri lehel, kus oleks ka vastav üürilepingu blankett üleval. Sellega oleks ka üürisuhe registreeritud. Samuti võiks selle kaudu saada ka üürilepingut lõpetada. Üürilepingu lõppedes saaksid osapooled anda üksteisele hinnangu, mida ka teised näevad.

Põhjendus

PROBLEEM:
- Suur osa üüriturust on nö "must" ehk mitteametlik, kus riik ei saa üüritulult tulumaksu.
- Puuduliku taustainfo tõttu on üürileandjal oht sattuda puuküürniku ohvriks, keda Eesti seadused  kaitsevad. Lepingut rikkudes ei saa praeguste seaduste kohaselt üürnikku üüripinnalt välja visata. Seetõttu omanikud kardavad oma vaba pinda välja üürida.

PLUSSID:
+ Üürituru läbipaistvus suureneb, musta turu osakaal langeb.
+ Riigi tulud suurenevad - legaalne üürituru osa suureneb st riik saab rohkem tulumaksu üüri pealt.
+ Üüriturg aktiviseerub - mida suurem on kv omanikul kindlus, et ta saab omale korraliku üürniku ja tema kv seisukord üüriperioodil säilib, seda suurem on tal julgus oma kv välja üürida. Praegu paljud üldse ei üürigi oma vabu pindasid välja, kuna kardavad, et üürnikud võivad selle ära lagastada. 

Kommentaarid

 1. see peaks olema terviklik

  Üürituru suur probleem on turul olevate pindade vähesus. Kui võtta vastu seadusemuudatus, mis üürileandja olukorra raskemaks muudab, väheneb see hulk kiiresti või kaob turg veel enam põranda alla. Sellise ettepaneku rakendamine paks käima kompleksselt teiste muudatustega, mis tagavad üürileandjale ka teatud võidu kui ta oma üürisuhte avalikuks on nõus tegema. Üks võiks olla võimalus üürisummast enne tulumaksu tasumist maha arvata tegelikud kulud ka siis kui ta ei ole FIE. Teiseks peaks olema reaalne tagatis, et ta saab riigilt abi kui pärast lepingu ülesütlemistähtaja möödumist üürnik ei taha lahkuda või üürnik keeldub üüri tasumast või või rikub tema omandit. Kui saavutada siin tasakaal, võiks ettepanek olla edukas.

  1. Puudub riikliku sekkumise vajadus, lahenduse peaks looma erasektor

   Rahvaalgatus on ettepanek, mis edukaks osutumise korral edastatakse Riigikogule. Ma näen sellise registri pidamis võimalikke positiivseid mõjusid, aga ma ei näe mingit põhjust teha seda kohustuslikuks või anda seda avaliku sektori pidada. Nii nagu nt veebikaubanduse puhul on erasektor väga hästi lahendanud usaldusväärsuse probleemi, võimaldades ostjatel ja müüjatel teineteise kohta anda hinnandeid ja kirjutada kommentaare (Eestis nt osta.ee-s), samamoodi saaks erasektor (nt mõne üüripindade portaali poolt) siin luua lahenduse, mida asjast huvitatud üürnikud ja üürileandjad saaksid kasutada.

   Olen lugenud läbi algatuse "Üürnike register" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri