Pärnu linnale

Päraküla elukeskkonna kaitseks!

Oliver Kollamaa,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
724 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Aita säilitada Päraküla inimeste puhast elukeskkonda ning seda ümbritsevaid loodusväärtusi, toetades allkirjaga küla keskele planeeritud kaevanduste ära hoidmist! Pärnumaal Pärakülas kavandatakse lisaks massiivsetele metsaraietele otse majapidamiste kõrvale liiva- ja kruusakaevandusi, millega kaasneb veerežiimi muutumine, vibratsioon, müra-, tolmu- ja valgussaaste ning massiline veokiliiklus. MUU HULGAS JÄÄVAD TÜHJAKS ELANIKE KAEVUD NING NENDE AKENDEST PAISTEV MAASTIKUVAADE ASENDUB MUDAVALLIDEGA!

Kavandatav tegevus avaldab pöördumatut kahju elanike tervisele ning kultuuripärandile, samuti piirkonna looduskeskkonnale.

Kaevanduste vahetusse mõjuvälja jääb lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ning elupaikade nimistusse kantud Männiku jõgi, kuhu plaanitakse juhtida kaevandustegevusega kaasnev heitvesi, mida on ~254 m³/ööp ehk ~93 tuh m³/a. Kaitsealune Männiku jõgi suubub Natura 2000 võrgustiku linnualasse.

Päraküla on Eesti talu- ja külaarhitektuuri seisukohalt oluline pärandkultuuri osa, kus on säilinud algupärane talukohtade asetus ja looduslik mitmekesisus. Kehtiva Pärnu maakonna looduskeskkonna planeeringu alusel asub Päraküla rohelise võrgustiku tuumalas, mis nähtub ka piirkonna liigirikkuses.

Pärakülas leidub arvukalt looduskaitsealuseid liike, sealhulgas I kaitsekategooria looduskaitsealune liik väike-konnakotkas, II kaitsekategooria looduskaitsealused liigid jäälind, suurkõrv ja põhja-nahkhiir, III kaitsekategooria liigid harilik kärnkonn, vaskuss, hiireviu, rukkirääk, väike-kirjurähn jpt.

Kohalikud elanikud on teinud kaevanduste hävitava mõju kohta inimeste elukeskkonnale ja piirkonna erilisele loodusele pöördumised Keskkonnaametile, kohalikule omavalitsusüksusele ja Pärnu linnavalitsusele. Pärnu linnavalitsus on kohalikele elanikele vastanud, et nende koduküla üles kaevamise avalik huvi olevat suurem, kui külas elavate inimeste huvi oma kodu- ja elukeskkonda säilitada.

Aita päästa Päraküla seal elavatele inimestele ja seda ümbritsevale erakordsele loodusele!

Vaata videoklippi Päraküla elanikest, kes selgitavad plaanitavate kaevanduste hävitavat mõju kohalike elukeskkonnale: https://www.youtube.com/watch?v=nx5QlfpjtyM&t=7s&ab_channel=EMATV

Tutvu Päraküla elanike poolt Keskkonnaametile ja kohalikele omavalitsusüksustele tehtud pöördumisega SIIN: http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/wp-content/uploads/2020/12/Parakula-elanike-poordumine-ja-teabenoue_16lk.pdf?fbclid=IwAR0U_YV5SdoK90gI-lYokgaTUs0364YpaLY4ZSweoJZ7eTagrWxQlGOYvwI

Menetlusinfo

 1. Algatuse "Päraküla elukeskkonna kaitseks!" menetluskäik

  Rahvaalgatus.ee teabepäring Pärnu linnale esitatud algatuste menetlusinfo osas.

 2. Algatuse "Päraküla elukeskkonna kaitseks!" menetluskäik

  Rahvaalgatus.ee teabepäringule Pärnu linna vastus algatuse menetlusinfo osas (manuses).

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 513 allkirja

 5. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Päraküla elukeskkonna kaitseks!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri