Seisame Eesti vabaduse eest

Helen Star Cave,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 935 allkirja

65 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 935 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Kallid kaasmaalased!

Siin on meie Rahvaalgatus, et seista Eesti riigi vabaduse eest, mis on veel alles jäänud, ja et juba kaotatut ka tagasi võita. Et peatada Eestis Rockefeller Lock Stepi, Agenda 21 („Säästev Eesti 21”) ja Agenda 2030 arendamine Euroopa Liitriigi loomiseks, privaatsuse ja inimõiguste kadu ning kõik vabaduse piirangud, mis nendega kaasnevad, palume teil see algatus allkirjastada ja jagada seda kindlasti teistega.

Meie, selle algatuse loojad ja toetajad, näeme, et teie – Eesti vabariigi valitsus ja riigikogu liikmed – pole viimaste kuude jooksul käitunud rahvaga autoriteetselt, vaid autoritaarselt, isegi totalitaarselt, alustades totaalse kontrolliühiskonna loomist ning võttes kiirkorras vastu oma rahvast kahjustavaid seadusi ja otsuseid, unustades oma võimutsemise juures ära selle, et te teenite Eesti rahvast, mitte vastupidi. Teie poolt eriolukorra kehtestamine COVID-19 tõttu ning väited „uudse koroonaviiruse” olemasolu kohta põhinesid valedel eeldustel, mida te ei kontrollinud, ning sellele järgnenud õigustühine riigi ja ettevõtete sulgemine, inimestele piirangute kehtestamine ja seaduse 165 SE vastuvõtmine võtsid meilt ära demokraatia, inimõigused ja -vabadused. Me kutsume teid üles võtma vastutust ja heastama tekitatud kahjud.

Nõudmised vene keeles

Nõudmised

1. Nõuame vastust küsimusele, kas Eesti vastutavad isikud olid teadlikud üritusest „Event 201 – Pandemic Exercise“ ja kas Eestist osales vastutavaid isikuid õppusel või aruteludel. Nõuame kõikide osapoolte nimede avalikustamist. Ning kes teadis juba 2019. a detsembris või varem, et pandeemia oli tulemas ning tegi ettepaneku riigikokku kontaktide jälgimise eelnõu kohta? Vt videot alates 1:55:00. 2. Nõuame vastust küsimusele, missugustele sõltumatutele nõustajatele tuginevad Eesti vastutavate isikute analüüsid koroonaviiruse pandeemia kohta. Nõuame kõikide osapoolte nimede avalikustamist. Kui kaasati konfliktsete huvideta nõustajaid, siis missugused olid nende hinnangud koroonaviirusele? Kui ei ole kaasatud konfliktsete huvideta nõustajaid, siis kuidas tagasid Eesti vastutavad isikud, et meditsiiniliste andmete ja soovituste puhul ei tulnud mängu huvide konflikt? 3. Nõuame vastust küsimusele, missugustest allikatest pärinevad koroonaviiruse pandeemia andmed ja missugustel teaduslikel väidetel need põhinevad. Nõuame COVID-19 tõestust Koch postulaatide ja "kuldse standardi" järgi ja soovime näha, et teil oli see tõestav dokument olemas 2020 aasta märtsis, kui kuulutasite välja eriolukorra. 4. Nõuame statistika avalikustamist riigi sulgemise tagajärjel põhjustatud suurenenud surmajuhtumite kohta (ainete kuritarvitamine, koduvägivald, inimesed ei saanud nõuetekohast arstiabi eriolukorra ajal jne), võrreldes nende 69 surmajuhtumiga, mida "põhjustas" COVID-19 viimase nelja kuu jooksul.

5. Nõuame, et taastate viivitamatult meie põhiseaduslikud õigused ning tühistate seaduse 165 SE ja võtate kohe Terviseametilt tagasi kõik need õigused, mis neile hädaolukorras üle anti. Kuna pole tõestatud, et äsjases koroonapuhangus oli tegemist just nimelt COVID-19 koroonaviirusega ja testid ei ole usaldusväärsed, siis ei ole kehtestatud piirangud ei proportsionaalsed ega eesmärgipärased. Seadusi peab koostama nii, et need teeniks inimeste huve ega piiraks ülemäära meie vabadusi ja inimõigusi, isegi mitte pandeemia puhul.

6. Nõuame, et Terviseameti uued „koroonadetektiivide" töökohad kohe tühistataks.

7. Nõuame, et Eestis oleks olemas korrektne diagnostiline ja ligi 100% toimiv koroonaviiruse COVID-19 testimise võimalus, mis ka päriselt testib seda viirust, mitte geneetilist materjali ja RNA järjestust, mis on peaaegu meis kõigis niikuinii olemas ja on alati olnud. Mittediagnostilised RT-PCR testid ei saa olla mitte mingil juhul kohustuslikud, eriti tervetele inimestele, kuna sellega võetakse meie DNA-d ja me ei ole sellega nõus.

8. Nõuame, et testimised, maskide kandmine ja sotsiaalne distantseerumine ei oleks kohustuslikud tervetele inimestele, kuna WHO viimaste andmete järgi väidetav COVID-19 viirus ei kandu edasi asümptomaatiliste inimestega.

9. Nõuame, et võtaksite vastu seaduse, kus on kirjas, et vaktsineerimine ja kiibistamine ei saa olla mitte kunagi kohustuslikud, ükskõik millises olukorras, ning et vaktsineerimine ja kiibistamine ei ole mitte kunagi tingimuseks, et ühiskonnaelus ja avalikel üritustel osaleda, liikuda, reisida, lasteaias, koolis või tööl käia jms, ja et see ei oleks tingimuseks eriolukorra või hädaolukorra piirangute kaotamiseks. Valitsusel ei või kunagi olla õigust otsustada meie kehade üle, selle üle, kas keegi soovib vaktsineerida või mitte, sh kiibistamise või muude riskide üle, mida keegi soovib seoses oma kehaga võtta või mitte võtta. Meie keha, meie tahe!

10. Nõuame, et demokraatlikud õigused, põhiõigused ja põhiseadus ei kaotaks epideemia või pandeemia ajal kehtivust. Teil ei ole õigust väita, et "riigil on kohustus kaitsta kõikide tervist, ka nende, kes seda ise ei taha" (?) Kas hakkate sama ütlema varsti kohustuslike vaktsiinide kohta, milles on aborditud loodete koed ja toksilised metallid? Kas hakkate sama ütlema uute vaktsiinide kohta, millel puuduvad pikaaegsed ohutusuuringud kõrvalmõjude ja tagajärgede kohta?

11. Nõuame, et tulevikus tuleb pandeemia olemasolu enne mistahes meetmete kasutusele võtmist Kochi postulaatide ja "kuldse standardi" alusel kinnitada, mitte järgida küsimusi esitamata korrumpeerunud organisatsioonide juhtnööre, kellel on konfliktsed huvid, mis põhjustavad meie riigile ja rahvale kirjeldamatuid kahjusid. Kui valitsus vajab soovitusi või nõuandeid, tuleb võtta kasutusele võistlev debatt teadlaste rühmade vahel (nn. red team/blue team-meetod), sest korrumpeerunud "teadlastele" toetumine toob vältimatult kaasa rumalaid ja kahjulikke otsuseid, mille tagajärgi tunneb rahvas veel aastaid.

12. Nõuame pandeemia ajal reaalsele olukorrale vastavat mõistlikku proportsionaalsust, mille puhul kasutatakse reaalseid andmeid, mitte korrumpeerunud osapoolte pakutavaid ennatlikult planeeritud simulatsioonimudeleid (Event 201).

13. Pandeemia ajal on valitsusel õigus inimestele olukorda selgitada ja soovitusi jagada, millekski enamaks valitsusel õigust ei ole. Neid pole valitud meid autoritaarselt ja totalitaarselt kontrollima.

14. Nõuame, et digivaluuta ei muutuks kunagi ainukeseks maksevahendiks, kohustuslikuks ega tingimuslikuks, kuna digivaluutaga võidakse täielikult kontrollida ja manipuleerida inimeste rahasid valitsuse ja pankade poolt (nt pandeemia ajal) ning ilma sularahata muutub inimeste kontroll oma otsese vara üle digitaalseks illusiooniks. Sularaha peab jääma alati alles.

15. Nõuame, et valitsemine oleks alati inimestele läbipaistev kõige osas, mis puudutab rahva huvi, sh rahvaalgatused. Rahvaalgatuste arutelud, komisjoni istungid ja otsused peavad olema alati rahvale avalikud, algatajaid tuleb arutelust varakult teavitada ja kutsuda kohale võtmeisikud, istungid ei tohi olla kinnised ja neid peab saama salvestada ja avalikkusega jagada. Meie viimase 5G algatuse komisjoni istungil (2.06.2020) mitte ühtegi punkti sellest ei täidetud ja see ei ole aktsepteeritav. Nõuame, et selles osas viidaks läbi riigikontroll.

16. Nõuame kõigi eestimaalaste elu puudutavates otsustes rahva kaasamist rahvahääletuse kaudu. Nõuame, et ilma Eesti elanike nõusoleku ja loata ei tohi teha mitte ühtegi edasist sammu nii tähtsaid küsimusi puudutavate otsuste vastuvõtmisel ja rakendamisel nagu 165 SE, koroonadetektiivid, ID2020, kvanttätoveering, mis muudab meie DNA-d, Bill Gatesi vaktsiine edastavad GMO sääsed, Bill Gatesi krüptovaluutasüsteem, mis kasutab kehaandmete aktiivsust, geoinsenerlus ehk keemiapritsimine, lageraied, raied linnurahu ajal, 5G (eriti millimeeterlainete sagedusalas), Rail Baltic ning Agenda 21, Agenda 2030 ja ÜRO uus maailmakord/Euroopa Liitriik ja nendega seotud näotuvastus tänavatel, sotsiaalkrediit, kiibistamine, sularaha kaotamine jne. Nõuame selliste arulagedate plaanide ja tegevuste kohest lõpetamist ja inimeste kaasamist nendes teemades rahvahääletuste kaudu. Neid otsuseid ei tohi mitte kunagi vastu võtta korrumpeerunud organisatsioonide või rikkurite manipuleerimisele alludes ja kiirustades, eriti siis, kui enamik otsustajad ise ka aru ei saa, mille poolt nad täpselt hääletavad või nad ise on korrumpeerunud. Selline tegevus on meie suveräänsusele äärmiselt ohtlik ja ei ole meie rahva huvides.

17. Nõuame, et kõik riigi otsustajad loevad läbi Agenda 21 ja Agenda 2030 täies mahus, et nad mõistaksid suuremat pilti ja seda, mida tegelikult ilusate loosungite taustal planeeritakse kui tehakse otsuseid seoses Euroopa Liiduga, et mitte teadmatusest Eesti iseseisvust ohustada. Et need ametnikud näeksid läbi igasuguste uute seadusettepanekute (nt 128 UA, 165 SE jms), mis järk-järgult võtavad ära meie privaatsusi, õigusi ja vabadusi, mis on tegelikult kõik osa suuremast plaanist ÜRO ühtse maailma kontrolli saavutamiseks, eriti siis kui neid muudatusi survestatakse kiirustades. On ülisuur tõenäosus, et kõiki selliseid seaduse ettepanekuid nõutakse tegelikult Euroopa Liidu poolt, kuna see ei saa olla enam juhus, et juba mitmendat korda järjest toimuvad täpselt samasugused seaduste diskussioonid kõikides Euroopa Liidu riikides samaaegselt. Eesti Vabariik peab jääma iseseisvaks ja ei tohi mitte kunagi globalistide hirmutamisele sellisel viisil küsimusi esitamata alluda nagu koroonakriisi ajal, ja nii kergelt oma raskelt kätte võidetud vabadusest loobuda! Tuleb tagada, et mitte kunagi tulevikus ei oleks enam võimalik valeinfo alusel tekitada meile kõikidele mitmekordselt rohkem kahju, kui vältida proovitakse.

18. Nõuame, et viiruse epideemia või pandeemia ajal on ainult haigetel kohustus kanda maski ja jääda karantiini, kuniks vajalik. Tervete inimeste elu peab saama normaalselt jätkuda koos kõigi vabadustega. Mistahes piirangud terve inimese jaoks (nt maski kandmine, sotsiaalne distants, desinfitseerimine, reisimise vältimine, kodus töötamine jne) peavad jääma nende enda otsuseks nende vabal tahtel.

19. Nõuame, et ilma Eesti elanike nõusolekuta ja ilma rahvahääletuseta ei või võtta vastu mitte ühtegi mittedemokraatlikku jälgimise ja kontrollimise seadust, olenemata olukorrast või pakutavatest hüvedest.

20. Nõuame, et alates käesolevast hetkest ei luba te enam teha meie riigi ja inimeste eest otsuseid ühelgi vabamüürlasel, kelle globalistid (Soros, Gates, ÜRO, WTO, WHO, Rockefeller, Rothschild, Bilderberg jne) on "toetuste" ja "annetustega" ära ostnud, kellel on ilmselge huvide konflikt ja kel pole ammu enam südames Eesti huvid ning kes on nõus meid kõiki raha eest ÜRO uue maailmakorra kontrolli alla andma. Need otsustajad ei pea absoluutselt lugu Eesti rahva soovidest ja vajadustest ning käituvad riigireeturlikult. Nõuame, et Eestis otsustaks meie saatuse üle Eesti rahvas ja et meie privaatsust, vabadusi, inim- ja põhiõigusi ei või hävitatataks sammhaaval valeväidete ja hirmutamisega.

21. Nõuame, et te peataksite kohe Agenda 21 ja Agenda 2030 „säästva arengu“ (Sustainable Development) plaanid, mis on võltskaunistusega reklaamtiitel meie kõikide vabaduste kaotamiseks. Samamoodi nagu ka UN NWO on saanud reklaamipintsliga uue värvikihi, et panna ilusasti kõlama ühtne maailmavalitsus (Euroopa Liitriik) ja keskne totaalne kontroll meie kõigi üle Hiina stiilis natsliku režiimiga, millega me kõik vabatahtlikult nõus oleksime, sest happytalism (õnneism või õnne-kapitalism?) kõlab ju nii toredalt. Me näeme, mida te teete, ja me ei ole sellega nõus!

22. Nõuame selles koroonaviiruse pandeemias riigikontrolli seaduse rakendamist ja et kõik otsustajad valitsuses/riigikogus võtaksid vastutuse valedega tekitatud kahjude eest ega süüdistaks selles gripiviirust ning heastaksid Eesti rahvale tekitatud kannatused.

Põhjendused

2. juuni 2020. a kirjas nõudsime teilt muuhulgas tõendeid koroonaviiruse ja selle testide kohta. Siiani me vastust saanud ei ole.

Kas olete kursis, mida avastasid Itaalia arstid COVID-19 kohta, mis on vastuolus WHO poolt antud infoga? Mis on see haigus tegelikult, mis on selle ravim ja inhibiitor? Kas teadsite, et Maailma Terviseorganisatsioon teatas oma uhiuues aruandes, et koroonaviiruse asümptomaatilised kandjad ei levita viirust teistele edasi (st seda juhtub üliharva), seega terved inimesed ei pea ennast testima ega sotsiaalset distantsi hoidma, ega kõlbmatuid tolmumaske kandma? Te panite kogu riigi kinni ja ajasite majanduse miinusesse ilma veenva põhjuseta, sest allusite korrumpeerunud Maailma Terviseorganisatsiooni külvatud paanikale, ilma isegi kontrollimata, kas COVID-19 on üldse olemas või mitte, ja et mida need vigased mittediagnostilised testid siis päriselt ka testivad peale DNA ja RNA järjestuse. Ja kas teadsite, millised on maskide kandmisse puutuvad tegelikud faktid, ja et nende kandmine võib tervetele inimestele olla hoopis kordades ohtlikum?

Seadusega 165 SE andsite te Terviseametile õiguse hakata jälgima inimeste kontakte. Neid uusi ametnikke kutsutakse „koroonadetektiivideks". Täpselt sedasama on kiirustades tehtud üle maailma samaaegselt ja tulemused – kuidas need tegelikult reaalelus välja näevad ja kuidas vastavad ametnikud oma rolli kuritarvitavad – on maailma suurriikides väga selgelt näha. WHO juhend nõuab pandeemia ajal inimõigustega arvestamist, kuid 165 SE on vastuolus demokraatlike väärtustega ning piirab ülemäära inimeste elu viiruse korral, mille olemasolu ei saa vigaste testide tõttu tõestada ja mille suremuse protsent on sama nagu gripi puhul. Seadusega 165 SE saab liiga kergekäeliselt piirata inimeste põhiõigusi ja see annab valitsusele ja Terviseametile võimaluse kuritarvitada võimu – piisaks ainult väidetavalt uudsest ohtlikust nakkushaigusest (millel puudub või mille jaoks ei ole kättesaadav efektiivne ravi või mis VÕIB ületada haiglate ravivõimekust). Aga kuna selline voli võeti endale seadusevastaselt juba enne kõnealuse seaduse jõustumist, siis pole kahtlustki, et seda hakatakse ka tulevikus uuesti tegema. Selleks, et seadust 165 SE kehtestada, peaks Korrakaitseseaduse järgi olema ohuhinnang piisavalt täpne, tõendatud ja õigustatud, mida COVID-19 puhul öelda ei saa. Terve riik pandi kinni valedel eeldustel ja nende valede eelduste alusel loodi seadus 165 SE, mis viib piirangud ebaproportsionaalselt ja mitte-eesmärgipäraselt liiga kõrgeks.

Mis on 165 SE ja kontaktide jälgimine ja „koroonadetektiivid" tegelikult? Praeguseks selgunud tõendite alusel, mis on selle algatuse lisadokumentides välja toodud, on kõik sellised tegevused ebaseaduslikud. Oleme veendunud, et Terviseameti plaanid inimesi jälgida ja “koroonadetektiivid” rikuvad meie õigusi ja eraelu puutumatust. Selliste radikaalsete meetoditega kaasneb suur oht võimu ja kontrolli kuritarvitamiseks, inimeste hirmutamiseks ja ka võimaluseks säilitada kehtiv hädaolukord tähtajatult lõpmatuseni või kuni kõik inimesed on vaktsineeritud. Isegi praegu hirmutatakse inimesi uute võimalike viiruselainetega ja väidetega, et nii võibki jääda.

Olete teinud otsuseid sulgeda kogu riik ja piirata meie vabadusi ja põhiõigusi haiguse puhul, mille kohta pole tõestatudki, et see oleks COVID-19, haiguse puhul, mille suremuse protsent on 0,1% - 0,4% (vastavalt vanusele ja põetavatele eluohtlikele haigustele, analoogselt gripiga) – mis on äärmiselt väike. Vähemalt pooled surmajuhtumid on leidnud aset eakate hooldekodudes või haiglates. Suremuse protsent neil, kes ei ole hooldekodudes, on 0,1% ehk üks inimene 1000st. Alla 50-aastaste surmade arv on üks inimene 5000st. Enamikul lahkunutel olid eelnevalt eluohtlikud haigused. Statistiliselt võib koolilaps surra pigem välguga pihta saades kui koroona tõttu.

See ei ole koroonaviirus, mis hävitab meie ühiskonna alustalasid, vaid ülearused korruptiivsed meetmed võitluses viiruse vastu, mis on tõendamata ja mille ohutase jääb gripi tasemele. Kuna koroonaviirust, COVID-19 või SARS Cov-2, ei ole tõendatud, siis ei saa seda juriidiliselt, meditsiiniliselt ega teaduslikult haiguseks ega ka viiruseks tunnistada. Seda määratlust ei saa aktsepteerida ning see muudab nii 2020.a koroonakriisi kui ka seaduse 165 SE kehtetuks.

Elu sulgemise ja sotsiaalse distantseerumise vead. Selle pandeemia ajal on inimõigusi järk-järgult piiratud, meie iseseisvat elu ja võimalusi on hävitatud ja meid on valeinfoga terroriseeritud. Järjest rohkem jääb mulje, et kõik on tehtud selleks, et me hirmu tõttu ise vabatahtlikult vaktsiine ja jälgimiskiipe nõudma hakkaksime ja alistuksime ÜRO uuele maailmakorrale, mille tegelikuks juhiks on Hiina, teadmata veel seda, et keskse kontrolli all võib ka meil siin Eestis väga varsti olla samasugune totaalne kontrollirežiim. Arengud ju selle poole juba toimuvad. Ükskõik kui mitu miljonit "annetusi" või "toetusi" pakuvad teile globalistid nagu vabamüürlased, Soros, Bill Gates, WHO, WTO, ÜRO, Bilderberg, Rockefeller või Rothschild, meie, elusad Eestimaa inimesed, ei ole sellega nõus. Maailma Terviseorganisatsioonil ega ka ühelgi teisel Eesti-välisel organisatsioonil või globalistil ei ole mitte mingit õigust piirata eestlaste liikumisvabadust ega ka seda, mida me tohime teha ja mida mitte, ega anda käske maailma riikidele selliste seaduste vastuvõtmiseks nagu 165 SE.

Vaktsiinid ei tohi kunagi olla kohustuslikud või ühiskonnas osalemise tingimuseks, kuna ei ole olemas mitte ühtegi tõendit selle kohta, et vaktsiinid on ohutud.

Digivaluuta ei tohi kunagi olla ainuke makseviis & kiipide riskid. Digivaluutaga võidakse kriisi ajal täielikult kontrollida ja manipuleerida inimeste rahasid valitsuse ja pankade poolt ning ilma sularahata muutub inimeste kontroll oma otsese vara üle digitaalseks illusiooniks. Me teame väga hästi, et nii digivaluuta kui kiip on järjekordne viis inimeste pidevaks jälgimiseks, kontrollimiseks ning nendega manipuleerimiseks. Võimalus valitud inimestel distantsilt kiip deaktiveerida tähendab nende liikumise ja tegutsemise, sh tehingute tegemise jälgimist, piiramist või täielikku takistamist.

Loe siit CDC, WHO ja Bill Gatesi korruptsiooni kohta seoses viiruse patendiga, viiruse tuvastamisega ja määrdunud mittetöötavate testidega ning altkäemaksude kohta.

CDC direktor Robert Redfield on tunnistust andes öelnud, et me ei olnud gripipandeemiaks valmis (pandemic flu). Vt videot alates 00:46:20; 1:19:00–1:25:00, kus räägitakse vigastest ja määrdunud testidest, mis ei ole isegi diagnostilised testid viiruse määramiseks, ning CDC ainuõigusest tegutseda. Kuidas CDC on USAs veel seadusi rikkunud ja mis oli 2019. a sügisel toimunud koroonaviiruse simulatsioon „Event 201"?

Nende ja muude tuvastatud valede tõttu on teie antud eriolukorra ja ka hädaolukorra korraldused, k.a kõik muud nendest tulenevad korraldused õigustühised ja jõustamatud. Nüüdseks juba rohkem kui 100 riiki nõuavad koroonaviiruse kriisi sõltumatut uurimist.

Pärast väidetavalt „suure pandeemia" põhjustatud tõsist kahju ja majanduslikke raskusi Eesti elanikele tegid CDC ja NIAID ning mitmed riigijuhid ettepaneku kuulutada välja põhiseaduste rikkumise tingimuste standardite muutmine, mis oleks neile endile kasulikum suurema keskse kontrolli saavutamiseks, mille järel sündis kohe ka hädaolukorra seadus 165 SE.

Riigi täieliku taasavamise tingimuseks on „ülemaailmne valitsus" seadnud nii vaktsiini kui ka ravi olemasolu, samuti testimise ja inimeste jälgimise arendamise. Kõige selle pealt teenib kasumit ainult üks väike seltskond. See näib olevat monopolivastase seaduse ühetähenduslik rikkumine ja kui nii on, siis tuleks kõik osavõtvad pooled selle eest viivitamatult kogu seaduse ulatuses vastutusele võtta, selle asemel et nende pilli järgi tantsida. Ilmselgelt on riigijuhtidele ette kirjutatud, mida nad rääkima peavad. Siin on näha, et ka Eesti esindaja J. Ratas ütleb ja tegutseb täpselt nii nagu teda kästakse. Bill Gates, kes on WHO suurim rahastaja, tegi vastavad ettekirjutused ja ütles seejärel WHO-le, et see on see, mida on järgmisena plaani järgi vaja (vt videot alates 5:20). Kõikide osavõtvate riikide lubaduste tulemusena teenis WHO nendelt riikidelt kahe ja poole tunniga 8 miljardit eurot, mille andis kõik edasi Bill Gatesile. Kui meie riigijuhid ei näe, et siin midagi valesti on, siis meie riiki juhivad valed inimesed. Siin ütleb Bill Gates, kuidas vaktsiiniäri kasum on üks kahekümnele, ehk siis parem kui miski muu („that's a pretty strong number compared to anything else“).

Eesti valitsus on rahva teadmata ja rahva nõusolekut saamata sidunud Eesti mitme meie riiki ja elu muutva programmiga, nagu Agenda 21 ja Agenda 2030, mis on ÜRO plaan kogu maailma täielikuks ülevõtmiseks ja kontrolliks, mida on kavandatud juba aastast 1992. Selle agenda eesmärgiks on täielikult kontrollida ja ka vaktsineerida kõiki maailma inimesi ning tingimus, et üksnes digitaalse vaktsiinipassiga inimesed saaksid ühiskonnaelust osa võtta. Kui inimesed vaid teaksid, et selle agenda „säästva arengu“ (Sustainable Development) põhimõte, mis iseenesest kõlab loosungina hästi, on tegelikult programm, et meilt veelgi enam vabadusi ära võtta ja kehtestada ühtne keskne kontroll. Agenda 21 ja Agenda 2030 järgi on Maa peal liiga palju inimesi, kuna me tarbime juba praegu rohkem ressursse, kui Maa taastada jõuab. Lisaks on siin kirjas plaan likvideerida eraomandis olev kinnisvara ja lõpetada järk-järgult tugistruktuuride toetamine maakohtades, et rohkem inimesi linnadesse meelitada („kuna nii on loodusele hea“). Lõppeesmärk on majutada kõik inimesed Lasnamäe paneelmajade taolistesse korteritesse, et meid kõiki saaks paremini 24/7 jälgida ja kontrollida. Ühetoaline korterelamu peaks väidetavalt kahele inimesele olema rohkem kui piisav („jätkusuutlikud kogukonnad“ ehk sustainable communities) ning iga naine võib sünnitada ainult ühe lapse, kuna inimesi on maailmas liiga palju. Kõik on selleks ajaks Internetti kolinud, ka muuseumid, kinod, kontserdid, teatrid, koolid jne, et inimene ei peaks enam liigeldes nii palju CO2 õhku paiskama – "jätkusuutlik arendus"! Ja muidugi on nende plaani järgi vaja ära kaotada erasõidukid. Ühistransport on aga tasuta.

Kõik, mis praegu maailmas toimub, on detailselt lahti kirjutatud ka Rockefeller - Lock Step, 2010 stsenaariumis, kus on kirjeldatud, kuidas läbi simulatsioonide luua ühtset maailmavalitsust. Ja juba on ka näha, kuidas toimub – kuidagi paaniliselt ja kiirustades – ÜRO uue maailmakorra vägisi elluviimine. Sorose jutu järgi oleks selle uue maailmakorra ühtse valitsuse keskmeks Hiina, kuna seal on tänaseks juba väga palju keskseid kontrollisüsteeme paigas: näotuvastused igal pool, sotsiaalne krediit, kontaktide jälgimine jne. See on ka see tegelik põhjus, miks nad 5G-d nii intensiivselt peale suruvad, et kõiki inimesi 24/7 jälgida saaks.

Nii Pompeo kui ka NY Cuomo on videotes välja öelnud, et see pandeemia on „reaalajas õppus“ (live exercise) ja „ettevalmistav õppus“ (preparation drill). Nüüdseks aga levivad jutud, et sügisel tuleb teine veelgi hullem viiruse laine.

Arvestades kõikide kahtlaste asjaoludega pole sugugi ime, et äsjast koroonapandeemiat on hakatud kutsuma „plandeemiaks“, meie globaalse ajaloo kõige suuremaks libaoperatsiooniks, mille tegelik eesmärk oli täieliku globaalse kontrolli elluviimine, uue maailmakorra kehtestamine.

Kõik totalitaarsed nõudmised, nagu tervete inimeste karantiini sundimine ja maskikandmise kohustus, kohustuslik sotsiaalne distants, avalike kohtade ja ettevõtete sulgemine jms, tõukuvad tõestamata viirusest, mida diagnoositakse vigaste testidega. Seega kõik need meetmed on vastuolus põhiseadusega.

Tervete riikide ja isegi pea kogu maailma sulgemine 0,26% suremuse pärast ei saa olla mitte kuidagi õigustatud ega proportsionaalne, eriti kui riigi sulgemise tagajärjel sureb statistiliselt tegelikult mitu korda rohkem inimesi!

Karantiin on haigete inimeste liikumise piiramine. Türannia on tervete inimeste liikumise piiramine. Alati tuleb järgida demokraatliku õigusriigi põhimõtteid ja tervetele inimestele tuleb tagada tavapärase elu jätkumine. Põhiseadus ei või kaotada kehtivust ei pandeemia ega ka hädaolukorra ajal.

Soovime, et võtaksite eeskuju näiteks Rootsist, kus valitsus teavitas olukorrast rahulikult ja ausalt, paanikat külvamata, hirmutamise ja kontrollimise asemel, ning andis vajalikke soovitusi, rõhutades, kui oluline iga soovitus on ja miks, ning kohtles oma elanikke kui täiskasvanud inimesi, säilitades mõlemapoolset austust ja väärikust, jättes igaühele alles kõik inimõigused, põhiõigused ja vaba tahte ise otsustada oma elu ja tegevuste üle, sealhulgas maski kandmise, vaktsineerimise, näituste külastamise või teistega pikivahe hoidmise osas. Ka ettevõtetele peab jääma õigus ise otsustada, kuidas käituda. Ärge unustage, et me ei ole teie omand, te võite anda meile ainult soovitusi!

Teaduslikult põhjendamata hirmu ja paanika külvamine ning ebaproportsionaalsed türanlikud reaktsioonid ei õigusta meie inimõiguste ja kodanikuvabaduste äravõtmist ning meie majanduslikku hävitamist ei nüüd ega ka kunagi tulevikus. Kõik, kes sellele ebaseaduslikule türanniale kaasa aitasid või lubasid sel toimuda, kes on selle eest globalistidelt vastu võtnud "toetusi" või "annetusi" või on käinud salajastel Bilderbergi või muudel sarnastel kohtumistel ning on samal ajal Eestis vastutavaid isikuid, kes neid otsuseid toetasid ja nende poolt hääletasid ilma meie nõusolekuta, tuleb võtta vastutusele ja tagada, et mitte midagi sarnast tulevikus enam kunagi ei juhtuks. Riigikontroll peab teostama auditi ning kui tuvastatakse korruptsioon, tuleb vastutavad isikud kohe oma ametipostilt eemaldada, enne kui nad veelgi rohkem meie rahvale kahju teha saavad, kuna tegu on olukorra kuritarvitamisega ja kriisi ajal riigi reetmisega, et hirmutamise teel haarata Eesti rahva üle täielik keskne kontroll ning aidata edendada ühtset maailmavalitsust ja uut maailmakorda. Tuleb võtta vastu või kohandada seadusi, mis tagavad selle, et Eesti Vabariik ja Eesti elanikud jäävad alati iseseisvaks.

Teie, riigiametnikud, väidate, et piirate meie vabadusi meie endi kaitseks või looduse kaitseks, rahvatervise või mõne muu kõlava loosungi nimel, meie endi huvides – kuid ei saa olla meie jaoks meie huvides, kui peame loovutama oma vabadused ühtsele kesksele maailmakorrale ja kontrollile, laskma end lakkamatult jälgida, kiibistada, vaktsineerida ja tehislike kiirgustega kiiritada, kuni mõne põlvkonna pärast oleme steriilsed. Meil ei ole vaja kaotada Eestit uuele maailmakorrale, selleks et olla jätkusuutlik või vältida tulevikus pandeemiaid või mõnel muul reklaamtekstina väljamõeldud eesmärgil (nt "happity"). Me teame tänaseks väga hästi teie plaane ja ei ole nendega nõus.

Kasutada meediat võlts-narratiivi edastamiseks, et rahvast massiliselt manipuleerida ja hirmutada poliitilistel eesmärkidel, on kuritegu. 2020. aasta koroonakriis ja seadus 165 SE on jõledus, mida valitsus on kasutanud absoluutse võimu ja kontrolli ebaseaduslikuks haaramiseks ning sellel pole tänapäevases demokraatias mitte mingit õiguspärast kohta.

Uue seaduse üle ei toimunud korralikku arutelu ja otsust ei tehtud Eestimaa inimeste tõelisi vajadusi ja jätkusuutlikkust silmas pidades. Selle tulemuseks oli demokraatia peatumine. Mõned 165 SE poolt hääletanud poliitikud isegi väitsid, et ei saanud aru, mille poolt nad tegelikult hääletasid, aga otsus oli vaja kiiresti vastu võtta, sest WHO käskis teil seda teha. See esimene leebem laine oli tõenäoliselt katse, et näha, kui kerge on panna meid alistuma ja loobuma oma vabadustest lubatud turvalisuse nimel. Teise lainega aga tõenäoliselt plaanitakse teha lõplik samm ja kehtestada tähtajatu hädaolukorra sildi all samasugune täielik kontroll nagu Hiinas. See on suure tõenäosusega ka ainuke tegelik põhjus, miks seadus 165 SE nii suure kiiruga vastu võeti, sest ühtegi loogilist ega meditsiinilist põhjendust sellele ei leidu. Ka majanduse täielik hävitamine, kodusõjad (vt praeguseid Antifa vandaalitsemisi maailmas) ning isegi pikaaegne nälg on osa Rockerfelleri Lock Step plaanist, et riike ja rahvaid niivõrd nõrgestada, et neil ei jää lõpuks muud üle kui aktsepteerida uut maailmakorda kui "päästjat".

See plandeemia puudutab meie vabariigi demokraatiat ja iseseisvust ning mõjutab meid kõiki. Tuleb tagada, et mitte midagi sellist ei saa meie riigis enam mitte kunagi juhtuda. Tuleb tagada, et teie, valitsuse ja riigikogu liikmed, kaitsete meie vabadusi ja põhiõigusi - selleks me teid valisime.

Juba praegu me võime näha, kuivõrd palju Hiina kontrollib WHOd ja ÜROd. Üheskoos me saame sellest pettusest ja hullumeelsusest üle ning võidame meile, oma lastele ja lastelastele tagasi väärilise elu. Näitame neile, kuidas seista oma põhiõiguste eest, et ka nemad ei lubaks oma tulevikku rikkuda korrumpeerunud poliitikutel, kes teevad täpselt seda, mida rahastajad neilt nõuavad.

Ehk oleks hoopis mõistlikum hakata inimesi juba varakult koolieas harima teemal, kuidas hoida tugevat immuunsüsteemi, et meie keha ise saaks bakterite ja viirustega hästi hakkama (sh koroonaga ja vähirakkudega, mis enamikul meist nagunii olemas on). Kiibiga lakkamatult meie iga liikumise ja tehingu jälgimine ning ohtlike vaktsiinide süstimine ei saa olla lahendus. Me ei ole sellega nõus.

Praegune valitsus õõnestab Eesti põhiseaduslikku korda. 2020. a koroonakriisi meetmed ei olnud täpselt läbimõeldud, kasutati plandeemikute poolt edasi antud modelleeritud numbreid, mis ei vastanud reaalsusele, ja sellest tulenev seadus 165 SE on vastu võetud õigusvastaselt. Nõuame Eestimaast hoolivate inimestena, põliseestlastena, elusate inimestena, et kõiki eespool nimetatud fakte arvestataks iga ebaseadusliku meetme ja riigireeturliku ametniku viivitamatuks peatamiseks.

Valitsuse liikmed, riigikogu saadikud jt rahvaesindajad – ärge unustage, et te töötate inimeste heaks. Kõikide riigiametnike prioriteet peab olema tegutsemine Eestimaa ja selle elanike hüvanguks. Kõrgeim võimukandja Eestis on rahvas ja me ei pea alluma teie poolt esitatud türanlikele käskudele. Teie ei ole meie ülemused. Me oleme suveräänsed ja vabad elusad inimesed. Meie vabadused ja õigused ei ole teie omand ja teie otsustada. Teie ei ole andnud meile vabadust ja teie ei saa seda meilt ka ära võtta. Vabadus on meie kõigi sünniõigus. Ärge unustage.

Põhiseaduse §13 kaitseb igaüht riigivõimu omavoli eest, aga selliste mineviku, oleviku ja tuleviku otsustega mis on väljatoodud 16nda punkti nõudmistes, see põhiseaduse paragrahv enam ei kehti. Seega on toimumas riigipööre, Eesti riigis valitseb välisvõim ja türannia. Igaühel peab olema õigus riigi ja seaduse kaitsele ning Eesti riik peab kaitsma oma elanikke.

Põhiseaduse §20 sätestab, et igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele. „Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras: [ ...] 5) nakkushaige, vaimuhaige, alkohooliku või narkomaani kinnipidamiseks, kui ta on endale või teistele ohtlik.“ Selle sätte kohaselt võib põhiõigusi piirata tervisekaitse ja nakkushaiguse tõrje eesmärgil, aga seejuures tuleb arvestada ka inimeste põhiõigusi, mis tähendab, et karantiini ei tohi panna terveid inimesi, vaid ainult haigeid. Tervete inimeste sunniviisiline karantiini panemine ei ole proportsionaalsuse alusel tehtud otsus.

Põhiseaduse §25 kohustab riiki vastutama mistahes oma vea eest või ka siis, kui riigi õiguspärane tegevus on olnud ülemäärane. Igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele.

Põhiseaduse §54 kohaselt on Eesti kodaniku kohus olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

Täname siiralt kõiki ministreid ja riigikogu liikmeid, kellel on veel Eesti südames, kes meie vabadusest ja iseseisvusest tõeliselt hoolivad ning selle eest ka vastupidavalt ja vapralt seisavad. Täname kõiki, kes veel esitavad puurivaid küsimusi ja ei anna nii kergelt Euroopa Liidu poolt esitatud nõudmistele alla - aitäh!

Austame oma esivanemaid ja nende ohverdusi ning seisame taas üheskoos Eesti iseseisvuse ja vabaduse eest. Meie eriliselt kaunis Eestimaa ja meie järgmised põlvkonnad on seda väärt!

Soovituslikud videod:

* Eestikeelne dokumentaal. * Kuidas WHO koos Hiinaga eksitas maailma. * Globaalne tervisemaffia: https://youtu.be/06us52Gkj3M * Kuidas meie maailma süsteem on üles ehitatud? Kuidas jaguneb võim? WAR CASTLES: UN New World Order, WTO, NATO for global world enforcement, Bilderberg, Deep State, Rothschilds Banking, global tax, global digicurrency on microchips inside skin, GPS tracking with microchips, total control, history and warning. * Varjudest välja: https://youtu.be/MY8Nfzcn1qQ * на русском: https://youtu.be/LTFis7X6cBc * Vaktsiinid: https://childrenshealthdefense.org/category/video * https://childrenshealthdefense.org/category/video * World Economic Forum ja kontrollitavad küborgid: https://youtu.be/X6pzXrEBqR0 * Michael Moore taastuvenergia tegelikkus

Mõned teemaga seotud eestikeelsed artiklid:

 • Rait Maruste: eriolukord parlamentaarses riigis "Meil võivad valitsuse liikmeteks olla ka inimesed, kes pole saanud demokraatlikku legitimatsiooni valijailt. Seeläbi saame olukorra, kus mittevalitud inimesed otsustavad põhiseaduse aluspõhimõtete ja põhiõiguste ja vabaduste ning riigi toimimise põhimõtete kehtivusmäära üle."
 • Rait Maruste: eriolukorrast kriitiliselt "Kujukas näide parlamentarismi põhimõtte ja demokraatia eiramisest on kobarseaduste paketi esitamine riigikogule kui vältimatu ja kiire "võta või jäta" menetlusena. Parlament pannakse sundolukorda, mis ei tule kasuks ei õigusloome kvaliteedile, riigikogu reputatsioonile ning parlamentarismi olemuslikule rollile."
 • Rait Maruste: rahva šokeerivalt hääletu alistumine

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Separate initiatives

  It might be better to break this text down into discrete initiatives in order to maximize its chances of success. For example, as a separate initiative, you could make a good case that our constitutional and human rights (including what we choose to put into our bodies) should be inalienable. I would support this. Separately, there is also a need to limit government powers in an "emergency situation". Obviously, government needs to act fast and therefore may not be able to consult the people but this should not give the government free-reign to pass any legislation it wants. It looks like they passed laws to keep certain "emergency situation" powers after the end of the emergency (e.g. powers to enforce social distancing rules). I would also refrain from making unsubstantiated claims based on circumstantial evidence (e.g. linking the pandemic with 5G networks); you need causal evidence. This will likely hurt your chances of garnering support.

  1. Foto kasutamise õigustes selguse loomine

   Eemaldasime praeguse foto, kuna tuli fotol olevate lastevanemate poolt vastav märguanne. Lisame foto üleslaadimise juurde välja, kus saab välja tuua, kas algatajal on foto kasutamise õigus olemas (viide autorile ja allikale). Kui see algatajal on olemas, siis saate uuesti sama fotot viidates kasutada. Vabandame segaduse pärast. Loodame, et saame luua selguse. Heade soovidega

   Olen lugenud läbi algatuse "Seisame Eesti vabaduse eest" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri