Kulud alkoholile avalikuks!

Erakond Eestimaa Rohelised,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 69 allkirja

931 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 69 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud teevad Riigikogule ja Valitsusele ettepaneku lõpetada riigi s.t. maksumaksja raha kulutamine alkoholile.

Rõhutame, et me ei soovi keelustada alkoholi tarbimist, kuid peame ebaeetiliseks ja ebaotstarbekaks alkohoolsete jookide soetamist maksumaksjate raha eest. Eriti taunitav on maksumaksjate raha kasutamine alkoholi ostmiseks ministrite ja kõrgete ametnike erapidude pidamiseks.

Me ei soovi, et läbi riigieelarve otse või kaudselt rahastatavad ministeeriumid, ametid, äri- ja mittetulundusühingud, sihtasutused jne. kulutaksid maksulaekumisi või muid tulusid alkoholi soetamiseks.

Kui Riigikogu ja Valitsus peavad vajalikuks sätestada erandid, siis soovime, et kulutused alkoholile oleks riigieelarves selgelt asutuste kaupa välja toodud. Alkohol on tugeva sõltuvuspotentsiaaliga ja suuri tervisekahjusid tekitav psühhoaktiivne aine - s.t. alkohol on uimasti ehk narkootikum ehk mõnuaine. Selle aine legaalsus ei muuda aine mõju ega olemust. Alkoholi soetamine maksumaksja rahast riivab oluliselt kodanike õiglustunnet.

Käesoleva pöördumisega ei soovi me reguleerida ravi ja ravimeid; teadustegevust, puhastusvahendite ostu jms.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Kulud alkoholile avalikuks!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri