Vaenukõneseaduse täiendusettepanek võrdse kohtlemise tagamiseks ja loodavast seadusest tuleneva ebaõigluse minimeerimiseks

Aare Sisask,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
4 allkirja
ALLKIRJASTA

996 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Olles sellise "yes-massa"-härrad võõramaa isandad, "siis vaatame, kas Eesti on olnud tubli, või Eesti ei ole olnud tubli" tüüpi põhiseadust ja selles garanteeritud sõnavabaduse piiramist teostava häbiväärse vaenukõne seaduse vastu üldiselt, siis teades, mis jõud maailmas praegu riikide suukorvistamist juhivad ja mis religioossete äärmusjõudude huvide ees 2 suurt sõjakollet meile üsna lähedal on tekitatud, kasutan võimalust ja juhin tähelepanu, et selle planeeritava vaenukõneseadusega ei hakataks teenima avalikult, ka ilmalikult eriti silmnähtavalt religioosselt globaalset ülemvõimurlust taotlevat jõudu, ning ei loodaks ühele religioonile teiste ees selgelt ebaõiglast erandit.

Juhul kui vaenukõneseadus tehakse, siis allakirjutanud nõuavad valitsuselt, et keelataks Eesti vabariigi pinnal tegutsemine sektidel: 0) Kes tegelevad kannibalismiga 1) Kes ohverdavad elusloomi 2) Kes avalikult ja varjamata taotlevad, sarnaselt, nagu teatud vuntsidega lebensraumi-härra mitte eriti ammu, globaalset ülemvõimu. Kelle religioosne tekst nõuab kolmandasse loomade ohverdamise templisse, "templisse kõigile rahvastele", verejanulist "härra Jumalat" esindava messiaset, globaalset diktatuuri, ehk globaalülemvõimurluse kuningriiki. Tegu pole vandenõuteooriaga, vaid aina avalikuma reaalsusega, mis "pühades tekstides" kirjas ja "millest lihtsalt ei ole ilus avalikult rääkida" ( eriti "läänes", ehk sellele ideoloogiale juba seaduslikult aina allutatumas ruumis ). Selles uues maailmakorras, "tuhandeaastases messianistlikus rahuriigis" ( rahuriik ainult sellele globaalülemvõimurluse sektile ) kõik teised usundid, peale nende sekti liikmete muudetakse orjadeks, 2800 orja igale globaalülemvõimurluse sekti liikmele globaalselt üle maailma, kusjuures kõik ülejäänud usuliikumised peavad täitma 7 globaalülemvõimurluse sekti seadust surmanuhtluse ähvardusel. Selle "loomadeohverdamise templi kõigile rahvastele" ehitamiseks peaks maailma arvukaima rahuusundi tähtsuselt kolmanda pühakoja hävitama, mis omakorda tooks kindlasti kaasa kolmanda maailmasõja, ning see ei paistagi praegu võimatu olevat. Sekt, millele viitan, selle usujuhid on avalikult mõista andnud, et ainult nende usund või rahvus on inimene, kõik ülejäänud rahvused on inimese näoga tõprad nende teenimiseks.

Kui mõnel sektil on probleeme ajaloost inimsöömisega, siis Eestis tegutsemiseks peavad nad nagu üks slaavirahvas praegu mõnda riiki sisenemiseks andma avaliku vande, et nad ei toeta inimsöömist.

Kui mõnel usuliikumisel on seatud eesmärgiks pühakirjas rahvana saada maailma valitsejaks või kõik teised rahvaid orjastama, siis peavad nad Eestis tegutsemiseks avalikult sellest lahti ütlema. Me ju mõistame kõik hukka valge ülemvõimurluse? Miks ei peaks mõistma ülemvõimurluse ja orjandusihaluse kui sellise üldiselt hukka koos inimsöömise ja mürgist adrenochromi tootva elusloomade ohverdamisega? Satanistidele ju pole antud Eestis usuühenduse staatustki, kuid need, kes käituvad praktikas ja avalikult hullemini kui satanistid, neile me hiilivalt nagu pimeloomad loome seadustes ja kohtupraktikas pidevalt erisusi ja eesõigusi oma jälkuste ja jälgi religioosse praktika kaitseks teistega võrdse kohtlemise eest. Aeg on saata selle sekti verejanulisele härra Jumalale selle petitsiooniga sõnum, et verejanuliste Jumalate aeg on möödas. Aeg on näiteks rohepöördeks mõistlikul ja realistlikul viisil. Aeg on võrdõiguslikkuseks ja looduse ja loomuseaduste austamiseks. Usundeid tuleb kohelda seadusest lähtuvalt võrdselt, mitte teha neile rassist, rahvusest, transformerismist, sättumusest, või millest iganes, eriti enamusele mõistetamatust teiste ees "rassistlikke-klassistlikke" erandeid, et "vat teile kehtivad reeglitepõhises maailmas ühed reeglid, meile kehtivad teised ja meie võime neid reegleid kehtestades ise neid samu reegleid rikkuda ja vastavalt oma hetke huvidele kõigile teistele kehtestada jooksvalt uusi reegleid, mis meile ei kehti".

4 allkirja

996 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik.
🚫Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta.🚫

Kommentaarid

 1. Koht, kus kehtib sõnavabadus ja kus jääb ka siis sõnavabadus kehtima, kui vaenukõneseadus kehtestataks ühe rahva teiste ees eelistamiseks!

  https://vk.com/prooton

  1. UUs KGB seadus

   Kui vene ajal valvas KGB, et rahvas ei tohi liigselt suud pruukida, siis täna on loodamas uus KGB. Kaja Glavliti Büroo. Venmad inimsed teavad mis asi oli Glavlit. See oliasutsus mis lubas või keelas idagi avaldada. Tema otsus oli see, kes mida võis rääkida. Nii et ajalool n omadus korduda. Tänane Euroopa liit on vana Nõukogude Liidu palju visasem järeltulija. Oli siis vaja ühe sita seest teise astuda.

   1. Mendiriik

    Kas sm.Stalini aega tagasi?

    Olen lugenud läbi algatuse "Vaenukõneseaduse täiendusettepanek võrdse kohtlemise tagamiseks ja loodavast seadusest tuleneva ebaõigluse minimeerimiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri