Kohustada Elektrilevi OÜ-l kaotada võrgutasu/elektri edastamise tasu negatiivse elektrihinna korral.

Ardi Soovik,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 182 allkirja

818 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 182 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Palume Majandusministeeriumil kohustada Elektrilevi OÜ-d üle vaatama võrgutasude/ülekandetasude hinnastamise komponent ja vähendada negatiivse elektrihinna puhul edastamistasu 0-ni. Või vähemalt looma sellised võrguteenuse pakette, mille puhul võrguedastustasu oleks negatiivse elektrihinna korral 0 või suisa arvestaks elektri börsihindu. Elektri edastamise korral on võrgukaod paratamatud. Elektrilevi on korduvalt edastamistasu tõusu põhjendanud elektrihinna tõusuga, et elektrikadudude tõttu on tõusnud kulutused elektri edastamisele. 2022 aasta viimase 3 kuu jooksul tõsteti eelmainitud põhjusel elektri edastamistasu lausa 3 korda. https://www.elektrilevi.ee/et/ettevottest/elektrilevi-tutvustus?introduction=network-charges Nüüd, kus elektrihind on võrreldes 2022 aasta seisuga kordades langenud ja kohati lausa negatiivse hinnaga, ei räägi keegi miskipärast edastamistasu langetamisest.

Negatiivse elektrihinna korral aga hoopis teenib Elektrilevi kadude pealt. Seega teenib Elektrilevi negatiivse hinna korral topelt, kasseerides kadude eest tarbijalt väidetava kahju eest (mida ju negatiivse elektrihinna hetkel ju pole) ja teenides samas ise kadude pealt. Lisaks ei jõua seetõttu ka negatiivne hind oma boonustega tarbijateni. Tarbijatel aga puudub motivatsioon elektrit suuremas koguses kasutada kui summa-summaarum elektri hind koos võrgu- ja muude tasudega ületab nulli. Ja negatiivse hinna põhjustaja on just eeskätt tuuleenergia, mille osatähtsust soovitakse seoses rohepöördega veelgi tõsta, seega muutub küsimus veel akuutsemaks, sest hinnakõikumised seetõttu suurenevad veelgi. Ülekandetasu kaotamise korral negatiivse elektrihinna puhul võidaksid: 1. Tarbijad, kellel aitaks see vähendada elektrikulusid ja suisa teeniksid selle pealt. 2. Elektrilevi, kes teenib kadude pealt. Mida suurem tarbimine, seda suurema kasu. 3. Taastuvenergiatootjad. Suurema tarbimise korral oleks ilmselt börsihind kõrgem( negatiivne hind väiksem) ja see tekitab ka vähem survet negatiivse elektrihinna korral tootmist peatada. 4. Väiksemad sisendkulud suurendavad ettevõtete tulu, mis omakorda toob ilmselt ka suuremat maksutulu riigile. 5. Pealemakstava elektri korral muutub ka salvestamistehnoloogia tasuvamaks. Siis soetataks akupankasid rohkem. Ka elektriautode laadimisel hakatakse arvestama rohkem elektrihinda. 6. CO2 heide. Aitab vähendada CO2 emissiooni, kui kasutada negatiivse hinnaga elektrit kütmiseks fossiilse (gaas, põlevkiviõli, kivisüsi, kütteõli) või/ja taastuva (puit, pellet, brikett, hake) kütuste asemel. 7. Elektribörs. Elektrihinna moodustab pakkumise/nõudluse vahekord, kui odavat(taastuvelektrit) on vähe, siis ka hind on kõrge. Ülekandetasu vähendamine/kaotamine aitab ära kasutada ülearust elektritoodangut, sest negatiivse elektrihinna põhjus on see, et (taastuv) elektritoodang ületab prognoositavat tarbimist Lisaks tuleks kaotada ka taastuvenergiatasu arvestamine negatiivse hinnaga elektri pealt, kuna taastuvenergia toetust ju sama aja eest ei maksta. Ning kaaluda ka elektriaktsiisi arvestamist selle perioodi eest, parem tõsta elektriaktsiisi perioodil kui elektrihind on positiivne, et muuta inimeste tarbimisharjumusi säästlikumaks. Eesmärgiks oleks negatiivne elektrihind tuua tarbijateni, et ajahetkedel, kui elektrit on ülearu mitte ei vähendata taastuvenergia tootmist, vaid suurendataks selle tarbimist.

Püsitasu, ehk ampritasu jääks endiselt kehtima ja selle suurus oleneks siis valitud paketist.

Lisaks võiks Elektrilevi pakkuda võrguteenuse pakette, kus täiendava kuutasu, ehk ampritasu lisa eest on alandatud võrgutasu 0-ni sel perioodil kui elektrihind on 0 ja pakkuma vähendatud edastamistasu, kui elektrihind on madal, nt alla 5 sendi/kwh, ning pakkuma ka võrguteenuse pakette, kus elektri edastamistasu oleks otseselt seotud elektrikaoga , ning tasu arvestataks proportsionaalselt börsihinna järgi, kaasa arvatud võimalus, et ka kao pealt teenitud tulu jääks tarbijale ( korrigeeritud püsitasu-ehk ampritasu kataks siis kõik muud võrgu kulud, välja arvatud elektri edastamisel tekkinud kadu).

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. ...and how often do you have negative prices?

  I counted only 36 hours over the last 10 month!

  1. 7.10.2023 oli 11 tundi negatiivse hinnaga elekter. 8.10.2023 oli 9 tundi elektrihind alla nulli. Selle aja jooksul kasseeris elektrilevi tarbijatelt võrgutasu elektrikao eest, samas kui Elektrilevi ise hoopis teenis elektrikao pealt. Seetõttu ei judnud negatiivne elektrihind tarbijateni.

 2. asi on keerukam

  Elektri ülekandmise kulu koosneb laias laastus kolmest osast. Üks on materjal (seadmed, kaablid jne, tglt on kuluks nende amotrisatsioon) see kulu ei sõltu tarbitavast energiast, küll aga maksimaalsest võimsusest (voolust), e. ampritasust. Teine on jooksev kulu (põhiliselt tööjõud, aga ka autokütus jms) see ei sõltu samuti tarbitavast energiast ja sõltub hoopis muudest parameetritest (tööjõu hinnast nt). Vaid kolmas komponent on siinpakutu aluseks olev liinikadu, mis on proportsionaalne tarbitava energiaga. Kui püüda hinnata selle osatähtsust ülekandeteenuse hulgas, siis eeldusel, et tavatarbija elektriarvest moodustab ülekanetasu umbes pool, peaks seiise komponendi osatähtus olema umbes 20% ülekandeteenuse hinnast. Muidugi oodanuks ettepaneku tegijalt täpsemaid arvutusi (kui tal on paremaid andmeid), kuid üldistel kaalutlustel tundub, et vaid viiendik tarbimisest sõltuvaid kulusid on liiga vähe, et põhjendada sellist ettepanekut. Lihtsalt öeldes, ka siis, kui energia hind on negatiivne, tuleb Elektrilevi OÜ-l tasuda ikka positiivseid seadmete amortisatsiooni ja töötajate töötasu. Mõte, et see võiks olla teatud paketi osa, oleks isegi huvitav. Nt selline pakett, kus ülekandetasu on konstantne (ei sõltu tarbimisest) ja sellele lisandub liinikao tasu, mis on proportsionaalne tarbimise ja energia börsihinnaga. Miks mitte.

  1. Elektrilevi hinnastamine on ka kaheosaline, üks on püsitasu, ehk ampritasu ja teine elektrienergia edastamise tasu. Praegu on nii, et negatiivse elektrihinna korral teenib Elektrilevi topelt, kasseerib edastustasu tarbijailt ja lisaks veel kadudelt. Minu ettepanek on sellel perioodil tarbijatelt mitte raha küsida edastamise eest. Kui edastamise tasu on suurem kui elektrikao pealt teenistus, siis tuleks tõsta ampritasu ja/või küsida edastasu positiivse hinna korral pisut rohkem. Paketi puhul, kus edastustasu oleks proportsionaalne elektri börsihinnaga oleks see ju nagunii niiviisi.

Olen lugenud läbi algatuse "Kohustada Elektrilevi OÜ-l kaotada võrgutasu/elektri edastamise tasu negatiivse elektrihinna korral." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri