Sotsiaalmaksumäära sidumine tervisekäitumisega [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esiaja: Jüri Ginter

Idee sisu      
Sotsiaalmaksu võiks vähendada või pensioni suurendada neil, kes  tõendavad päeviku, regulaarse meditsiinilise läbivaatuse vm abil, et nad  toituvad, liiguvad ja puhkavad tervislikult ning ei tarbi alkoholi ja ei  suitseta.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?     
Tagada pikem ja tervena elatud elu.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?     
Sotsiaalmaksuseadus, ravikindlustuse seadus, võimalik et ka  tervishoiuteenuste korraldamise seadus.

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?     
Eestis on solidaarne ravikindlustus, kus kindlustatule tagatakse abi  sõltumata tema tervisekäitumisest. Seega vajaks selle idee rakendamine suuri  muutusi seadusandluses.
  
Lisaks maksab Eestis sotsiaalmaksu tööandja, mistõttu on väga raske  mõjutada inimeste tervisekäitumist sel viisil.
  
Eeldab väga suurt (ja kallist) administreerimist. Kujutab endast lisakulu  tervishoiusüsteemile meditsiinilise läbivaatuse rakendamisel.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Maksude või hüvede sõltuvusse panek tervisekäitumisest on inimeste käitumise muutmiseks hea idee, kuid selle administreerimine võib osutuda üsna problemaatiliseks ja kalliks.
Arvestades, et tervisekäitumine ja tervisenäitajad on kehvemad madalama haridustasemega ja sissetulekuga inimestel, siis suurendab selliste põhimõtete rakendamine tervisealast ebavõrdsust.
Oht on, et inimeste vaheline ebavõrdsus kasvab. Näiteks liikumispuudega või mõne muu terviseprobleemiga inimene ei saa liikuda nii palju kui „tervem“ inimene või siis öösiti tööd tegev inimene ei saa puhata nii palju kui teised jms. 

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?     
Riikides, kus ravikindlustuse tagavad erakindlustusseltsid sõltuvad  mõnel juhul kindlustusmakse suurus või hüved mõnel juhul tervisekäitumisest  (näiteks suitsetajatel on USA-s kõrgem kindlustusmaks), kuid kunagi ei ole  rakendatud seda üleriiklikult.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?     
Rakendada toidukaupadele maksuerisusi, eelkõige soodustada tervislike  toiduainete kasutamist ja maksustada ebatervislikke toite. 

Eksperdid: Liisi Uder, Gerli Paat-Ahi, Ülla-Karin Nurm

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Sotsiaalmaksumäära sidumine tervisekäitumisega [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri