Setomaa vallale

Värska Gümnaasiumi nime säilimine

Triinu Kotov,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
160 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Arvamuse avaldamine

25.01.2024 toimunud Setomaa Vallavolikogu otsuse eelnõus "Setomaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine" punkt 2 on kirjas:

Värska Gümnaasiumi (registrikood 75025874) nimi muuta Setomaa Gümnaasiumiks alates 01.09.2024

Meie, allakirjutanud, soovime Värska Gümnaasiumi nime säilimist.

Menetlusinfo

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Värska Gümnaasiumi nime säilimine" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri