Toeta nõudmist kaotada lasteaia kohatasu!

Ragnar T,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 23 allkirja

977 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 23 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Pole ühtegi tõsiseltvõetavat poliitilist jõudu, mis ei pööraks vähemalt retoorikas tähelepanu vajadusele tagada elanikkonna juurdekasv ning peatada kodanikkonna vananemine. Ainus tee selle eesmärgi saavutamiseks, on toetada lastega peresid. Laste kasvatamine pole odav lõbu ja kui oleme seisukohal, et iga lastega pere panustab Eesti arengusse ning püsimisse, tuleb anda riigipoolne garantii, et emasid-isasid tunnustatakse mitte üksnes ilusates sõnades, vaid ka elukvaliteedis väljenduvate soodustustega.

Eesti riiki tuleb kiita selle eest, et üldhariduskoolis saavad enam kui 153 000 õpilast tasuta maailmatasemel hariduse ning prii koolilõuna. Seda taunitavam on diskrimineeriv suhtumine peredesse, kelle lapsed omandavad lasteaias alusharidust. Mudilasi, kelle alushariduse omandamise eest tuleb vanematel maksta kümnetesse eurodesse ulatuvat kuutasu, on üle 66 000.

Ajal, mil nii üld-, kui ka kõrghariduse saab tasuta, on selline vahetegemine lubamatu. Mõnede poliitikute põhjendus, et lasteaia tasu kaotamiseks oleks vaja muuta alusharidus kohustuslikuks, ei päde. Mitte miski ei takista kandmast riigil lasteaiakulusid ka siis, kui jääb vanema enda otsustada, kas kasutada lasteaiateenust või mitte. Tegelikult on asi põhimõttes, kas me soovime lastekasvatamise kulusid kärpida, või jäämegi ajama roosat udu, kuidas meie lapsi tähtsustatakse, tõstes samas järjekindlat lasteaiatasusid ning lajatades lastekaupadele silmagi pilgutamata 20% tulumaksu.

Riigi demokraatiaastme määrab, kas poliitikud suudavad viia ellu need head algatused, mida toetades rahvas neile oma hääle andis või jäävad sellega mingil põhjusel jänni. Laste ja nende vanemate võrdne kohtlemine, mille üheks määravaks mõõdikuks on tasuta alushariduse võimalus, näitaks praeguse valitsuskoalitsiooni tahet tegelda riigi käekäiku oluliselt mõjutava küsimusega. Tasuta alushariduse võimaldamisest peaks saama ka järgmise aasta oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimise keskne teema. Kuid selleks, et panna poliitikud tegutsema, on tarvis selgelt väljendada rahva tahet.

Kõigil, kellele on oluline lasteaiatasu kaotamine, on võimalus anda oma toetushääl netikeskkonnas rahvaalgatus.ee !

Kui meid koguneb piisav hulk, tuleb otsustajatel meie häält kuulda võtta!

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Toeta nõudmist kaotada lasteaia kohatasu!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri