Avalik pöördumine Viimsi Raamatukogule väärilise asupaiga loomiseks

Ivo Rull,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 67 allkirja

933 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 67 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

·         Teeme Viimsile 100. aastapäevaks väärika kingi – ehitame vallale uue ning moodsa raamatukogu, mis oleks vallakeskuseks nii noortele kui eakatele. Sest Viimsi väärib seda.
·         Rendipinna mudelit pole otstarbekas kasutada ega ärimehi nuumata. Vallal on piisavalt finantsvõimekust, et kogukonna tarbeks moodne raamatukogu ehitada. Ka on Viimsi valla laenuprotsent on lähiajaloo madalamaid. On ainult vaja poliitilist tahet raamatukogu valmis projekteerida ja valmis ehitada.

Ettepanek

Tänane vallavalitus on asunud tegema ettevalmistusi Viimsi Raamatukogu ärakolimiseks päevinäinud ja kitsastest ruumidest Kesk teelt. Seda kolimist on nii viimsilased kui raamatukogu töötjad oodanud pikki aastaid.
Paraku on ilmsiks saanud Viimsi vallavalituses ringlev plaan kolida Viimsi Raamatukogu rendipinnale. Üheks kõige tõenäolisemaks plaaniks on raamatukogu kolimine Randvere teel Viimsi Marketisse, varasemalt ehituspoe Decora kasutuses olnud pinnale. Või siis Toomas Toolile kuuluvale lagunemisohtlikusse hoonesse Kaluri tee 5 kinnistul.
Samal ajal on Viimsi vald alustanud Noorte Talentide Kooli rajamist Allika 1 kinnistule. See hoone peaks valmima 2021. aasta sügiseks. Hetkel on antud hoone arhitektuurikonkurss alles käimas, mis võimaldab lisada lähteülesandesse raamatukogule sobilike ruumide planeerimise antud hoonesse.
Viimsi volikogu opositsiooni liikmed (Ants Erm, Mari-Ann Kelam, Oliver Liidemann, Priit Robas, Ivo Rull ja Jan Trei) kutsuvad kõiki viimsilasi toetama ettepanekut rajada Viimsi Raamatukogule kaasaegsed ning vallale kuuluvad ruumid Allika 1 kinnistule.
Käesolevale pöördumisele allakirjutanud ei toeta Viimsi Raamatukogu kolimist mistahes rendipinnale ning soovivad raamatukogule  ruumide rajamist vallale kuuluvas hoones Allika 1 kinnistul.

Põhjendus

Viimsilased on väärt kaasaegset raamatukogu!

Kogu see tekstimaht maksimaalselt 12 000 tähemärki

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Avalik pöördumine Viimsi Raamatukogule väärilise asupaiga loomiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri