Presidendi valimine rahvale!

Ragnar T,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 118 allkirja

882 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 118 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Põhiseaduse asjatundjate ettepanek Vabariigi Presidendi valimise korra muutmiseks ilma, et oleks vähimalgi määral isegi kaalutud riigipea valimise õiguse tagastamist rahvale, kinnitab taas, et Eesti võimuringkondades räägitakse demokraatia ideaalist üksnes suusoojaks.

Täna aga näeme, et valmidus põhiseadust muuta on valitsuskoalitsioonil täiesti olemas. Kui valitsus on nõus muutma seadust valimisea langetamiseks, siis ma usun, et presidendi otsevalimiste küsimus on antud temaatikast märksa olulisem ja ka sisulisem,

Muuta põhiseaduse Paragrahvi 65 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

Järgmised presidendivalimised peavad toimuma selliselt, et rahvale korraldada presidendi valimise päev ning ülesseatud kandidaatide poolt peab saama hääletada igas valimisjaoskonnas. Kes kandidaatidest saab enim hääli, sellest saabki automaatselt Vabariigi President. Nii jääb ära poliitikute klouni- ja tolamängimine. KÕRGEIMA VÕIMU KANDJA RIIGIS PEAB OLEMA RAHVAS ning rahvale tuleb anda õigus otsustada ka selle üle, kellest saab riigipea.

Juhul, kui kaks kandidaati saavad võrdselt hääli, tuleb mõlema nimed panna ümbrikusse, ning peaminister või Riigikogu esimees võtab avalikult, rahva silme all, ühe ümbriku, ning kelle nimi ses ümbrikus on, sellest saabki president.

Kui rahvas saab presidenti valida, siis kindlasti peetakse rahva poolt valitud presidendist rohkem lugu, kui poliitikute valitust.

Valimisseaduses peab olema selline punkt, et kui valitud president ei õigusta rahva ootusi ja lootusi, tuleb rahvale anda võimalus president ametist tagasi kutsuda ja korraldada erakorralised presidendivalimised.

Eesti kõrgeim võim on rahvas. Kahjuks ei ole riigikogu siiani usaldanud rahvast endale riigipead valima. 2016. aasta presidendivalimised ning seda ümbritsenud segadus on selgelt näidanud, et valimiskord vajab muutmist.

Rahvale tuleb anda õigus presidenti otse valida. Rahva poolt valitud president omaks suuremat mandaati ning julgeks senisest enam seista rahva eest, kui vajadus selleks peaks tekkima. Aeg, mil president erakondade tagatubades kokku lepitakse, peab jääma möödanikku.

Ka erinevad arvamusküsitlused on läbi aegade näidanud, et suurem osa Eesti kodanikest toetab presidendi otsevalimisi.

Seega, rahvas peab valima Eesti Vabariigi presidenti, et president ei oleks mõne poliitilise organisatsiooni mannekeen.

Menetlusinfo

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Presidendi valimine rahvale!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri