Saarlased Sõmera Kodu sulgemise vastu

Taavi Kurisoo,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 11 allkirja

989 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 11 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Praeguseks suuresti renoveeritud Sõmera hooldekodu sulgemise plaan aastaks 2020 ja uute hooldekodude ehitamine teistesse asulatesse on läbi mõtlemata, valdkonna probleeme mitte lahendav ja valdkonna raha raiskav .
Meie hinnangul on Hooldekodude reform, mille osaks on Sõmera Kodu sulgemine, läbi mõtlemata ja vajab uuesti arutamist. Täna on Eestis hooldekodu kohti ja teenuseid puudu, seega ei ole toimivate hooldekodude sulgemine põhjendatud. Tänases olukorras peab plaanima uute hooldekodude ehitamist ilma praegusi lammutamata. 

Olukord
1.       Sõmera Kodu on suures osas renoveeritud. Sõmera Kodu elanikel on olemas kõik võimalused, mida reformiga tahetakse saavutada.
2.       Sõmera Kodu elanikud on harjunud Sõmeral elama. Neil on seal kodu ja sõbrad ning neid ei peaks nende tahte vastasealt sealt ära viima ja sõpradest lahutama.
3.       Sõmera Kodus on väljaõppinud personal, kes jääb Sõmera Kodu sulgemisel tööta.
4.       Hooldekodude klientidele, kellel on juba olemas rahuldavad elutingimused ja hoolekanne, ehitatakse uusi kodusid, samal ajal kui erihoolekandele on väga pikk järjekord ning paljudel abivajajatel puudub teenusele ligipääs. 
5.       Erihoolekande teenus ei jõua Saaremaa kodudes perede hoole all elavate täisealiseks saanud psüühilise erivajadusega inimesteni.
6.        Erihoolekandeasutuste rajamine uutesse asukohtadesse põrkub kohalike elanike vastuseisule.
 
Soovitame tungivalt:
1.       Peatada tänaseks alustatud hooldekodude reform, kuna see on läbi mõtlemata, raiskav ja ei laheda valdkonna probleeme.
2.       Kasutada valdkonda suunatavat raha eelpool toodud probleemide lahendamiseks.
3.       Anda Sõmera Kodu üle Saaremaa vallale koos tänase rahastusega. Seega jääb kohalike probleemide lahendamisel kontroll kohalikele inimestele.

Tõnu Munk, Taavi Kurisoo, Neeme Kööts

Kommentaarid

 1. Tehke uuesti!

  Sõmera kodu ei puuduta ainult Saaremaad, sest teema on valus kõigi jaoks ja ära saadetakse inimesed üle Eesti. Seepärast soovitan teha uus algatus, kuhu kõik eestlased võiksid alla kirjutada. Praegu ei sobi mul seda teha, sest ei ole saarlane... Ja mina soovitaks proovida panna suund inimõiguste kohtule, sest haavatavate inimeste sunniviisiline äraviimine harjunud keskkonnast on kuritegelik. Tiina Kangro ajab ka sarnast asja. Ühendage jõud!

  Olen lugenud läbi algatuse "Saarlased Sõmera Kodu sulgemise vastu" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri