Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Urmas Käär; Marek Sauber

Idee sisu
Tuleb stimuleerida tööandjaid pensionäre tööl hoidma nende omandatud erialal osalise koormusega. Pensionieas inimesel on tihti ülejõu käiv täistööajaga töötamine ja omandatud erialal on panustamine alati kasulikum mõlemale poolele.
Inimesi tuleks motiveerida töötama kaua, üks võimalus selleks on rakendada eakatele maksusoodustused ettevõtluses või soodustada tööandja maksukoormust eakate töötajate palkamisel.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Vanemaealiste tööhõive tõstmine.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Sotsiaalmaksuseadus

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Eesti süsteemis on kasutusel sotsiaalmaksu soodustused vähenenud töövõimega isiku palkamisel (riik maksab sotsiaalmaksu miinimummäära ulatuses ja tööandja ülejäänud osa). Seega saaks sama analoogi kasutades  teha sotsiaalmaksusoodustusi ka pensioniealiste palkamisel. Suuri muudatusi see kaasa ei too.  

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Sotsiaalmaksust finantseeritakse Eestis pensioni- ja ravikindlustust. Seega vabastades teatud osa töötajate tulu sotsiaalmaksu maksmisest, jäävad tulud sotsiaalmaksust väiksemaks ning nimetatud sotsiaalkindlustuse defitsiit suureneb veelgi. 
Arvestades, et Vabariigi Valitsus on teinud otsuse mittetöötavate pensionäride eest maksta sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa, on vähetõenäoline, et loobutakse vanaduspensioniealiste töise tulu sotsiaalmaksuga maksustamisest.
Samas võib sellise soodustuse pakkumine kasvatada vanemaealiste hõivet, kuigi vähenenud töövõimega inimeste palkamisel aastaid kehtinud sotsiaalmaksusoodustused ei ole oluliselt tõstnud vähenenud töövõimega inimeste hõivet, mis on kogu aeg olnud u 40% lähedal.
Samas, kui maksulaekumised töötavatelt eakatelt väheneksid, jääks inimestele rohkem raha kätte ning nad saavad ise otsustada, kuidas ja kuhu nad seda kulutavad. Riik teenib tulu lihtsalt teistest kanalitest, läbi tarbimise jne. Tulemus on see, et eakamatel on rohkem motivatsiooni tööl käia ning ettevõtetel suurem soov neile tööd pakkuda. 
Küsimus tekib ka noortega, kes soovivad õppida ja osaajaga tööl käia, et miks neid välistatakse vanuse tõttu. Kui mõelda aastale 2050, kus on töökäsi vähem, siis vanemaealiste kaasamine tööellu ei ole kindlasti probleemiks.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
-

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
-

Eksperdid: Liisi Uder, Jaano Vink, Magnus Piirits

Kommentaarid

 1. Eesmärk

  Selle ettepaneku eesmärk ei olnud vanemaealiste tööhõive tõstmine, vaid töötamine vastavalt nende kvalifikatsioonile, et nad saaks ühiskonda rohkem panustada. Kõrge kvalifikatsiooniga vanemaealine spetsialist panustab osalise tööajaga töötamisel oluliselt rohkem kui täistööajaga koristajana või valvurina töötades. Samal ajal võtab ta ära paljude kvalifikatsioonita inimeste võimaluse.

  1. Idee kiideti teemaseminaril heaks

   Teemaseminari arutelu tulemusena otsustati idee sõnastada ümber järgmiselt: "Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest" Idee saadeti edasiarendamisele. Arutelu tulemusena jõuti selleni, et ideetuleks sõnastada selliselt, et sotsiaalmaksu maksta edaspidi teenitud töötasult, mitte riigi kehtestatud miinimumilt. Sotsiaalmaksu maksmisel on juba praegu terve rida erandeid, kelle puhul makstakse maksu teenitud summalt ka siis, kui see on väiksem miinimummäärast (vt sotsiaalmaksuseadus § 4)

   1. PARANDUS: Idee kiideti teemaseminaril heaks

    Otsustati, et idee võiks sõnastada ümber: "Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel " Vähendada vanaduspensionäride töiselt tulult makstavat sotsiaalmaksu 33%-lt 13%ni. Arutelu käigus jõuti arusaamale, et ravikindlustusele minevat maksu ei ole vajadus vähendada, sest pensioniealised on tervishoiuteenuste suured tarbijad. Lisaks tuleb idee arendamisel meeles pidada, et kui sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa ei maksa, siis ei teki juurde ka pensioniõigusi ja seega ei kasva ka töötavate pensionäride pension (va indekseerimise võrra).

    Olen lugenud läbi algatuse "Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri