Narva linnale

Arvestage meie arvamusega Narva tänavate ümbernimetamisel.

Mihhail Panšin,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
Peatatud: 137 allkirja

299 allkirja puudu Narva linnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 137 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks kohalikku omavalitsusse saatmiseks vajalikku 436 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Seoses sellega, et Narva Linnavalitsus, keda esindab linnapea Katri Raik, otsustab nimetada ümber linnatänavad ja esitada otsuse eelnõu linnavolikogule saadikutele kinnitamiseks (kuni detsembrini 2022), palume meie, Narva linna elanikel: 1. Narva linnavolikogu saalis antud küsimuse poolt hääletades arvestada meie arvamust - "oleme vastu tänavate ümbernimetamisele, sellisel kujul, nagu linnavolikogu välja pakkus." 2. Viia läbi küsitlus Narva elanike seas, et Narva elanikud ise valiksid pakutavatest variantidest uue tänavanime (igale ümbernimetamisele kuuluvale tänavale vähemalt kolm uut nime). 3. Kuna Narva tänavate ümbernimetamise initsiatiiv tuleb riigilt, mitte Narva vallalt, siis palume Narva linnavalitsusel, keda esindab linnapea Katri Raik, taotleda linnavalitsusele raha eraldamist riigilt. Seega katab selle projekti kulud täielikult riik ning linnaeelarvest sellele projektile vahendeid ei kulutata.

Lugupidamisega Narva linna elanikud.

Menetlusinfo

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Arvestage meie arvamusega Narva tänavate ümbernimetamisel." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri