Antsla vallale

PETITSIOON LAGERAIETE KEELUSTAMISEKS KAH-ALADEL ANTSLA VALLA TERRITOORIUMIL

Antsla Rohelised, Kaspar Kurve,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
104 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Antsla Rohelised ning allakirjutanud paluvad Antsla valla üldplaneeringusse viia sisse järgnev muudatus KAH-alade majandamise kohta Antsla vallas:

KAH aladel (Kasumetsa ja Haabsaare jahimaja ümbrus) on keelatud teha lage- ja turberaieid ehk uuendusraieid.

Selgitus: KAH-alad ehk kõrgendatud avaliku huviga alad on RMK hallatavatel maadel asuvad alad, mille majandamisega kaasneb kõrgendatud avalik huvi. Antsla vallas on üldplaneeringuga kehtestatud kaks KAH-ala:

1) Antsla linna puhkemets (Kasumõts, piirneb Antsla linnaga);

2) Haabsaare külas jahimaja ümbruse mets

Peame äärmiselt oluliseks, et kohalikud elanikud saaksid nii Antslas kui Haabsaares linna ümbruse metsaradadel teha tervisesporti ja loodusvaatlusi, et säiliksid elupaigad lindudele ja loomadele ning et Antsla linna elanikud oleksid tänu metsale paremini kaitstud võimaliku tööstusmüra ja õhureostuse eest. Oleme seisukohal, et Antsla valla üks suurimaid väärtusi on meie looduskeskkond ning soovime, et KAH-alasid majandataks vaid läbi püsimetsanduse põhimõtete.

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule

  Väljavõte vastuskirjast: "Rahvaalgatust „PETITSIOON LAGERAIETE KEELUSTAMISEKS KAH-ALADEL ANTSLA VALLA TERRITOORIUMIL“ on menetletud kui Eestimaa Roheliste ettepanekut Antsla valla üldplaneeringusse." "Käesoleva aja seisuga on Antsla valla üldplaneering kehtestamata."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 46 allkirja

Kommentaarid

 1. Eestis peab lõppema lage- ja röövraie

  Toetan seda algatust, sest inimeste poolt armastatud ja kõrge väärtusega aladel tuleb kindlasti majandada ainult väga suure hoole ja ettevaatlikkusega. Püsimetsandus on õige metsandus - nii on metsa ka järgnevatele põlvedele.

  Olen lugenud läbi algatuse "PETITSIOON LAGERAIETE KEELUSTAMISEKS KAH-ALADEL ANTSLA VALLA TERRITOORIUMIL" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri