Põlva vallale

Aita Mooste mõisa valitsejamaja tammedel edasi elada

Anna-Liisa Viljat,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
165 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Põlva vallavalitsus soovib Mooste mõisa valitsejamaja lähedal kasvavad neli vana elujõulist tamme maha raiuda.

Puud on elus. Nad pakuvad elupaika ja toitu paljudele teistele liikidele, nad puhastavad õhku ja vähendavad kasvuhoonegaase, tasakaalustavad veerežiimi, aidates üleujutustega hakkama saada, nad tekitavad varju ja reguleerivad nii lähiümbruse õhutemperatuuri. Ja nad on ilusad. See kõik käib ka valitsejamaja tammede kohta.

Keskkonnaamet andis vallale pärast mitmekordset küsimist 22.08.2022 raieloa. Ameti spetsialist, kel puudub ehitusvaldkonnas kompetents, võttis vaatluse kokku järeldusega: „tammed on kahjustanud otseselt hoone treppi ja fassaadi“. Pädevat ehitustehnilist ekspertiisi pole tehtud, et hinnata, mis on hoone probleemid, millest need tingitud on, kuidas neid lahendada ja tulevikus ennetada.

Vallavalitsuse esindajate raiesoovi tegelik ajend pole praegu teada, kuid kirjavahetuses Keskkonnaametiga viidatakse „kõrgetele hooldus- ja halduskuludele ning üldistele ohtudele, mida puud võivad hoonetele põhjustada“. Jutt käib nähtavasti eeskätt katusele pudenevatest lehtedest, tõrudest, oksakestest, mida sealt kord aastas eemaldada tuleks. Kogukonna liikmed on vallast aru pärinud – nendele töödele pole kulude kalkulatsiooni tehtud ja kohalikud on hästi kursis, et viimati puhastati katust aastal 2018 ning seda tegid kohalikud ise ja tasuta.

Väidame, et puud ja valitsejamaja saavad kenasti ka edaspidi koos eksisteerida. Peatselt saabub sellele väitele ka asjatundja hinnang. Ja oleme täiesti nõus, et hoone vajab regulaarset hooldamist, samuti tuleks mitmed rekonstrueerimise käigus tehtud vead parandada.

Mooste kogukonda teeb murelikuks, et Põlva vallavalitsus ei kaasanud sellesse arutellu kohalikke ega ole meid siiani teavitanud (16.09.2022), info jõudis kogukonnani juhuslikult.

Oleme suhtlemas kõikide asjasse puutuvate organisatsioonidega ning astumas erinevaid samme, et seda raietööd peatada.

Selle rahvaalgatusega soovime, et Põlva vallavalitsus loobuks valitsejamaja tammesid puudutava raieloa kasutamisest.

Anna oma hääl, kui soovid sama.

Juhime tähelepanu, et see on vallasisene rahvaalgatus ning Sinu hääl läheb arvesse siis, kui oled Põlva vald sisse kirjutatud.

Aitäh.

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule

  Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist kinnitas teabepäringu vastuskirjas, et puid ei langetatud: "Antud teema on juba lõpetatud ja ei ole enam aktuaalne. Allkirju ei kontrollinud ja pole enam ka vajadust. Antud juhul leiti lahendus tammede kärpimise näol."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 140 allkirja

 4. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Aita Mooste mõisa valitsejamaja tammedel edasi elada" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri