Peatame Rail Balticu

101-kirja algatusrühm, Meelis Voolmaa,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
2189 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)Inglise keeles (tõlge)

Preambul: “Raudteeprojekt Rail Baltic kavandatud kujul on konfliktis loodusfilosoofia rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõttega – austusega elu ees, ning projekti negatiivset mõju võimendab veelgi kujunev kliimakatastroof. Rail Baltic toob kaasa pöördumatuid looduskahjustusi, mis on säästva arengu põhimõtete ilmne rikkumine (Our common future / World Commission on Environment and Development, ÜRO, 1989). RB rahastamisse maetud vahendid tulevad eesti rahva kestmajäämise arvelt, kuna juba kolm aastakümmet on eestlaste kui põlisrahva taastepotentsiaal langustrendis ning raha rahvastiku põhiprobleemi lahendamiseks pole valitsus leidnud. Rail Balticu seiskamine tõendaks rahva huvidest lähtuvat aktiivset kliimapoliitikat ning Eesti rahva otsustusõiguse teostamist omal maal.

Nõue Eesti Vabariigi Riigikogule ja valitsusele.

Tuginedes: 1. Viiele avalikule kirjale vastavalt 101, 152, 222, 400, 500 allkirjaga

2. COWI 2007 raudtee infrastruktuuri uuringule, mis tõstis esile kogu Baltimaades olemasoleva raudteetaristu renoveerimise kui kõige ökonoomsema lahenduse

3. Avalikult Rail Balticust (ARB) meeskonna analüüsile 2018. a., milles näidatakse olulisi vigu Ernst & Youngi teostatud Rail Balticu tasuvusanalüüsis

4. Riigikohtu otsusele 19.05.2020, 3-18-529/137 kodanikuühendused osaühing Rail Baltic Estonia vastu, millega Pärnu maakonna planeeringus tuleb tühistada osad trassilõigud, kuna pole hinnatud kahju keskkonnale

5. 2020. a. Euroopa Kontrollikoja aruandele kavandatava Rail Balticu majanduslikust ebaratsionaalsusest

6. Uuringus „Rail Balticu ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindluse uuring. Skepast&Puhkim, Tallinn 2017.a.” tõestatud faktidele, mille kohaselt Rail Balticu ehitamine tekitab oma mõjualas kohalike ehitusmaavarade pöördumatu defitsiidi

7. Vajadusele ettenägematu üleilmse majanduskriisi tingimustes mitte koormata riigieelarvet üle jõu käivate kohustustega

8. Eesti kodaniku võõrandamatule õigusele ise otsustada omal vabal maal mitte teha oma looduskeskkonnale korvamatut kahju.

Lähtuvalt Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvidest:

§ 1. Eesti on demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas

§ 5. Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult

§ 53. Igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud. Hüvitamise korra sätestab seadus.

Nõuame: Arvestades pöördumatut kahju Eesti looduskeskkonnale, majandusele ja kogukondadele ning süvenevat majanduskriisi:

a) lõpetada Rail Balticu projekti praegusel kujul arendamine

b) ökonoomselt kaasajastada kogu olemasolev raudteetaristu.

Menetlusinfo

 1. Avaliku istungi protokoll

  Majanduskomisjonis 12.10.2021 toimunud avaliku istungi protokoll ning kollektiivse pöördumise esindajate esitlus.

 2. Majanduskomisjon arutab Rail Balticu ehitamise peatamise kohta tehtud pöördumist

  Riigikogu majanduskomisjon arutab tänasel avalikul virtuaalsel istungil kollektiivset pöördumist, mille kohaselt tuleks lõpetada Rail Balticu projekti praegusel kujul arendamine. Pöördumise esitajad heidavad ette, et raudteeprojekt toob pöördumatut kahju Eesti looduskeskkonnale, majandusele ja kogukondadele ning selle asemel tuleks ökonoomselt kaasajastada kogu olemasolev raudteetaristu. Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal märkis, et istungile on kutsutud majandus- ja taristuminister ning Rail Balticu koordinaator, samuti Rail Baltic Estonia ja pöördumise esitajate esindaja. „Arutame täna osapooltega ühiselt Rail Balticu ehitamise ümber kujunenud olukorda ja kuna teema ei jäta vast kedagi külmaks, teeme arutelu avalikuna,“ sõnas Michal. Avalik arutelu algab kell 14 ja on jälgitav veebist: https://www.riigikogu.ee/live/2/et/ või https://fb.watch/8BathKp32y/.

 3. Arutelu Majanduskomisjonis

  Otsustati korraldada avalik istung.

 4. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Majanduskomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Algatus kogus 1000 allkirja

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Õige algatus

  Sellist algatust on tükk aega vaja olnud, väga hea, et nüüd ära tehti! Kui suurem osa Eestist muudetakse Rail Balticu maavarade kättesaamise nimel tühermaaks, siis see väga ei lohuta, kui 20 min varem Tallinnasse jõuad. Kaevandused on isegi Tallinnas juba ja tuleb juurdegi, näiteks Nõmmele: https://petitsioon.ee/liivakarjaar-nommele.

  1. Pärnakatele

   Kas pärnakas ikka jõuab 20 min varem Tallinna? Ta peab ju kõigepealt Pärnu äärelinna saama, et rongi astuda ja siis jõuab Tallinna äärelinna, mitte Balti jaama.

   1. Seda ka, jah.

  2. Ei Rauteele!

   Ei ole meil seda raudteed vaja! Tehku teed parem korda!

   1. Olemasolevad raudteed

    ..tuleb esmajärjekorras korda teha ja tagada juba pea 110aasta jooksul väljakujunenud Lelle-Pärnu teel kohalikele elanikele mugav ühendus Tallinna, Rapla ja Pärnuga. Tuleb teha omadele eesti inimestele ja arendada sellega ka trassiääresolevate külade elu. !! Ei sellele suurele loodusthävitavale kuritööle !!

    1. Hoiame Eesti loodust

     Palun lõpetada see looduskeskkonnale kahjulik ja mõttetu arendus RB! See raiskab loodusressursse, sunnib inimesi tegema mõttetud tööd. Selle asemel on meil vaja hoopis hoolitseda oma mulla eest, kasvatada ise tervislikku toitu ning olla koos armsate inimestega. Hõissa!

     1. Kelle raha eest seda ülal pidama hakatakse?

      Tänapäeval on võimalik soetada muudetava rattavahega raudteeveeremit ( Talgo) , mis saab kulgeda nii 1520mm kui ka 1435mm raudteel. Sedalaadi veerem käib ka Moskva ja Berliini vahel ja ka vana euroopa riikide vahel, kus on erinev rööpmelaius. https://youtu.be/qwNl-g_91GE https://youtu.be/ZiH4kt14yGw

      1. Rainer

       Pooldan Rail Balticut.

       Olen lugenud läbi algatuse "Peatame Rail Balticu" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
       NimiIsikukoodAllkiri