Elektriliste tõukerataste parkimistava on ohtlik ja vajab liiklusseadusega reguleerimist!

Mari-Liis Jänes, Ülo Michelson,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
1188 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Elektrilised tõukerattad on Eestis kiiresti kasutusele võetud. See on aga endaga kaasa toonud kontrollimatu kaose tänavatel ja põhjustanud palju kaebusi, kuna elektrilised tõukerattad on sageli pargitud ebaseaduslikult või hooletult, takistades teisi liiklejaid.

Liiklusseadus pole tormiliselt arenenud uuele liiklemisviisile järele jõudnud. Tõsi, turvaliseks liiklemiseks elektritõukeratastega on Eestis kasutusele võetud mitmeid uusi liiklusreegleid, ent nende parkimist puudutav osa on suurema tähelepanuta jäänud. Praeguseks, 2022. aasta suveks, on keset teed vedelevad elektrilised tõukerattad muutunud nähtuseks, mis ei saa linnas liikudes kellelegi märkamata jääda. Ei minu ega teiste liiklejate jaoks pole tähtis see, kes selle elektrilise tõukeratta sedasi jättis, kas see, kes sellega viimasena sõitis, tuul või keegi, kes huligaanitses, vaid see, et keset teed vedelev elektriline tõukeratas on ohtlik!

Liiklusseadus § 20 lg 42 sätestab, et parkides tuleb jätta ka kõnniteel vabaks 1,5 m jalakäijale, samas aga pole jalgteel, jalgrattateel, jalgrattarajal ega jalgratta- ja jalgteel parkimise osas liiklusseaduses konkreetseid norme. Samuti on sellesama LS § 20 lg 42 sõnastus mitmeti tõlgendatav ega muuda sellisena liiklemist ohutumaks. Näiteks ei ole seaduses täpsustatud, kas jalakäijale tuleks vabaks jätta sõiduteest kaugem või sõiduteele kõige lähem teeserv? Kas pargitud liiklusvahendid võivad paikneda juhi suva järgi risti teel või ainult paralleelselt teeservaga? Praeguse sõnastuse järgi on kõik juriidiliselt korrektne ka näiteks juhul, kui jalgratta- ja jalgteel on jäetud 1,5 meetri laiune käiguriba, kuid see ei asu paralleelselt teeservaga, vaid on sellega risti või diagonaalselt. Inimlikus mõttes saab ju igaüks aru, et selline parkimine blokeerib ühe sõidusuuna osaliselt või täielikult, tekitab ebamugavust ja on ohtlik.

Arvan, et ei ole tehtud analüüsi, kuidas selline kaootiline parkimine teiste liiklejate ohutust mõjutab. Linnas liikudes võib aga igaüks oma silmaga näha, et elektrilised tõukerattad, mis on pargitud keset jalgteed või jalgratta- ja jalgteed, on ohtlikud kõigile liiklejaile, kuid eriti suurt ohtu ja takistusi põhjustavad need liikumispuudega liiklejaile ratastoolis, vaegnägijatele ning pimedatele ning on ebamugavad lapsevankriga liiklejaile.

Liiklusseadus reguleerib väga üksikasjalikult mootorsõidukite parkimist ja selle erinõudeid, kuid need ei laiene kergliikurile. Arvestades uue sõiduvahendi populaarsust, on selge, et elektriliste tõukeratastega seotud parkimisreegleid vajavad nüüd täpsemat regulatsiooni. Kas tegemist on seaduseandjale nn kahe silma vahele jäänud asjaoluga või polegi soovitud seda olukorda seadusega reguleerida, ma ei tea, kuid fakt on, et sellega tekkinud oht liikluses ole lahendatav vaid inimeste hooliva suhtumise ja südametunnistuse abil.

Arvan, et oleme jõudnud olukorda, kus on tarvis liiklusseaduse muudatust, mis sätestaks kergliikuritele ( sh elektriline tõukeratas) konkreetsemad parkimise tingimused, kui need käesoleval hetkel on. Nende seas peaks olema

1) parkimise ja peatamise tingimused – näiteks elektrilise tõukeratta pikitelg võiks olla rööpne teeäärega; takistuse puudumisel ei tohiks elektriline tõukeratas pargitud kaugemale kui 10 cm kaugusele teeäärest jne;

2) parkimise ja peatamise keelu tingimused.

Манера парковки электросамокатов хаотична и опасна, а закон о дорожном движении необходимо отрегулировать!

Ввод в эксплуатацию электросамокатов был быстрым и неконтролируемым и вызвал много жалоб на то, что улицы перегружены, а самокаты припаркованы незаконно и халатно. Для безопасного передвижения на электросамокатах в Эстонии введено несколько новых правил дорожного движения, но сегодня, в 2022 году, разбросанные посреди дороги электросамокаты стали таким явлением, которое при передвижении по городу заметит каждый. Я уже и ранее говорила о том, что ни мне, ни другим участникам дорожного движения не важно, кто оставил электросамокат таким образом, — был ли это человек, который последним на нем катался, был ли это ветер или какой-то хулиган, — важно то, что электросамокат, валяющийся посреди дороги, опасен! В действующем на данный момент Законе о дорожном движении сказано, что в парках на тротуаре нужно оставлять 1,5 м свободными для пешеходов, то же самое — на пешеходной тропе; в Законе о дорожном движении нет конкретных норм, касающихся парковки на велосипедных дорожках, велосипедных тропах и велосипедно-пешеходных дорожках. Формулировка ч. 4(2) ст. 20 Закона о дорожном движении может интерпретироваться по-разному, что делает толкование закона еще более запутанным (нужно ли оставлять свободной ту сторону тротуара, которая находится дальше от проезжей части или ту, что ближе к ней), а данная статья закона, представленная в такой форме, не делает движение более безопасным, а всего лишь подходит к дорожным ситуациям с юридической точки зрения. Я думаю, что анализ того, как такая хаотичная парковка влияет на безопасность других участников дорожного движения в целом, не проводился. Даже если полоса шириной 1,5 метра оставлена для пешехода, например, на велосипедно-пешеходной дорожке, но не параллельно дороге, а перпендикулярно или по диагонали, — она полностью блокирует одно направление движения, тем самым затрудняя движение, например, участникам дорожного движения с детской коляской или с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Да, все ведь правильно: расстояние равно 1,5 м, но по-человечески все же понимают, что это создает дискомфорт и является опасным. Кроме того, неиспользуемые электросамокаты, разбросанные посреди тротуара (пешеходных дорожек; велосипедно-пешеходных дорожек и т. д.), могут представлять особенно большую опасность и создавать препятствия для людей, использующих инвалидную коляску, для слабовидящих и незрячих, а, учитывая популярность нового транспортного средства, можно сделать вывод, что правила парковки, связанные с электросамокатами, нуждаются в более тщательном регулировании. Я не могу сказать, идет ли речь об обстоятельстве, которое осталось «незамеченным» законодателем, или же не было желания регулировать эту ситуацию на законодательном уровне, но факт в том, что опасные места нельзя просто оставить, полагаясь на осмотрительность и совесть людей. ПРЕДЛОЖЕНИЕ Просьба изменить правила дорожного движения таким образом, чтобы требования к парковке легковых средств передвижения на тротуаре (пешеходной, велосипедно-пешеходной и велосипедной дорожках), а также запреты на их парковку были сформулированы более конкретно. Здесь я должна признать, что у меня нет хороших идей о том, как организовать парковку легких средств передвижения таким образом, чтобы в случае неисполнения закона могли бы повлиять принудительные меры по обеспечению исполнения закона. Я считаю, что настал момент, когда нам необходима поправка к Закону о дорожном движении, которая бы определяла более конкретные условия парковки для средств индивидуальной мобильности, нежели существующие в настоящее время. Они должны включать в себя:

1) условия парковки и остановки - например, продольную дорожку для электроскутера можно расположить вровень с краем дороги; при отсутствии препятствия электроскутер не следует парковать на расстоянии более 10 см от края дороги и т.д;

2) условия, запрещающие стоянку и остановку.

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  Parkimiskorralduse muudatused Tartus ja Tallinnas: https://bolt.eu/et-ee/blog/hea-teada-uued-parkimisalad-tallinna-kesklinnas/ https://www.err.ee/1608894143/uuel-hooajal-muutub-toukside-parkimiskorraldus-nii-tartus-kui-ka-tallinnas

 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Majanduskomisjonis

  Kutsutud
  • kollektiivse pöördumise esindajad Mari-Liis Jänes ja Ülo Michelson
  • Tallinna abilinnapea Tanel Kiik
  • Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna nõunik Hindrek Allvee
  • Siseministeeriumi esindaja Indrek Link
  • Politsei- ja Piirivalve kogukonnateenuse esindaja Sirle Loigo
  • Transpordiameti ohutuse ja ennetustöö osakonna ekspert Darja Lukašenko-Tšistotin
  • Tuul OÜ esindaja Jaan Kekišev ning Bolti esindajad valitsussuhete juht Henri Arras ja tõukeratste valdkonnajuht Aleksandr Lilišentsev

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. INDREK SIRK ⟩ Kergliikuriga tuleviku asemel hoopis ninali

 5. Otsus

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Majandusministeeriumi üllatav avaldus: elektritõukerataste parkimine kergliiklusteedel on keelatud

 9. Hälvikparkijatest tüdinenud nõuavad liiklusseaduse muutust

 10. Olukord elektritõukside parkimisega on täiesti käest ära – käivitati rahvaalgatus, Bolt lubab muutust

 11. Renditõukerattad ummistavad pealinna kõnniteid ja bussipeatusi – mida plaanib aga valitsus?

 12. Ohtlikult vedelevad tõukerattad viisid rahvaalgatuseni

 13. Elektriliste tõukerataste lohakas parkimine ohustab teisi liiklejaid, Bolt testib tehnoloogilist lahendust valesti pargitud tõukeratta tuvastamiseks

 14. Hooletult tänavale jäetud tõuksid panid allkirju koguma

 15. Elektritõukside anarhia vastu kogutakse allkirju

 16. Algatus kogus 1000 allkirja

 17. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Sõidukid peavad olema sõiduteel

  Meil on kergliikurid autsode eest surutud kõnniteele. See konflikt jalakäiatega, mida siin arutatakse on tingitud sellest, et mingid mootori jõul liikuvad 25km/h liikuvad sõidukid suruti autode eest ära kõnniteele. Ehk tehti sõiduteest autotee ja kõnniteest sõidutee. Kergliikurid kui sõidukid sõitku ja parkigu sõiduteel, seal kus on sõidukite koht. Seal on ka ilusti teada, millised on parkimise reeglid. Ehk sõidukid tuleb viia tagasi sõiduteele, siis kaob tasapisi ka arvamus, et need sõidukid on midagi teistsugust kui autod ja jalgrattad. Ja nüüd ronivad ka jalgrattad kergliikureid järgides kõnniteele. Kõnniteed on vaja vabastada ohutuks kõndimiseks, pole vahet kas oht on sõidukite sõitmises või parkimises.

  1. Pole vaja seadust muuta

   Renditõuksi korralikult parkimine on lihtsasti teostatav. KOV, enne tegevusloa andmist lepib kokku Bolt'iga, Volt'ga, ja Teistega, et Tõukeratas peab olema kinnitatud rattalukuga postiga või rattahoidjaga. Ja kõik. Parkimise organiseerimine on juba LS'is antud KOV'idele, selleks pole vaja midagi muuta.

   1. see on tarbetu liikumisvahend ju

    Ei kuulu sihtrühma ise, kuid autojuhile kujutavad need vidinad ohtu täiesti kindlasti. Tõuksid ei lahenda tegelikult ju transpordiprobleeme , pigem on tegemist toreda ajaviitmisega . kedagi ei huvita ka nende riistade hilisem utiliseerimine ja see, et kas see ongi väga roheline. Jalgratas kui liikumisvahend kuuluks natuke spordi valdkonda, tõuksiga sõit pole ju ka eriline sport. Lisaks koormavad tõuksijad meie meditsiinisüsteemi ja mitte vähe!

    1. Tõuksid Kesklinnast välja

     Sõidetakse kahekesi ja isegi kolmekesi, sealhulgas ka alaealised lapsed. Keegi ei kontrolli nende purjusolekut.

     Olen lugenud läbi algatuse "  Elektriliste tõukerataste parkimistava on ohtlik ja vajab liiklusseadusega reguleerimist!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri