Eesti vajab kanepireformi! Эстония нуждается в реформе конопли!

Oskar Lesment,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1089 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu!

Allilm saab aastas 171,5 miljonit eurot illegaalsest kanepimüügist. Müüakse kõigile, kellel on 20 eur. Tarvitajate arv kasvab aastakümneid. Selleks, et kõiki kanepitarvitajaid karistada kulub ~144 aastat. Keelamine on ebaefektiivne, võimendab ohte ja toob vaid kulusid kaasa. Kanep tuleb tänavalt likvideerida,  panna litsenseeritud eripoodidesse ja apteekidesse, kus kehtiks vanusepiirang ja saaks müügist makse riigikassasse koguda. 

Algatuse eesmärgid

 1. Tagada, et esimese asjana arutaks uus Riigikogu koosseis kanepiküsimust ja algataks sellega kanepireformi, mis tooks endaga kaasa kiire kanepituru reguleerimise
 2. Saada rohkem allkirju kui varasemad kanepiteemalised rahvaalgatused ja seeläbi näidata probleemi teravust nii rahvale kui rahvasaadikutele

Ettepanek

Kanepiturg tuleb tõsta päevavalgele ja eemaldada allilmalt kriminaalse tulu allikas. Selle asemel, et mustale turule kinkida 171,5 miljonit aastas, tuleb kanepiturult makse koguda ja suunata see raha näiteks tervishoidu. Samuti, ~ 80 000 tarvitaja juriidiline kiusamine teadliku valiku eest ei ole põhjendatud, eriti juhul, kui sellega ei kaasne kahjusid kolmandatele isikutele. 

Soovime:
 • Kaotada trahvid ja karistused privaatse kanepikasutuse eest juhul, kui sellega ei kaasne kahju kolmandatele isikutele. Sealhulgas tuleb kaotada karistused taimekasvatamise eest personaalse kasutamise eesmärgil.
  • Kasvatamist juba reguleeritakse Finola kanepisordi puhul vastava litsensi väljastamisega, samamoodi saab talitada ka edaspidi teiste sortide puhul.
 • Kanepimüük tuleb viia litsenseeritud eripoodidesse ja apteekidesse.
 • Tuleb kehtestada vanuseline müügipiirang. Kanepimüügi vanusepiir peab olema vähemalt 21 aastat praeguse 20 euro asemel. 
 • Kanepile tuleb kohaldada aktsiis või kanepimaks.
 • Tuleb pakkuda ohutumat alternatiivi alkoholile, mille kaudu:
  •  säästaks Eesti tervishoid ~73 miljonit aastas väheneva alkoholitarbimise ja  vähenevate alkoholikahjude läbi;
  • pöörata piirikaubandus vastupidiseks;
  • muuta Eesti ja selle piirkonnad Põhjamaade turismimekaks, kus hotellid ja restoranid oleks aastaringselt ränduritest täitunud;
  • vabastada Politseiresurss kahjutute inimeste peedistamisest ja suunata see ohtlike kuritegude ennetamisesse.
 • Tuleb luua eeldused meditsiinilise kanepi tööstuseks, mis elavdaks Eesti maapiirkondade elu ja võimaldaks püsida konkurеntsivõimelisena Euroopa Liidu ravikanepiturul.
  • Euroopa Liidu ravikanepiturule ennustatakse 115 miljardi suurust turumahtu. Palju sellest rahast Eestile ja eesti rahvale?
 • Ravikanepi kättesaadavus patsientidele peab oluliselt paranema.

On tarvis alustada kanepireformi dialoog ja see küsimus kiireimas korras lahendada. Iga venitatud päev tähendab, et järgmised ~470 000 eur. läksid kaduma riigikassa täitmise asemel.

Põhjendus

Eesti narkopoliitika lähtub sõnades teaduslikkusest ja kahjude vähendamisest. Kanepikeeld ei vähenda kahjusid vaid võimendab neid, tehes taime atraktiivseks kriminaalidele, kes müüvad seda riskigruppidele. Kanepikeeld ei lähe kokku teiste riikide reguleerimiseduga ja ei ole teadusega kooskõlas vaid põhineb H.Anslingeri rassistlikel sonimistel, millel ei olnud ja ei ole ka täna mitte mingit pistmist teaduse või meditsiiniga. 

Olen eraviisiliselt kogunud andmeid Eesti kanepikasutuse ja kanepikasutajate kohta. Info on leitav: www.420estonia.ee selle info põhjal saab igaüks otsustada keelu jätkamise otstarbekuse üle. Järgneb ülevaade, mis on koostatud tuginedes avalikule teabele ja 761 küsitluse vastuse põhjal. Illustreeritud ülevaade tabelite, graafikute ja skeemidega asub siin:
https://docs.google.com/document/d/1-pz_kdhA5aguxV-l7k5ljRueAY3ai9ZB1eROynNuqZM/edit?usp=sharing
https://420estonia.ee/eesti-kanepiolukorra-ulevaade-rahvaalgatus/

1) Demograafiline ülevaade 
Demograafilised andmed on nooremate tarbijate poole kiivas, kuna küsimustik levib internetis, kus kasutajaskond on pigem noor. Sellele vaatamata saab öelda, et alaealised moodustavad kanepitarbijatest kolmandiku. 67% kannabinistidest on täiskasvanud. Noorim vastanu on praeguse seisuga 13 ja vanim 68. 

2) Esmaste proovimiste vanuseline jagunemine 
Vaatamata sellele, et ligikaudu 70% kanepitarbijatest on täiskasvanud, proovis neist ~70% kanepit alaealisena. USA osariikides ja näiteks Kanadas on kanepitarvitamine lubatud alates 21. eluaastast. Eestis proovivad kanepit 21 aastaselt või vanemalt vaid 10,5% tarvitajatest. 25 aastaselt või vanemana proovib kanepit vaid 5% tarvitajatest.  
Noorim kanepiproovija Eestis oli 7-aastane. Vanim kanepiproovija oli 51, kui proovis. 

3) Oletuslikud Eestis käideldavad kanepikogused
Sääraseid andmeid ametlikest kanalitest leida ei õnnestund, kuid siin tuligi appi eneseloodud küsitlus, mis aitas järgevaid mustale turule kingitavaid rahanumbreid kvantifitseerida.
 • 761 vastaja seast minimaalne kuiselt tarvitatav kogus 0.1 grammi
 • 761 vastaja seast maksimaalne kuiselt tarvitatav kogus 180 grammi
 • 761 tarvitaja kuiselt tarvitatav kogus kokku 6978 grammi
 • 761 tarvitaja keskmine kuiselt tarvitatav kogus 9.17 grammi
 • 761 tarvitaja aastane tarvitatav kogus 83736 grammi
 • 761 tarvitaja aastase tarvitatava koguse turuväärtus 20EUR/gramm hinna juures €1,674,720.00 Eurot aastas
 • Aastane “brutotulu” 761 tarvitaja pealt, 5,5 EUR/gramm omahinna juures €1,214,172.00 Eurot aastas.

4) Oletuslik üle-eestiline aastane kanepitarvitamine
Kuna kindlaid andmeid on keeruline hankida ja ametlik statistika ei mõõda tarvitatavaid kanepikoguseid, on järgnevad arvud teoreetilist laadi. Usutavasti on need sellegipoolest parimad, mis on hetkel saadavad. Eeldan, et tihedad kanepitarvtajad on need, kes on elu jooksul kanepit tarvitanud 1-5 korda ja need, kes on tarvitanud 6+ korda. Järgnevad arvutused on tehtud TAI 2014 aasta andmete ja 420estonia küsitluse keskmise kuiselt tarvitatava kanepikoguse põhjal.

 • Kanepitarvitajaid Eestis (TAI) 2014 andmed 15-64 vanused, 6+ tarvitamist elu jooksul 38970 inimest
 • Kanepitarvitajaid Eestis (TAI) 2014 andmed 15-64 vanused, 1-5 tarvitamist elu jooksul 38970 inimest

Seega oletuslik tihedate kanepitarvitajate arv on 77940 inimest

Kõigi narkokuritegude arv aastal 2017 moodustab vaid 7,46% tihedate kanepipruukijate arvust (kõik ained koos). Kõigi kanepiväärtegude arv aastal 2016 moodustab vaid 1,15% tihedate kanepipruukijate arvust. Isegi oletades, et kanepikuritegusid oleks samapalju kui väärtegusid, moodustaks kõigi kanepikuritegude arv vaid 2,3% tihedate kanepitarvitajate üldarvust. 

Eestis on ca.90 narkopolitseinikku. Kui 90 narkopolitseinikku külastaksid igal tööpäeval igaüks ühte kannabinisti, kuluks neil selleks 3,4 aastat. Üks vastaja kirjutas, et 0,3 grammise jointi eest määrati talle trahvi kaks kuud. Kui võtta kaks kuud ühe kanepitarvitaja menetlemise ajaks, siis kuluks kõigi kanepitarvitajate menetlemiseks 90 narkopolitseinikul kokku ~144 aastat.

5) Palju raha kingitakse mustale turule igal aastal? 
77940 tarvitaja aastane tarvitatav kogus, arvutades 420estonia küsitluse keskmise tarvitatava kuise kogusega, on 8576063 grammi kanepit ehk 8,58 tonni kanepit.
Aastane musta turu kanepikäive 20EUR/gramm tänavahinna juures võib olla€171,521,257.29 eurot aastas. Arvestades, et tarvitajate number on võetud aastast 2014 ja arvutades 420estonia keskmise kuise tarvitatava kogusega, on võimalik, et nelja aasta jooksul oleme "kinkinud" mustale turule €686,085,029.17 Nelja aasta "brutotulu”, kui arvestada grammi omahinnaks 5,5 eurot, on €638,916,683.42.

Aastal 2015 konfiskeeriti kokku vaid ~10,5% kogu käideldavast kanepimahust, mille tähavahind ulatub €17,666,000.00 euroni. Arvestada tuleb, et juhul, kui konfiskeeritakse kanepitaimed, läheb kaalumisele terve taim, koos varte, juurte ja lehtedega. Varred, juured ja lehed ei ole müüdavad kanepisaadused, seega tegelik konfiskeeritud kanepi hulk on väiksem, kui statistikas kajastuda võib

Tasub märkida, et:
 1. oletatav aastane tarvitatav kanepi kogus (8,58 tonni) kaalub rohkem kui üks täiskasvanud Aafrika savannielevant; 
 2. 8,5 miljonist grammist saaks 1 300 000 Eesti elanikku ennast joovastada ~20 korda; 
 3. illegaalne aastane kanepikäive võib ulatuda ~171 500 000 euroni, mis on võrreldav:
  • Tartu linna 2019 aasta prognoositava tuluga: 170 000 000.-
  • 2016 aasta Politsei-ja piirivalveameti eelarvega: 173 300 000.- 
  • aasta 2017 kõrghariduskuludega: 183 000 000.-
  • aastal 2016 tõdetud päästeameti prognoositava eelarvepuudujäägiga 10 aasta jooksul: 148 700 000.-
  • Aastal 2018 kogus jõulutunnel rekordilised 331 662 eurot toetust. Maksustades aastase kanepikäibe, oleks ainult käibemaksust laekuv summa ligikaudu 100 korda suurem. 
 1. nelja aastaga kriminaalidele kingitava raha 638 000 000.- eest:
  • saaks ehitada ~1,6 superhaiglat Lasnamäele;  
  • 4 aastaga saaks ehitada 15,5 Reidi teed. 

6) Tihti on jutuks tulnud, et kanep koormaks liigselt tervishoiusüsteemi. Andmed seda oletust ei kinnita. 
Tänuväärselt teeb TAI sellealast statistikat, mis on veebist vabalt kättesaadav ja kuhu on kogutud alkoholi-ja kanepikahjud aastast 1997. Võttes kõige “hullema” kanepiaasta (2017) ja võrreldes seda kõige “leebema” (2016) alkoholiaastaga, on alkoholist tingitud kliiniliste seisundite üldarv 33,2 korda (ehk 3320% ) suurem kui kanepist tingitud seisundite üldarv. Alkoholiga seonduvaid seisundeid jõudis statistikasse  7237 sh. "muid" psühhoose 137 (2016), kanepiga seonduvaid diagnoose oli kokku 217 sh. "muid" psühhoose 7

Kanepi legaliseerimisega kaasneks ka alkoholitarvitamise langus. Pea 800 vastuse peale on laekunud sadakond vastust, kus vastaja väidab, et on alkoholi tarvitamist kõvasti piiranud või alkoholist loobunud. Mitmed on väitnud ka tubakasuitsetamisest loobumist. Alkoholitarbimise languse näiteid on ka riikidest, kus kanepi tarvitamine on reguleeritud; nt. Forbes kirjutas, et meditsiinilise kanepiga osariikides langes alkoholi müük 15%. Asi on läinud nii absurdseks, et alkoholitootjad rebrändivad alkoholivaba ja kanepimolekule sisaldavat õlut “terviseõluks.” 

On teada, et alkohol koormab tervishoiusüsteemi ja alkoholipoliitika on kimpus joomismäära alandamisega. Maailma Tervishoiuorganisatsioon on öelnud, et alkoholitarbimine, mis on suurem kui 6 liitrit puhast alkoholi per capita, päädib ulatuslike kuludega tervishoius. Vastavalt 2017 Siseministeeriumi alkoholipoliitika faktilehele, tuginedes 2015 aasta andmetele väideti, et alkoholi kogukahjud jäid hinnanguliselt 490 000 000 euro juurde. 

Marje Josing on kirjutanud: „Eesti riik ei ole nii rikas, et kinni maksta alkoholi liigtarbimisest tekkivaid kahjusid ja eesti rahvas on liiga väike, et kaotada läbi alkoholi nii palju elusid. Seega kõik sammud, mis aitavad liigtarbimist vähendada, on oodatud ja vajalikud.“  Üheks efektiivseks sammuks, tuginedes eelnevale, oleks alkoholile alternatiivi pakkumine kanepi näol. 

Samamoodi on laekunud mitmeid vastuseid, kus vastaja väidab, et on asendanud kangemad narkootikumid kanepiga. Paljud väidavad, et saavad oma valudega kanepi toel hakkama ja on loobunud retseptravimitest (valuvaigistitest). Raportid on tähelepanuväärsed, kuna Eesti on esirinnas narkosuremuse poolest ja ka seetõttu, et on leitud, et osariikides, kus kanep on sanktsioneetitult kättesaadav, langeb opioidisuremus. 

Väiksem alkoholitarbimine ja harvem muude narkootikumide kasutamine toob kaasa tervisesüsteemi üldkulutuste alanemise, mida võib liigitada kanepi legaliseerimise kaudseks tuluks. Kahjuks ei ole ma seda rahalises ekvivalendis arvutada suutnud. Samas jätaks alkoholikahjude alandamine vaid 10% ehk umbes nii palju, kui küsitlusele vastajad alkoholi tarbimise alanemist välja toovad, riigieelarvesse ca. 49 000 000 eurot alles. 

7) Kanepi seadustamise juures tuuakse tihtilugu välja, et kanepit justkui poleks mõttekas seadustada, sest alkoholi saavat alaealised kätte ja kanepiseadused ei muudaks midagi. 
 TAI veebilehelt on leitav “Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis,” mis keskendub uimastite kättesaadavusele alaealiste seas. Raport sisaldab üsnagi häid visuaalseid materjale, mis ilmestavad kanepi reguleerimatuse tulemusi ja alkoholi reguleerimise tulemusi. 

Graafikud näitavad, et vaatamata kogu “kergele” kättesaamisele on alkoholitarbimine alaealiste seas alates 2003. aastast järjepidevalt alanenud. Kättesaadavuse osas selgub samuti väga alarmeeriv trend — nimelt saavad alaealised 27,6% juhtudest alkoholi oma vanematelt. Selle asemel, et kanepituru mõistuspärast reguleerimist takistada, põhjendades seda alaealiste alkoholismiga, oleks paslik peeglisse kiigata. Tõenäolislet ei oleks alkohol nii kergelt kättesaadav, kui vanemad seda nii kättesaadavaks ei teeks. Alaealised on suutnud omal käel poest või baarist alkoholi osta ainult 8,8% juhtudest. Vanemad annavad lastele alkoholi kolm korda tihedamini, kui alaealistel seda poest osta õnnestub. Tasub märkida, et Kanadas jõustus legaliseerimisega koos seadus, mis näeb ette kuni 14 aastat vangistust kanepi ostmise eest alaealisele. Eestis alaealisele alkoholi ostmise eest on võimalik määrata aastane vangistus või kuni 1200 eurone trahv.

Kanepi kättesaadavus on püsinud üldjoontes muutumatuna viimastel aastatel, samas ajalooliselt näidanud pigem tõusutrendi. Vastavalt ESPAD 2015 uuringule on 15-16 aastaste seas kanepit vähemalt proovinud 25%, Hollandis on see arv 22% ja Portugalis 15%

Kuigi alkoholitarvitamist ja kanepitarvitamist on äärmiselt keeruline ühtsetel alustel võrrelda, võib üht-teist sarnast siiski leida.
 • Esiteks leiavad rohkem kui pooled küsitletutes, et alkoholi on võrdlemisi kerge hankida ja kuigi kanepi näitaja on selles küsimuses 34%, teab 54% küsitletutest kedagi, kes kanepit tõenäoliselt tarvitab. Kui on teada kanepitarvitaja, siis ei ole ka kanepi hankimine probleemiks. 
 • Teiseks oli viimase 30 päeva jooksul alkojoobes olnud alaealiste osakaal vastanute seas 8%. Viimase 30 päeva jooksul kanepit tarbinud noorte osakaal oli samuti 8%. See annab mõista, et kanepit ja alkoholi võib olla ühtviisi kerge hankida. 

Igal juhul näitavad TAI raporti graafikud ja teiste riikide kogemus selgelt, et reguleerimine on kasulikum kui anarhia. Samamoodi annavad eelmainitud sarnasused kanepi ja alkoholi vahel aimu, et noortel ei ole mingeid probleeme kanepi hankimisega ja selle tarvitamine on võrreldav alkoholi tarvitamisega. 

On kaks varianti: 
1) Kanepiturg maksustatakse ja täidetakse sellega riigikassat, samal ajal tarbimist ja sellega kaasnevaid riske kontrollides;
2) kuritegevusele kingitakse järgmised miljonid, jäädaksegi kinkima ja maksumaksja maksab kõik musta turuga kaasnevad kulud omast taskust kinni. 

Tuginedes eelnevale on kanepireform enam kui põhjendatud ja hädavajalik. 

Allkirjasta petitsioon ja aita kaasa Eesti kanepituru mõistuspärasele reguleerimisele!
Isa, MTÜ Klaar juhatuse liige, MTÜ Noored Rohelised liige
Oskar-Aleksander Lesment
___________________________________________________________________________

Эстония нуждается в реформе конопли!

Подпольный оборот конопли составляет нынче 171,5 миллионов евро в год. Конопля продается всем у кого есть 20 евро. Количество потребителей растет десятки лет. Чтобы всех потребителей пересудить, потребуется примерно 144 года. Запрет бессмыслен и увеличивает проблемы а также расходы. Коноплю надо убрать с улиц в лицензированные магазины и аптеки, где действует возрастное ограничение а с продаж надо собирать налог. 

Цели народного обращения

 1. Обеспечит обсуждения вопроса конопли новым составом Рийгикогу как только новый состав начнет работу и тем самым запустить реформу конопли. 
 2. Собрать больше подписей, чем предыдущие обращения по теме конопли и таким образом показать остроту проблемы народу и политикам

Предложение

Подпольный рынок надо вывести на чистую воду и ликвидировать источник криминальной прибыли. Вместо того чтобы дарить непонятно кому 171,5 миллионов в год, надо собирать с налоги и направлять собранные средства, например, в здравоохранение. Также юридическое преследование 80 000 мирных потребителей за сознательный выбор не обосновано, особенно когда из за потребления не наносится вред третьим лицам. 

Желаем:
 • Отменить штрафы и наказания за приватное потребление конопли если этим не наносится вред третьим лицам. Также отменить наказания за выращивание растения в целях дальнейшего его использования в личных целях.
  • Механизм легального выращивания уже работает с сортом конопли Финола. Выдается особая лицензия. В дальнейшим выращивание других сортов можно регулировать аналогично. 
 • Продажу конопли надо переместить в лицензированные спец.магазины и аптеки.
 • Нужно установить возрастное ограничение потребления и продажи конопли.
 • Аналогично табаку и алкоголю оборот конопли надо обложить конопляным налогом или акцизом 
 • Надо предложить более безопасную альтернативу алкоголю, с помощью которой
  • Эстонское здравоохранение сэкономило бы примерно 73 миллиона в год из - за снижения потребления алкоголя и снижения алкогольного ущерба
  • развернуть приграничную торговлю 
  • превратить Эстонию и ее области в туристическую Мекку Северных стран, где отели и рестораны круглогодично были бы наполнены туристами
  • освободить полицейские ресурсы от преследования безобидных людей и перенаправить их на предотвращение серьезных преступлении
 • Надо создать условия для промышленного выращивания медицинской конопли и таким образом подстегнуть развитие и жизнь в малых регионах Эстонии. Это позволит Эстонии быть конкурентоспособной на Европейском рынке медицинской конопли.
  • Рынку медицинской конопли в ЕС сулят оборот в 115 миллиардов. Сколько из этого достанется Эстонии и её народу?
 • Доступность медицинской конопли для пациентов должна существенно улучшиться

Диалог конопляной реформы надо начать незамедлительно для того чтобы этот вопрос как можно быстрее урегулировать. Каждый день промедления значит что примерно 490 000 евро отдаются подполью вместо того чтобы пополнять казну страны. 

ОБОСНОВАНИЕ

Эстонская наркополитика на словах исходит из научности и уменьшения вреда. Запрет на коноплю вред не уменьшает, а наоборот увеличивает, делая растения способом криминальной наживы на группах риска. Оно продаётся всем у кого есть 20 евро в наличии. В странах, где конопля легализована, заметно падение её употребления среди молодежи, которое запретом достигнуто не было. Сам запрет основан на бреднях рассиста Г.Анслинджера, у которых не было и по сей день нет никакой связи с наукой или медициной. 

Я собственноручно собираю данные о Эстонском употреблении конопли и её потребителях. Информация в свободном доступе на сайте www.420estonia.ee и на базе этой информации каждый может оценить целесообразность запрета и дойти до личного заключения по данной теме. Следует обзор конопляной ситуации в Эстонии, составленный с помощью собранных данных и информации в свободном доступе. Иллюстрированный обзор, но по Эстонски, находится по адресу  https://docs.google.com/document/d/1-pz_kdhA5aguxV-l7k5ljRueAY3ai9ZB1eROynNuqZM/edit?usp=sharing
https://420estonia.ee/eesti-kanepiolukorra-ulevaade-rahvaalgatus/

 1. Демографический обзор
В демографических даннх преобладают молодые потребители, так как опрос распространяется в интернете. Не-смотря на это, можно сказать что несовершеннолетние составляют треть из потребителей. Примерно 67% потребителей взрослые. Самый юный респондент был 13-летний, самому старому - 68 лет. 

2. Возрастное распределение первого контакта с коноплёй
Несмотря на то, что примерно 70% каннабинистов взрослые, в несовершеннолетнем возрасте коноплю попробовали примерно 70% потребителей. В некоторых штатах США и в Канаде конопля доступна с 21-года. В Эстонии коноплю пробуют в 21 год или позже всего 10,5%, а после 25 лет всего в 5% случаях. Самый ранний первый контакт с конплёй произошёл в 7-летним возрасте, самый поздний - в 51 год.  

3. Предположительный оборот конопли в Эстонии
Официальная статистика таких данных не собирает, но тут на выручку пришли данные собственного сбора. 

 • Минимальное месячное потребление из 761 ответа на опрос: 0,1 грамм
 • Максимальное: 180 грамм
 • Суммированное месячное потребление 761 респондента: 6978 грамм
 • Среднее потребление в месяц: 9,17 грамм
 • Годовое потребление 761 респондента: 83736 грамм
 • Годовой оборот по цене 20 евро за грамм: €1,674,720.00
 • Годовой “брутто-доход” если предположить себестоимость 5,5 евро за грамм: €1,214,172.00 

4. Предполагаемое количество частых потребителей конопли в Эстонии
Расчеты носят теоретически характер, так как официальная статистика данные об объеме потребления не собирает. Тем не менее, эти данные наверное лучшие на сегодня. 

Предполагаю, что частые потребители, это те, кто потреблял от 1 до 5 раз в жизни и те кто употреблял более 6-ти раз. Численность потребителей взята из статистики Института Развития Здоровья 2014 (TAI).
 • 15-64 летних потребителей (6+): 38970 чел.
 • 15-64 летних потребителей (1-5): 38970 чел.

И-того частых потребителей 77940 человек. 

Численность всех наркопреступлений (все виды наркотиков) за 2017 год составляет всего 7,46% из числа потребителей конопли . Все административные правонарушения связанные с коноплёй, 2016 года, составляют всего 1,15% от числа потребителей. Если предположить, что уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом конопли, было столько же, сколько административных правонарушений, то число наказаний за нарушение закона составило бы всего 2,3% от числа потребителей конопли. 

В Эстонии примерно 90 наркополицейских. Если каждый из них, каждый  рабочй день навестил бы одного каннабиниста, то им понадобилось бы 3,4 года для того чтобы навестить всех. Если судопроизводство одного каннабиниста занимает 2 месяца, то на судопроизводство всех потребителей с помощью всех наркополицейских уйдёт 144 года.

5) Сколько денег мы дарим чёрному рынку в год?
Размер годового потребления 77490 человек, считая со средним потреблением по данным опроса 420estonia, составляет 8 576 063 граммa, или 8,58 тонн конопли

 • Годовой оборот чёрного рынка, при цене в 20 евро за грамм, соответственно: €171,521,257.29 
 • Учитывая что данные о потребителях взяты из статистики 2014 года, возможно за прошедшие 4 года мы подарили подполью €638,916,683.42.
 • В 2015 году конфисковали всего примерно 10,5% из оборота. Рыночная цена €17,666,000.00. 

Стоит учесть, что при конфискации растения в статистику веса попадают стебли, листья, корни растения, а они не являются “продуктом.” Таким образом конфискованное количество на самом деле меньше. В 2017 конфисковали всего порядка 150 килограммов. 

Стоит заметить:
1. Вес потребляемой конопли (8,58 тонн) сопоставим с весом взрослого Африканского слона; 
2. От 8,5 миллионов грамм все 1 300 000 жителей Эстонии могут опьянить себя примерно 20 раз каждый.
3. Денежный оборот в 171,5 миллионов евро сопоставим с:
 • прогнозируемым доходом города Тарту в 2019 году: 170 000 000.-
 • бюджетом Департамента полиции и погранохраны 2016 года: 173 300 000.- 
 • государственными расходами на высшее образование 2017 года: 183 000 000.-
 • прогнозам суммарного структурного дефицита бюджета спасателей на 10 лет, составленного в 2015 году: 148 700 000.-
 • В 2018 рождественская благотворительная акция “Jõulutunnel” собрала рекордные 331 662.- евро. Обложив оборот конопли налогом с оборота, сумма налога превысила бы сумму “рекорда” примерно стократно
4. За возможно подаренные криминалу 638 000 000 миллионов можно
  • Построить 1,6 супербольницы в Ласнамяе
  • 15,5 дорог Рейди теэ.

6) Часто говорят что легализация сильно нагрузит здравоохранение. Доступные данные такую гипотезу не подтверждают. 
TAI делает статистику на тему диагнозов, связанных с психотропными веществами, начиная с 1997 года. В самый “мягкий” год алкогольных диагнозов было 7237, из них “иных психозов” 137. В самый “ужасный” конопляный год мед.диагнозов было 217 из них “других психозов” 7. Разница в 33,2 раза не в пользу алкоголя. Коэффициент диагнозов от психотропных веществ на 100 000 граждан показывает примерно такую же разницу в ущерб алкоголю. Общий ущерб населению и стране от употребления алкоголя по анализу 2015 года составил 490 000 000.- 

Журнал FORBES писал, что в тех штатах США где конопля легально доступна, потребление алкоголя упало на 15%. Примерно 10% респондентов в опросе 420estonia тоже отмечают спад потребления алкоголя. Снижение потребления алкоголя на 10% оставит в казне 49 000 000.- , а если потребление снизится на 15%, то это оставит в казне 73,5 миллиона

Также примечательно, что в тех штатах, где конопля доступна, падает количество смертей от употребление опиоидов. В тоже время по статистике опиоидных смертей Эстония выделяется их большим количеством. 

Марье Йозинг говорила: “Эстония не настолько богата, чтобы покрывать ущерб от злоупотребления алкоголем, и население страны слишком мало чтобы позволить себе столько смертей от алкоголя. Значит все шаги которые уменьшают злоупотребление алкоголем нужны.” Одной эффективной мерой, опираясь на предыдущие данные, было бы установка конопли как альтернативы алкоголю.  

7) при обсуждении легализации часто говорят, что толку нет, если алкоголь молодые добывают и сейчас.
В интернете есть рапорт ТАI о потреблении психотропных веществ среди школьников 15-16 лет. По данным рапорта, потребление алкоголя падает стабильно с 2003 года. Школьникам удаётся самим купить алкоголь в 8,8% случаях, а родители дают или покупают детям алкоголь аж в 27,6% случаях!

В тоже время, 54% опрошенных знают кого-то из сверстников, кто потребляет коноплю и, соответственно, достать её не составляет им особого труда. Также примечательно, что 8% из опрошенных признались, что были сильно пьяны хотя бы раз за последние 30 дней. Также 8% признались, что курили коноплю за последние 30 дней. Видимо, доступность конопли по крайней мере сопоставима с доступностью алкоголя, а исторически доступность конопли растёт, в то время как доступность алкоголя падает. 

Таким образом, вместо того, чтобы оправдывать конопляную анархию юным алкоголизмом, надо было бы заглянуть в зеркало, не покупать алкоголь детям и убрать коноплю из свободного доступа – в спецмагазины. 

Примечательно, что в Канаде теперь дают 14 лет тюрьмы за покупку конопли малолетним, в то время как у нас за покупку алкоголя детям можно получить штраф на 1200.- или лишение свободы до одного года. 

В заключении: есть два варианта
1) новый состав Рийгикогу легализует коноплю и этот рынок будет пополнять казну, в то время как регуляция будет контролировать риски;
2) или мы так и будем дарить миллионы организованной преступности, пока не легализуем коноплю, но еще и тратить деньги налогоплательщиков на возмещение ущерба происходящего от той же организованной преступности.

Принимая во внимание вышеизложенное, очевидно, что реформа необходима незамедлительно. 

Подпишись и помоги запустить реформу конопли! 

Папа, Член правления MTÜ Klaar, Член Молодых Зелёных. 
Оскар-Александр Лесмент

Menetlusinfo

 1. Kiri Riigikogult

  PealkiriSOTK seisukoht - Kollektiivne pöördumine "Eesti vajab kanepireformi! Эстония нуждается в реформе конопли!"
  Saaja
  • Oskar-Aleksander Lesment
  • teadmiseks: Riigikogu juhatus
  • Rahvaalgatus.ee
 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 4. Kiri Riigikogule

  PealkiriEesti Arstide Liidu üldkogu avaldus arstiabi kättesaadavusest
  Saatja
  • Eesti Arstide Liit
 5. Kiri Riigikogult

  PealkiriMAJK arvamus kollektiivse pöördumise Eesti vajab kanepireformi kohta
  Saaja
  • Majanduskomisjon - Sven Sester
 6. Kiri Riigikogult

  PealkiriRAHK arvamus - Kollektiivne pöördumine "Eesti vajab kanepireformi"
  Saaja
  • Rahanduskomisjon - Aivar Kokk
 7. Kiri Riigikogule

  PealkiriEesti Koolijuhtide Ühenduse arvamus - Kollektiivne pöördumine Eesti vajab kanepireformi
  Saatja
  • Eesti Koolijuhtide Ühendus - Urmo Uiboleht
 8. Arutelu Majanduskomisjonis

 9. Kiri Riigikogult

  PealkiriÕIGK arvamus kollektiivse pöördumise kohta „Eesti vajab kanepireformi“
  Saaja
  • Õiguskomisjon - Jaanus Karilaid
 10. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 11. Kiri Riigikogule

  PealkiriTerviseameti seisukohad 12. novembri 2019 Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungiks
  Saatja
  • Terviseamet - Annemari Linno
 12. Kiri Riigikogult

  PealkiriArvamuse küsimine - Kollektiivne pöördumine Eesti vajab kanepireformi
  Saaja
  • Sotsiaalkomisjon - Tõnis Mölder
 13. Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungi protokoll nr 9

  (Sisestatud ja saadetud käsitsi.) https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/e74a816a-5394-47c6-a90a-46bbffa543bb

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 14. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 15. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

  (Sisestatud ja saadetud käsitsi.)

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 16. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Sotsiaalkomisjon-ile.

 17. Algatus jõudis Riigikokku

 18. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 19. Algatus kogus 1000 allkirja

 20. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Toetan algatust täielikult.

  - Taju muutvate ainete turgu tuleb reguleerida tõenduspõhiselt. - Karistamisest tõhusamad meetmed on reguleerimine, abistamine ja suunamine. - Uimastialane selgitustöö olgu vaba ideoloogiast ja rõhutagu isikliku vastutuse olulisust.

  1. Valud

   Elan suurte seljavaludega 18 aastasena 80 aastase elu ja hetkeseisuga on kanep ainuke ravim, mis reaalse nö töövõimega on, see on ainuke asi, mis kuidagigi mu eluolu leevendab. Kuid piinava selja, kooli ja "illegaalse narkootikumi" tarvitamisega kaasneb nii suur stress, et olen juba pikemat aega sügavas depressioonis ja ei naudi elu. Kanepiga ma suudan näha asjade paremat külge, mitte välja teha pisiprobleemidest ning mõtted ei ole vaid viiside peal, kuidas omalt elu võtta. Antidepressante ei ole ma samuti nõus võtma, sest just sellised "ravimid" teevad siseorganite kaudu seljaprobleeme ja üleüldist tervist kordades hullemaks. peace

   1. Kanep tuleb maksustada

    Kanepit maksustades võtame fentaärikatelt raha ära ja saame suunata maksud sinna, kuhu vaja! Samuti saavad kanepiregulatsiooni abil puhast ravikanepit need, kes on tõelised abivajajad. Maksustame kanepi!

    1. SÕLTUVUS

     Kui me nüüd legaliseerime kanepi siis on neid soodasid inimesi rohkem kui praegu kuna tänapäeval iga 3s noor on kanepi laksu all. Nahhui meil seda vaja on😡😡😡😡😡

     1. sõltuvus? kas sa segaduses midagi? Võib-olla te segate seda alkoholiga? Ma ei näe kanepist pärit inimesi, kes asuvad kõnniteel, samas kui meil on iga teine ​​kodutu mees ja purjus, ja ta on kodutu, sest ta jõi alkoholi ja sõltuvust !!!!!Vabandan eestlase eest

     2. 1) Nüüd? Aga hiljem? :) 2) Soodasid inimesi? Tänaseks on mul juba üle 900 vastuse, nende seas noori vanu, insenere, ITmehi, kokkasid, kelnereid, lukkseppasid, ettevõtjaid, riigiametnikke, ehitajaid, õpetaja, magistrante, üliõpilasi ja teisi. Eelmainitud töödel soodad töötada ei saa. 3) nõustun, et kanep on liiga kättesaadav noortele, mis ongi peamiseks põhjuseks, miks peaks seda reguleerima. Noored saavad omal käel alkoholi poest osta vaid 8,8% juhtudel, samas "onult" kanepit 100% juhtudel. Sellele tuginedes saab väita, et kanepi liigutamine tänavatel poodi alandab kanepi kättesaadavust oluliselt. Poodi liigutamisega kaasneks ka vanuselise müüipiirangu sätestamine, mille tulemusel tarvitajaskond samuti alaneks. >Keeld kehtib >iga kolmas noor on "kanepi" laksu all Jätkame keeluga? Milleks seda vaja on? :)

    2. Kangus

     See kangus tuleb saada kontrolli alla. Siin on levimas juba 27% THC sisaldusega taimed. Sisuliselt 2x kangemad kui 10 aastat tagasi. Tänavalt ostes ei tea kunagi, kui kange asjaga on tegu ja sellel võivad olla väga laastavad tagajärjed. Eeskujuks tuleks võtta Portugal, kus kõikide narkootikumide dekriminaliseerimise tagajärjel on narkosurmade ja HIV nakatanute arv langenud pea olematule tasemele. Vahele jäädes suunatakse inimesed lihtsalt ravile.

     1. Tere! Põhimõtteliselt õige ja sortide normaliseerumine toimuks orgaaniliselt. Keeluoludes aretati välja palju sorte, mis on tasakaalust väljas oma THC:CBD osakaalu poolest. Tänavakanepis on keskmiselt 10% THC-d ja 0,x või 0,0x CBDd, ning see toob kaasa probleeme. Inimesed üldjuhul eelistavad rahulikuma toimega taimi, kus on molekulid tasakaalus, USA-s ja Kanadas just selliste, ohutumate, sortide turg õitsebki, samal ajal, kui keelatud riikides katsutakse joovastava toimeaine sisalduse lakkeajamisega näidata müüdava taime "kvaliteeti."

    3. Smart Id

     Tehke palun Smart-ID allkirja ka!

     1. Лицензия

      Добавте пожалуйста пункт , который позврлял бы приобретать лицензию на продажу и культивацию марихуанны исключительно для лиц являющимся гражданами эстонии на протяжении 5 и более лет. Для избежания пояаления лишней конкуренции со стороны иностранных инвесторов на рынке эстонии. Пусть деньги заработанные на продаже марихуанны действительно будут принадлежать Людям живущим в этой стране!

      1. Tere! Väga hea ettepanek! kahjuks ei ole seda võimalik lisada rahvaalgatuse teksti juurde, kuna peale allkirjade kogumise algust ei saa teksti muuta. Samas, see tekst läheb arutlemisele koos kommentaaridega ehk teie soov jõuab arutelulauale niikuinii.

     2. For Haters

      Need kellele ei meeldi kanepit suitsetada ja on selle vastu , lihtsal ära suitseta seda ja on gi kõik. Ära oma arvamust teisele pähe kisku. Meil on unnik inimesi kes suitestavad ja see reform on nende jaoks.

      1. Ei ole võimalik

       Inimesed ei saa aru kõik positiivsed küljed sellest, näevad ainult negatiivsed aspektid kahjuks. Ja sellepärast jälle ei ole piisavalt hääle. Noored ei saa hääletada ja nende jaoks see ongi halvem, sest neid seda seaduse pärast ei saa osta kanepit. Aga neid kes võivad hääletada siin aru ei saa, et see on väga oluline ja vajalik asi tegelikult. Minu arvamusel vaja täiesti dekriminaleseerida seda ja müügi eest õuel suurenda karistused. Siis kanepi ei saa tarvitada noored, ainult neid kes reaalselt aru saavad mida teevad võivad kasvata enda jaoks ja suitseta seda õhtul mitte alkoholi jooma. Alkohol on halvem, pane sellele ka kriminaalkaristus siis. Aga lubada alko, aga kanepi mitte on nii ebanormaalne.

       1. Kasulik lugemine teile

        http://www.pealinn.ee/newset/kanepist-vabaks-voi-vangikongi-soltlased-saavad-noustamisele-minnes-n237770

        1. Lugesin, ei näi eriti kasulik. Nagu lamemaallaste jauramine, kes pole suutnud piisavalt loogilist mõtlemist arendada, ei oska teha põhjuslikke järeldusi, ning siis vaatavad nagu silmapiir oleks suhteliselt sirge ja seega maa on lame. Võib juba peaaegu faktiks lugeda, et kanepi keeluseadus teeb elanikkonna tervisele ja ühiskonnale üldiselt rohkem kahju, kui kanep ise suudaks. Lõpulause on ikka nii jabur ja peegeldab ütleja täielikku võiklikkust, et raske kommenteerida.

       2. SmartID

        Tehke palun SmartID. Paljudel on smart ja ei saa allkirjastada.

        1. Kas tõesti kanepimüügi praegune vanusepiir on 20 eurot?

         Tsitaat: "Tuleb kehtestada vanuseline müügipiirang. Kanepimüügi vanusepiir peab olema vähemalt 21 aastat praeguse 20 euro asemel."

         1. Kanepigramm on vähemalt 15 aastat maksnud ca 20 eur grammi eest. Ökonoomika seisukohast huvitav nähtus, et kauba hind on täiesti sõltumatu majanduses toimuvast. Krooniajal sai grammi tikutoosis osta 300EEk eest, euro tulekuga 20 Eur.

        2. Иначе.

         Многие люди сейчас крайне заблуждаются во вреде/пользе конопли, серьезно, ни разу в жизни не попробовав или разобравшись в теме смеют кого-то осуждать и полагаться на древние "запреты". Это крайне неразумно и вообще вредно, особенно для других людей. Может уже стоит разрешить людям делать с собой что они хотят, а не сажать в камеры из-за мелочи, сами же вы алкоголь употребляете, а потом садитесь за руль и ничего, ведь так? Да и смысл запрещать "каждому шестому" доставлять себе удовольствие. Надеюсь эта петиция будет иметь силу! За реформу!

         1. пкуку

          легалайз быстро подавай

          1. Igati nõus!

           Põen juba aastaid depressiooni, mis ei allu ravile, kanep päästaks mind sellest mõtetust suuers koguses antidepressantide neelamisest.

           1. Eesti on alati nii aeglane

            Ma ei saa aru, miks meie riik alati põeb teha otsuseid, mis pole maailmas nii levinud veel. Kindlasti teeme kanepit legaalseks alles siis kui pool maailmat on juba teinud ning meie kogemus seetõttu lihtsalt ei luba olla enam konkurentsivõimeline.

            Olen lugenud läbi algatuse "Eesti vajab kanepireformi! Эстония нуждается в реформе конопли!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
            NimiIsikukoodAllkiri