EI WHO sunnimeetmete rakendamisele!

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased, Kaari Saarma, Pille Varmann, Joona Sõsa, Tiia Liivalaid, Helen Lasn,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
6234 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Pöördume Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Vabariigi Riigikogu liikmete poole palvega saata Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektorile teadaanne, et Eesti ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatusettepanekute jõustumise lühema tähtajaga.

Käimas on WHO töörühma poolt algatatud muudatusettepanekute tegemine kehtivasse Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade dokumenti (2005). Murettekitav on asjaolu, et läbirääkimised toimuvad suures osas üldsuse eest varjatult. Lisaks ka see, et muudatusettepanekud on ette nähtud jõustuma vaikimisi. Oleme mitmete planeeritavate muudatuste vastu, kuna:

 • Muudatusettepanekute dokumendis on maha kriipsutatud teksti osad, mis räägivad inimõiguste, inimväärikuse ja põhiõiguste austamisest. Need mõisted on asendatud märksa ähmasemate õigluse, kaasatuse ja sidususe mõistetega, mis ei kata mingil moel kehalise puutumatuse ja informeeritud nõusoleku põhimõtteid.
 • Covid-19 kriisis kasutatud meetmed, mis on tänaseks tagantjärgi kohtulikult ebaseaduslikeks tunnistatud, oleksid tuleviku tervisekriisides igati legaalsed ja muutuksid meile kohustuslikuks.
 • Mitmed muudatusettepanekud on hoiatavalt sarnased koroonakriisis Hiinas kasutusele võetud karmide meetmetega.
 • Rahvatervise hädaolukorras saaks WHO sundida meid eirama siseriiklikke seadusi, kaasa arvatud Eesti Vabariigi põhiseadust.

Väljavõtted Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade (International Health Regulations, IHR) muudatusettepanekute dokumendist: [1]

LK 3. Artikkel 3, Punkt 1

Käesolevate eeskirjade rakendamisel austatakse täielikult inimeste väärikust, inimõigusi ja põhivabadusi, lähtutakse õigluse, kaasatuse, sidususe põhimõtetest ja kooskõlas liikmesriikide ühistest, kuid diferentseeritud kohustustest, võttes arvesse nende sotsiaalset ja majanduslikku arengut.

LK 17. Artikkel 18, Punkt 1

WHO poolt liikmesriikidele nende inimeste kohta antud soovitused* võivad sisaldada järgmisi nõuandeid:

 • mingeid erilisi tervisekaitsemeetmeid ei soovitata;
 • vaadata läbi reisimise ajalugu mõjutatud piirkondades;
 • vaadata üle arstliku läbivaatuse ja laborianalüüside tõendid;
 • nõuda arstlikku läbivaatust;
 • vaadata üle tõendid vaktsineerimise või muu profülaktika kohta;
 • nõuda vaktsineerimist või muud profülaktikat;
 • viia kahtlustatavad isikud rahvatervise järelevalve alla;
 • rakendada karantiini või muid tervisekaitsemeetmeid kahtlustatavate isikute suhtes;
 • rakendada mõjutatud isikute isoleerimist ja vajadusel ravi;
 • rakendada kahtlustatavate või mõjutatud isikute kontaktide jälgimist;
 • keelata kahtlustatavate ja mõjutatud isikute sisenemine;
 • keelata mittemõjutatud isikute sisenemine mõjutatud piirkondadesse; ja
 • rakendada mõjutatud piirkondadest pärit isikutele väljumiskontrolli ja/või piiranguid.

Võimalike tervisekriiside reguleerimist puudutavaid rahvusvahelisi dokumente on kaks:

 1. Tervise-eeskirjade muudatuste dokument, mis rakendub automaatselt.
 2. WHO CA+ ehk uus pandeemialeping, mis peab läbima ratifitseerimisprotsessi iga riigi parlamendis.

Kui Eesti riik saadab enne käesoleva aasta 1. detsembrit WHO peadirektorile lühivormis teate, et me ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade jõustumistähtaja lühendamisega, siis saab meie riik ühe aasta ajapikendust ja muudatusettepanekud hakkavad kehtima meile 12 kuu asemel 24 kuud pärast nende kinnitamist. [2]

Toeta rahvaalgatust! Võtame Eesti riigile lisaaega, et nimetatud dokument koos juristide, inimõiguste spetsialistide, arstide ja teadlastega läbi töötada.

_______________________________________________________________________________

* Kui seni kehtivas dokumendis tähendab soovitus mittesiduvat nõuannet, siis muudatuste tulemusel on definitsioonist sõna “mittesiduv” maha tõmmatud.

Viited:

 1. WHO Second Meeting of the Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005), Provisional agenda item 6 https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf
 2. WHO Seventy-fifth World Health Assembly, Agenda item 16.2 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdf

Menetlusinfo

 1. Kiri Riigikogule

  PealkiriMärgukiri WHO lepingute arutelu kohta ja taotlus uue istungi korraldamiseks
  Saatja
  • MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased - Helen Lasn
  • Tiia Liivalaid
  • Kaari Saarma
  • Joona Sõsa
  • Pille Varmann
 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

 3. Arutelu Euroopa Liidu asjade komisjonis

  Otsustati korraldada avalik istung.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Euroopa Liidu asjade komisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. who

  Sellest WHO-st tuleks välja astuda

  1. Ohtlik

   Selle dokumendiga nõustudes anname vabatahtlikud ära oma põhiõigused lootuses, et ehk kuvatud olukord kunagi ei realiseeru. See on lühinägelik eeldus, sest me juba nägime äsjase pandeemia ajal inimeste põhiõiguste rikkumist. Meenuvad kaadrid Hiinast, kus isoleerimise eesmärgil inimeste kodusid naeltega kinni löödi. Kas me tõesti sooviksime elada sellises riigis ja sellises Euroopas? Kui ei, siis tasub ikka mõelda, kas on vaja õlgu kehitades kõigega kuulekalt nõus olla.

   1. Kõhklused ja kahtlused

    Meil pole ju selliseid poliitikuid, kes jõuga WHO-st Eesti välja viiks! Samas ..... paljudest nendest siin läbiviidud petitsioonidest on kunagigi selle riigi valitsust loksutanud! Jääb selline mulje et as koerad hauguvad - karavan läheb ikka edasi omateed!

    1. See sillutab tee uus Stalinismile

     See in ju totalitaarne diktatuur. WHO bossist saab põhimõtteliselt Hitler või Stalin. Järelikult tulevad ka koonduslaagrid koos ahjudega.

     1. WHO'st välja

      Ainus pääsetee orjusest on WHO'ga tegemised lõpetada.WHO poolt toimub ülemvõimu ehk siis diktatuuri kehtestamine ja seda hakkab kehtestama ainult üks inimene WHO'st. Inimesed tulge nüüd mõistusele, ärge jääge lootma lootusetusele, andke allkiri palun! Aitäh!

      1. EI WHO DIKTATUURILE!!

       Ei diktatuurile!!!

       1. KUMMITEMPEL

        Kardan, et Riigikogu saadab selle rõõmsalt prügikasti nagu ta kõikide asjadega teinud on. Nüüd ka Riigikogu viimane lahend annab tee uuele Vaikivale Ajastule!

        Olen lugenud läbi algatuse "EI WHO sunnimeetmete rakendamisele!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
        NimiIsikukoodAllkiri