Leiame Eesti Vabariigi ministrid avaliku konkursi korras.

PVO, Parlamendiväline opositsioon, Meelis Voolmaa,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 36 allkirja

964 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 36 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Austatud riigikogu!

Eesti ühiskonna jaoks on tõsine probleem ning arengutakistus ministrite puudulik erialane ettevalmistus, nende sagedane vahetumine.

Erasektoris valitakse juhti hoolega, ta peab olema võimaluste piires parimatest parim. Ministrite puhul näeme kahetsusväärselt tihti ametis valdkonda mittetundvaid inimesi.

Erasektoris, kus omanik loeb oma raha, vahetatakse juhti äärmise sunni korral, sest igakordne juhi vahetus tähendab organisatsioonile aja- ning rahakulukat suunamuutust ja/või restarti.

Uuel juhil kulub täielikuks sisseelamiseks, organisatsioonis töötavate inimestega kontakti loomiseks minimaalselt 1 aasta.

Kui palju läheb Eesti riigile maksma ministrite vahetus või mittepädev minister? Ning kui sellised “juhtumid” toimuvad samaaegselt mitmes ministeeriumis korraga? Sellega halvatakse lisaks ministeeriumite ja nende allasutuste tööle ka riigikogu ning muude riiklike instantside töö. See omakorda mõjutab oluliselt kogu riigi, sh era- ja 3nda sektori toimimist.

Eesti riigi 2022 a. eelarve oli üle 13 miljardi euro, mis jaotub 11le ministeeriumile.

Mis juhtub kui sellises suuruses organisatsioonile sunnitakse peale irratsionaalseid peatumisi, aeglustamisi, kiirendamist? Ilmselt ulatub säärase tegevuse tagajärjel sündiv kahjum otseste ja kaudsete kulude näol kümnetesse kui mitte sadadesse miljonitesse eurodesse aastas. Probleemi lahendus on – täita ministrite ametikohad avaliku konkursi korras. Sellega tagame ministeeriumites ning üldisemalt kogu riigis igapäevase töörahu, päästame enda ja oma majanduse päevapoliitilistest tõmbetuultest.

Palume teid täita ministrite ametikohad avaliku konkursi korras.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Leiame Eesti Vabariigi ministrid avaliku konkursi korras." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri