Kohila vallale

Aespa elanikele parem ühistransport - Muuta busside 177 ja 178 väljumisi sagedasemaks ja lisada marsruudile Mäevana peatus!

Jaanika Oks,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
122 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Ettepanek oleks muuta liinide 177 Tallinn - Saku - Kiisa - Aespa ja 178 Tallinn - Kurtna - Kiisa - Aespa väljumisi mõlemal suunal sagedamaks ning muuta liinide marsruuti selliselt, et need läbiks ka Mäevana peatust.

1. Sagedus. Praegu väljuvad need liinid lõpp-peatustest kordamööda iga tunni aja tagant. Ehk siis mõlema liini puhul on kahe väljumise vahe 2 tundi. Nii harvad väljumised tähendavad seda, et paljud potentsiaalsed sõitjad valivad bussi asemel hoopis auto, sest sobival ajal bussi ei välju. Ettepanek oleks muuta nende liinide väljumisi tihedamaks, et kummagi liini väljumiste vahe oleks praeguse 2 tunni asemel 1 tund ja panna üks liinidest väljuma täistundidel nagu hetkel on ja teine liin hoopis pooltundidel. Nii väljuks mõlemast lõpp-peatusest buss tänase tunni aja asemel iga poole tunni tagant. Tihedamalt käivad bussiliinid soodustaksid ja suurendaksid busside kasutamist ja täituvust ning vähendaksid auto kasutamise vajadust. Samuti võimaldaks see mugavamat ümberistumist ühelt liinibussilt teisele või rongi peale. Kui liine kogu ulatuses tihendada pole võimalik, siis võiks väljumisi lisada vähemalt hommikusele (6.30-9.30) ja pealelõuna/õhtusele (13.30-19.30) ajale, kus busside täituvus on juba praegu kõige suurem. See võimaldaks ka neil Aespa inimestel, kellel on igapäevaselt vaja Tallinna suunal liikuda, paremini hakata kasutama just neid liinibusse igapäevaselt tööl/koolis käimiseks.

2. Marsruudi muutmine. Lisada mõlema liini marsruudile mõlemas suunas Mäevana peatus selliselt, et see jääks edasi-tagasi põikena Standardi ja Soonurme peatuste vahele. Kuna Mäevana bussipeatuses on juba valmis ehitatud korralik bussipeatus ootepaviljoni ja tagasipöördekohaga, siis võiks selle bussipeatuse kasutust suurendada ning kuna Mäevana piirkonnas elab palju inimesi, siis annaks see lisaühendus Tallinna suunal sellele poolele alevikust palju lisaväärtust ja bussidesse sõitjaid juurde. Bussi teekond pikeneks Mäevana peatuse lisamisel vaid 2-3 minuti võrra, samal ajal kui jalgsi aga võtab Mäevana ja Soonurme (mis on hetkel sellele piirkonnale lähim bussipeatus) peatuse vahelise 1,3km pikkuse teekonna läbimine ühes suunas aega 15-20 minutit, seda siis lisaks sellele ajale, mis kulub oma kodu juurest Mäevana peatusesse jõudmiseks. Selline teekond on väiksematele lastele ja vanematele inimestele üle jõu käivalt pikk ja võtab ka ebamõistlikult palju aega ning enamik inimesi valib seetõttu liikumisvahendiks auto. Samuti ühendaks marsruudi muutmine ka Aespa aleviku siseselt paremini ära kaks praegu suhteliselt eraldi asetsevat elupiirkonda Uus-Aespas ja Vana-Aespas ning võimaldaks Mäevana tänava piirkonnast saada ilma autota kiiremini ja mugavalt poodi, lasteaeda, lastel iseseisvalt pumptracki/perepargi juurde ning vastupidi - Aespa Ringtee piirkonnast kohalikule rongijaamale või liuväljale lähemale.

Menetlusinfo

 1. Vallavalitsus: otsustati pöörduda Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poole

  Kohila Vallavalitsus arutas tõstatatud küsimust vallavalitsuse istungil 15. ja 22. aprillil 2024 a. Otsustati antud küsimuses pöörduda Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poole, kes liine teenindab. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse seisukoht ja vastus lisatud antud kirjale manusena.

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 60 allkirja

Kommentaarid

 1. Väga hea mõtte!

  Mina ise elan ka mäevana peatuse kõrval. Ma käin põhiliselt igapäev bussiga koolis, ma pean aga ikkagi iga hommik ja päev edasi tagasi käima mäeavanpeatuuses soonurme.

  Olen lugenud läbi algatuse "Aespa elanikele parem ühistransport - Muuta busside 177 ja 178 väljumisi sagedasemaks ja lisada marsruudile Mäevana peatus!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri