Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumisele

Erakond Eestimaa Rohelised,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
15413 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud seisavad vastu valitsuse plaanile jagada 171 000 eurot riigieelarvest nn katuseraha abordivastasele ühingule MTÜ Elu Marss. Oleme seisukohal, et maksumaksja raha kulutamine taolistele ideoloogiliselt laetud populistlikele liikumistele on vastutustundetu ning ühiskondliku arengu seisukohalt ohtlik ja tagurlik samm. Elude kaitsmise sildi alla tegeletakse naiste kiusamise ja niigi valusate elusituatsioonide veelgi raskemaks muutmisega. Eesti riik ei tohi mingil juhul toetada algatusi, mis on vastuolus inimõigustega ning EV põhiseadusega (§26). Teeme ettepaneku suunata see raha hoopis seksuaalhariduse programmidesse.

Selgitus:

Abort ei ole kellegi jaoks rasedusvastane vahend, vaid väga keeruline personaalne otsus, mille üle ei peaks otsustama riik, vaid iga indiviid ise - õigus oma keha eest ise otsustada on inimõigus. Eesti liigub tänu senistele seksuaalharidusprogrammidele õiges suunas: kui aastal 1992 tehti 25803 aborti, siis 2018 juba vaid 3741. Erinevate riikide kogemused näitavad, et abortide keelustamine toob kaasa nn aborditurismi ning meditsiiniliselt ohtlikud “põrandaalused” abordid, mis seavad ohtu naiste tervise. Abortide vähendamise saavutamiseks on kõige efektiivsem viis suunata raha seksuaalharidusse.

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  Riigieelarve regionaalsete investeeringute tegemine ehk nn katuserahad kaotati 2024. aasta eelarves ära: https://www.riigiteataja.ee/akt/119122023019

 2. Kiri Riigikogult

  PealkiriRAHK vastus kollektiivsele pöördumisele „Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumise“
  Saaja
  • Rahvaalgatus.ee
  • Kaspar Kurve
 3. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 4. Arutelu Rahanduskomisjonis

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 5. Arutelu Rahanduskomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 6. Kiri Riigikogule

  PealkiriEestimaa Roheliste avalik pöördumine rahandusministrile, valitsusele ning Riigikogule
  Saatja
  • Erakond Eestimaa Rohelised - Züleyxa Izmailova
  • Kaspar Kurve
 7. Arutelu Rahanduskomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 8. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Rahanduskomisjon-ile.

 9. Algatus jõudis Riigikokku

 10. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 11. Algatus kogus 1000 allkirja

 12. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. kuhu raha suunata

  Võib-olla võiks kaaluda viimase lausega öeldule - suunata raha seksuaalharidusse - lisaks lähedasi alternatiive : pean ennekõike silmas pereplaneerimise abi paaridele, kes on halvemal rahalisel järjel ega saa endale lubada rasestumisvastaseid vahendeid. Seda juhul, kui seksuaalharidusest midagi üle peaks jääma (arvestades, et tegemist on ühekordse toetusega, siis ilmselt alalist tööjõudu sellest ülal pidada ei saa).

  Olen lugenud läbi algatuse "Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumisele" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri