Iga juhiloa vahetusele kiir teooria eksam.

Ivan Bespalov,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Iga juhiloa vahetusele peab kaasnema liiklusteooria (kiir)eksami sooritamine. Küsimustik peab kontrollima viimaste seaduse muutmiste teadmisi, küsimustik ka peab kontrollima teadmisi nendes reeglitest, mida tihti rikutakse. Juht, kes ei saanud eksamis läbi, suunatakse autokoolis läbida teooria kursust.

Situatsioon, kus rahvas ei oska noolega valgusvooriga hakkama, kus ei anna teed jälgratturitele pöörates teele, mida jälgrattur ületab, pargib sõidukid kõnniteel, valesti kasutab tulesid, paneb kinni ristmikud... ja paljud teised rikkumised. Selline situatsioon häirib. Jälgin, kuidas rahvas vastab liiklusküsimustele sotsaalmeedias, ja näen, et paljud ei teagi ja ei tunnegi, kuidas käituda õieti ühes või teises situatsioonis. Ehk paljud need rikkumised, mida me näeme elus, pole meelega tehtud, vaid selle pärast, et juhid unustavad reeglid ja ei jälgi muutusi.

Kommentaarid

 1. На русском языке

  Каждая смена водительских прав должна сопровождаться (ускоренным) тестом по теории дорожного движения. Тест должен проверять знание последних изменений в законодательстве, тест также должен проверять знание правил, которые часто нарушаются. Водитель, не сдавший экзамен, направляется в автошколу для прохождения курса теории. Ситуация, когда люди не могут справиться с проездом светофора со стрелкой, когда они не уступают дорогу велосипедистам, свернув на дорогу, которую пересекает велосипедист, припарковывают автомобили на тротуаре, неправильно используют световые приборы, перегораживают перекрестки, выезжая на них ... и многие другие нарушения. Всё это очень напрягает и так неспокойное движение. Я наблюдаю, как люди отвечают на вопросы о ПДД в социальных сетях, и вижу, что многие не знают и не понимают, как вести себя должным образом в той или иной ситуации. Возможно, многие из нарушений, которые мы наблюдаем в жизни, не являются преднамеренными, а совершаются потому, что водители просто напросто забывают правила и не следят за изменениями законодательства.

  1. Liikluskultuur

   Siin on kaks teemat koos: liiklust puudutavad teooriateadmised ja üldine liikluskultuur. Seadusemuudatuste osas võib tõesti üks teooriaeksam abiks olla. Kuid kas teoreetilised teadmised väljenduvad alati ka praktikas? Ma olen veendunud, et pea kõik autojuhid teavad, et ristmikku ei tohi kinni sõita, ometi seda tehakse.

   1. 16% õige vastust situatsioonis, mis juhtub iga päev mitu korda kõikidel, kes juhib autot https://www.facebook.com/liiklusjarelevalvekeskus/posts/405380953736802 - 16% õiget vastust olukorras, kus on aega mõelda, tohib liikluseeskirju lahti avada ja vastust leida... (ja sellist näidist mul on päris palju)

  Olen lugenud läbi algatuse "Iga juhiloa vahetusele kiir teooria eksam." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri