Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Oliver Kadak

Idee sisu
Muuta makstavad tööjõumaksud kodaniku enda makstavateks (ettevõtete kuludest kaotada tööjõumaksud). Maksuameti ja riigikontrolli abil näidata kodanikule, kuhu tema makstud maksud lähevad ja kui efektiivselt neid kasutatakse. Siduda valitud KOV ja Riigikogu saadikute suhtlusega - kui midagi kodanikuna ei meeldi, saad tõstatada selle läbi valitud esindaja;

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Kodanikele parem ülevaade maksude suurusest, osakaalust ja laekunud maksuraha kasutamiseks.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Kõik tööjõuga seotud maksude seadused (tulumaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus).

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Sobib, annab isikule parema ülevaate sellest, kui palju tema sissetulekust läheb riigile. Veel suurema efekti annab see koos teiste meetmetega, näiteks maksukoormuse seostamine tervisekäitumisega.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Ei muudaks vanemaealiste sissetulekuid, kuid annaks parema ülevaate sellest, kui suure osa inimese eest tööjõumaksudest kulutatud raha moodustavad maksud.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
Jah, paljudes riikides on see nii. 

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Riigiraha rakendus annab juba praegu võimaluse vaadata, kuidas riik ja omavalitsused maksudeks makstud raha kasutavad.
Ettepanek on hea, kuid selle rakendamine ei anna otseselt mingit lisandväärtust ega tarvitse muuta ka inimeste käitumismustrit. 

Eksperdid: Liisi Uder, Jaano Vink

Kommentaarid

 1. Idee kiideti teemaseminaril heaks

  Idee saadeti edasiarendamisele. Avada tuleks see, kas muudatusega taotletakse seda, et maksumaksja oleks juriidilise isiku asemel füüsiline isik või taotletakse seda, et juriidiline isik ei oleks enam maksumaksja, vaid maksu kinnipidaja.

  1. IS

   Ettepaneku tegija võiks tutvuda palgalehega, kuigi tööjõumaksud maksab tööandja on makstud sotsiaalmaks tema isikustatud maks ja tulevikus just tema (mitte tööandja) pensioni aluseks. Isikul võimalik tutvuda tema (mitte tööandja) pensionikindlustusmaksetega ja kogunenud pensionikindlustusosakute summaga: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/perekond_1/teie_pensionikindlustuse_registri_teatis_1

   Olen lugenud läbi algatuse "Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri