Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?

Erakond Eestimaa Rohelised,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1272 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Erakond Eestimaa Rohelised teeb Riigikogule ettepaneku korraldada Eestis rahvahääletus metsamajandamise ühe vormi - lageraiete - teemal.

ETTEPANEK Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud soovivad, et Riigikogu ja Valitsus viiksid 17.10.2021 koos kohalike omavalitsuste volikogude valimistega läbi rahvahääletuse küsimuses “Kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?”

PÕHJENDUS/SELETUSKIRI

Toetame tänase Eesti valitsuse seisukohta kasutada otsustusprotsessides rohkem otsedemokraatlikke meetodeid.

Eesti praegune metsade majandamine on juba aastaid Eesti ühiskonda lõhestanud, lõhe eri osapoolte vahel on ajaga üha kasvanud.

Keskkonnaministeerium pole suutnud tänaseni vastu võtta metsanduse arengukava (MAK) aastateks 2021 - 2030.

Leiame, et metsandusvaldkond vajab rahvalt sisulist sisendit suunavaliku osas. Kas liikuda edasi nagu praegu, valdavalt lageraietega toorme varumise suunas või püsimetsandusega sotsiaalsete, kultuuriliste ja ökoloogiliste väärtuste suurendamise suunas?

Leiame, et referendumi korraldamine antud küsimuses on kõige õiglasem viis antud küsimuse lahendamiseks.

Käesolev petitsioon soovib referendumi korraldamist ega võta seisukohta, kas lageraied peaksid olema keelatud või mitte.

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Keskkonnakomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Praeguses seisus ei soovi allkirjastada

  Minu arvates ei ole lageraieid mõtet kunagi keelustada. Küsimus on pigem nende mahtudes. Eraomand on püha ja puutumatu ning erametsaomanikele piirangute seadmine ei ole põhjendatud. Meil on ühismets ehk "riigimets", mille raiumise või mitteraiumise otsuste abil saab märgatavalt parandada loodushoidu ja raiete tasakaalu. Liigsete raiemahtude korral nagu praegu tuleks esmalt vähendada või lõpetada raied riigimetsades. See on kõige mõistlikum lähenemine, kuna otsuse tulud ja kulud lisaks hüvedele jaotuvad ühtlaselt kõigi vahel ja ei kaasne eraomandi riivet. Erametsaomanikke piirama hakates võetakse kahtlemata ära vabadusi ja rikutakse nende õigust oma vara vastavalt enda südametunnistusele kasutada. Petitsioon peaks olema ikkagi ainult ühismetsa üle otsustamise küsimuses.

  1. Kui vaadata lageraie olemust, siis peaks lageraie olema reguleeritud sellega et näiteks kui mets on liigmärg ja puud kidurad ning soovitakse metsa kuivendada ja korralik mets saada. Siis on lageraie õigustatud või kui on ulatuslik tuulemurd. LAgeraie on olemuselt siiski väga ekstreemne raieliik ja tava majandamise juures seda teha ei tuleks. See hoiaks ka ulatuslikku tuulemurdu ära.

  2. See pole petitsioon lageraiete vastu, vaid rahvahääletuse korraldamiseks selles küsimuses. Olge selle petitsiooni poolt, et saaksite rahvahääletusel vastu hääletada!

 2. Toetan algatust

  Nii palju on juba lageraietega kahju tekitatud, et teatud ajaks võiks lageraied keelustada küll. Toetan ka otsedemokraatiat. Eestimaa kodanikel peab olema õigus kaasa rääkida mitte ainult Riigikogu valides.

  1. Ei ole püha!

   Omand, olgu eraomand või mingi muu omand, ei ole PÜHA! Püha võib olla vaid see, mis pole inimese loodud. Loodus, mets, maa, meri... Ms ei ole katoliku kirik kunagi olnud nõus eraomandi pühaks ja puutumatuks pidamisega.

   1. Kui on keelatud tegu tuleb heastada ka tagajärg

    Kui otsustame, et lageraiete on saatanast, on seda ka kõik aegade jooksul lageraiega raadatud alad. Kõik muu on rohepaplus. Tuleb suur raadatud alade metsastamine. Kuhu küll see eesti rahvas kolima peaks. Petitsiooni algatajad võiks endale eelnevalt selgeks, mis selle täringuheite sisu ja mõte on.

    1. Selles etteheites puudub loogika :) - ja on liiga palju fantaasiat. Petitsiooni seletuskirjas on öeldud, mis on asja mõte.

   2. Toetan algatust, rahvahääletust on vaja

    Norra saab juba aastaid ilma keskkonna hävitamiseta hakkama ja ei olegi neil riik ega majandus kokku kukkunud: https://www.cnn.com/2016/06/08/europe/norway-deforestation/index.html. 90ndate nostalgia on muus osas tore, aga äkki oleks ka Eestil lõpuks aeg kauboikapitalismist üle saada. Et teistele säästa guugeldamise vaeva, siis eelnev kommenteerija Margus Emberg on RMK töötaja ja kardab enne pensionile jäämist nähtavasti sooja töökoha kadumist ja üleüldse igasuguseid muudatusi. Kes on RMK "kaasamiskoosolekutel" käinud, teab, mis juttu RMK tavaliselt ajab. Sellist eesti rahva kolimise juttu polegi varem nagu märganud:) Pigem ikka, kuidas mets ei saa ilma raiumiseta hakkama, inimestel on ahjukütteks vaja kümnetes miljonites tihumeetrites küttepuid jne jne. Hr Aivo, kes siin varem arvas, et eraomand on püha ja puutumatu, võiks kõigepealt tutvuda Põhiseadusega.

    1. Norras ei ole lageraie keelatud

     Norra majandus tugineb paljuski ammenduvatele maavaradele, eriti naftale ja selle tarbimise mahitamisele ehk turismile. Metsanduse osakaal majanduses on väike, selletõttu- kui lageraie oleks keelatud, ei mõjutaks see tõesti Norra majandust kuigi palju. Norra on rikas ka taastuvate loodusvarade poolest- hüdroenergia ja Atlandi ookean. Eestit pole mõtet Norraga võrrelda.

     1. Ettepanekule tuleks hinnalipik külge panna

      See tähendab, et mis see tavalisele palgasaajale maksma läheks. Kuna pool metsast on RMK hallata, siis tulleb liita tulud, mis jäävad riigil saamata ja lisada tuleks ka kõik see, mis RMK rahadega on teinud, metsateed ja -kraavid on korrastatud, matkarajad ja metsamajakesed tehtud, lisaks on RMK suurim maamaksu tasuja. Kui tulusid pole, siis pole ju ka millestki maksta KOV-ide eelarvesse maamaksu. Teise poole metsast on erametsad. Erametsaomanikele tuleb oma vara kasutamise piiramine hüvitatada..ja suurusjärk on umbes sama mis RMK-le. Seega tuleks iga töötava inimese kohta igakuine kulu üle 100eur kindlasti, kui mitte paarsada. Kas allkirjastajad on selleks valmis ja nõus? Selgituseks. Kui lageraided keelustada, siis tõuseb metsa ülestöötamise hind. Aga vabas turumajanduses ei töuse matsamaterjali hind. Seega on ainsateks kannatajateks siis erametsaomanikud ja RMK, kes jäävad ilma tuludest. Kui RMK on riigi, ehk meie kõigi oma, siis maksumaksjad võivad ju selle kulu katta. Erametsaomanikel on aga õigustatud ootus tulule, sest selle nimel on tehtud investeeringuid. Seega sellisel kujul kindel ei. Kui on hinnasilt küljes, mis ta per maksumaksja maksma läheb, siis mul vahet pole. Olen kindel, et inimestele on oma rahakott kõige lähemal ja ei olda nõus loobuma oma sissetulekutsest vaid selleks, et meie metsad saaksid kasvada võssa, saaksid dzungliks või võpsikuks, nii nagu hooldamata metsad on. Sest raha metsahoolduse peale, mis praegu tuleb metsamajandamisest, metsaomanikul siis ju pole.

      1. Lugupeetud Eestimaa Rohelised

       *full disclosure: olen teie tugihingeline toetaja ja ka reaalne hääletaja, hoolimata valimiskünnise ületamise teemast. Samas olen hääletanud ka teiste poolt, nt SDE ja Reform, sõltuvalt konkreetsest programmist ja väärtushinnangutest, sh kas KOV või Valitsus. Igal ühel omad head ja vead. Võib-olla enda #AspiringSocialActivists liikumise tegema. Iga arvamus loeb ja perspektiivide rikkus on hea, aga tuleb jääda kriitiliseks ja tugineda objektiivsele teadusele ja moraalile. --- 1) Leian, et metsandus ei ole referendumi teema, kuna keskmine inimene on kas a) liiga "keskmine" b) liiga "vähese-ajaga", et süveneda ja teaduslik arvamus kujundada #Kanal12 with Õhtuleht c) liiga "keskmine", et teaduslik arvamus kujundada 2) Sooviksin Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur objektiivset hinnangut. Samuti RMK peaspetsialisti kommentaari, kuna minu subjektiivse hinnangu baasilt on tegemist populismi hõngulise petitsiooniga, mis vajaks argumenteeritumat debatti ja vastaspoolele samuti häälega foorumit. Võimalik et see on juba toimunud kusagil, aga ma ise pole näinud, ning petitsioon vastuargumentidele ei viita. 3) Ma arvan subjektiivselt, et Mattias Hiiumaal kommentaaris on iva sees, Aleksander Laane, Zuzu Izmailova 4) Mu enda soovitus oleks rakendada peaprintsiibina i) Teaduspõhine arvamus (peer-reviewed-source) ii) Õiglane ja humanitaarne väärtushinnang ja filosoofia. 5) Full disclosure once again: Ma ise arvan et hiljemalt, kui nt "Guuugli ja Deepmind" A.I. Artificial Intelligence 50 aasta pärast normaalselt funktsioneerima hakkab, muutub ühiskonna korraldus midagi #RuleUtilitaranismi taoliseks (*nt reegel et siis AI inimkonna vastu ei töötaks, nt inimtegevuse lõpetamine, et optimeerida kliimasoojenemist, aga samas AI-l teha kõik muu kliimasoojenemise vastu võitlemiseks, nt #SustainableCities #CitiesForPeople #TransportationReform #MicroRegions #GreenEnergy jms -)Teine full disclaimer, ma pole filosoofias veel väga tugev ja võin antud #RuleUtilitaranismi filosoofiast valesti aru saada. Paluksin sel juhul targematel mind parandada ja vigadele viidata. 6) Seni võiks parim vorm olla pigem midagi "Green Socialist" taolist, kuigi ma ei tea jällegi täpselt selle poliitilise vaate tähendust. "Social Democracy" mure tundub minule olevat selle peamine vastuargument ehk "Keskmine Valija" #ekreike 7) Kuni #RuleUtilitarianism hoogu kogub, võiks "Green Socialismi" juhtida nt "peer-reviewed-teadlaste-nõukogu" kuhu saaks demokraatlikult kandideerida ainult "Peer-reviewed-teadlased-doktorikraadiga" ehk siis lugupeetud akadeemikud. Altenatiivselt võiks populismi toeks ja üleminekuperioodil seda juhtida ka nt mõni populaarne visionäär või innovaator, nt #ElonMusk with ElonMusk 8)Palun seda lugeval "keskmisel valijal" mitte segamini ajada "sotsialismi" ja "kommunismi", kaks täiesti erinevat asja Olen avatud aruteludele ka enda tänasesel verivärskel lehel Meet Tanel #ScandianApartments #AspiringSocialActivist #TagShareLikeFollowLov

       Olen lugenud läbi algatuse "Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud? " ja avaldan toetust oma allkirjaga.
       NimiIsikukoodAllkiri