Lääneranna vallale

Varbla kool 9 Klassiliseks

Monika Hale,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
184 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti Vabariigi Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 näeb ette, et kulutatakse 18 522 mln eurot sellele, et õpivõimalused on valikurohked ja kättesaadavad ning haridussüsteem võimaldab sujuvat liikumist haridustasemete ja -liikide vahel. Suurimad muutuste seas tuuakse välja Õppijast lähtuv õpe! (https://www.hm.ee/sites/default/files/1._haridusvaldkonna_arengukava_2035_kinnitatud_11.11.21.pdf)

Lääneranna vallavolikogu kaalub kõik valla koolid, peale Lihula muuta 6 klassiliseks. Ehk siis võtta ära üks kooliaste. 9 klassilised koolid muuta 6 klassiliseks ja 6 klassilised koolid 3 klassiliseks.

Otsus langeb 1.04.2022 ks. See on selges vastuolus riikliku haridusvaldkonna arengukavaga! 2015 a valdade ühinemislepingus punkt 7, paragrahv 7.1.3. Olemasolev koolivõrk säilitatakse - selge lepingu punkti rikkumine!!! (https://www.laanerannavald.ee/documents/16319726/17956706/Laaneranna_Uhinemisleping.pdf/f291851e-96b6-4157-adaa-d5d551fadaa0)

Varbla kogukond on algatanud selle rahvaalgatuse, et Varbla kool säiliks siin Varblas 9 klassilisena. Lapsevanemad ei pea siis hakkama kuskil mujal tööl käima, õed ja vennad saavad ühes koolis käia, meie laste VAIMNE tervis ei kannata ümberkohastumise all ja juba tuttavad klassikaaslased on nendega kuni üheksanda klassi lõpuni. Meie kant on jätkusuutlik ja meie noored on selle valla tulevik!!! Palun ärge lõhkuge meie kooli. Teised koolid on Varblast kaugel ja me ei taha, et meie lapsed peaksid lahkuma kodust 12 aastastena, et elada kuskil õpilaskodus või veeta tunde bussiga sõites. Meil on oma armas kool heade õpetajatega siinsamas kodu lähedal! Palun kirjuta siia alla kui sa oled selle poolt, et Varbla kool peaks jääma 9 klassiliseks.

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule algatuse edasise menetluse osas

  "Algatus “Varbla kool 9 Klassiliseks” esitati Lääneranna Vallavalitsusele 01. märtsil 2022. a ja algatus “Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!“ esitati Lääneranna Vallavalitsusele 7. märtsil 2022.a. Lääneranna Vallavalitsus arutas nimetatud algatusi 16. märtsi 2022. a istungil ja kuna koolide tegevuse ümberkorraldamine kuulub volikogu pädevusse, edastas vallavalitsus need volikogule 07. aprillil 2022.a koos Lääneranna Vallavalitsuse 16. märtsi 2022. a protokolli väljavõttega. Arutelu volikogus toimus Lääneranna Vallavolikogu 14. aprilli 2022 istungil. KOKS-i § 32 lõike 3 alusel on algatuste esitajate esindajatele antud võimalus osaleda algatuse arutelus volikogus. Kummagi algatuste esindajad seda võimalust ei kasutanud. Samuti pole meile algatuste esitajad esitanud kummagi rahvaalgatuse puhul vastavat eelnõud. Seetõttu ei saanud volikogu võtta vastu mitte mingisugust otsustust ega hääletada. Volikogu võttis 14. aprilli 2022. a istungil informatsiooni mõlema algatuse puhul teadmiseks."

 2. Algatus tuleb homme arutlusele Vallavolikogu istungil

  Lääneranna Vallavalitsus otsustas 16.03.2022. aasta istungil saata algatus Vallavolikogule. "OTSUSTATI: rahvaalgatus ei vasta KOKS § 32 lõikele 2, kuna algatus ei ole esitatud vallavalitsusele vastava eelnõuna. Viie poolthäälega edastada rahvaalgatus vallavolikogule lahendmiseks." Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. aprillil 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tänav 1, Lihula linn). Algatuse arutelu on päevakorra kolmas punkt.

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 100 allkirja

 5. Algatus kogus 54 allkirja

Kommentaarid

 1. Allkiri

  Kuidas saab allkirja anda ? Ei leia ühtegi linki

  1. Saab paari päeva pärast. Algatuseks peab olema ühisloomes kolm päeva. Siis saab. Aitäh

 2. ID-kaardi link ei tööta

  Ikka ei saa allkirjastada, teised 2 linki tööavad, aga ID-kaardi link mitte.

  1. Töötab, minu arvuti viga oli.

Olen lugenud läbi algatuse "Varbla kool 9 Klassiliseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri