Eesti peab ütlema „EI“ WHO nn pandeemialepingule

Mariann Joonas-Tõnumaa,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
4397 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt välja pakutud uus rahvusvaheline nn pandeemialeping, mille osas alles käivad läbirääkimised, on ohuks nii riikide suveräänsusele kui ka põhilistele inimõigustele [1].

On oluline teada, et 2005. aastal 196 riigis vastu võetud (ja 2007. aastal jõustunud) rahvusvahelised tervise-eeskirjad, mis on tugevalt läbi imbunud inimõiguste austamisest, sisaldavad samuti suuniseid pandeemiaga seotud hädaolukordadele reageerimiseks [2]. Kuid antud eeskirja koroonakriisi ajal ei kasutatud – millegipärast võeti eeskuju hoopis kommunistliku Hiina diktaatorilikest ja düstoopilistest meetmetest [3].

Uus nn pandeemialeping kujutakski endast sisuliselt antud tervise-eeskirjade muutmist, kuid tulevaste pandeemiatega seotut koordineeriv ülemaailmne kokkulepe annaks WHO-le asialgsete kavatsuste kohaselt volitused, mis võimaldaksid organisatsioonil tervisega (st pandeemiatega) seotud küsimustes sisuliselt asendada liikmesriikide täitevvõime, muutes need pelgalt täitevorganiteks [4].

Alates 2020. aasta suvest on ilmunud üle 400 uuringu ja teadusartikli, mis erinevate nurkade alt on jõudnud samale järeldusele: koroonameetmetest on olnud rohkem kahju kui kasu [5].

31. mail tegi ka Tallinna halduskohus otsuse, mille kohaselt oli suur osa koroonameetmeid õigusvastased, NETS ise põhiseaduse vastane, koroonapassi nõude näol oli tegu sisulise vaktsineerimissunniga ning valitsus käitus valelikult [6]. Tegu on kõige olulisema ja märgilisema koroonameetmeid põrmustava kohtuotsusega Eestis [7]. Kohtuasja kulgu tunnustas ka õiguskantsler Ülle Madise, avaldades lootust, et valitsus uue “laine” ajal enam piiranguid ei kehtesta [8].

26. mail avalikustati The BMJ-s (The British Medical Journal) uuring, mille kohaselt on tohutu surve Covidi vastu vaktsineerimiseks põhjustanud kogu maailmas kahju ja hävitades pikemas perspektiivis elanikkonna usalduse poliitika ja meditsiini vastu. Autorid hoiatavad tungivalt selle meetme kehtestamise eest ka uute “terviseohtude” korral: kahju on oluliselt suurem kui kasu [9].

Eelmise aasta jaanuaris avaldas John Hopkinsi rakendusökonoomika, globaalse tervise ja tööstusuuringute instituut töödokumendi, mis näitas selgelt, et liikumispiirangud kogu maailmas ei mõjutanud üldse Covid-19 suremust. Uuringu autorid on majandusteadlased Jonas Herby, Lars Jonung ja Steve H. Hanke, kes 20. mail avaldasid selle uuendatud versiooni pealkirjaga “Kirjanduse ülevaade ja metaanalüüs liikumispiirangute mõjude kohta on Covid-19 suremus – II” [10]. Uuring sedastab, et Covid-19 puhangu algfaasis rakendatud liikumispiirangutel on olnud laastav mõju:

"Need on aidanud vähendada majandustegevust, suurendada tööpuudust, halvendada haridust, põhjustada poliitilisi rahutusi, aidata kaasa koduvägivallale, elukvaliteedi kadumisele ja liberaalse demokraatia õõnestamisele. Neid kulusid ühiskonnale tuleb võrrelda liikumispiirangute eelistega, mille kohta meie metaanalüüs on näidanud, et neid on vähe või üldse mitte.

Selline standardne tulude ja kulude arvutamine viib kindla järelduseni liikumispiirangute kahjulikkuse kohta: kuni usaldusväärsed empiirilistel tõenditel põhinevad tulevased uuringud ei suuda tõestada, et liikumispiirangud vähendavad suremust märkimisväärselt. /…/“

Antud leping on juba kohanud vastuseisu näiteks Aafrika riikide, Brasiilia presidendi ja Florida kuberneri poolt [11] [12] [13] .

WHO pandeemialepingule seisavad vastu ka Šveitsi arstid, teadlased ja meditsiinitöötajad, kes on pandeemialepingu olemuse ja ohud järgnevas videos lihtsalt lahti seletanud (lisatud eestikeelsed subtiitrid) [14]: https://www.telegram.ee/maailm/video-sveitsi-meedikud-who-rahvusvaheline-pandeemialeping-ohustab-inimoigusi

Eelnevale ja kogu viimase kahe aasta jooksul toimunule tuginedes:

 1. nõuame tungivalt, et Eesti ei tohi liituda WHO nn pandeemialepinguga, vaid siinsed tervisepoliitika otsused tuleb teha kohapeal Eesti kohalikke olusid, majandust, (vaimset) tervist ja laste heaolu arvestades [15].
 2. Eesti rahva tervise üle otsustamine peab jääma Eestisse ja ei tohi sõltuda rahvusvahelistest organisatsioonidest, eelkõige mitte WHO-st, mida lisaks riikidele endile rahastavad ka investorid/ravimitootjad investorid ise – luues platvormi korruptsiooniks ning inimelude ja -õiguste arvelt teenimiseks [16] [17] [18] .
 3. Riigikogu - võtke tagasi Euroopa Komisjonile antud luba pidada Eesti Vabariigi nimel läbirääkimisi rahvusvaheliste tervise-eeskirjade osas, mille andsite ära Euroopa Liidu asjade komisjoni otsusega käesoleva aasta kevadel (4. märtsil toimus Siim Kallase juhatusel Riigikogu EL asjade komisjoni koosolek, kus toimunud hääletamise käigus anti Euroopa Komisjonile volitus pidada Eesti Vabariigi eest läbirääkimisi WHO-ga) [19] [20].

Kuna pea kogu maailm pandi uue koroonaviiruse tõttu "lukku" just WHO mahitusel, siis tänaseks puuduvad mõjuvad põhjused selle organisatsiooni soovituste pimesi järgimiseks.

Allakirjutanud

Viited:

 1. https://apps.who.int/gb/inb/
 2. https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496
 3. https://brownstone.org/articles/why-the-silence-on-lockdowns/
 4. https://www.who.int/publications/m/item/white-paper-consultation-strengthening-the-global-architecture-for-health-emergency-preparedness-response-and-resilience
 5. https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covid-interventions/
 6. https://pallo.ee/siiani-olulisim-kohtuotsus-koroonavaidlustes-kohus-tuvastas-koroonatoendi-noude-oigusvastasuse/
 7. https://www.telegram.ee/lisad/halduskohtu-otsus.pdf
 8. https://www.err.ee/1608616180/madise-nets-tuleb-taiesti-pohjalikult-umber-teha
 9. https://gh.bmj.com/content/7/5/e008684
 10. https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/05/A-Systematic-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-of-COVID-19-Mortality-II.pdf
 11. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/africa-objects-us-push-reform-health-rules-who-assembly-2022-05-24/
 12. https://www.youtube.com/watch?v=mUcgdxKRfNU; https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/22/wha-who-pandemic-treaty/
 13. https://www.breitbart.com/politics/2022/05/23/ron-desantis-no-way-florida-support-w-h-o-global-pandemic-treaty/
 14. https://www.telegram.ee/maailm/video-sveitsi-meedikud-who-rahvusvaheline-pandeemialeping-ohustab-inimoigusi
 15. https://epl.delfi.ee/artikkel/94827659/laste-sagenenud-enesetapukatsed-panid-riigi-lopuks-tegutsema-valmib-ennetuskava
 16. https://qz.com/2102889/the-who-is-too-dependent-on-gates-foundation-donations/
 17. https://www.bbc.com/news/10235558
 18. https://www.oxfam.org/en/press-releases/covid-vaccines-create-9-new-billionaires-combined-wealth-greater-cost-vaccinating
 19. https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/82d3ba41-e8ac-473d-b599-209859ece0a9
 20. https://www.telegram.ee/eesti/avalikustati-protokoll-euroopa-komisjon-voib-nuud-pidada-eesti-eest-labiraakimisi-who-ga

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

 2. Arutelu Euroopa Liidu asjade komisjonis

  Kutsutud
  • Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Mare Tannberg
 3. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Euroopa Liidu asjade komisjon-ile.

 4. Algatus jõudis Riigikokku

 5. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 6. Algatus kogus 1000 allkirja

 7. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Väga vajalik

  Kui arvestada veel seda, et WHO suursponsorid on Belinda & Bill Gates Foundation, Pfizer ja veel mõned ravimitootajad, siis tekib küsimus, kelle huvides WHO tegutseb. Rahvaalgatuse võib teha aga Eesti globalistlikud-liberaalsed otsustajad kindlasti leiavad mingi põhjuse kuidas rahvast kuulda ei võeta. Põhiseadust globalistid ei järgi ja ei hakka järgima.

  1. Kus on rahvaalgatus, et...

   ...sundvaktsineerimise ja apartheidi korraldajad peavad võtma vastutuse ja minema vangi? Sooviks selle ka allkirjastada.

   Olen lugenud läbi algatuse "Eesti peab ütlema „EI“ WHO nn pandeemialepingule" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri