Peatage maskikohustus

Kristiina Allekõrs,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Maskide kohustus tuleb lõpetada kuna kasu pole eriti, raiskab politsei ressurssi nii rahaliselt kui inimresursi mõttes. Lisaks suurendavad maskid raske haiguse riski olles mikroobide taimelava. Paljudel võimatu õigesti kanda. Võimendab tervisehädasid. Politsei kontroll tekitab hirmu minna kauplusesse kus käimata ka ei saa. Lisaks koormus keskkonnale. Riigil pole õige nõuda ülimalt ebamugava asja kandmist. Alternatiivid on olemas nagu täituvus või sulgemine või passi alusel tagades tasuta testimine Eesti on hetkel ainus skandinaavias kes jõuga sunnib.

Kommentaarid

 1. Maskide kohustus

  Eesti Keskkonnauuringute Keskus on EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.nr.L008 ning omab hingamise kaitsevahendite ja meditsiiniliste maskide alast testimise akrediteeringut. Eesti Tsiviilallianss saatis Keskkonnauuringute Keskuse laborisse testimiseks Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt koolidele saadetud kaitsemaskid, et uurida nende ohutusega seonduvaid parameetreid. Analüüsi tulemused näitavad,et nn kaitsemaskid /kasutab ka laiem üldsus ja hingamisteed on inimestel siiski sarnased/ on pigem terviseriske ja -hädasid suurendavad vahendid ning kasutegurist nii puht füüsikaliste parameetrite alusel kui kasutusharjumusi arvestades, pole üldse mõtet rääkida. 1. Osakeste eraldumine /tekstiilid eraldavad tolmu/ milles on võrreldavad koguses mikro ja naoosakesi, need on enamasti elusrakkudele/organismidele toksilise toimega, keskmiselt ca 21 osakest kuupsentimeetris õhus, suurusvahemikus 10,9-429,4 nm. Sundida inimesi tehnilist tolmu pidevalt sisse hingama, pole mõistlik. 2. Hingamistakistus - oluline parameeter,pidevalt kantavate maskide puhul on liiga suure takistuse korral kopsude töö raskendatud /koormus tõuseb/ ...,raskendatud läbivuse tõttu toimub enamus,eriti maski niiskumisel, õhu liikumine mitte läbi maski vaid ka selle kõrvalt /prillid udused jms/, suurus ületab standardites nõutud piirmäära 3. Mikrobioloogiline saastumine, 4. Keemiliste ühendite emiteerumine..... Analüüsi läbi viinud Keskkonnauuringute Keskus on Eesti juhtiv keemiliste ja füüsikaliste laboriuuringutega tegelev ettevõte. Analüüsiga saab terviklikul kujul tutvuda Eesti Tsiviilalliansi kodulehel. Maskide kahjulikkust on tõestatud juba varem, enne Eesti Keskkonnauuringute Keskuse labori uuringut, kõik uuringud on avalikult kättesaadavad, midagi pole salastatud nagu Eestis kombeks. Õiguskantsler Ülle Madise on öelnud: inimesi rumalaks pidada on nii ebaeetiline kui ülbe!

  1. Jah

   ...sest praegu on vaid ajutiselt need tatilapid kaotatud.

   Olen lugenud läbi algatuse "Peatage maskikohustus" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri